Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Anheddau a drwyddedwyd yn ôl ardal awdurdod lleol a'r math o drwydded
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Côd Ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Trwyddedau[Hidlo]
-
[Lleihau]Trwyddedau 1
-
Trwyddedau 2
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
Ardal 1
[Lleihau]Cyfanswm y trwyddedauCliciwch yma i ddidoliCyfanswm y trwyddedau
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliTrwyddedau dethol[Lleihau]Cyfanswm y trwyddedau HMOCliciwch yma i ddidoliCyfanswm y trwyddedau HMO
Cliciwch yma i ddidoliTrwyddedau HMO gorfodolCliciwch yma i ddidoliTrwyddedau HMO ychwanegol
[Lleihau]Cymru2522,9415,4728,4138,665
CymruYnys Môn014647878
Gwynedd0329651980980
Conwy028342370370
Sir Ddinbych034125159159
Sir y Fflint09099
Wrecsam040278318318
Powys03404343
Ceredigion0348320668668
Sir Benfro06066
Sir Gaerfyrddin25228028280
Abertawe08317801,6111,611
Castell-nedd Port Talbot06066
Pen-y-bont ar Ogwr02302323
Bro Morgannwg09293838
Caerdydd09611,9902,9512,951
Rhondda Cynon Taf0111507618618
Merthyr Tudful01011
Caerffili01001010
Blaenau Gwent03033
Torfaen00000
Sir Fynwy02022
Casnewydd0145346491491

Metadata

Teitl
Anheddau a drwyddedwyd yn ôl ardal awdurdod lleol a'r math o drwydded

Diweddariad diwethaf
15 Rhagfyr 2016 15 Rhagfyr 2016

Diweddariad nesaf
Rhagfyr 2017

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am beryglon a thrwyddedau, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.tai@cymru.gsi.gov.uk

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cwmpasu trwyddedau a gyflwynir gan awdurdodau lleol i eiddo preswyl, gan gynnwys Tai Amlfeddiannaeth (HMOs). Cyflwynwyd trwyddedau HMO i helpu i sicrhau bod HMOs yn cael eu rheoli'n dda. Mae awdurdodau lleol yn gyfrifol am drwyddedu, sy'n orfodol ar gyfer rhai mathau o HMOs ac y gallwch chi ei ddefnyddio mewn perthynas ag eraill. Mae trwyddedu gorfodol yn berthnasol i HMOs mwy o faint (tri llawr neu fwy) sy'n peri mwy o risg. Awdurdodau lleol sy'n penderfynu a ddylid ymestyn trwyddedu i gategorïau eraill o HMOs.

Cafodd y wybodaeth am HMOs a ddarperir gan awdurdodau lleol ei hadolygu yn ystod 2009 ac, yn dilyn ymgynghoriad, gwnaed newidiadau i'r eitemau data a gesglir. Cafodd nifer yr HMOs hysbys ei ychwanegu yn dilyn yr adolygiad, gan nad oedd y data hwn wedi'i gasglu na'i gyhoeddi yn flaenorol.


Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cael ei chasglu trwy ffurflenni blynyddol gan awdurdodau cynllunio yng Nghymru ar Beryglon a Thrwyddedau bob blwyddyn.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2006-07 ymlaen.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Dim

Ansawdd ystadegol
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Allweddeiriau
Tai, Peryglon, Trwyddedau, Tai Amlbreswyl, Tai amlfeddiannaeth , Categori 1, Categori 2