Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ceisiadau Cymorth I Brynu - Cymru sydd wedi ei cwblhau yn ôl awdurdod lleol a amrediad dyddodyn
None
[Lleihau]Dyddiad[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Dyddiad 1[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Dyddiad 2[Hidlo]
-
Dyddiad 3[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Dyddodyn[Hidlo]
-
Dyddodyn 1
Cod ardal[Hidlwyd]
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
[Lleihau]Holl EiddoCliciwch yma i ddidoliHoll Eiddo
Cliciwch yma i ddidoliFyny I 5%Cliciwch yma i ddidoli5.1% I 10%Cliciwch yma i ddidoli10.1% I 15%Cliciwch yma i ddidoli15.1% I 20%Cliciwch yma i ddidoli20.1% neu mwy
[Lleihau]W92000004[Ehangu]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Lleihau]W06000001[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruYnys MônGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Lleihau]W06000002[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruGwyneddGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Lleihau]W06000003[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruConwyGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Lleihau]W06000004[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruSir DdinbychGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Lleihau]W06000005[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruSir y FflintGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Lleihau]W06000006[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruWrecsamGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Lleihau]W06000023[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruPowysGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Lleihau]W06000008[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruCeredigionGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Lleihau]W06000009[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruSir BenfroGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Lleihau]W06000010[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruSir GaerfyrddinGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Lleihau]W06000011[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruAbertaweGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Lleihau]W06000012[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruCastell-nedd Port TalbotGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Lleihau]W06000013[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruPen-y-bont ar OgwrGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Lleihau]W06000014[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruBro MorgannwgGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Lleihau]W06000015[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruCaerdyddGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Lleihau]W06000016[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruRhondda Cynon TafGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Lleihau]W06000024[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruMerthyr TudfulGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Lleihau]W06000018[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruCaerffiliGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Lleihau]W06000019[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruBlaenau GwentGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Lleihau]W06000020[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruTor-faenGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Lleihau]W06000021[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruSir FynwyGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Lleihau]W06000022[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruCasnewyddGwallGwallGwallGwallGwallGwall

Metadata

Teitl

Ceisiadau Cymorth i Brynu - Cymru yn ôl awdurdod lleol ac ystod blaendaliadau

Diweddariad diwethaf

16 Chwefror 2022 16 Chwefror 2022

Diweddariad nesaf

Mai 2022

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cofnod o drafodiadau y Cynllun Cymorth i Brynu, Cymorth i Brynu Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg yn unig

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Cynllun benthyciad rhannu ecwiti gwerth £170 miliwn sy'n ceisio cefnogi perchentyaeth, ysgogi gweithgaredd adeiladu a rhoi hwb i'r sector tai a'r economi ehangach yw Cymorth i Brynu - Cymru. O dan y cynllun, mae benthyciadau ar gael i brynwyr sydd am brynu eiddo newydd ei adeiladu gwerth hyd at £300,000. Mae Cymorth i Brynu - Cymru ar gael i bawb (nid prynwyr am y tro cyntaf yn unig) sydd am brynu cartref newydd, ond sydd efallai wedi'u cyfyngu yn hynny o beth – er enghraifft, o ganlyniad i ofynion blaendal – ond y byddai disgwyl iddynt ad-dalu morgais fel arall. Mae benthyciad rhannu ecwiti o hyd at uchafswm o 20% o bris prynu'r eiddo ar gael. Yn ogystal, mae'n ofynnol i brynwyr ddarparu 5% a bydd angen iddynt gael morgais i dalu'r balans sy'n weddill. Mae pob adeiladwr (o bob maint) yn gallu cofrestru gyda'r cynllun a gwerthu eiddo trwy'r fenter.

Mae'r data a ddangosir yma wedi'i gyfuno o'r cofnodion trafodion unigol a gofnodwyd gan Help to Buy Wales Ltd, ac mae detholiad ohono yn cael ei gyflenwi i Lywodraeth Cymru bob mis.


Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r data'n deillio o ddetholiad o drafodion o dan gynllun Cymorth i Brynu yng Nghymru, ac fe'i darperir i Lywodraeth Cymru gan Help to Buy Wales Ltd bob mis.

Mae data'n cael ei echdynnu o Client Relationship Management System (CRM) Help to Buy (Wales) Ltd. Mae'r holl wybodaeth yn cael ei chadw'n ddiogel ar y system ac yn cael ei mewnbynnu gan staff prosesu Help to Buy (Wales) Ltd. Mae'r holl wybodaeth a gedwir ar y CRM, mewn perthynas ag eiddo Cymorth i Brynu - Cymru, yn cael ei darparu gan y prynwr neu ei gyfreithiwr/trawsgludwr fel rhan o'r Ffurflen Gwybodaeth Eiddo, Ffurflen Trawsgludwyr 1 neu Ffurflen Trawsgludwyr 2. I gael mwy o fanylion am y broses mae prynwyr yn mynd trwyddi, a'r dogfennau y mae'n ofynnol iddynt ei gwblhau er mwyn cael gafael ar fenthyciad rhannu ecwiti ewch i wefan y cynllun (gweler y dolenni gwe).

Amlder cyhoeddi

Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw

Mae'r data'n cyfeirio at nifer y ceisiadau ar ddiwedd pob mis, gan ddechrau gyda lansiad y cynllun ar 2 Ionawr 2014.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

I osgoi datgelu gwybodaeth bersonol am unrhyw unigolyn, mae unrhyw ganlyniadau sy'n seiliedig ar lai na thri thrafodyn yn cael eu diystyru, ac fe'u nodir gyda seren.

Yn ogystal, mae canlyniadau sy'n seiliedig ar dri neu fwy o drafodion yn cael eu talgrynnu (i'r tri agosaf o ran trafodion neu i'r mil o bunnoedd agosaf yn achos symiau ariannol) er mwyn osgoi datgelu trwy wahaniaethu.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae'r holl ddata ar gyfer cyfnod penodol yn ddata dros dro i gychwyn, ac yn amodol ar fân ddiwygiadau ar gyfer ceisiadau a gyflwynir yn hwyr i'r gronfa ddata trafodion. Ar y cyfan, ni fydd angen diwygiadau ar ôl tua mis ar ôl diwedd y cyfnod penodol.

Mae data cyn y cyfnod diwethaf sydd wedi'i ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf wedi'i nodi gydag (r).

Dolenni'r we

www.gov.wales/statistics-and-research/help-to-buy-wales-shared-equity-loan-scheme/?lang=cy; http://helptobuywales.co.uk/?skip=1&lang=cym

Ansawdd ystadegol

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Allweddeiriau

Tai; Tai ac adfywio; Cymorth I Brynnu;