Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Cyfartaledd benthyciadau ecwiti yn ôl awdurod lleol a prynnwyr tro gyntaf
None
[Lleihau]Dyddiad[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Dyddiad 1[Hidlo]
-
Dyddiad 2[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Phrynwyr Tro Cyntaf[Hidlo]
-
Phrynwyr Tro Cyntaf 1
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
[Lleihau]CyfanCliciwch yma i ddidoliCyfan
Cliciwch yma i ddidoliNaCliciwch yma i ddidoliIe
[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.44,000(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.38,000(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.40,000
Cyfanswm awdurdodau lleol CymruYnys Môn(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.43,000(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.36,000(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.38,000
Gwynedd(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.49,000(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.40,000(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.42,000
Conwy(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.48,000(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.40,000(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.42,000
Sir Ddinbych(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.45,000(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.40,000(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.41,000
Sir y Fflint(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.48,000(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.40,000(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.43,000
Wrecsam(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.47,000(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.40,000(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.41,000
Powys(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.42,000(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.38,000(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.39,000
Ceredigion(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.43,000(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.39,000(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.40,000
Sir Benfro(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.38,000(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.33,000(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.34,000
Sir Gaerfyrddin(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.36,00030,00031,000
Abertawe(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.39,000(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.34,000(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.35,000
Castell-nedd Port Talbot(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.42,000(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.34,000(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.36,000
Pen-y-bont ar Ogwr(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.40,000(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.36,000(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.37,000
Bro Morgannwg(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.45,000(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.40,000(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.41,000
Caerdydd(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.47,000(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.43,000(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.44,000
Rhondda Cynon Taf(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.42,000(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.36,000(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.38,000
Merthyr Tudful(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.41,000(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.38,000(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.39,000
Caerffili(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.42,000(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.38,000(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.39,000
Blaenau Gwent(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.39,000(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.37,000(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.38,000
Tor-faen(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.50,000(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.45,000(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.47,000
Sir Fynwy(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.49,000(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.45,000(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.46,000
Casnewydd(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.46,000(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.39,000(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.41,000

Metadata

Teitl

Benthyciad ecwiti cyfartalog Cymorth i Brynu - Cymru yn ôl awdurdod lleol, prynwr am y tro cyntaf a dyddiad

Diweddariad diwethaf

20 Chwefror 2024 20 Chwefror 2024

Diweddariad nesaf

Mai 2024jo?o'li

4/5000

Gorffennaf 20197/5000Ionawr 2019


Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cofnod o drafodiadau y Cynllun Cymorth i Brynu, Cymorth i Brynu Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Cynllun benthyciad rhannu ecwiti gwerth £170 miliwn sy'n ceisio cefnogi perchentyaeth, ysgogi gweithgaredd adeiladu a rhoi hwb i'r sector tai a'r economi ehangach yw Cymorth i Brynu - Cymru. O dan y cynllun, mae benthyciadau ar gael i brynwyr sydd am brynu eiddo newydd ei adeiladu gwerth hyd at £300,000. Mae Cymorth i Brynu - Cymru ar gael i bawb (nid prynwyr am y tro cyntaf yn unig) sydd am brynu cartref newydd, ond sydd efallai wedi'u cyfyngu yn hynny o beth – er enghraifft, o ganlyniad i ofynion blaendal – ond y byddai disgwyl iddynt ad-dalu morgais fel arall. Mae benthyciad rhannu ecwiti o hyd at uchafswm o 20% o bris prynu'r eiddo ar gael. Yn ogystal, mae'n ofynnol i brynwyr ddarparu 5% a bydd angen iddynt gael morgais i dalu'r balans sy'n weddill. Mae pob adeiladwr (o bob maint) yn gallu cofrestru gyda'r cynllun a gwerthu eiddo trwy'r fenter.

Mae'r data a ddangosir yma wedi'i gyfuno o'r cofnodion trafodion unigol a gofnodwyd gan Help to Buy Wales Ltd, ac mae detholiad ohono yn cael ei gyflenwi i Lywodraeth Cymru bob mis.


Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r data'n deillio o ddetholiad o drafodion o dan gynllun Cymorth i Brynu yng Nghymru, ac fe'i darperir i Lywodraeth Cymru gan Help to Buy Wales Ltd bob mis.

Mae data'n cael ei echdynnu o Client Relationship Management System (CRM) Help to Buy (Wales) Ltd. Mae'r holl wybodaeth yn cael ei chadw'n ddiogel ar y system ac yn cael ei mewnbynnu gan staff prosesu Help to Buy (Wales) Ltd. Mae'r holl wybodaeth a gedwir ar y CRM, mewn perthynas ag eiddo Cymorth i Brynu - Cymru, yn cael ei darparu gan y prynwr neu ei gyfreithiwr/trawsgludwr fel rhan o'r Ffurflen Gwybodaeth Eiddo, Ffurflen Trawsgludwyr 1 neu Ffurflen Trawsgludwyr 2. I gael mwy o fanylion am y broses mae prynwyr yn mynd trwyddi, a'r dogfennau y mae'n ofynnol iddynt ei gwblhau er mwyn cael gafael ar fenthyciad rhannu ecwiti ewch i wefan y cynllun (gweler y dolenni gwe).

Amlder cyhoeddi

Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw

Mae'r data'n cyfeirio at nifer y ceisiadau ar ddiwedd pob mis, gan ddechrau gyda lansiad y cynllun ar 2 Ionawr 2014.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

I osgoi datgelu gwybodaeth bersonol am unrhyw unigolyn, mae unrhyw ganlyniadau sy'n seiliedig ar lai na thri thrafodyn yn cael eu diystyru, ac fe'u nodir gyda seren.

Yn ogystal, mae canlyniadau sy'n seiliedig ar dri neu fwy o drafodion yn cael eu talgrynnu (i'r tri agosaf o ran trafodion neu i'r mil o bunnoedd agosaf yn achos symiau ariannol) er mwyn osgoi datgelu trwy wahaniaethu.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae'r holl ddata ar gyfer cyfnod penodol yn ddata dros dro i gychwyn, ac yn amodol ar fân ddiwygiadau ar gyfer ceisiadau a gyflwynir yn hwyr i'r gronfa ddata trafodion. Ar y cyfan, ni fydd angen diwygiadau ar ôl tua mis ar ôl diwedd y cyfnod penodol.

Mae data cyn y cyfnod diwethaf sydd wedi'i ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf wedi'i nodi gydag (r).

Mae data a gyhoeddwyd cyn mis Mehefin 2015 wedi'i ddiwygio i ystyried newid i'r diffiniad o brynwyr am y tro cyntaf.

Ansawdd ystadegol

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Dolenni'r we

www.gov.wales/statistics-and-research/help-to-buy-wales-shared-equity-loan-scheme/?lang=cy; http://helptobuywales.co.uk/?skip=1&lang=cym

Allweddeiriau

Tai; Tai ac adfywio;