Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Amcangyfrifon o'r stoc anheddau yn ôl blwyddyn a deiliadaeth
None
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Ardal 1[Hidlo]
-
Ardal 2[Hidlo]
Measure2
Deiliadaeth[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliAwdurdod Lleol (Nifer)Cyn 2008-09 daeth y data o ail ffurflen ymlaen llaw Cymhorthdal y Cyfrif Refeniw Tai (HRAS)<br />Ar gyfer 2008-09 ymlaen, mae data yn dod o\'r ffurflen flynyddol Stoc Tai Cymdeithasol gan awdurdodau lleol<br />Mae\'r data wedi ei effeithio gan y trosglwyddiad gwirfoddol ar raddfa stoc fawr o stoc awdurdod lleol i landlordiaid cymdeithasol cofrestredig<br />Heb gynnwys deiliadaethau canolradd a deiliadaethau eraill nad ydynt yn rhenti cymdeithasolCliciwch yma i ddidoliLandlord Cymdeithasol Cofrestredig (Nifer)Cyn 2008-09 daeth y data o ffurflenni LCC1 i 4 blynyddol oddi wrth landlordiaid cymdeithasol cofrestredig<br />Ar gyfer 2008-09 ymlaen, mae data yn dod o\'r ffurflen flynyddol Stoc Tai Cymdeithasol gan landlordiaid cymdeithasol cofrestredig<br />Mae\'r data wedi ei effeithio gan y trosglwyddiad gwirfoddol ar raddfa stoc fawr o stoc awdurdod lleol i landlordiaid cymdeithasol cofrestredig<br />Yn cynnwys Cymdeithasau Abbeyfield, Elusennau Almshouse a chymdeithasau Cydberchnogaeth<br />Nid yw\'n cynnwys stoc rhent sy\'n eiddo i landlordiaid cymdeithasol cofrestredig Saesneg. Mae\'r anheddau hyn yn ymddangos yn y categori perchen feddianwyr, rhentu\'n breifat a deiliadaethau eraill<br />Heb gynnwys deiliadaethau canolradd a deiliadaethau eraill nad ydynt yn rhenti cymdeithasolCliciwch yma i ddidoliYn eiddo i berchen-feddianwyr/Wedi'i rentu'n breifat (Nifer)Cliciwch yma i ddidoliYn eiddo i berchen-feddianwyr (Nifer)Yn cynnwys, perchen feddianwyr, deiliadaethau canolradd ac eraillCliciwch yma i ddidoliWedi'i rentu'n breifat (Nifer)Cliciwch yma i ddidoliHoll ddeiliadaeth (Nifer)
Ar 31 Mawrth 2001187,85554,9981,031,646941,20190,4451,274,500
Ar 31 Mawrth 2002182,95756,6871,045,513956,97488,5391,285,157
Ar 31 Mawrth 2003175,62757,1651,063,320965,96497,3561,296,112
Ar 31 Mawrth 2004159,74264,4991,082,972979,281103,6911,307,217
Ar 31 Mawrth 2005155,95565,0901,098,032989,062108,9701,319,077
Ar 31 Mawrth 2006154,28065,6651,110,620997,492113,1281,330,567
Ar 31 Mawrth 2007152,81466,6331,123,8251,001,630122,1951,343,271
Ar 31 Mawrth 2008129,94689,3971,135,9391,001,174134,7651,355,281
Ar 31 Mawrth 2009112,998106,9291,145,882989,213156,6691,365,794
Ar 31 Mawrth 2010110,576110,4511,154,158983,688170,4701,375,186
Ar 31 Mawrth 201188,724133,5931,161,497981,394180,1031,383,813
Ar 31 Mawrth 201288,392134,6901,166,037976,724189,3131,389,118
Ar 31 Mawrth 201388,250134,8351,171,366(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.979,272(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.192,0941,394,451
Ar 31 Mawrth 201488,072135,3991,176,602(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.981,789(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.194,8131,400,073
Ar 31 Mawrth 201587,807136,2831,181,869(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.981,235(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.200,6351,405,959
Ar 31 Mawrth 201687,323137,2061,188,138(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.981,851(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.206,2881,412,667
Ar 31 Mawrth 201787,222138,5961,193,553(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.988,315(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.205,2381,419,371
Ar 31 Mawrth 201887,290139,8811,198,726994,288204,4381,425,897
Ar 31 Mawrth 2019	Diwygiwyd amcangyfrifon o stoc perchen-feddiannwyr a stoc rhent preifat oherwydd llyfnhau o’r data Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth.87,299141,2281,203,011(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.996,349(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.206,6621,431,537
Ar 31 Mawrth 2020	Mae amcangyfrifon o stoc perchen-feddiannwyr a stoc rhent preifat yn rhai dros dro ac yn amodol I ddiwygiad ar ôl cyhoeddiad o’r data Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth 2020.87,331142,5711,207,664(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon1,002,709(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon204,9551,437,567

