Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Amcangyfrifon o'r stoc anheddau yn ôl awdurdod lleol a deiliadaeth
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
Deiliadaeth[Hidlwyd]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
Cliciwch yma i ddidoliAwdurdod Lleol (Nifer)Cyn 2008-09 daeth y data o ail ffurflen ymlaen llaw Cymhorthdal y Cyfrif Refeniw Tai (HRAS)<br />Ar gyfer 2008-09 ymlaen, mae data yn dod o\'r ffurflen flynyddol Stoc Tai Cymdeithasol gan awdurdodau lleol<br />Mae\'r data wedi ei effeithio gan y trosglwyddiad gwirfoddol ar raddfa stoc fawr o stoc awdurdod lleol i landlordiaid cymdeithasol cofrestredig<br />Heb gynnwys deiliadaethau canolradd a deiliadaethau eraill nad ydynt yn rhenti cymdeithasolCliciwch yma i ddidoliLandlord Cymdeithasol Cofrestredig (Nifer)Cyn 2008-09 daeth y data o ffurflenni LCC1 i 4 blynyddol oddi wrth landlordiaid cymdeithasol cofrestredig<br />Ar gyfer 2008-09 ymlaen, mae data yn dod o\'r ffurflen flynyddol Stoc Tai Cymdeithasol gan landlordiaid cymdeithasol cofrestredig<br />Mae\'r data wedi ei effeithio gan y trosglwyddiad gwirfoddol ar raddfa stoc fawr o stoc awdurdod lleol i landlordiaid cymdeithasol cofrestredig<br />Yn cynnwys Cymdeithasau Abbeyfield, Elusennau Almshouse a chymdeithasau Cydberchnogaeth<br />Nid yw\'n cynnwys stoc rhent sy\'n eiddo i landlordiaid cymdeithasol cofrestredig Saesneg. Mae\'r anheddau hyn yn ymddangos yn y categori perchen feddianwyr, rhentu\'n breifat a deiliadaethau eraill<br />Heb gynnwys deiliadaethau canolradd a deiliadaethau eraill nad ydynt yn rhenti cymdeithasolCliciwch yma i ddidoliYn eiddo i berchen-feddianwyr/Wedi'i rentu'n breifat (Nifer)Cliciwch yma i ddidoliYn eiddo i berchen-feddianwyr (Nifer)Yn cynnwys, perchen feddianwyr, deiliadaethau canolradd ac eraillCliciwch yma i ddidoliWedi'i rentu'n breifat (Nifer)Cliciwch yma i ddidoliHoll ddeiliadaeth (Nifer)
[Lleihau]Cymru2,400,4602,111,79522,840,370(p,r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.,Dros dro yw\'r eitem ddata hon19,669,605(p,r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.,Dros dro yw\'r eitem ddata hon3,170,76627,352,615
Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru632,325333,1835,345,420(p,r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.,Dros dro yw\'r eitem ddata hon1,861,514(p,r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.,Dros dro yw\'r eitem ddata hon350,3926,310,928
Gogledd CymruYnys Môn78,86214,076577,291(p,r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.,Dros dro yw\'r eitem ddata hon202,842(p,r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.,Dros dro yw\'r eitem ddata hon36,850670,230
GwyneddStoc ALI drosglwyddo i Gartrefi Cymunedol Gwynedd Cylchlythyr Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig 12 Ebrill, 201065,689106,1861,031,094(p,r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.,Dros dro yw\'r eitem ddata hon356,360(p,r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.,Dros dro yw\'r eitem ddata hon69,5771,202,970
ConwyStoc ALI drosglwyddo i Cartrefi Conwy LCC 29 Medi, 200831,64789,482984,047(p,r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.,Dros dro yw\'r eitem ddata hon337,097(p,r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.,Dros dro yw\'r eitem ddata hon70,9051,105,176
Sir Ddinbych70,86240,763740,412(p,r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.,Dros dro yw\'r eitem ddata hon246,283(p,r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.,Dros dro yw\'r eitem ddata hon54,336852,037
Sir y Fflint151,44347,2831,113,490(p,r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.,Dros dro yw\'r eitem ddata hon401,690(p,r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.,Dros dro yw\'r eitem ddata hon59,6131,312,216
Wrecsam233,82035,395899,083(p,r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.,Dros dro yw\'r eitem ddata hon317,001(p,r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.,Dros dro yw\'r eitem ddata hon59,3511,168,298
[Lleihau]Canolbarth a De-orllewin Cymru811,839492,2466,901,890(p,r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.,Dros dro yw\'r eitem ddata hon2,392,949(p,r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.,Dros dro yw\'r eitem ddata hon485,0798,205,975
Canolbarth a De-orllewin CymruPowys110,19553,9971,082,614(p,r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.,Dros dro yw\'r eitem ddata hon368,015(p,r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.,Dros dro yw\'r eitem ddata hon81,3501,246,806
