Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Tai amlfeddiannaeth yn ôl ardal awdurdod lleol
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Côd Ardal[Hidlo]
Measure1
HMOs[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
Ardal 1
Cliciwch yma i ddidoliHMOs hysbys yn ardal yr awdurdod lleolCliciwch yma i ddidoliAmcangyfrif o'r holl HMOs yn ardal yr awdurdod lleol
[Lleihau]Cymru14,74918,782
CymruYnys Môn89260
Gwynedd1,3001,500
Conwy1,1011,200
Sir Ddinbych451451
Sir y Fflint150400
Wrecsam386962
Powys144571
Ceredigion864864
Sir Benfro96150
Sir Gaerfyrddin597597
Abertawe1,6581,900
Castell-nedd Port Talbot437437
Pen-y-bont ar Ogwr200255
Bro Morgannwg259320
Caerdydd5,3447,000
Rhondda Cynon Taf752752
Merthyr Tudful4848
Caerffili187210
Blaenau Gwent4650
Torfaen3760
Sir Fynwy59200
Casnewydd544595

Metadata

Teitl
Tai amlfeddiannaeth yn ôl ardal awdurdod lleol

Diweddariad diwethaf
15 Rhagfyr 2016 15 Rhagfyr 2016

Diweddariad nesaf
Rhagfyr 2017

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am beryglon a thrwyddedau, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.tai@cymru.gsi.gov.uk

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cwmpasu Tai Amlfeddiannaeth (HMOs), fel yr amcangyfrifir gan awdurdodau lleol.

Cafodd y wybodaeth am HMOs a ddarperir gan awdurdodau lleol ei hadolygu yn ystod 2009 ac, yn dilyn ymgynghoriad, gwnaed newidiadau i'r eitemau data a gesglir. Cafodd nifer yr HMOs hysbys ei ychwanegu yn dilyn yr adolygiad, gan nad oedd y data hwn wedi'i gasglu na'i gyhoeddi yn flaenorol.


Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cael ei chasglu trwy ffurflenni blynyddol gan awdurdodau cynllunio yng Nghymru ar Beryglon a Thrwyddedau bob blwyddyn.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2006-07 ymlaen.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Dim

Ansawdd ystadegol
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Allweddeiriau
Tai, Peryglon, Trwyddedau, Tai Amlbreswyl, Tai amlfeddiannaeth , Categori 1, Categori 2