Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ceisiadau Cymorth i Brynu – Cymru pryniannau fesul ardal Awdurdod Lleol a nifer yr ystafelloedd gwely
None
[Lleihau]Prynwr tro cyntaf[Hidlwyd]
-
Prynwr tro cyntaf 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Nifer yr ystafelloedd gwely[Hidlo]
-
Nifer yr ystafelloedd gwely 1
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliUn Ystafell WelyCliciwch yma i ddidoliDau Ystafell WelyCliciwch yma i ddidoliTair Ystafell WelyCliciwch yma i ddidoliPedair Ystafell WelyCliciwch yma i ddidoliPump Ystafell WelyCliciwch yma i ddidoliAnhysbys
[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru2542,2937,0563,483701913,175
Cyfanswm awdurdodau lleol CymruYnys Môn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1352261.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol92
Gwynedd92415559.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1248
Conwy.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol58223903.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol374
Sir Ddinbych.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol371568141279
Sir y Fflint289716410521,224
Wrecsam152184126.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3366
Powys.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol176610.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol93
Ceredigion.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol53910.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol54
Sir Benfro.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol67220591.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol347
Sir Gaerfyrddin117060620871993
Abertawe8177363115.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1664
Castell-nedd Port Talbot.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol8317114071402
Pen-y-bont ar Ogwr516273532026.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,248
Bro Morgannwg36337518312411,208
Caerdydd147409600110.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,266
Rhondda Cynon Taf89844521032766
Merthyr Tudful.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol12109891.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol211
Caerffili.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol532781502.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol483
Blaenau Gwent1145824.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol97
Tor-faen.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol482652611.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol575
Sir Fynwy2532239133375
Casnewydd34315874582231,810

Metadata

Teitl

Ceisiadau Cymorth i Brynu – Cymru pryniannau fesul ardal Awdurdod Lleol a nifer yr ystafelloedd gwely

Diweddariad diwethaf

16 Chwefror 2022 16 Chwefror 2022

Diweddariad nesaf

Mai 2022

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cofnod o drafodiadau y Cynllun Cymorth i Brynu, Cymorth i Brynu Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg yn unig

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Cynllun benthyciad rhannu ecwiti gwerth £170 miliwn sy'n ceisio cefnogi perchentyaeth, ysgogi gweithgaredd adeiladu a rhoi hwb i'r sector tai a'r economi ehangach yw Cymorth i Brynu - Cymru. O dan y cynllun, mae benthyciadau ar gael i brynwyr sydd am brynu eiddo newydd ei adeiladu gwerth hyd at £300,000. Mae Cymorth i Brynu - Cymru ar gael i bawb (nid prynwyr am y tro cyntaf yn unig) sydd am brynu cartref newydd, ond sydd efallai wedi'u cyfyngu yn hynny o beth – er enghraifft, o ganlyniad i ofynion blaendal – ond y byddai disgwyl iddynt ad-dalu morgais fel arall. Mae benthyciad rhannu ecwiti o hyd at uchafswm o 20% o bris prynu'r eiddo ar gael. Yn ogystal, mae'n ofynnol i brynwyr ddarparu 5% a bydd angen iddynt gael morgais i dalu'r balans sy'n weddill. Mae pob adeiladwr (o bob maint) yn gallu cofrestru gyda'r cynllun a gwerthu eiddo trwy'r fenter.

Mae'r data a ddangosir yma wedi'i gyfuno o'r cofnodion trafodion unigol a gofnodwyd gan Help to Buy Wales Ltd, ac mae detholiad ohono yn cael ei gyflenwi i Lywodraeth Cymru bob mis.


Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r data'n deillio o ddetholiad o drafodion o dan gynllun Cymorth i Brynu yng Nghymru, ac fe'i darperir i Lywodraeth Cymru gan Help to Buy Wales Ltd bob mis.

Mae data'n cael ei echdynnu o Client Relationship Management System (CRM) Help to Buy (Wales) Ltd. Mae'r holl wybodaeth yn cael ei chadw'n ddiogel ar y system ac yn cael ei mewnbynnu gan staff prosesu Help to Buy (Wales) Ltd. Mae'r holl wybodaeth a gedwir ar y CRM, mewn perthynas ag eiddo Cymorth i Brynu - Cymru, yn cael ei darparu gan y prynwr neu ei gyfreithiwr/trawsgludwr fel rhan o'r Ffurflen Gwybodaeth Eiddo, Ffurflen Trawsgludwyr 1 neu Ffurflen Trawsgludwyr 2. I gael mwy o fanylion am y broses mae prynwyr yn mynd trwyddi, a'r dogfennau y mae'n ofynnol iddynt ei gwblhau er mwyn cael gafael ar fenthyciad rhannu ecwiti ewch i wefan y cynllun (gweler y dolenni gwe).

Amlder cyhoeddi

Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw

Mae'r data'n cyfeirio at nifer y ceisiadau ar ddiwedd pob mis, gan ddechrau gyda lansiad y cynllun ar 2 Ionawr 2014.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae'r holl ddata ar gyfer cyfnod penodol yn ddata dros dro i gychwyn, ac yn amodol ar fân ddiwygiadau ar gyfer ceisiadau a gyflwynir yn hwyr i'r gronfa ddata trafodion. Ar y cyfan, ni fydd angen diwygiadau ar ôl tua mis ar ôl diwedd y cyfnod penodol.

Mae data cyn y cyfnod diwethaf sydd wedi'i ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf wedi'i nodi gydag (r).

Allweddeiriau

Tai; Tai ac adfywio; Cymorth I Brynnu - Cymru

Ansawdd ystadegol

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Dolenni'r we

www.gov.wales/statistics-and-research/help-to-buy-wales-shared-equity-loan-scheme/?lang=cy; http://helptobuywales.co.uk/?skip=1&lang=cym

Enw

HOUS2009