Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ceisiadau Cymorth I Brynu - Cymru sydd wedi ei cwblhau yn ôl awdurdod lleol a pris tŷ
None
[Lleihau]Dyddiad[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Dyddiad 1[Hidlo]
-
[Lleihau]Dyddiad 2[Hidlo]
-
Dyddiad 3[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Amrediad prisiau tai[Hidlo]
-
Amrediad prisiau tai 1
[Lleihau]Awdurdod Lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod Lleol 1
[Lleihau]Holl EiddoCliciwch yma i ddidoliHoll Eiddo
Cliciwch yma i ddidoli£50,000 - £100,000Cliciwch yma i ddidoli£100,001 - £125,000Cliciwch yma i ddidoli£125,001 - £150,000Cliciwch yma i ddidoli£150,001 - £175,000Cliciwch yma i ddidoli£175,001 - £200,000Cliciwch yma i ddidoli£200,001 - £225,000Cliciwch yma i ddidoli£225,001 - £250,000Cliciwch yma i ddidoli£250,001 - £300,000
[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru1727031,5421,9061,9721,3161,1371,46710,215
Cyfanswm awdurdodau lleol CymruYnys Môn.31268113548
Gwynedd311122340445335221
Conwy.5278350512442282
Sir Ddinbych.1241283121930172
Sir y Fflint.1987166230154141197994
Wrecsam417613748372035259
Powys.5910775649
Ceredigion...18723434
Sir Benfro13295681372194250
Sir Gaerfyrddin35176232163106433410799
Abertawe28118610878282634543
Castell-nedd Port Talbot341777973333621363
Pen-y-bont ar Ogwr95020032118214295511,050
Bro Morgannwg1276106129162123117195920
Caerdydd.461009416712572231835
Rhondda Cynon Taf1425103128170726562639
Merthyr Tudful.311434933214164
Caerffili.64654113333638326
Blaenau Gwent.4154371.34
Tor-faen.2737687288142416
Sir Fynwy.552230515951223
Casnewydd77871492723132062202701,594

Metadata

Teitl
Tai a brynwyd trwy Cymorth i Brynu - Cymru yn ôl awdurdod lleol, prisiau'r tai a dyddiad

Diweddariad diwethaf
23 Ionawr 2020 23 Ionawr 2020

Diweddariad nesaf
Ebrill 2020jo?o'li

4/5000

Gorffennaf 2019


Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cofnod o drafodiadau y Cynllun Cymorth i Brynu, Cymorth i Brynu Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Cynllun benthyciad rhannu ecwiti gwerth £170 miliwn sy'n ceisio cefnogi perchentyaeth, ysgogi gweithgaredd adeiladu a rhoi hwb i'r sector tai a'r economi ehangach yw Cymorth i Brynu - Cymru. O dan y cynllun, mae benthyciadau ar gael i brynwyr sydd am brynu eiddo newydd ei adeiladu gwerth hyd at £300,000. Mae Cymorth i Brynu - Cymru ar gael i bawb (nid prynwyr am y tro cyntaf yn unig) sydd am brynu cartref newydd, ond sydd efallai wedi'u cyfyngu yn hynny o beth – er enghraifft, o ganlyniad i ofynion blaendal – ond y byddai disgwyl iddynt ad-dalu morgais fel arall. Mae benthyciad rhannu ecwiti o hyd at uchafswm o 20% o bris prynu'r eiddo ar gael. Yn ogystal, mae'n ofynnol i brynwyr ddarparu 5% a bydd angen iddynt gael morgais i dalu'r balans sy'n weddill. Mae pob adeiladwr (o bob maint) yn gallu cofrestru gyda'r cynllun a gwerthu eiddo trwy'r fenter.

Mae'r data a ddangosir yma wedi'i gyfuno o'r cofnodion trafodion unigol a gofnodwyd gan Help to Buy Wales Ltd, ac mae detholiad ohono yn cael ei gyflenwi i Lywodraeth Cymru bob mis.


Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r data'n deillio o ddetholiad o drafodion o dan gynllun Cymorth i Brynu yng Nghymru, ac fe'i darperir i Lywodraeth Cymru gan Help to Buy Wales Ltd bob mis.

Mae data'n cael ei echdynnu o Client Relationship Management System (CRM) Help to Buy (Wales) Ltd. Mae'r holl wybodaeth yn cael ei chadw'n ddiogel ar y system ac yn cael ei mewnbynnu gan staff prosesu Help to Buy (Wales) Ltd. Mae'r holl wybodaeth a gedwir ar y CRM, mewn perthynas ag eiddo Cymorth i Brynu - Cymru, yn cael ei darparu gan y prynwr neu ei gyfreithiwr/trawsgludwr fel rhan o'r Ffurflen Gwybodaeth Eiddo, Ffurflen Trawsgludwyr 1 neu Ffurflen Trawsgludwyr 2. I gael mwy o fanylion am y broses mae prynwyr yn mynd trwyddi, a'r dogfennau y mae'n ofynnol iddynt ei gwblhau er mwyn cael gafael ar fenthyciad rhannu ecwiti ewch i wefan y cynllun (gweler y dolenni gwe).

Amlder cyhoeddi
Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw
Mae'r data'n cyfeirio at nifer y ceisiadau ar ddiwedd pob mis, gan ddechrau gyda lansiad y cynllun ar 2 Ionawr 2014.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae'r holl ddata ar gyfer cyfnod penodol yn ddata dros dro i gychwyn, ac yn amodol ar fân ddiwygiadau ar gyfer ceisiadau a gyflwynir yn hwyr i'r gronfa ddata trafodion. Ar y cyfan, ni fydd angen diwygiadau ar ôl tua mis ar ôl diwedd y cyfnod penodol.

Mae data cyn y cyfnod diwethaf sydd wedi'i ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf wedi'i nodi gydag (r).

Ansawdd ystadegol
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Dolenni'r we
www.gov.wales/statistics-and-research/help-to-buy-wales-shared-equity-loan-scheme/?lang=cy; http://helptobuywales.co.uk/?skip=1&lang=cym

Allweddeiriau
Tai; Tai ac adfywio; Cymorth I Brynnu;

Enw
HOUS2003