Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ceisiadau Cymorth i Brynu Cymru sydd wedi ei cwblhau yn ôl awdurdod lleol a dyddiad
None
[Lleihau]Prynwr tro cyntaf[Hidlwyd]
-
Prynwr tro cyntaf 1[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Dyddiad[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Dyddiad 1
-
[Lleihau]Dyddiad 2
-
Dyddiad 3
Cod Ardal[Hidlwyd]
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
[Lleihau]Cyfanswm rhediadCliciwch yma i ddidoliCyfanswm rhediad
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2014-15 Blwyddyn Ariannol[Lleihau]2015-16 Blwyddyn AriannolCliciwch yma i ddidoli2015-16 Blwyddyn Ariannol[Lleihau]2016-17 Blwyddyn AriannolCliciwch yma i ddidoli2016-17 Blwyddyn Ariannol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2017-18 Blwyddyn Ariannol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2018-19 Blwyddyn Ariannol
[Lleihau]Chwarter Gyntaf 2015-16Cliciwch yma i ddidoliChwarter Gyntaf 2015-16[Lleihau]Chwarter Eilfed 2015-16Cliciwch yma i ddidoliChwarter Eilfed 2015-16[Lleihau]Chwarter Trydydd 2015-16Cliciwch yma i ddidoliChwarter Trydydd 2015-16[Lleihau]Chwarter Pedwerydd 2015-16Cliciwch yma i ddidoliChwarter Pedwerydd 2015-16[Lleihau]Chwarter Gyntaf 2016-17Cliciwch yma i ddidoliChwarter Gyntaf 2016-17[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliChwarter Eilfed 2016-17[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliChwarter Trydydd 2016-17[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliChwarter Pedwerydd 2016-17[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliChwarter Pedwerydd 2016-17
Cliciwch yma i ddidoliEbrill 2015Cliciwch yma i ddidoliMai 2015Cliciwch yma i ddidoliMehefin 2015Cliciwch yma i ddidoliGorffennaf 2015Cliciwch yma i ddidoliAwst 2015Cliciwch yma i ddidoliMedi 2015Cliciwch yma i ddidoliHydref 2015Cliciwch yma i ddidoliTachwedd 2015Cliciwch yma i ddidoliRhagfyr 2015Cliciwch yma i ddidoliIonawr 2016Cliciwch yma i ddidoliChwefror 2016Cliciwch yma i ddidoliMawrth 2016Cliciwch yma i ddidoliEbrill 2016Cliciwch yma i ddidoliMai 2016Cliciwch yma i ddidoliMehefin 2016
[Lleihau]W92000004[Ehangu]Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru1,30712311425248911211814237214316124855262801542961,709156160251567405560329.1,8611,9385157,402
[Lleihau]W06000001[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruYnys Môn7........1..1..112.1.1112.56121
[Lleihau]W06000002[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruGwynedd1668519538162.571359512248893.284612153
[Lleihau]W06000003[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruConwy235431262210333914494011.2141820.547710207
[Lleihau]W06000004[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruSir Ddinbych21141621.31124.145181348546.232910101
[Lleihau]W06000005[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruSir y Fflint151171629622017276425302580108163424021162259395340.19115721768
[Lleihau]W06000006[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruWrecsam466451513373238435124235715151212.54534205
[Lleihau]W06000023[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruPowys811.22.351.12..22111..11.1.39739
[Lleihau]W06000008[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruCeredigion5......22....11.241..111..38121
[Lleihau]W06000009[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruSir Benfro3324915223755717.246452136151210.435712191
[Lleihau]W06000010[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruSir Gaerfyrddin12571217362121226418295128102013317172559366525.18516139645
[Lleihau]W06000011[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruAbertawe9277102474516413133035917879192553193917.12811229452
[Lleihau]W06000012[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruCastell-nedd Port Talbot892628361721089143146616937892413209.66459308
[Lleihau]W06000013[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruPen-y-bont ar Ogwr13481422445109241492245710244115421152157325227.16819766724
[Lleihau]W06000014[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruBro Morgannwg60444048101119401613275634101716117202663366513.17718465648
[Lleihau]W06000015[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruCaerdydd21.145103215912126129414541313137.4614969326
[Lleihau]W06000016[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruRhondda Cynon Taf112214194411131539131522503315211547121837353620.1288411492
[Lleihau]W06000024[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruMerthyr Tudful302531014382158124733447159118.4322.133
[Lleihau]W06000018[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruCaerffili9110312253761648820.1346541271089.34506262
[Lleihau]W06000019[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruBlaenau Gwent7....1..11113....41..125..87127
[Lleihau]W06000020[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruTor-faen241.34..221427.3.3163.587144.339638207
[Lleihau]W06000021[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruSir Fynwy442215.1.1.134.11212..669146.352612133
[Lleihau]W06000022[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruCasnewydd1682115417723181960262754107161429593033030631238510890.406363921,339

