Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ceisiadau lesddaliadol Cymorth i Brynu – Cymru sydd wedi eu cwblhau yn ôl dyddiad
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure1
Cwblhau yn ôl y math[Hidlo]
[Lleihau]Cyfnod[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Cyfnod 1
-
-
Cyfnod 2
Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm wedi'i gwblhauCliciwch yma i ddidoliTai prydlesolCliciwch yma i ddidoliFflatiau prydlesol
[Lleihau]Cyfanswm rhediad9,084169683
Cyfanswm rhediad[Lleihau]2017-18 Blwyddyn Ariannol1,934143143
2017-18 Blwyddyn AriannolChwarter Gyntaf 2017-185255440
Chwarter Eilfed 2017-183572516
Chwarter Trydydd 2017-186584062
Chwarter Pedwerydd 2017-183942425
[Lleihau]2018-19 Blwyddyn Ariannol1,84226149
2018-19 Blwyddyn AriannolChwarter Gyntaf 2018-195102039
Chwarter Eilfed 2018-1940439
Chwarter Trydydd 2018-19677380
Chwarter Pedwerydd 2018-19251.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol21
[Lleihau]2019-20 Blwyddyn Ariannol1,747.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol152
2019-20 Blwyddyn AriannolChwarter Gyntaf 2019-20478.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol41
Chwarter Eilfed 2019-20384.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol38
Chwarter Trydydd 2019-20622.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol56
Chwarter Pedwerydd 2019-20263.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol17
[Lleihau]2020-21 Blwyddyn Ariannol1,487.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol89
2020-21 Blwyddyn AriannolChwarter Gyntaf 2020-21171.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol16
Chwarter Eilfed 2020-21333.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol15
Chwarter Trydydd 2020-21600.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol41
Chwarter Pedwerydd 2020-21383.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol17
[Lleihau]2021-22 Blwyddyn Ariannol1,207.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol56
2021-22 Blwyddyn AriannolChwarter Gyntaf 2021-22521.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol31
Chwarter Eilfed 2021-22318.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol14
Chwarter Trydydd 2021-22264.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol8
Chwarter Pedwerydd 2021-22104.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3
[Lleihau]2022-23 Blwyddyn Ariannol472.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol49
2022-23 Blwyddyn AriannolChwarter Gyntaf 2022-23155.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3
Chwarter Eilfed 2022-2386.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5
Chwarter Trydydd 2022-23167.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol27
Chwarter Pedwerydd 2022-2364.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol14
[Lleihau]2023-24 Blwyddyn Ariannol395.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol45
2023-24 Blwyddyn AriannolChwarter Gyntaf 2023-24129.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol35
Chwarter Eilfed 2023-24107.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5
Chwarter Trydydd 2023-24159.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5

Metadata

Teitl

Ceisiadau lesddaliadol Cymorth i Brynu – Cymru sydd wedi eu cwblhau yn ôl dyddiad

Diweddariad diwethaf

20 Chwefror 2024 20 Chwefror 2024

Diweddariad nesaf

Mai 2024

Ionawr 2019

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cofnod o drafodiadau y Cynllun Cymorth i Brynu, Cymorth i Brynu Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg yn unig

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Cynllun benthyciad rhannu ecwiti gwerth £170 miliwn sy'n ceisio cefnogi perchentyaeth, ysgogi gweithgaredd adeiladu a rhoi hwb i'r sector tai a'r economi ehangach yw Cymorth i Brynu - Cymru. O dan y cynllun, mae benthyciadau ar gael i brynwyr sydd am brynu eiddo newydd ei adeiladu gwerth hyd at £300,000. Mae Cymorth i Brynu - Cymru ar gael i bawb (nid prynwyr am y tro cyntaf yn unig) sydd am brynu cartref newydd, ond sydd efallai wedi'u cyfyngu yn hynny o beth – er enghraifft, o ganlyniad i ofynion blaendal – ond y byddai disgwyl iddynt ad-dalu morgais fel arall. Mae benthyciad rhannu ecwiti o hyd at uchafswm o 20% o bris prynu'r eiddo ar gael. Yn ogystal, mae'n ofynnol i brynwyr ddarparu 5% a bydd angen iddynt gael morgais i dalu'r balans sy'n weddill. Mae pob adeiladwr (o bob maint) yn gallu cofrestru gyda'r cynllun a gwerthu eiddo trwy'r fenter.

Mae'r data a ddangosir yma wedi'i gyfuno o'r cofnodion trafodion unigol a gofnodwyd gan Help to Buy Wales Ltd, ac mae detholiad ohono yn cael ei gyflenwi i Lywodraeth Cymru bob mis.


Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r data'n deillio o ddetholiad o drafodion o dan gynllun Cymorth i Brynu yng Nghymru, ac fe'i darperir i Lywodraeth Cymru gan Help to Buy Wales Ltd bob mis.

Mae data'n cael ei echdynnu o Client Relationship Management System (CRM) Help to Buy (Wales) Ltd. Mae'r holl wybodaeth yn cael ei chadw'n ddiogel ar y system ac yn cael ei mewnbynnu gan staff prosesu Help to Buy (Wales) Ltd. Mae'r holl wybodaeth a gedwir ar y CRM, mewn perthynas ag eiddo Cymorth i Brynu - Cymru, yn cael ei darparu gan y prynwr neu ei gyfreithiwr/trawsgludwr fel rhan o'r Ffurflen Gwybodaeth Eiddo, Ffurflen Trawsgludwyr 1 neu Ffurflen Trawsgludwyr 2. I gael mwy o fanylion am y broses mae prynwyr yn mynd trwyddi, a'r dogfennau y mae'n ofynnol iddynt ei gwblhau er mwyn cael gafael ar fenthyciad rhannu ecwiti ewch i wefan y cynllun (gweler y dolenni gwe).

Amlder cyhoeddi

Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw

Mae'r data'n cyfeirio at nifer y ceisiadau ar ddiwedd pob mis, gan ddechrau gyda lansiad y cynllun ar 2 Ionawr 2014.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae'r holl ddata ar gyfer cyfnod penodol yn ddata dros dro i gychwyn, ac yn amodol ar fân ddiwygiadau ar gyfer ceisiadau a gyflwynir yn hwyr i'r gronfa ddata trafodion. Ar y cyfan, ni fydd angen diwygiadau ar ôl tua mis ar ôl diwedd y cyfnod penodol.

Mae data cyn y cyfnod diwethaf sydd wedi'i ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf wedi'i nodi gydag (r).

Mae data a gyhoeddwyd cyn mis Mehefin 2015 wedi'i ddiwygio i ystyried newid i'r diffiniad o brynwyr am y tro cyntaf.

Allweddeiriau

Tai; Tai ac adfywio; Cymorth I Brynnu - Cymru; HtBW; Anheddau newydd;

Ansawdd ystadegol

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Dolenni'r we

www.gov.wales/statistics-and-research/help-to-buy-wales-shared-equity-loan-scheme/?lang=cy; http://helptobuywales.co.uk/?skip=1&lang=cym