Metadata

Teitl

Amcangyfrifon stoc annedd

Diweddariad diwethaf

Medi 2020 Medi 2020

Diweddariad nesaf

Heb ei gadarnhau eto

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Amcangyfrifon o'r Stoc Anheddau, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Mae Awdurdod Ystadegau'r Deyrnas Unedig wedi dynodi'r ystadegau hyn fel Ystadegau Gwladol, yn unol â Deddf y Gwasanaeth Ystadegau a Chofrestru 2007, gan nodi cydymffurfiaeth â'r Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau Swyddogol.

Disgrifiad cyffredinol

Amcangyfrif o nifer yr anheddau yng Nghymru yn ôl daliadaeth ac ar gyfer pob awdurdod lleol, ar 31 Mawrth bob blwyddyn.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae amcangyfrifon o'r cyfanswm stoc anheddau yn cael eu cyfrifo yn seiliedig ar ddata o'r cyfrifiadau poblogaeth. Mae'r amcangyfrifon yn cael eu cynhyrchu gan ddefnyddio'r cyfrifiad anheddau o gyfrifiad 2011 fel llinell sylfaen. Yna, mae'r cyfrifiad yn cael ei ragamcanu gan ddefnyddio gwybodaeth a gasglwyd am newidiadau blynyddol i'r stoc anheddau trwy adeiladau newydd ac unrhyw enillion neu golledion trwy drosiadau ac adeiladau a ddymchwelir

Mae rhaniad daliadaethau yng Nghymru rhwng daliadaethau sy'n eiddo i berchen-feddianwyr ac anheddau rhentu preifat wedi'i gyfrifo gan ddefnyddio gwybodaeth o'r Arolwg Poblogaeth Blynyddol (APS). Gan ddefnyddio'r APS, mae'r rhaniad hwn bellach ar gael ar lefel awdurdod lleol. Ceir gwybodaeth lawn am y fethodoleg yn y cyhoeddiad ystadegol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2000-01 ymlaen. Blynyddoedd ariannol. Ac eithrio blynyddoedd y Cyfrifiad, mae'r amcangyfrifon a gyflwynir yn ymwneud â diwedd pob blwyddyn ariannol h.y. Mae amcangyfrifon ar gyfer 2019 yn ymwneud â 31 Mawrth 2019.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r amcangyfrifon stoc anheddau yn darparu gwybodaeth sylfaenol flynyddol am gyfanswm y stoc dai ar lefel Cymru ac awdurdod lleol. Fe'i defnyddir fel tystiolaeth i lunio polisïau gan lywodraeth ganolog a lleol. Mae'r data'n cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru, awdurdodau lleol a sefydliadau tai eraill i helpu i fonitro tueddiadau yn lefel gyffredinol stoc dai Cymru, yn ogystal ag unrhyw newidiadau yn nosbarthiad y daliadaethau dros amser. Y tu allan i'r llywodraeth, mae'r amcangyfrifon stoc anheddau yn cael eu defnyddio gan y diwydiannau cyllid a buddsoddi, er enghraifft, i helpu i ddatblygu darlun o dueddiadau demograffig.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Oherwydd y modd y defnyddiwyd cyfraddau Arolwg Blynyddol y Boblogaeth, ni fydd cyfanswm Cymru yn cyfateb i swm yr awdurdodau lleol ar gyfer rhai daliadaethau. Cyfrifwyd y ffigyrau rhanbarthol fel swm yr awdurdodau lleol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae data diwygiedig wedi'i nodi gydag (r).

Mae amcangyfrifon o'r rhaniad deiliadaeth ar gyfer Torfaen a Bro Morgannwg, ar 31 Mawrth 2020, wedi'u diwygio ar 21 Medi 2020 ar ôl darganfod gwall (sydd bellach wedi'i gywiro).

O ganlyniad i newid yn y fethodoleg, diwygiwyd amcangyfrifon perchen-ddeiliadaeth a rhentu preifat ar gyfer 2013-2019 ym mis Medi 2019.

Allweddeiriau

Dwellings Stock Houses Tenure Private sector Social sector