Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Anheddau a ddymchwelwyd yn ôl awdurdod lleol ac ardal glirio
None
Tenure<br />          <br />          Separate totals for demolitions of Local Authority dwellings, Registered Social Landlord dwellings and Private Sector dwellings were only collected up to 2008-09.<br />        <br />        [Hidlwyd]
Blwyddyn<br />          <br />          The information shown covers dwellings demolished during the financial year. For 2009-10 they include all demolitions that the authority is aware of within an authority area and not just those that are a result of action by the local authority. They also include dwellings demolished which are to be re-built afterwards. <br />        <br />        [Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Clearance          <br />          Clearance areas relates to properties unfit or dangerous for human habitation. Renewal areas seek to improve housing and general amenities through regeneration and reverse any process of decline. <br /><br />Totals may not add due to dwellings being reported as demolished in both a clearance and a renewal area. Figures for renewal areas were only collected from 2009-10 and the split into clearance areas and renewal areas is only available for the total of all Local Authority, Registered Social Landlord and Private Sector dwellings.<br />        <br />        [Hidlo]
-
Clearance 1
ArdalYn 2020-21, nid oedd Ynys Môn yn gallu darparu data ar nifer yr anheddau a gafodd eu dymchwel.[Hidlo]
[Lleihau]TotalCliciwch yma i ddidoliTotal
Cliciwch yma i ddidoliWithin clearance areasCliciwch yma i ddidoliNot within clearance areasCliciwch yma i ddidoliWithin renewal areasCliciwch yma i ddidoliNot within renewal areas
Cymru5826,9205601,41512,826
Ynys Môn01002
Gwynedd18142093196
Conwy03006
Sir Ddinbych023214383232
Sir y Fflint4463347114473
Wrecsam077202651,277
Powys182319126
Ceredigion03013
Sir Benfro06305263
Sir Gaerfyrddin0334120642
Abertawe0300054538
Castell-nedd Port Talbot35170171839
Pen-y-bont ar Ogwr88550471,671
Bro Morgannwg02600248260
Caerdydd132470107399
Rhondda Cynon Taf427704211,595
Merthyr Tudful3292160131,075
Caerffili2256626471,074
Blaenau Gwent305872158
Torfaen11259629411,346
Sir Fynwy0160032
Casnewydd0424017819

Metadata

Teitl

Anheddau a ddymchwelwyd

Diweddariad diwethaf

23 Mawrth 2023 23 Mawrth 2023

Diweddariad nesaf

Rhagfyr 2023

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data am ddymchwel adeiladau, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r wybodaeth hon yn dangos nifer yr anheddau a ddymchwelir bob blwyddyn, ac mae'n cael ei chasglu er mwyn helpu i gyfrifo amcangyfrifon stoc anheddau yn ôl daliadaeth. Mae dadansoddiad ar gyfer ardaloedd clirio ac adnewyddu yn monitro maint dymchweliadau yn yr ardaloedd hynny ac yn helpu i lywio datblygiadau polisi i'r dyfodol.

Maent yn cwmpasu holl ddymchweliadau anheddau preswyl y mae'r awdurdod lleol yn ymwybodol ohonynt. Maent hefyd yn cynnwys anheddau a ddymchwelir er mwyn eu hailadeiladu yn ddiweddarach. Nid yw hi'n ofynnol i roi gwybod i'r awdurdod lleol os yw'r annedd i'w ddymchwel yn llai na 50m3. Felly, mae'n debygol y bydd yr ystadegau yn y cyhoeddiad hwn yn is na nifer wirioneddol yr adeiladau sydd wedi'u dymchwel.

Cafodd y wybodaeth am ddymchweliadau a ddarperir gan awdurdodau lleol ei hadolygu yn ystod 2009 ac, yn dilyn ymgynghoriad, gwnaed newidiadau i'r eitemau data a gesglir. Dylid bod yn ofalus wrth ddadansoddi data dymchweliadau dros amser oherwydd efallai y bydd y data a adroddwyd gan awdurdodau lleol ar gyfer casgliadau 2009-10 a 2010-11 yn wahanol i'r data a adroddwyd ar gyfer blynyddoedd blaenorol. Cyn 2009-10, efallai bod rhai awdurdodau lleol ond yn darparu gwybodaeth am anheddau a ddymchwelwyd gan awdurdodau lleol, yn hytrach na'r holl ddymchweliadau roedd yr awdurdod lleol yn ymwybodol ohonynt. Pwysleisiodd newidiadau i'r ffurflen a'r canllawiau casglu data yn 2009-10 y dylai pob dymchweliad gael ei gofnodi yn y data gan awdurdodau lleol. Efallai bod hyn wedi arwain at gynnydd bach yn nifer y dymchweliadau sydd bellach yn cael eu cofnodi.


Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cael ei chasglu trwy ffurflenni blynyddol gan Awdurdodau Lleol ar 31 Mawrth bob blwyddyn.

Cafodd y wybodaeth am ddymchweliadau a ddarperir gan awdurdodau lleol ei hadolygu yn ystod 2009 ac, yn dilyn ymgynghoriad, gwnaed newidiadau i'r eitemau data a gesglir. Dylid bod yn ofalus wrth ddadansoddi data dymchweliadau dros amser oherwydd efallai y bydd y data a adroddwyd gan awdurdodau lleol ar gyfer casgliadau 2009-10 a 2010-11 yn wahanol i'r data a adroddwyd ar gyfer blynyddoedd blaenorol. Cyn 2009-10, efallai bod rhai awdurdodau lleol ond yn darparu gwybodaeth am anheddau a ddymchwelwyd gan awdurdodau lleol, yn hytrach na'r holl ddymchweliadau roedd yr awdurdod lleol yn ymwybodol ohonynt. Pwysleisiodd newidiadau i'r ffurflen a'r canllawiau casglu data yn 2009-10 y dylai pob dymchweliad gael ei gofnodi yn y data gan awdurdodau lleol. Efallai bod hyn wedi arwain at gynnydd bach yn nifer y dymchweliadau sydd bellach yn cael eu cofnodi.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Data ar gyfer dymchweliadau rhwng 1996-97 a 2015-16.

Nodwch, oherwydd y pandemig Coronafeirws (COVID-19) yn 2020, ni chasglwyd data ar dymchweliadau ar gyfer 2019-20.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Dim

Ansawdd ystadegol

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Allweddeiriau

Housing, Demolitions, Clearance area, Renewal area