Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ceisiadau Cymorth I Brynu - Cymru sydd wedi ei chwblhau yn ôl awdurdod lleol ac incwm aelwyd
None
[Lleihau]Dyddiad[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Dyddiad 1[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Dyddiad 2[Hidlo]
-
Dyddiad 3[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Incwm[Hidlo]
-
Incwm 1
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoli£0 - £20,000Cliciwch yma i ddidoli£20,001 - £30,000Cliciwch yma i ddidoli£30,001 - £40,000Cliciwch yma i ddidoli£40,001 - £50,000Cliciwch yma i ddidoli£50,001 - £60,000Cliciwch yma i ddidoli£60,001 - £80,000Cliciwch yma i ddidoli£80,001 - £100,000Cliciwch yma i ddidoliMwy na £100,000
[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Cyfanswm awdurdodau lleol CymruYnys MônGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
GwyneddGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
ConwyGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Sir DdinbychGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Sir y FflintGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
WrecsamGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
PowysGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
CeredigionGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Sir BenfroGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Sir GaerfyrddinGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
AbertaweGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Castell-nedd Port TalbotGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Pen-y-bont ar OgwrGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Bro MorgannwgGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
CaerdyddGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Rhondda Cynon TafGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Merthyr TudfulGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
CaerffiliGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Blaenau GwentGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Tor-faenGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Sir FynwyGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
CasnewyddGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall

Metadata

Teitl

Tai a brynwyd trwy Cymorth i Brynu - Cymru yn ôl awdurdod lleol, dyddiad ac incwm yr aelwyd

Diweddariad diwethaf

1 Mehefin 2023 1 Mehefin 2023

Diweddariad nesaf

Awst 2023

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cofnod o drafodiadau y Cynllun Cymorth i Brynu, Cymorth i Brynu Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg yn unig

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Cynllun benthyciad rhannu ecwiti gwerth £170 miliwn sy'n ceisio cefnogi perchentyaeth, ysgogi gweithgaredd adeiladu a rhoi hwb i'r sector tai a'r economi ehangach yw Cymorth i Brynu - Cymru. O dan y cynllun, mae benthyciadau ar gael i brynwyr sydd am brynu eiddo newydd ei adeiladu gwerth hyd at £300,000. Mae Cymorth i Brynu - Cymru ar gael i bawb (nid prynwyr am y tro cyntaf yn unig) sydd am brynu cartref newydd, ond sydd efallai wedi'u cyfyngu yn hynny o beth – er enghraifft, o ganlyniad i ofynion blaendal – ond y byddai disgwyl iddynt ad-dalu morgais fel arall. Mae benthyciad rhannu ecwiti o hyd at uchafswm o 20% o bris prynu'r eiddo ar gael. Yn ogystal, mae'n ofynnol i brynwyr ddarparu 5% a bydd angen iddynt gael morgais i dalu'r balans sy'n weddill. Mae pob adeiladwr (o bob maint) yn gallu cofrestru gyda'r cynllun a gwerthu eiddo trwy'r fenter.

Mae'r data a ddangosir yma wedi'i gyfuno o'r cofnodion trafodion unigol a gofnodwyd gan Help to Buy Wales Ltd, ac mae detholiad ohono yn cael ei gyflenwi i Lywodraeth Cymru bob mis.


Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r data'n deillio o ddetholiad o drafodion o dan gynllun Cymorth i Brynu yng Nghymru, ac fe'i darperir i Lywodraeth Cymru gan Help to Buy Wales Ltd bob mis.

Mae data'n cael ei echdynnu o Client Relationship Management System (CRM) Help to Buy (Wales) Ltd. Mae'r holl wybodaeth yn cael ei chadw'n ddiogel ar y system ac yn cael ei mewnbynnu gan staff prosesu Help to Buy (Wales) Ltd. Mae'r holl wybodaeth a gedwir ar y CRM, mewn perthynas ag eiddo Cymorth i Brynu - Cymru, yn cael ei darparu gan y prynwr neu ei gyfreithiwr/trawsgludwr fel rhan o'r Ffurflen Gwybodaeth Eiddo, Ffurflen Trawsgludwyr 1 neu Ffurflen Trawsgludwyr 2. I gael mwy o fanylion am y broses mae prynwyr yn mynd trwyddi, a'r dogfennau y mae'n ofynnol iddynt ei gwblhau er mwyn cael gafael ar fenthyciad rhannu ecwiti ewch i wefan y cynllun (gweler y dolenni gwe).

Amlder cyhoeddi

Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw

Mae'r data'n cyfeirio at nifer y ceisiadau ar ddiwedd pob mis, gan ddechrau gyda lansiad y cynllun ar 2 Ionawr 2014.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

I osgoi datgelu gwybodaeth bersonol am unrhyw unigolyn, mae unrhyw ganlyniadau sy'n seiliedig ar lai na thri thrafodyn yn cael eu diystyru, ac fe'u nodir gyda seren.

Yn ogystal, mae canlyniadau sy'n seiliedig ar dri neu fwy o drafodion yn cael eu talgrynnu (i'r tri agosaf o ran trafodion neu i'r mil o bunnoedd agosaf yn achos symiau ariannol) er mwyn osgoi datgelu trwy wahaniaethu.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae'r holl ddata ar gyfer cyfnod penodol yn ddata dros dro i gychwyn, ac yn amodol ar fân ddiwygiadau ar gyfer ceisiadau a gyflwynir yn hwyr i'r gronfa ddata trafodion. Ar y cyfan, ni fydd angen diwygiadau ar ôl tua mis ar ôl diwedd y cyfnod penodol.

Mae data cyn y cyfnod diwethaf sydd wedi'i ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf wedi'i nodi gydag (r).

Ansawdd ystadegol

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Dolenni'r we

www.gov.wales/statistics-and-research/help-to-buy-wales-shared-equity-loan-scheme/?lang=cy; http://helptobuywales.co.uk/?skip=1&lang=cym

Allweddeiriau

Tai; Tai ac adfywio; Cymorth I Brynnu;