Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Cyfartaledd benthyciadau ecwiti Cymorth I Brynu – Cymru yn ôl awdurdod lleol a dyddiad
None
[Lleihau]Phrynwyr Tro Cyntaf[Hidlwyd]
-
Phrynwyr Tro Cyntaf 1[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Dyddiad[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Dyddiad 1
-
Dyddiad 2
[Lleihau]Awdurdod lleol(Esgynnol)[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1(Esgynnol)
[Lleihau]Cyfanswm rhediadCliciwch yma i ddidoliCyfanswm rhediad
[Lleihau]2014-15 Blwyddyn AriannolCliciwch yma i ddidoli2014-15 Blwyddyn Ariannol[Lleihau]2015-16 Blwyddyn AriannolCliciwch yma i ddidoli2015-16 Blwyddyn Ariannol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2016-17 Blwyddyn Ariannol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2017-18 Blwyddyn Ariannol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2018-19 Blwyddyn Ariannol
Cliciwch yma i ddidoliChwarter Gyntaf 2014-15Cliciwch yma i ddidoliChwarter Eilfed 2014-15Cliciwch yma i ddidoliChwarter Trydydd 2014-15Cliciwch yma i ddidoliChwarter Pedwerydd 2014-15Cliciwch yma i ddidoliChwarter Gyntaf 2015-16Cliciwch yma i ddidoliChwarter Eilfed 2015-16Cliciwch yma i ddidoliChwarter Trydydd 2015-16Cliciwch yma i ddidoliChwarter Pedwerydd 2015-16
[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru35,00035,00036,00036,00035,00036,00036,00036,00036,00036,00037,00038,00039,000(r) 37,000
Cyfanswm awdurdodau lleol CymruBlaenau Gwent**24,000*28,000**31,000*30,00031,00031,000*(r) 30,000
Pen-y-bont ar Ogwr32,00037,00035,00033,00034,00034,00037,00033,00034,00034,00036,00037,00036,000(r) 35,000
Caerffili36,00036,00040,00034,00037,00037,00034,00034,00039,00035,00040,00045,00035,000(r) 38,000
Caerdydd40,00038,00040,00054,00042,00027,00031,00028,00036,00031,00044,00043,00046,00042,000
Sir Gaerfyrddin31,00034,00030,00029,00031,00031,00030,00032,00032,00031,00030,00030,00029,000(r) 30,000
Ceredigion**36,000*36,000****44,00037,00036,000*(r) 37,000
Conwy39,00038,00032,000*38,00041,00034,00042,00036,00039,00039,00040,00043,000(r) 39,000
Sir Ddinbych43,00038,00034,00032,00036,00035,00041,00041,00027,00035,00040,00039,00036,000(r) 37,000
Sir y Fflint(r) 41,00039,00040,00041,00040,00042,00040,00040,00042,00041,00043,00040,00039,000(r) 41,000
Gwynedd45,00046,000*41,00043,00042,00042,00035,00047,00042,00038,00042,00044,000(r) 41,000
Ynys Môn***30,00037,000*****30,00029,000*(r) 35,000
Merthyr Tudful37,00030,00037,00035,00035,00035,00035,00042,00041,00038,00042,00038,000*(r) 39,000
Sir Fynwy36,00041,00047,00043,00041,00047,000*48,000*48,00042,00049,00043,000(r) 43,000
Castell-nedd Port Talbot31,00032,00031,00030,00031,00034,00036,00035,00035,00035,00036,00038,00035,000(r) 34,000
Casnewydd36,00037,00034,00038,00036,00034,00039,00039,00038,00037,00037,00038,00038,000(r) 37,000
Sir Benfro25,00028,00031,00030,00029,00033,00026,00030,00027,00030,00031,00031,00033,000(r) 30,000
Powys**41,00036,00036,000*33,000**31,00032,00037,00039,000(r) 35,000
Rhondda Cynon Taf29,00030,00037,00034,00033,00037,00033,00036,00032,00035,00039,00040,00036,000(r) 36,000
Abertawe34,00034,00032,00034,00033,00030,00031,00031,00030,00031,00032,00030,00032,000(r) 32,000
Tor-faen45,00049,00041,000*44,00052,000*38,00031,00041,00041,00044,00046,00044,000
Bro Morgannwg36,00041,00042,00042,00040,00036,00041,00039,00037,00038,00039,00038,00041,000(r) 39,000
Wrecsam32,00031,00033,00035,00032,00034,00033,00040,00039,00036,00035,00040,00032,000(r) 36,000

Metadata

Teitl
Benthyciad ecwiti cyfartalog Cymorth i Brynu - Cymru yn ôl awdurdod lleol, prynwr am y tro cyntaf a dyddiad