CeredigionStoc ALI trosglwyddo i Tai Ceredigion Cylchlythyr Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig 30 Tachwedd, 200920,96347,066620,930(p,r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.,Dros dro yw\'r eitem ddata hon202,796(p,r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.,Dros dro yw\'r eitem ddata hon52,604688,958
Sir Benfro115,93744,8981,028,695(p,r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.,Dros dro yw\'r eitem ddata hon368,818(p,r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.,Dros dro yw\'r eitem ddata hon61,8361,189,531
Sir Gaerfyrddin188,25257,0591,420,460(p,r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.,Dros dro yw\'r eitem ddata hon512,885(p,r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.,Dros dro yw\'r eitem ddata hon85,9691,665,771
Abertawe279,304138,3511,725,361(p,r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.,Dros dro yw\'r eitem ddata hon574,593(p,r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.,Dros dro yw\'r eitem ddata hon146,1242,143,015
Castell-nedd Port TalbotTrosglwyddo i Gartrefi Stoc LCC NPT 5 Mawrth, 201197,186150,8741,023,826(p,r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.,Dros dro yw\'r eitem ddata hon366,115(p,r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.,Dros dro yw\'r eitem ddata hon56,9201,271,886
[Lleihau]De-ddwyrain Cymru956,2951,286,36610,593,049(p,r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.,Dros dro yw\'r eitem ddata hon3,652,138(p,r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.,Dros dro yw\'r eitem ddata hon778,85712,835,711
De-ddwyrain CymruPen-y-bont ar OgwrStoc ALI drosglwyddo i Cymoedd i\'r Arfordir LCC 12 Medi, 200321,018151,3811,040,706(p,r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.,Dros dro yw\'r eitem ddata hon367,925(p,r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.,Dros dro yw\'r eitem ddata hon70,6131,213,105
Bro Morgannwg(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.80,293(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.48,031978,233(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.345,346(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.60,7391,106,558
Caerdydd278,971211,8762,383,881(p,r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.,Dros dro yw\'r eitem ddata hon765,832(p,r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.,Dros dro yw\'r eitem ddata hon241,6282,874,727
Rhondda Cynon TafTrosglwyddo stoc i LCC Cartrefi RhCT 10 Rhagfyr 200780,377232,6931,776,517(p,r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.,Dros dro yw\'r eitem ddata hon608,010(p,r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.,Dros dro yw\'r eitem ddata hon127,6332,089,587
Merthyr TudfulTrosglwyddo stoc i Cymoedd Merthyr Cartrefi Cylchlythyr Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig 20 Mawrth, 200937,15881,819399,445(p,r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.,Dros dro yw\'r eitem ddata hon139,948(p,r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.,Dros dro yw\'r eitem ddata hon27,341518,422
Caerffili223,63968,3391,235,394(p,r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.,Dros dro yw\'r eitem ddata hon442,301(p,r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.,Dros dro yw\'r eitem ddata hon70,1891,527,372
Blaenau GwentStoc ALI trosglwyddo i Tai Cymunedol Tai Calon Cylchlythyr Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig 26 Gorffennaf, 201068,15893,578478,404(p,r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.,Dros dro yw\'r eitem ddata hon160,788(p,r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.,Dros dro yw\'r eitem ddata hon36,162640,139
TorfaenStoc ALI trosglwyddo i Tai Cymunedol Bron Afon Cylchlythyr Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig 1 Ebrill, 2008(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.62,101(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.138,056603,237(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.221,039(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.29,916803,394
Sir FynwyStoc ALI trosglwyddo i Landlord Cymdeithasol Cofrestredig Tai Sir Fynwy 17 Ionawr, 200825,81479,193690,644(p,r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.,Dros dro yw\'r eitem ddata hon251,901(p,r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.,Dros dro yw\'r eitem ddata hon36,253795,651
CasnewyddStoc ALI drosglwyddo i Cartrefi Dinas Casnewydd Cylchlythyr Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig 9 Mawrth, 200978,765181,3991,006,591(p,r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.,Dros dro yw\'r eitem ddata hon350,431(p,r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.,Dros dro yw\'r eitem ddata hon77,0011,266,771