Metadata

Teitl
Tai a brynwyd trwy Cymorth i Brynu - Cymru yn ôl awdurdod lleol, dyddiad ac incwm yr aelwyd

Diweddariad diwethaf
25 Gorffennaf 2018 25 Gorffennaf 2018

Diweddariad nesaf
Hydref 2018

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cofnod o drafodiadau y Cynllun Cymorth i Brynu, Cymorth i Brynu Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Cynllun benthyciad rhannu ecwiti gwerth £170 miliwn sy'n ceisio cefnogi perchentyaeth, ysgogi gweithgaredd adeiladu a rhoi hwb i'r sector tai a'r economi ehangach yw Cymorth i Brynu - Cymru. O dan y cynllun, mae benthyciadau ar gael i brynwyr sydd am brynu eiddo newydd ei adeiladu gwerth hyd at £300,000. Mae Cymorth i Brynu - Cymru ar gael i bawb (nid prynwyr am y tro cyntaf yn unig) sydd am brynu cartref newydd, ond sydd efallai wedi'u cyfyngu yn hynny o beth – er enghraifft, o ganlyniad i ofynion blaendal – ond y byddai disgwyl iddynt ad-dalu morgais fel arall. Mae benthyciad rhannu ecwiti o hyd at uchafswm o 20% o bris prynu'r eiddo ar gael. Yn ogystal, mae'n ofynnol i brynwyr ddarparu 5% a bydd angen iddynt gael morgais i dalu'r balans sy'n weddill. Mae pob adeiladwr (o bob maint) yn gallu cofrestru gyda'r cynllun a gwerthu eiddo trwy'r fenter.

Mae'r data a ddangosir yma wedi'i gyfuno o'r cofnodion trafodion unigol a gofnodwyd gan Help to Buy Wales Ltd, ac mae detholiad ohono yn cael ei gyflenwi i Lywodraeth Cymru bob mis.


Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r data'n deillio o ddetholiad o drafodion o dan gynllun Cymorth i Brynu yng Nghymru, ac fe'i darperir i Lywodraeth Cymru gan Help to Buy Wales Ltd bob mis.

Mae data'n cael ei echdynnu o Client Relationship Management System (CRM) Help to Buy (Wales) Ltd. Mae'r holl wybodaeth yn cael ei chadw'n ddiogel ar y system ac yn cael ei mewnbynnu gan staff prosesu Help to Buy (Wales) Ltd. Mae'r holl wybodaeth a gedwir ar y CRM, mewn perthynas ag eiddo Cymorth i Brynu - Cymru, yn cael ei darparu gan y prynwr neu ei gyfreithiwr/trawsgludwr fel rhan o'r Ffurflen Gwybodaeth Eiddo, Ffurflen Trawsgludwyr 1 neu Ffurflen Trawsgludwyr 2. I gael mwy o fanylion am y broses mae prynwyr yn mynd trwyddi, a'r dogfennau y mae'n ofynnol iddynt ei gwblhau er mwyn cael gafael ar fenthyciad rhannu ecwiti ewch i wefan y cynllun (gweler y dolenni gwe).

Amlder cyhoeddi
Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw
Mae'r data'n cyfeirio at nifer y ceisiadau ar ddiwedd pob mis, gan ddechrau gyda lansiad y cynllun ar 2 Ionawr 2014.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae'r holl ddata ar gyfer cyfnod penodol yn ddata dros dro i gychwyn, ac yn amodol ar fân ddiwygiadau ar gyfer ceisiadau a gyflwynir yn hwyr i'r gronfa ddata trafodion. Ar y cyfan, ni fydd angen diwygiadau ar ôl tua mis ar ôl diwedd y cyfnod penodol.

Mae data cyn y cyfnod diwethaf sydd wedi'i ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf wedi'i nodi gydag (r).

Mae data a gyhoeddwyd cyn mis Mehefin 2015 wedi'i ddiwygio i ystyried newid i'r diffiniad o brynwyr am y tro cyntaf.

Dolenni'r we
www.gov.wales/statistics-and-research/help-to-buy-wales-shared-equity-loan-scheme/?lang=cy; http://helptobuywales.co.uk/?skip=1&lang=cym

Allweddeiriau
Tai; Tai ac adfywio; Cymorth I Brynnu - Cymru; HtBW; Anheddau newydd;

Ansawdd ystadegol
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.