Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Anheddau a ddymchwelwyd yn ôl awdurdod lleol ac ardal glirio
None
[Lleihau]Deiliadaeth[Hidlwyd]
-
Deiliadaeth 1[Hidlo]
Côd Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Clirio[Hidlo]
-
Clirio 1
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
Ardal 1
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliMewn ardaloedd clirioCliciwch yma i ddidoliDdim mewn ardaloedd clirioCliciwch yma i ddidoliMewn ardaloedd adnewydduCliciwch yma i ddidoliDdim mewn ardaloedd adnewyddu
[Lleihau]Cymru4317162159321
CymruYnys Môn00000
Gwynedd02402424
Conwy00000
Sir Ddinbych03022830
Sir y Fflint41141144118
Wrecsam01401414
Powys06336
Ceredigion00000
Sir Benfro09099
Sir Gaerfyrddin00000
Abertawe08088
Castell-nedd Port Talbot02502525
Pen-y-bont ar Ogwr02002020
Bro Morgannwg01601616
Caerdydd01201212
Rhondda Cynon Taf01011
Merthyr Tudful02022
Caerffili01001010
Blaenau Gwent02022
Torfaen02323023
Sir Fynwy00000
Casnewydd01011

Metadata

Teitl
Anheddau a ddymchwelwyd

Diweddariad diwethaf
19 Rhagfyr 2017 19 Rhagfyr 2017

Diweddariad nesaf
Rahgfyr 2018

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am ddymchwel adeiladau, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r wybodaeth hon yn dangos nifer yr anheddau a ddymchwelir bob blwyddyn, ac mae'n cael ei chasglu er mwyn helpu i gyfrifo amcangyfrifon stoc anheddau yn ôl daliadaeth. Mae dadansoddiad ar gyfer ardaloedd clirio ac adnewyddu yn monitro maint dymchweliadau yn yr ardaloedd hynny ac yn helpu i lywio datblygiadau polisi i'r dyfodol.

Maent yn cwmpasu holl ddymchweliadau anheddau preswyl y mae'r awdurdod lleol yn ymwybodol ohonynt. Maent hefyd yn cynnwys anheddau a ddymchwelir er mwyn eu hailadeiladu yn ddiweddarach. Nid yw hi'n ofynnol i roi gwybod i'r awdurdod lleol os yw'r annedd i'w ddymchwel yn llai na 50m3. Felly, mae'n debygol y bydd yr ystadegau yn y cyhoeddiad hwn yn is na nifer wirioneddol yr adeiladau sydd wedi'u dymchwel.

Cafodd y wybodaeth am ddymchweliadau a ddarperir gan awdurdodau lleol ei hadolygu yn ystod 2009 ac, yn dilyn ymgynghoriad, gwnaed newidiadau i'r eitemau data a gesglir. Dylid bod yn ofalus wrth ddadansoddi data dymchweliadau dros amser oherwydd efallai y bydd y data a adroddwyd gan awdurdodau lleol ar gyfer casgliadau 2009-10 a 2010-11 yn wahanol i'r data a adroddwyd ar gyfer blynyddoedd blaenorol. Cyn 2009-10, efallai bod rhai awdurdodau lleol ond yn darparu gwybodaeth am anheddau a ddymchwelwyd gan awdurdodau lleol, yn hytrach na'r holl ddymchweliadau roedd yr awdurdod lleol yn ymwybodol ohonynt. Pwysleisiodd newidiadau i'r ffurflen a'r canllawiau casglu data yn 2009-10 y dylai pob dymchweliad gael ei gofnodi yn y data gan awdurdodau lleol. Efallai bod hyn wedi arwain at gynnydd bach yn nifer y dymchweliadau sydd bellach yn cael eu cofnodi.


Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cael ei chasglu trwy ffurflenni blynyddol gan Awdurdodau Lleol ar 31 Mawrth bob blwyddyn.

Cafodd y wybodaeth am ddymchweliadau a ddarperir gan awdurdodau lleol ei hadolygu yn ystod 2009 ac, yn dilyn ymgynghoriad, gwnaed newidiadau i'r eitemau data a gesglir. Dylid bod yn ofalus wrth ddadansoddi data dymchweliadau dros amser oherwydd efallai y bydd y data a adroddwyd gan awdurdodau lleol ar gyfer casgliadau 2009-10 a 2010-11 yn wahanol i'r data a adroddwyd ar gyfer blynyddoedd blaenorol. Cyn 2009-10, efallai bod rhai awdurdodau lleol ond yn darparu gwybodaeth am anheddau a ddymchwelwyd gan awdurdodau lleol, yn hytrach na'r holl ddymchweliadau roedd yr awdurdod lleol yn ymwybodol ohonynt. Pwysleisiodd newidiadau i'r ffurflen a'r canllawiau casglu data yn 2009-10 y dylai pob dymchweliad gael ei gofnodi yn y data gan awdurdodau lleol. Efallai bod hyn wedi arwain at gynnydd bach yn nifer y dymchweliadau sydd bellach yn cael eu cofnodi.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Data ar gyfer dymchweliadau rhwng 1996-97 a 2015-16.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Dim

Ansawdd ystadegol
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Allweddeiriau
Housing, Demolitions, Clearance area, Renewal area