Metadata

Teitl

Amcangyfrifon stoc annedd

Diweddariad diwethaf

Medi 2020 Medi 2020

Diweddariad nesaf

Heb ei gadarnhau eto

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Amcangyfrifon o'r Stoc Anheddau, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Amcangyfrif o nifer yr anheddau yng Nghymru yn ôl daliadaeth ac ar gyfer pob awdurdod lleol, ar 31 Mawrth bob blwyddyn.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae amcangyfrifon o'r cyfanswm stoc anheddau yn cael eu cyfrifo yn seiliedig ar ddata o'r cyfrifiadau poblogaeth. Mae'r amcangyfrifon yn cael eu cynhyrchu gan ddefnyddio'r cyfrifiad anheddau o gyfrifiad 2011 fel llinell sylfaen. Yna, mae'r cyfrifiad yn cael ei ragamcanu gan ddefnyddio gwybodaeth a gasglwyd am newidiadau blynyddol i'r stoc anheddau trwy adeiladau newydd ac unrhyw enillion neu golledion trwy drosiadau ac adeiladau a ddymchwelir

Mae rhaniad daliadaethau yng Nghymru rhwng daliadaethau sy'n eiddo i berchen-feddianwyr ac anheddau rhentu preifat wedi'i gyfrifo gan ddefnyddio gwybodaeth o'r Arolwg Poblogaeth Blynyddol (APS). Gan ddefnyddio'r APS, mae'r rhaniad hwn bellach ar gael ar lefel awdurdod lleol. Ceir gwybodaeth lawn am y fethodoleg yn y cyhoeddiad ystadegol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2000-01 ymlaen. Blynyddoedd ariannol. Ac eithrio blynyddoedd y Cyfrifiad, mae'r amcangyfrifon a gyflwynir yn ymwneud â diwedd pob blwyddyn ariannol h.y. Mae amcangyfrifon ar gyfer 2019 yn ymwneud â 31 Mawrth 2019.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r amcangyfrifon stoc anheddau yn darparu gwybodaeth sylfaenol flynyddol am gyfanswm y stoc dai ar lefel Cymru ac awdurdod lleol. Fe'i defnyddir fel tystiolaeth i lunio polisïau gan lywodraeth ganolog a lleol. Mae'r data'n cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru, awdurdodau lleol a sefydliadau tai eraill i helpu i fonitro tueddiadau yn lefel gyffredinol stoc dai Cymru, yn ogystal ag unrhyw newidiadau yn nosbarthiad y daliadaethau dros amser. Y tu allan i'r llywodraeth, mae'r amcangyfrifon stoc anheddau yn cael eu defnyddio gan y diwydiannau cyllid a buddsoddi, er enghraifft, i helpu i ddatblygu darlun o dueddiadau demograffig.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Oherwydd y modd y defnyddiwyd cyfraddau Arolwg Blynyddol y Boblogaeth, ni fydd cyfanswm Cymru yn cyfateb i swm yr awdurdodau lleol ar gyfer rhai daliadaethau. Cyfrifwyd y ffigyrau rhanbarthol fel swm yr awdurdodau lleol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae data diwygiedig wedi'i nodi gydag (r).

Mae amcangyfrifon o'r rhaniad deiliadaeth ar gyfer Torfaen a Bro Morgannwg, ar 31 Mawrth 2020, wedi'u diwygio ar 21 Medi 2020 ar ôl darganfod gwall (sydd bellach wedi'i gywiro).

O ganlyniad i newid yn y fethodoleg, diwygiwyd amcangyfrifon perchen-ddeiliadaeth a rhentu preifat ar gyfer 2013-2019 ym mis Medi 2019.

Allweddeiriau

Dwellings Stock Houses Tenure Private sector Social sector

Ansawdd ystadegol

Mae Awdurdod Ystadegau'r Deyrnas Unedig wedi dynodi'r ystadegau hyn fel Ystadegau Gwladol, yn unol â Deddf y Gwasanaeth Ystadegau a Chofrestru 2007, gan nodi cydymffurfiaeth â'r Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau Swyddogol.