Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ceisiadau Cymorth I Brynu - Cymru sydd wedi ei cwblhau yn ôl awdurdod lleol a pris tŷ
None
[Lleihau]Dyddiad[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Dyddiad 1[Hidlo]
-
[Lleihau]Dyddiad 2[Hidlo]
-
Dyddiad 3[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Amrediad prisiau tai[Hidlo]
-
Amrediad prisiau tai 1
[Lleihau]Awdurdod Lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod Lleol 1
[Lleihau]Holl EiddoCliciwch yma i ddidoliHoll Eiddo
Cliciwch yma i ddidoli£50,000 - £100,000Cliciwch yma i ddidoli£100,001 - £125,000Cliciwch yma i ddidoli£125,001 - £150,000Cliciwch yma i ddidoli£150,001 - £175,000Cliciwch yma i ddidoli£175,001 - £200,000Cliciwch yma i ddidoli£200,001 - £225,000Cliciwch yma i ddidoli£225,001 - £250,000Cliciwch yma i ddidoli£250,001 - £300,000
[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru(r) 167(r) 682(r) 1,453(r) 1,814(r) 1,873(r) 1,212(r) 1,050(r) 1,341(r) 9,592
Cyfanswm awdurdodau lleol CymruYnys Môn.31268(r) 113(r) 4(r) 47
Gwynedd(r) 3111223(r) 38(r) 405335(r) 215
Conwy.527(r) 80(r) 45(r) 50(r) 24(r) 39(r) 270
Sir Ddinbych.124021(r) 24(r) 175(r) 28(r) 147
Sir y Fflint.19(r) 85(r) 161(r) 225(r) 143(r) 138(r) 191(r) 962
Wrecsam417613747(r) 36(r) 19(r) 35(r) 256
Powys.5910(r) 7756(r) 49
Ceredigion...17(r) 6233(r) 31
Sir Benfro13295671(r) 3420(r) 84(r) 235
Sir Gaerfyrddin30(r) 169(r) 220(r) 153(r) 98(r) 43(r) 33(r) 9(r) 755
Abertawe281184108(r) 77(r) 24(r) 2329(r) 528
Castell-nedd Port Talbot341(r) 72(r) 787128(r) 35(r) 21(r) 349
Pen-y-bont ar Ogwr950(r) 185(r) 305(r) 169(r) 132(r) 91(r) 48(r) 989
Bro Morgannwg12(r) 71(r) 95(r) 114(r) 153(r) 116(r) 97(r) 179(r) 837
Caerdydd.(r) 37(r) 8387(r) 148(r) 95(r) 66(r) 198(r) 714
Rhondda Cynon Taf14(r) 2594128(r) 166(r) 726461(r) 624
Merthyr Tudful.35(r) 36(r) 4333184(r) 142
Caerffili.6(r) 3750(r) 11133(r) 33(r) 36(r) 306
Blaenau Gwent.4154351.32
Tor-faen.2737(r) 63(r) 65(r) 65(r) 123(r) 362
Sir Fynwy.5516(r) 26(r) 47(r) 5142(r) 192
Casnewydd7787149272(r) 311(r) 193(r) 215(r) 246(r) 1,550

Metadata

Teitl
Tai a brynwyd trwy Cymorth i Brynu - Cymru yn ôl awdurdod lleol, prisiau'r tai a dyddiad

Diweddariad diwethaf
24 Hydref 2019 24 Hydref 2019

Diweddariad nesaf
Ionawr 2020jo?o'li

4/5000

Gorffennaf 2019


Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cofnod o drafodiadau y Cynllun Cymorth i Brynu, Cymorth i Brynu Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Cynllun benthyciad rhannu ecwiti gwerth £170 miliwn sy'n ceisio cefnogi perchentyaeth, ysgogi gweithgaredd adeiladu a rhoi hwb i'r sector tai a'r economi ehangach yw Cymorth i Brynu - Cymru. O dan y cynllun, mae benthyciadau ar gael i brynwyr sydd am brynu eiddo newydd ei adeiladu gwerth hyd at £300,000. Mae Cymorth i Brynu - Cymru ar gael i bawb (nid prynwyr am y tro cyntaf yn unig) sydd am brynu cartref newydd, ond sydd efallai wedi'u cyfyngu yn hynny o beth – er enghraifft, o ganlyniad i ofynion blaendal – ond y byddai disgwyl iddynt ad-dalu morgais fel arall. Mae benthyciad rhannu ecwiti o hyd at uchafswm o 20% o bris prynu'r eiddo ar gael. Yn ogystal, mae'n ofynnol i brynwyr ddarparu 5% a bydd angen iddynt gael morgais i dalu'r balans sy'n weddill. Mae pob adeiladwr (o bob maint) yn gallu cofrestru gyda'r cynllun a gwerthu eiddo trwy'r fenter.

Mae'r data a ddangosir yma wedi'i gyfuno o'r cofnodion trafodion unigol a gofnodwyd gan Help to Buy Wales Ltd, ac mae detholiad ohono yn cael ei gyflenwi i Lywodraeth Cymru bob mis.


Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r data'n deillio o ddetholiad o drafodion o dan gynllun Cymorth i Brynu yng Nghymru, ac fe'i darperir i Lywodraeth Cymru gan Help to Buy Wales Ltd bob mis.

Mae data'n cael ei echdynnu o Client Relationship Management System (CRM) Help to Buy (Wales) Ltd. Mae'r holl wybodaeth yn cael ei chadw'n ddiogel ar y system ac yn cael ei mewnbynnu gan staff prosesu Help to Buy (Wales) Ltd. Mae'r holl wybodaeth a gedwir ar y CRM, mewn perthynas ag eiddo Cymorth i Brynu - Cymru, yn cael ei darparu gan y prynwr neu ei gyfreithiwr/trawsgludwr fel rhan o'r Ffurflen Gwybodaeth Eiddo, Ffurflen Trawsgludwyr 1 neu Ffurflen Trawsgludwyr 2. I gael mwy o fanylion am y broses mae prynwyr yn mynd trwyddi, a'r dogfennau y mae'n ofynnol iddynt ei gwblhau er mwyn cael gafael ar fenthyciad rhannu ecwiti ewch i wefan y cynllun (gweler y dolenni gwe).

Amlder cyhoeddi
Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw
Mae'r data'n cyfeirio at nifer y ceisiadau ar ddiwedd pob mis, gan ddechrau gyda lansiad y cynllun ar 2 Ionawr 2014.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae'r holl ddata ar gyfer cyfnod penodol yn ddata dros dro i gychwyn, ac yn amodol ar fân ddiwygiadau ar gyfer ceisiadau a gyflwynir yn hwyr i'r gronfa ddata trafodion. Ar y cyfan, ni fydd angen diwygiadau ar ôl tua mis ar ôl diwedd y cyfnod penodol.

Mae data cyn y cyfnod diwethaf sydd wedi'i ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf wedi'i nodi gydag (r).

Ansawdd ystadegol
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Dolenni'r we
www.gov.wales/statistics-and-research/help-to-buy-wales-shared-equity-loan-scheme/?lang=cy; http://helptobuywales.co.uk/?skip=1&lang=cym

Allweddeiriau
Tai; Tai ac adfywio; Cymorth I Brynnu;