Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Tai amlfeddiannaeth yn ôl ardal awdurdod lleol
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Côd Ardal[Hidlo]
Measure1
HMOs[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
Ardal 1
Cliciwch yma i ddidoliHMOs hysbys yn ardal yr awdurdod lleolCliciwch yma i ddidoliAmcangyfrif o'r holl HMOs yn ardal yr awdurdod lleol
[Lleihau]Cymru29,47136,956
CymruYnys Môn176515
Gwynedd2,4202,900
Conwy1,9722,294
Sir Ddinbych902902
Sir y Fflint300600
Wrecsam7721,924
Powys2881,142
Ceredigion1,6981,698
Sir Benfro190296
Sir Gaerfyrddin1,0191,061
Abertawe3,3613,800
Castell-nedd Port Talbot892892
Pen-y-bont ar Ogwr425505
Bro Morgannwg518640
Caerdydd11,22514,000
Rhondda Cynon Taf1,4891,489
Merthyr Tudful9696
Caerffili358400
Blaenau Gwent94100
Torfaen74120
Sir Fynwy121400
Casnewydd1,0811,182

Metadata

Teitl
Tai amlfeddiannaeth yn ôl ardal awdurdod lleol

Diweddariad diwethaf
19 Rhagfyr 2017 19 Rhagfyr 2017

Diweddariad nesaf
Rhagfyr 2018

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am beryglon a thrwyddedau, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cwmpasu Tai Amlfeddiannaeth (HMOs), fel yr amcangyfrifir gan awdurdodau lleol.

Cafodd y wybodaeth am HMOs a ddarperir gan awdurdodau lleol ei hadolygu yn ystod 2009 ac, yn dilyn ymgynghoriad, gwnaed newidiadau i'r eitemau data a gesglir. Cafodd nifer yr HMOs hysbys ei ychwanegu yn dilyn yr adolygiad, gan nad oedd y data hwn wedi'i gasglu na'i gyhoeddi yn flaenorol.


Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cael ei chasglu trwy ffurflenni blynyddol gan awdurdodau cynllunio yng Nghymru ar Beryglon a Thrwyddedau bob blwyddyn.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2006-07 ymlaen.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Dim

Ansawdd ystadegol
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Allweddeiriau
Tai, Peryglon, Trwyddedau, Tai Amlbreswyl, Tai amlfeddiannaeth , Categori 1, Categori 2