Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Asesiadau a pheryglon a ddatryswyd yn ôl ardal, y math o asesiad ac annedd
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Côd Ardal[Hidlo]
Measure1
Asesiad[Hidlo]
[Lleihau]Annedd[Hidlo]
-
Annedd 1
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
Ardal 1
[Lleihau]Cyfanswm yr asesiadau[Lleihau]Asesiadau sy'n cynnwys peryglon categori 1[Lleihau]Asesiadau sy'n cynnwys peryglon categori 2[Lleihau]Nifer yr HMOs a'r rhai nad ydynt yn HMOs lle mae'r holl beryglon categori 1 wedi cael eu datrys o ganlyniad i weithredu gan yr awdurdod lleol
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliDdim yn HMOsCliciwch yma i ddidoliHMOsCliciwch yma i ddidoliDdim yn HMOsCliciwch yma i ddidoliHMOsCliciwch yma i ddidoliDdim yn HMOsCliciwch yma i ddidoliHMOsCliciwch yma i ddidoliDdim yn HMOsCliciwch yma i ddidoliHMOs
[Lleihau]Cymru6,9075,44512,3522,5841,3893,9734,6073,8118,4181,7039262,629
CymruYnys Môn16035195102101121251113618321
Gwynedd5666251,1912082594674775421,019153279432
Conwy4044568603041714010014010114124
Sir Ddinbych26454480815228844024245469654140194
Sir y Fflint1943222659127113520155534295
Wrecsam9818628422123472107179121022
Powys56863631248573055116357424857305
Ceredigion11417829251217210212522713339172
Sir Benfro549335829991084052543087693
Sir Gaerfyrddin60325628881892661027673073
Abertawe3509151,265105691741122023146833101
Castell-nedd Port Talbot12312135831194929101731083
Pen-y-bont ar Ogwr19520215453481701318331233
Bro Morgannwg98211198317100951310823730
Caerdydd3351,5611,8961184165343181,5071,8257074144
Rhondda Cynon Taf295158453137441811891253147564139
Merthyr Tudful1041105420429519639039
Caerffili9751181,093607376444958457933220352
Blaenau Gwent90393541556816953154
Torfaen1589167583616126352254
Sir Fynwy13711148366421011011117421
Casnewydd52743996615772229436387823291948

Metadata

Teitl
Asesiadau a pheryglon wedi eu datrys

Diweddariad diwethaf
19 Rhagfyr 2017 19 Rhagfyr 2017

Diweddariad nesaf
Rhagfyr 2018

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am beryglon a thrwyddedau, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cwmpasu cyflwr eiddo preswyl, gan gynnwys Tai Amlfeddiannaeth (HMOs), a asesir gan awdurdodau lleol o dan y System Mesur Iechyd a Diogelwch ar gyfer Tai (HHSRS).

Defnyddir y System Mesur Iechyd a Diogelwch ar gyfer Tai (HHSRS) i bennu a yw eiddo preswyl yn ddiogel i fyw ynddynt. Disodlodd y Safon Addasrwydd ym mis Gorffennaf 2006. Mae awdurdodau lleol yn defnyddio'r System i bennu a oes perygl yn bodoli a all achosi niwed i iechyd a diogelwch darpar feddiannydd. Mae peryglon wedi'u rhannu'n ddau gategori. Mae'r rhai sy'n sgorio'n uchel ar y raddfa (ac felly'n peri'r risg fwyaf) yn cael eu galw'n beryglon Categori 1. Mae'r rhai sydd ymhellach i lawr y raddfa ac sy'n peri llai o risg yn cael eu galw'n beryglon Categori 2. Os yw perygl yn cael ei nodi fel perygl Categori 1, mae gan yr awdurdod lleol ddyletswydd i gymryd y camau gorfodi priodol. Os yw'n berygl Categori 2, gall yr awdurdod lleol gymryd camau gorfodi.


Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cael ei chasglu trwy ffurflenni blynyddol gan awdurdodau cynllunio yng Nghymru ar Beryglon a Thrwyddedau bob blwyddyn.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2006-07 ymlaen.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Dim

Ansawdd ystadegol
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Allweddeiriau
Tai, Peryglon, Trwyddedau, Tai Amlbreswyl, Tai amlfeddiannaeth , Categori 1, Categori 2