Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ceisiadau Cymorth i Brynu - Cymru sydd wedi eu cwblhau yn ôl awdurdod lleol a phrynwyr tro gyntaf
None
[Lleihau]Dyddiad[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Dyddiad 1[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Dyddiad 2[Hidlo]
-
Dyddiad 3[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Prynwr tro cyntaf[Hidlo]
-
Prynwr tro cyntaf 1
Cod Ardal[Hidlwyd]
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
[Lleihau]CyfanCliciwch yma i ddidoliCyfan
Cliciwch yma i ddidoliNaCliciwch yma i ddidoliIe
[Lleihau]W92000004[Ehangu]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruGwallGwallGwall
[Lleihau]W06000001[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruYnys MônGwallGwallGwall
[Lleihau]W06000002[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruGwyneddGwallGwallGwall
[Lleihau]W06000003[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruConwyGwallGwallGwall
[Lleihau]W06000004[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruSir DdinbychGwallGwallGwall
[Lleihau]W06000005[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruSir y FflintGwallGwallGwall
[Lleihau]W06000006[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruWrecsamGwallGwallGwall
[Lleihau]W06000023[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruPowysGwallGwallGwall
[Lleihau]W06000008[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruCeredigionGwallGwallGwall
[Lleihau]W06000009[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruSir BenfroGwallGwallGwall
[Lleihau]W06000010[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruSir GaerfyrddinGwallGwallGwall
[Lleihau]W06000011[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruAbertaweGwallGwallGwall
[Lleihau]W06000012[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruCastell-nedd Port TalbotGwallGwallGwall
[Lleihau]W06000013[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruPen-y-bont ar OgwrGwallGwallGwall
[Lleihau]W06000014[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruBro MorgannwgGwallGwallGwall
[Lleihau]W06000015[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruCaerdyddGwallGwallGwall
[Lleihau]W06000016[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruRhondda Cynon TafGwallGwallGwall
[Lleihau]W06000024[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruMerthyr TudfulGwallGwallGwall
[Lleihau]W06000018[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruCaerffiliGwallGwallGwall
[Lleihau]W06000019[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruBlaenau GwentGwallGwallGwall
[Lleihau]W06000020[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruTor-faenGwallGwallGwall
[Lleihau]W06000021[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruSir FynwyGwallGwallGwall
[Lleihau]W06000022[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruCasnewyddGwallGwallGwall

Metadata

Teitl

Tai a brynwyd trwy Cymorth i Brynu - Cymru yn ôl awdurdod lleol, dyddiad ac incwm yr aelwyd

Diweddariad diwethaf

16 Chwefror 2022 16 Chwefror 2022

Diweddariad nesaf

Mai 20227/5000

Ionawr 2019


Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cofnod o drafodiadau y Cynllun Cymorth i Brynu, Cymorth i Brynu Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg yn unig

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Dolenni'r we

www.gov.wales/statistics-and-research/help-to-buy-wales-shared-equity-loan-scheme/?lang=cy; http://helptobuywales.co.uk/?skip=1&lang=cym

Allweddeiriau

Tai; Tai ac adfywio; Cymorth I Brynnu - Cymru; HtBW; Anheddau newydd;

Disgrifiad cyffredinol

Cynllun benthyciad rhannu ecwiti gwerth £170 miliwn sy'n ceisio cefnogi perchentyaeth, ysgogi gweithgaredd adeiladu a rhoi hwb i'r sector tai a'r economi ehangach yw Cymorth i Brynu - Cymru. O dan y cynllun, mae benthyciadau ar gael i brynwyr sydd am brynu eiddo newydd ei adeiladu gwerth hyd at £300,000. Mae Cymorth i Brynu - Cymru ar gael i bawb (nid prynwyr am y tro cyntaf yn unig) sydd am brynu cartref newydd, ond sydd efallai wedi'u cyfyngu yn hynny o beth – er enghraifft, o ganlyniad i ofynion blaendal – ond y byddai disgwyl iddynt ad-dalu morgais fel arall. Mae benthyciad rhannu ecwiti o hyd at uchafswm o 20% o bris prynu'r eiddo ar gael. Yn ogystal, mae'n ofynnol i brynwyr ddarparu 5% a bydd angen iddynt gael morgais i dalu'r balans sy'n weddill. Mae pob adeiladwr (o bob maint) yn gallu cofrestru gyda'r cynllun a gwerthu eiddo trwy'r fenter.

Mae'r data a ddangosir yma wedi'i gyfuno o'r cofnodion trafodion unigol a gofnodwyd gan Help to Buy Wales Ltd, ac mae detholiad ohono yn cael ei gyflenwi i Lywodraeth Cymru bob mis.


Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r data'n deillio o ddetholiad o drafodion o dan gynllun Cymorth i Brynu yng Nghymru, ac fe'i darperir i Lywodraeth Cymru gan Help to Buy Wales Ltd bob mis.

Mae data'n cael ei echdynnu o Client Relationship Management System (CRM) Help to Buy (Wales) Ltd. Mae'r holl wybodaeth yn cael ei chadw'n ddiogel ar y system ac yn cael ei mewnbynnu gan staff prosesu Help to Buy (Wales) Ltd. Mae'r holl wybodaeth a gedwir ar y CRM, mewn perthynas ag eiddo Cymorth i Brynu - Cymru, yn cael ei darparu gan y prynwr neu ei gyfreithiwr/trawsgludwr fel rhan o'r Ffurflen Gwybodaeth Eiddo, Ffurflen Trawsgludwyr 1 neu Ffurflen Trawsgludwyr 2. I gael mwy o fanylion am y broses mae prynwyr yn mynd trwyddi, a'r dogfennau y mae'n ofynnol iddynt ei gwblhau er mwyn cael gafael ar fenthyciad rhannu ecwiti ewch i wefan y cynllun (gweler y dolenni gwe).

Amlder cyhoeddi

Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw

Mae'r data'n cyfeirio at nifer y ceisiadau ar ddiwedd pob mis, gan ddechrau gyda lansiad y cynllun ar 2 Ionawr 2014.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae'r holl ddata ar gyfer cyfnod penodol yn ddata dros dro i gychwyn, ac yn amodol ar fân ddiwygiadau ar gyfer ceisiadau a gyflwynir yn hwyr i'r gronfa ddata trafodion. Ar y cyfan, ni fydd angen diwygiadau ar ôl tua mis ar ôl diwedd y cyfnod penodol.

Mae data cyn y cyfnod diwethaf sydd wedi'i ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf wedi'i nodi gydag (r).

Mae data a gyhoeddwyd cyn mis Mehefin 2015 wedi'i ddiwygio i ystyried newid i'r diffiniad o brynwyr am y tro cyntaf.

Ansawdd ystadegol

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.