Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ceisiadau Cymorth i Brynu - Cymru sydd wedi eu cwblhau yn ôl awdurdod lleol a phrynwyr tro gyntaf
None
[Lleihau]Dyddiad[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Dyddiad 1[Hidlo]
-
[Lleihau]Dyddiad 2[Hidlo]
-
Dyddiad 3[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Prynwr tro cyntaf[Hidlo]
-
Prynwr tro cyntaf 1
Cod Ardal[Hidlwyd]
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
[Lleihau]CyfanCliciwch yma i ddidoliCyfan
Cliciwch yma i ddidoliNaCliciwch yma i ddidoliIe
[Lleihau]W92000004[Ehangu]Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.3,326(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.10,708(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.14,034
[Lleihau]W06000001[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruYnys Môn2777104
[Lleihau]W06000002[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruGwynedd60188248
[Lleihau]W06000003[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruConwy97(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.288(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.385
[Lleihau]W06000004[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruSir Ddinbych(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.82(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.241(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.323
[Lleihau]W06000005[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruSir y Fflint367(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.895(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.1,262
[Lleihau]W06000006[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruWrecsam(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.81(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.325(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.406
[Lleihau]W06000023[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruPowys2080100
[Lleihau]W06000008[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruCeredigion95362
[Lleihau]W06000009[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruSir Benfro72(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.318(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.390
[Lleihau]W06000010[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruSir Gaerfyrddin(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.221(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.804(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.1,025
[Lleihau]W06000011[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruAbertawe(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.141(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.557(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.698
[Lleihau]W06000012[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruCastell-nedd Port Talbot107(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.305(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.412
[Lleihau]W06000013[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruPen-y-bont ar Ogwr(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.329(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.1,008(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.1,337
[Lleihau]W06000014[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruBro Morgannwg297(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.957(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.1,254
[Lleihau]W06000015[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruCaerdydd(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.221(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.1,167(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.1,388
[Lleihau]W06000016[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruRhondda Cynon Taf(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.236(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.611(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.847
[Lleihau]W06000024[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruMerthyr Tudful62(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.154(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.216
[Lleihau]W06000018[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruCaerffili(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.143(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.385(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.528
[Lleihau]W06000019[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruBlaenau Gwent26(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.98(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.124
[Lleihau]W06000020[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruTor-faen(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.214(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.378(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.592
[Lleihau]W06000021[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruSir Fynwy(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.110(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.289(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.399
[Lleihau]W06000022[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruCasnewydd(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.404(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.1,530(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.1,934

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Cynllun benthyciad rhannu ecwiti gwerth £170 miliwn sy'n ceisio cefnogi perchentyaeth, ysgogi gweithgaredd adeiladu a rhoi hwb i'r sector tai a'r economi ehangach yw Cymorth i Brynu - Cymru. O dan y cynllun, mae benthyciadau ar gael i brynwyr sydd am brynu eiddo newydd ei adeiladu gwerth hyd at £300,000. Mae Cymorth i Brynu - Cymru ar gael i bawb (nid prynwyr am y tro cyntaf yn unig) sydd am brynu cartref newydd, ond sydd efallai wedi'u cyfyngu yn hynny o beth – er enghraifft, o ganlyniad i ofynion blaendal – ond y byddai disgwyl iddynt ad-dalu morgais fel arall. Mae benthyciad rhannu ecwiti o hyd at uchafswm o 20% o bris prynu'r eiddo ar gael. Yn ogystal, mae'n ofynnol i brynwyr ddarparu 5% a bydd angen iddynt gael morgais i dalu'r balans sy'n weddill. Mae pob adeiladwr (o bob maint) yn gallu cofrestru gyda'r cynllun a gwerthu eiddo trwy'r fenter.

Mae'r data a ddangosir yma wedi'i gyfuno o'r cofnodion trafodion unigol a gofnodwyd gan Help to Buy Wales Ltd, ac mae detholiad ohono yn cael ei gyflenwi i Lywodraeth Cymru bob mis.


Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r data'n deillio o ddetholiad o drafodion o dan gynllun Cymorth i Brynu yng Nghymru, ac fe'i darperir i Lywodraeth Cymru gan Help to Buy Wales Ltd bob mis.

Mae data'n cael ei echdynnu o Client Relationship Management System (CRM) Help to Buy (Wales) Ltd. Mae'r holl wybodaeth yn cael ei chadw'n ddiogel ar y system ac yn cael ei mewnbynnu gan staff prosesu Help to Buy (Wales) Ltd. Mae'r holl wybodaeth a gedwir ar y CRM, mewn perthynas ag eiddo Cymorth i Brynu - Cymru, yn cael ei darparu gan y prynwr neu ei gyfreithiwr/trawsgludwr fel rhan o'r Ffurflen Gwybodaeth Eiddo, Ffurflen Trawsgludwyr 1 neu Ffurflen Trawsgludwyr 2. I gael mwy o fanylion am y broses mae prynwyr yn mynd trwyddi, a'r dogfennau y mae'n ofynnol iddynt ei gwblhau er mwyn cael gafael ar fenthyciad rhannu ecwiti ewch i wefan y cynllun (gweler y dolenni gwe).

Amlder cyhoeddi

Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw

Mae'r data'n cyfeirio at nifer y ceisiadau ar ddiwedd pob mis, gan ddechrau gyda lansiad y cynllun ar 2 Ionawr 2014.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae'r holl ddata ar gyfer cyfnod penodol yn ddata dros dro i gychwyn, ac yn amodol ar fân ddiwygiadau ar gyfer ceisiadau a gyflwynir yn hwyr i'r gronfa ddata trafodion. Ar y cyfan, ni fydd angen diwygiadau ar ôl tua mis ar ôl diwedd y cyfnod penodol.

Mae data cyn y cyfnod diwethaf sydd wedi'i ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf wedi'i nodi gydag (r).

Mae data a gyhoeddwyd cyn mis Mehefin 2015 wedi'i ddiwygio i ystyried newid i'r diffiniad o brynwyr am y tro cyntaf.

Teitl

Tai a brynwyd trwy Cymorth i Brynu - Cymru yn ôl awdurdod lleol, dyddiad ac incwm yr aelwyd

Diweddariad diwethaf

20 Chwefror 2024 20 Chwefror 2024

Diweddariad nesaf

Mai 20247/5000

Ionawr 2019


Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cofnod o drafodiadau y Cynllun Cymorth i Brynu, Cymorth i Brynu Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg yn unig

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Dolenni'r we

www.gov.wales/statistics-and-research/help-to-buy-wales-shared-equity-loan-scheme/?lang=cy; http://helptobuywales.co.uk/?skip=1&lang=cym

Ansawdd ystadegol

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Allweddeiriau

Tai; Tai ac adfywio; Cymorth I Brynnu - Cymru; HtBW; Anheddau newydd;