Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Asesiadau a pheryglon a ddatryswyd yn ôl ardal, y math o asesiad ac annedd
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Côd Ardal[Hidlo]
Measure1
Asesiad[Hidlo]
[Lleihau]Annedd[Hidlo]
-
Annedd 1
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
Ardal 1
[Lleihau]Cyfanswm yr asesiadau[Lleihau]Asesiadau sy'n cynnwys peryglon categori 1[Lleihau]Asesiadau sy'n cynnwys peryglon categori 2[Lleihau]Nifer yr HMOs a'r rhai nad ydynt yn HMOs lle mae'r holl beryglon categori 1 wedi cael eu datrys o ganlyniad i weithredu gan yr awdurdod lleol
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliDdim yn HMOsCliciwch yma i ddidoliHMOsCliciwch yma i ddidoliDdim yn HMOsCliciwch yma i ddidoliHMOsCliciwch yma i ddidoliDdim yn HMOsCliciwch yma i ddidoliHMOsCliciwch yma i ddidoliDdim yn HMOsCliciwch yma i ddidoliHMOs
[Lleihau]Cymru3,6242,6526,2761,3227022,0242,3891,8694,2589014651,366
CymruYnys Môn781795504545435712214
Gwynedd2972975947511919424424248670123193
Conwy260210470628349677648084
Sir Ddinbych13227240476144220121227348277097
Sir y Fflint9211103234276977623427
Wrecsam6478142145194745928412
Powys36435399130291593073534213029159
Ceredigion8515223735185373100173621981
Sir Benfro24415259554591601417448351
Sir Gaerfyrddin2751328842143141614727027
Abertawe140471611644410867119186371552
Castell-nedd Port Talbot68674425475045433437
Pen-y-bont ar Ogwr11271193113299610519120
Bro Morgannwg14317123151321514014
Caerdydd21074395362215277201712913465298
Rhondda Cynon Taf203114317782310112591216353570
Merthyr Tudful54054270275005025025
Caerffili5074855533214346233322651919200
Blaenau Gwent44044350354404435035
Torfaen91293360363423632032
Sir Fynwy968104256317478113417
Casnewydd1941503447235107174148322101121

Metadata

Teitl
Asesiadau a pheryglon wedi eu datrys

Diweddariad diwethaf
15 Rhagfyr 2016 15 Rhagfyr 2016

Diweddariad nesaf
Rhagfyr 2017

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am beryglon a thrwyddedau, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.tai@cymru.gsi.gov.uk

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cwmpasu cyflwr eiddo preswyl, gan gynnwys Tai Amlfeddiannaeth (HMOs), a asesir gan awdurdodau lleol o dan y System Mesur Iechyd a Diogelwch ar gyfer Tai (HHSRS).

Defnyddir y System Mesur Iechyd a Diogelwch ar gyfer Tai (HHSRS) i bennu a yw eiddo preswyl yn ddiogel i fyw ynddynt. Disodlodd y Safon Addasrwydd ym mis Gorffennaf 2006. Mae awdurdodau lleol yn defnyddio'r System i bennu a oes perygl yn bodoli a all achosi niwed i iechyd a diogelwch darpar feddiannydd. Mae peryglon wedi'u rhannu'n ddau gategori. Mae'r rhai sy'n sgorio'n uchel ar y raddfa (ac felly'n peri'r risg fwyaf) yn cael eu galw'n beryglon Categori 1. Mae'r rhai sydd ymhellach i lawr y raddfa ac sy'n peri llai o risg yn cael eu galw'n beryglon Categori 2. Os yw perygl yn cael ei nodi fel perygl Categori 1, mae gan yr awdurdod lleol ddyletswydd i gymryd y camau gorfodi priodol. Os yw'n berygl Categori 2, gall yr awdurdod lleol gymryd camau gorfodi.


Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cael ei chasglu trwy ffurflenni blynyddol gan awdurdodau cynllunio yng Nghymru ar Beryglon a Thrwyddedau bob blwyddyn.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2006-07 ymlaen.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Dim

Ansawdd ystadegol
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Allweddeiriau
Tai, Peryglon, Trwyddedau, Tai Amlbreswyl, Tai amlfeddiannaeth , Categori 1, Categori 2