Diweddariad diwethaf
25 Gorffennaf 2018 25 Gorffennaf 2018

Diweddariad nesaf
Hydref 2018

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cofnod o drafodiadau y Cynllun Cymorth i Brynu, Cymorth i Brynu Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Cynllun benthyciad rhannu ecwiti gwerth £170 miliwn sy'n ceisio cefnogi perchentyaeth, ysgogi gweithgaredd adeiladu a rhoi hwb i'r sector tai a'r economi ehangach yw Cymorth i Brynu - Cymru. O dan y cynllun, mae benthyciadau ar gael i brynwyr sydd am brynu eiddo newydd ei adeiladu gwerth hyd at £300,000. Mae Cymorth i Brynu - Cymru ar gael i bawb (nid prynwyr am y tro cyntaf yn unig) sydd am brynu cartref newydd, ond sydd efallai wedi'u cyfyngu yn hynny o beth – er enghraifft, o ganlyniad i ofynion blaendal – ond y byddai disgwyl iddynt ad-dalu morgais fel arall. Mae benthyciad rhannu ecwiti o hyd at uchafswm o 20% o bris prynu'r eiddo ar gael. Yn ogystal, mae'n ofynnol i brynwyr ddarparu 5% a bydd angen iddynt gael morgais i dalu'r balans sy'n weddill. Mae pob adeiladwr (o bob maint) yn gallu cofrestru gyda'r cynllun a gwerthu eiddo trwy'r fenter.

Mae'r data a ddangosir yma wedi'i gyfuno o'r cofnodion trafodion unigol a gofnodwyd gan Help to Buy Wales Ltd, ac mae detholiad ohono yn cael ei gyflenwi i Lywodraeth Cymru bob mis.


Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r data'n deillio o ddetholiad o drafodion o dan gynllun Cymorth i Brynu yng Nghymru, ac fe'i darperir i Lywodraeth Cymru gan Help to Buy Wales Ltd bob mis.

Mae data'n cael ei echdynnu o Client Relationship Management System (CRM) Help to Buy (Wales) Ltd. Mae'r holl wybodaeth yn cael ei chadw'n ddiogel ar y system ac yn cael ei mewnbynnu gan staff prosesu Help to Buy (Wales) Ltd. Mae'r holl wybodaeth a gedwir ar y CRM, mewn perthynas ag eiddo Cymorth i Brynu - Cymru, yn cael ei darparu gan y prynwr neu ei gyfreithiwr/trawsgludwr fel rhan o'r Ffurflen Gwybodaeth Eiddo, Ffurflen Trawsgludwyr 1 neu Ffurflen Trawsgludwyr 2. I gael mwy o fanylion am y broses mae prynwyr yn mynd trwyddi, a'r dogfennau y mae'n ofynnol iddynt ei gwblhau er mwyn cael gafael ar fenthyciad rhannu ecwiti ewch i wefan y cynllun (gweler y dolenni gwe).

Amlder cyhoeddi
Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw
Mae'r data'n cyfeirio at nifer y ceisiadau ar ddiwedd pob mis, gan ddechrau gyda lansiad y cynllun ar 2 Ionawr 2014.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
I osgoi datgelu gwybodaeth bersonol am unrhyw unigolyn, mae unrhyw ganlyniadau sy'n seiliedig ar lai na thri thrafodyn yn cael eu diystyru, ac fe'u nodir gyda seren.

Yn ogystal, mae canlyniadau sy'n seiliedig ar dri neu fwy o drafodion yn cael eu talgrynnu (i'r tri agosaf o ran trafodion neu i'r mil o bunnoedd agosaf yn achos symiau ariannol) er mwyn osgoi datgelu trwy wahaniaethu.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae'r holl ddata ar gyfer cyfnod penodol yn ddata dros dro i gychwyn, ac yn amodol ar fân ddiwygiadau ar gyfer ceisiadau a gyflwynir yn hwyr i'r gronfa ddata trafodion. Ar y cyfan, ni fydd angen diwygiadau ar ôl tua mis ar ôl diwedd y cyfnod penodol.

Mae data cyn y cyfnod diwethaf sydd wedi'i ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf wedi'i nodi gydag (r).

Mae data a gyhoeddwyd cyn mis Mehefin 2015 wedi'i ddiwygio i ystyried newid i'r diffiniad o brynwyr am y tro cyntaf.

Ansawdd ystadegol
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Dolenni'r we
www.gov.wales/statistics-and-research/help-to-buy-wales-shared-equity-loan-scheme/?lang=cy; http://helptobuywales.co.uk/?skip=1&lang=cym

Allweddeiriau
Tai; Tai ac adfywio;