Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ceisiadau Cymorth I Brynu - Cymru sydd wedi ei chwblhau yn ôl awdurdod lleol ac incwm aelwyd
None
[Lleihau]Dyddiad[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Dyddiad 1[Hidlo]
-
[Lleihau]Dyddiad 2[Hidlo]
-
Dyddiad 3[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Incwm[Hidlo]
-
Incwm 1
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoli£0 - £20,000Cliciwch yma i ddidoli£20,001 - £30,000Cliciwch yma i ddidoli£30,001 - £40,000Cliciwch yma i ddidoli£40,001 - £50,000Cliciwch yma i ddidoli£50,001 - £60,000Cliciwch yma i ddidoli£60,001 - £80,000Cliciwch yma i ddidoli£80,001 - £100,000Cliciwch yma i ddidoliMwy na £100,000
[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru(r) 594(r) 2,301(r) 2,541(r) 2,001(r) 1,005(r) 642(r) 10518(r) 9,207
Cyfanswm awdurdodau lleol CymruYnys Môn*(r) 9(r) 18(r) 93***(r) 42
Gwynedd9(r) 33(r) 48(r) 60(r) 24246*(r) 204
Conwy(r) 12(r) 57(r) 78512721**(r) 249
Sir Ddinbych12364218189**138
Sir y Fflint36(r) 159(r) 249(r) 258(r) 10810815*(r) 933
Wrecsam12(r) 63756024123*(r) 249
Powys6121563***(r) 48
Ceredigion*(r) 699****(r) 27
Sir Benfro3078663315(r) 3**(r) 231
Sir Gaerfyrddin(r) 84(r) 294(r) 183(r) 1144218**(r) 741
Abertawe54(r) 192135932115**(r) 516
Castell-nedd Port Talbot(r) 27(r) 87(r) 102(r) 69(r) 36183*(r) 342
Pen-y-bont ar Ogwr(r) 54(r) 273(r) 279(r) 186(r) 108(r) 42(r) 9*(r) 951
Bro Morgannwg(r) 60(r) 171(r) 222(r) 183(r) 90(r) 546*(r) 789
Caerdydd(r) 24(r) 141(r) 171(r) 138(r) 81(r) 75(r) 12*(r) 642
Rhondda Cynon Taf30(r) 138(r) 177(r) 135(r) 81(r) 426*(r) 606
Merthyr Tudful3303636219**135
Caerffili6(r) 66(r) 93(r) 723318**(r) 291
Blaenau Gwent*9(r) 966***30
Tor-faen6(r) 51(r) 84(r) 99(r) 63(r) 33(r) 6*(r) 345
Sir Fynwy6(r) 33(r) 4245(r) 30(r) 213*(r) 183
Casnewydd(r) 117(r) 363(r) 411318171111243(r) 1,518

Metadata

Teitl
Tai a brynwyd trwy Cymorth i Brynu - Cymru yn ôl awdurdod lleol, dyddiad ac incwm yr aelwyd

Diweddariad diwethaf
24 Gorffennaf 2019 24 Gorffennaf 2019

Diweddariad nesaf
Hydref 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cofnod o drafodiadau y Cynllun Cymorth i Brynu, Cymorth i Brynu Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Cynllun benthyciad rhannu ecwiti gwerth £170 miliwn sy'n ceisio cefnogi perchentyaeth, ysgogi gweithgaredd adeiladu a rhoi hwb i'r sector tai a'r economi ehangach yw Cymorth i Brynu - Cymru. O dan y cynllun, mae benthyciadau ar gael i brynwyr sydd am brynu eiddo newydd ei adeiladu gwerth hyd at £300,000. Mae Cymorth i Brynu - Cymru ar gael i bawb (nid prynwyr am y tro cyntaf yn unig) sydd am brynu cartref newydd, ond sydd efallai wedi'u cyfyngu yn hynny o beth – er enghraifft, o ganlyniad i ofynion blaendal – ond y byddai disgwyl iddynt ad-dalu morgais fel arall. Mae benthyciad rhannu ecwiti o hyd at uchafswm o 20% o bris prynu'r eiddo ar gael. Yn ogystal, mae'n ofynnol i brynwyr ddarparu 5% a bydd angen iddynt gael morgais i dalu'r balans sy'n weddill. Mae pob adeiladwr (o bob maint) yn gallu cofrestru gyda'r cynllun a gwerthu eiddo trwy'r fenter.

Mae'r data a ddangosir yma wedi'i gyfuno o'r cofnodion trafodion unigol a gofnodwyd gan Help to Buy Wales Ltd, ac mae detholiad ohono yn cael ei gyflenwi i Lywodraeth Cymru bob mis.


Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r data'n deillio o ddetholiad o drafodion o dan gynllun Cymorth i Brynu yng Nghymru, ac fe'i darperir i Lywodraeth Cymru gan Help to Buy Wales Ltd bob mis.

Mae data'n cael ei echdynnu o Client Relationship Management System (CRM) Help to Buy (Wales) Ltd. Mae'r holl wybodaeth yn cael ei chadw'n ddiogel ar y system ac yn cael ei mewnbynnu gan staff prosesu Help to Buy (Wales) Ltd. Mae'r holl wybodaeth a gedwir ar y CRM, mewn perthynas ag eiddo Cymorth i Brynu - Cymru, yn cael ei darparu gan y prynwr neu ei gyfreithiwr/trawsgludwr fel rhan o'r Ffurflen Gwybodaeth Eiddo, Ffurflen Trawsgludwyr 1 neu Ffurflen Trawsgludwyr 2. I gael mwy o fanylion am y broses mae prynwyr yn mynd trwyddi, a'r dogfennau y mae'n ofynnol iddynt ei gwblhau er mwyn cael gafael ar fenthyciad rhannu ecwiti ewch i wefan y cynllun (gweler y dolenni gwe).

Amlder cyhoeddi
Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw
Mae'r data'n cyfeirio at nifer y ceisiadau ar ddiwedd pob mis, gan ddechrau gyda lansiad y cynllun ar 2 Ionawr 2014.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
I osgoi datgelu gwybodaeth bersonol am unrhyw unigolyn, mae unrhyw ganlyniadau sy'n seiliedig ar lai na thri thrafodyn yn cael eu diystyru, ac fe'u nodir gyda seren.

Yn ogystal, mae canlyniadau sy'n seiliedig ar dri neu fwy o drafodion yn cael eu talgrynnu (i'r tri agosaf o ran trafodion neu i'r mil o bunnoedd agosaf yn achos symiau ariannol) er mwyn osgoi datgelu trwy wahaniaethu.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae'r holl ddata ar gyfer cyfnod penodol yn ddata dros dro i gychwyn, ac yn amodol ar fân ddiwygiadau ar gyfer ceisiadau a gyflwynir yn hwyr i'r gronfa ddata trafodion. Ar y cyfan, ni fydd angen diwygiadau ar ôl tua mis ar ôl diwedd y cyfnod penodol.

Mae data cyn y cyfnod diwethaf sydd wedi'i ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf wedi'i nodi gydag (r).

Ansawdd ystadegol
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Dolenni'r we
www.gov.wales/statistics-and-research/help-to-buy-wales-shared-equity-loan-scheme/?lang=cy; http://helptobuywales.co.uk/?skip=1&lang=cym

Allweddeiriau
Tai; Tai ac adfywio; Cymorth I Brynnu;