Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Anheddau a drwyddedwyd yn ôl ardal awdurdod lleol a'r math o drwydded
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Côd Ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Trwyddedau[Hidlo]
-
[Lleihau]Trwyddedau 1
-
Trwyddedau 2
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
Ardal 1
[Lleihau]Cyfanswm y trwyddedauCliciwch yma i ddidoliCyfanswm y trwyddedau
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliTrwyddedau dethol[Lleihau]Cyfanswm y trwyddedau HMOCliciwch yma i ddidoliCyfanswm y trwyddedau HMO
Cliciwch yma i ddidoliTrwyddedau HMO gorfodolCliciwch yma i ddidoliTrwyddedau HMO ychwanegol
[Lleihau]Cymru5495,91411,33817,25217,801
CymruYnys Môn029136165165
Gwynedd06511,3321,9831,983
Conwy053689742742
Sir Ddinbych068250318318
Sir y Fflint01801818
Wrecsam080556636636
Powys03414444
Ceredigion07026561,3581,358
Sir Benfro01401414
Sir Gaerfyrddin54959059608
Abertawe01,6621,5603,2223,222
Castell-nedd Port Talbot01101111
Pen-y-bont ar Ogwr04804848
Bro Morgannwg018587676
Caerdydd01,9734,3286,3016,301
Rhondda Cynon Taf02021,0431,2451,245
Merthyr Tudful02022
Caerffili02002020
Blaenau Gwent07077
Torfaen00000
Sir Fynwy04044
Casnewydd0290689979979

Metadata

Teitl
Anheddau a drwyddedwyd yn ôl ardal awdurdod lleol a'r math o drwydded

Diweddariad diwethaf
19 Rhagfyr 2017 19 Rhagfyr 2017

Diweddariad nesaf
Rhagfyr 2018

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am beryglon a thrwyddedau, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cwmpasu trwyddedau a gyflwynir gan awdurdodau lleol i eiddo preswyl, gan gynnwys Tai Amlfeddiannaeth (HMOs). Cyflwynwyd trwyddedau HMO i helpu i sicrhau bod HMOs yn cael eu rheoli'n dda. Mae awdurdodau lleol yn gyfrifol am drwyddedu, sy'n orfodol ar gyfer rhai mathau o HMOs ac y gallwch chi ei ddefnyddio mewn perthynas ag eraill. Mae trwyddedu gorfodol yn berthnasol i HMOs mwy o faint (tri llawr neu fwy) sy'n peri mwy o risg. Awdurdodau lleol sy'n penderfynu a ddylid ymestyn trwyddedu i gategorïau eraill o HMOs.

Cafodd y wybodaeth am HMOs a ddarperir gan awdurdodau lleol ei hadolygu yn ystod 2009 ac, yn dilyn ymgynghoriad, gwnaed newidiadau i'r eitemau data a gesglir. Cafodd nifer yr HMOs hysbys ei ychwanegu yn dilyn yr adolygiad, gan nad oedd y data hwn wedi'i gasglu na'i gyhoeddi yn flaenorol.


Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cael ei chasglu trwy ffurflenni blynyddol gan awdurdodau cynllunio yng Nghymru ar Beryglon a Thrwyddedau bob blwyddyn.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2006-07 ymlaen.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Dim

Ansawdd ystadegol
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Allweddeiriau
Tai, Peryglon, Trwyddedau, Tai Amlbreswyl, Tai amlfeddiannaeth , Categori 1, Categori 2