Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Tai amlfeddiannaeth yn ôl ardal awdurdod lleol
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Côd Ardal[Hidlo]
Measure1
HMOsCyflwynwyd nifer y Tai Amlfeddiannaeth hysbys yn dilyn adolygiad yn 2009 ac ni chafodd ei chasglu na\’i chyhoeddi gynt. Mae\’r data ar gael o 2009-10 ymlaen.<br /><br />At ddibenion y casgliad data hwn mae ystyr Ty Amlfeddiannaeth fel y\’i diffinnir yn adrannau 254-259 o Ddeddf Tai 2004, fel adeilad neu ran o adeilad: <br />(i) sy\’n bodloni\’r prawf safonol;<br />(ii) sy\’n bodloni\’r prawf fflat hunangynhwysol;<br />(iii) sy\’n bodloni\’r prawf adeilad wedi ei addasu;<br />(iv) sydd â datganiad Ty Amlfeddiannaeth mewn grym; neu <br />(v) sy\’n floc o fflatiau wedi ei addasu<br /> [Hidlo]
Ardal[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliHMOs hysbys yn ardal yr awdurdod lleolCliciwch yma i ddidoliAmcangyfrif o'r holl HMOs yn ardal yr awdurdod lleol
Cymru59,60777,611
Ynys Môn3801,000
Gwynedd3,9154,500
Conwy3,1964,036
Sir Ddinbych9955,349
Sir y Fflint1,3163,000
Wrecsam1,2933,848
Powys8582,284
Ceredigion2,7122,830
Sir Benfro300445
Sir Gaerfyrddin1,7321,732
Abertawe7,2198,200
Castell-nedd Port Talbot1,8091,809
Pen-y-bont ar Ogwr1,4721,620
Bro Morgannwg1,4761,888
Caerdydd25,39528,000
Rhondda Cynon Taf2,2882,702
Merthyr Tudful198198
Caerffili765870
Blaenau Gwent185254
Torfaen151240
Sir Fynwy271800
Casnewydd1,6812,006

Metadata

Teitl

Tai amlfeddiannaeth yn ôl ardal awdurdod lleol

Diweddariad diwethaf

23 Mawrth 2023 23 Mawrth 2023

Diweddariad nesaf

Rhagfyr 2023

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data am beryglon a thrwyddedau, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cwmpasu Tai Amlfeddiannaeth (HMOs), fel yr amcangyfrifir gan awdurdodau lleol.

Cafodd y wybodaeth am HMOs a ddarperir gan awdurdodau lleol ei hadolygu yn ystod 2009 ac, yn dilyn ymgynghoriad, gwnaed newidiadau i'r eitemau data a gesglir. Cafodd nifer yr HMOs hysbys ei ychwanegu yn dilyn yr adolygiad, gan nad oedd y data hwn wedi'i gasglu na'i gyhoeddi yn flaenorol.


Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cael ei chasglu trwy ffurflenni blynyddol gan awdurdodau cynllunio yng Nghymru ar Beryglon a Thrwyddedau bob blwyddyn.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2006-07 ymlaen.

Nodwch, oherwydd y pandemig Coronafeirws (COVID-19) yn 2020, ni chasglwyd data ar beryglon mewn tai a thrwyddedau ar gyfer 2019-20.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Dim

Allweddeiriau

Tai, Peryglon, Trwyddedau, Tai Amlbreswyl, Tai amlfeddiannaeth , Categori 1, Categori 2

Ansawdd ystadegol

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.