Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ceisiadau am Gymorth i Prynu Cymru sydd wedi cael ei gwblhau gan yr awdurdod lleol a'r cyfansoddiad y cartref
None
Cyfnod[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Cyfansoddiad y cartref[Hidlo]
-
Cyfansoddiad y cartref 1
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
[Lleihau]bobCliciwch yma i ddidolibob
Cliciwch yma i ddidoliun oedolyn (dim plant)Cliciwch yma i ddidolidau oedolyn (dim plant)Cliciwch yma i ddidolitri oedolyn (dim plant)Cliciwch yma i ddidolipedwar oedolyn (dim plant)Cliciwch yma i ddidoliun oedolyn, un neu fwy o blantCliciwch yma i ddidolidau oedolyn, un neu fwy o blantCliciwch yma i ddidolitri oedolyn, un neu fwy o blantCliciwch yma i ddidolipedwar oedolyn, un neu fwy o blantCliciwch yma i ddidolianhysbys
[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru3,5006,14155204472,9365381513,175
Cyfanswm awdurdodau lleol CymruYnys Môn2631*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication431*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication193
Gwynedd45121*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication1167*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication477
Conwy81178*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication14953*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication699
Sir Ddinbych66103*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication1392*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication590
Sir y Fflint2336408*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication303036*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication2,230
Wrecsam701724*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication11107*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication712
Powys2338*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication328*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication183
Ceredigion722*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication321*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication131
Sir Benfro110138*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication12824*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication637
Sir Gaerfyrddin3274117*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication60187*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication1,682
Abertawe2272793*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication20129*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication1,116
Castell-nedd Port Talbot108186*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication1984*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication714
Pen-y-bont ar Ogwr3415797*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication422753*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication2,169
Bro Morgannwg33458334562226*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication2,004
Caerdydd5235284*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication32174*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication1,866
Rhondda Cynon Taf184362*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication241905*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication1,399
Merthyr Tudful39107*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication1153*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication400
Caerffili982563*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication71153*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication851
Blaenau Gwent2246*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication26*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication182
Tor-faen100269*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication16180*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication1,175
Sir Fynwy74176*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication16105*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication722
Casnewydd46291663413709*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication3,048

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Cynllun benthyciad rhannu ecwiti gwerth £170 miliwn sy'n ceisio cefnogi perchentyaeth, ysgogi gweithgaredd adeiladu a rhoi hwb i'r sector tai a'r economi ehangach yw Cymorth i Brynu - Cymru. O dan y cynllun, mae benthyciadau ar gael i brynwyr sydd am brynu eiddo newydd ei adeiladu gwerth hyd at £300,000. Mae Cymorth i Brynu - Cymru ar gael i bawb (nid prynwyr am y tro cyntaf yn unig) sydd am brynu cartref newydd, ond sydd efallai wedi'u cyfyngu yn hynny o beth – er enghraifft, o ganlyniad i ofynion blaendal – ond y byddai disgwyl iddynt ad-dalu morgais fel arall. Mae benthyciad rhannu ecwiti o hyd at uchafswm o 20% o bris prynu'r eiddo ar gael. Yn ogystal, mae'n ofynnol i brynwyr ddarparu 5% a bydd angen iddynt gael morgais i dalu'r balans sy'n weddill. Mae pob adeiladwr (o bob maint) yn gallu cofrestru gyda'r cynllun a gwerthu eiddo trwy'r fenter.

Mae'r data a ddangosir yma wedi'i gyfuno o'r cofnodion trafodion unigol a gofnodwyd gan Help to Buy Wales Ltd, ac mae detholiad ohono yn cael ei gyflenwi i Lywodraeth Cymru bob mis.


Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r data'n deillio o ddetholiad o drafodion o dan gynllun Cymorth i Brynu yng Nghymru, ac fe'i darperir i Lywodraeth Cymru gan Help to Buy Wales Ltd bob mis.

Mae data'n cael ei echdynnu o Client Relationship Management System (CRM) Help to Buy (Wales) Ltd. Mae'r holl wybodaeth yn cael ei chadw'n ddiogel ar y system ac yn cael ei mewnbynnu gan staff prosesu Help to Buy (Wales) Ltd. Mae'r holl wybodaeth a gedwir ar y CRM, mewn perthynas ag eiddo Cymorth i Brynu - Cymru, yn cael ei darparu gan y prynwr neu ei gyfreithiwr/trawsgludwr fel rhan o'r Ffurflen Gwybodaeth Eiddo, Ffurflen Trawsgludwyr 1 neu Ffurflen Trawsgludwyr 2. I gael mwy o fanylion am y broses mae prynwyr yn mynd trwyddi, a'r dogfennau y mae'n ofynnol iddynt ei gwblhau er mwyn cael gafael ar fenthyciad rhannu ecwiti ewch i wefan y cynllun (gweler y dolenni gwe).

Amlder cyhoeddi

Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw

Mae'r data'n cyfeirio at nifer y ceisiadau ar ddiwedd pob mis, gan ddechrau gyda lansiad y cynllun ar 2 Ionawr 2014.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

I osgoi datgelu gwybodaeth bersonol am unrhyw unigolyn, mae unrhyw ganlyniadau sy'n seiliedig ar lai na thri thrafodyn yn cael eu diystyru, ac fe'u nodir gyda seren.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae'r holl ddata ar gyfer cyfnod penodol yn ddata dros dro i gychwyn, ac yn amodol ar fân ddiwygiadau ar gyfer ceisiadau a gyflwynir yn hwyr i'r gronfa ddata trafodion. Ar y cyfan, ni fydd angen diwygiadau ar ôl tua mis ar ôl diwedd y cyfnod penodol.

Mae data cyn y cyfnod diwethaf sydd wedi'i ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf wedi'i nodi gydag (r).

Teitl

Help i Brynu - cwblhawyd Cymru prynu yn ôl awdurdod lleol a chyfansoddiad aelwydydd

Diweddariad diwethaf

16 Chwefror 2022 16 Chwefror 2022

Diweddariad nesaf

Mai 2022

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cofnod o drafodiadau y Cynllun Cymorth i Brynu, Cymorth i Brynu Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg yn unig

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Dolenni'r we

www.gov.wales/statistics-and-research/help-to-buy-wales-shared-equity-loan-scheme/?lang=cy; http://helptobuywales.co.uk/?skip=1&lang=cym

Allweddeiriau

Tai; Tai ac adfywio; Cymorth I Brynnu;

Ansawdd ystadegol

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.