Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Cyfartaledd pris prynnu ceisiadau Cymorth I Brynu - Cymru sydd wedi ei chwblhau yn ôl awdurdod lleol ac phrynnwyr tro gyntaf
None
Dyddiad[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
Phrynwyr Tro Cyntaf(Esgynnol)[Hidlo]
Awdurdod lleol[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliCyfanCliciwch yma i ddidoliIeCliciwch yma i ddidoliNa
Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru(r) 1,458,344(r) 1,409,440(r) 1,605,712
Ynys Môn(r) 875,461619,614674,485
Gwynedd(r) 1,232,984(r) 1,221,189455,000
Conwy(r) 1,391,802(r) 1,179,435(r) 1,054,493
Sir Ddinbych(r) 1,415,277(r) 1,357,5671,170,832
Sir y Fflint(r) 1,557,916(r) 1,465,053(r) 1,772,462
Wrecsam(r) 1,329,425(r) 1,331,925250,000
Powys467,500190,000277,500
Ceredigion1,267,7501,159,000565,000
Sir Benfro(r) 1,391,910873,343(r) 1,278,055
Sir Gaerfyrddin(r) 1,124,087(r) 902,930(r) 1,248,152
Abertawe(r) 1,283,499(r) 1,307,922(r) 1,120,325
Castell-nedd Port Talbot(r) 1,166,214(r) 1,083,718(r) 908,982
Pen-y-bont ar Ogwr(r) 1,360,008(r) 1,310,059(r) 1,466,167
Bro Morgannwg(r) 1,469,353(r) 1,417,239(r) 1,662,019
Caerdydd(r) 1,455,645(r) 1,443,586(r) 1,529,175
Rhondda Cynon Taf(r) 1,251,320(r) 1,196,1491,242,327
Merthyr Tudful(r) 912,578905,349368,823
Caerffili(r) 1,423,493(r) 1,311,138(r) 1,743,197
Blaenau Gwent822,000620,000202,000
Tor-faen(r) 1,751,448(r) 1,710,436(r) 1,814,623
Sir Fynwy(r) 1,583,326(r) 1,551,6851,468,605
Casnewydd(r) 1,769,256(r) 1,735,374(r) 1,649,109

Metadata

Teitl
Pris prynu cyfartalog tai a brynwyd trwy Cymorth i Brynu - Cymru yn ôl awdurdod lleol a dyddiad

Diweddariad diwethaf
23 Ionawr 2020 23 Ionawr 2020

Diweddariad nesaf
Ebrill 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cofnod o drafodiadau y Cynllun Cymorth i Brynu, Cymorth i Brynu Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Cynllun benthyciad rhannu ecwiti gwerth £170 miliwn sy'n ceisio cefnogi perchentyaeth, ysgogi gweithgaredd adeiladu a rhoi hwb i'r sector tai a'r economi ehangach yw Cymorth i Brynu - Cymru. O dan y cynllun, mae benthyciadau ar gael i brynwyr sydd am brynu eiddo newydd ei adeiladu gwerth hyd at £300,000. Mae Cymorth i Brynu - Cymru ar gael i bawb (nid prynwyr am y tro cyntaf yn unig) sydd am brynu cartref newydd, ond sydd efallai wedi'u cyfyngu yn hynny o beth – er enghraifft, o ganlyniad i ofynion blaendal – ond y byddai disgwyl iddynt ad-dalu morgais fel arall. Mae benthyciad rhannu ecwiti o hyd at uchafswm o 20% o bris prynu'r eiddo ar gael. Yn ogystal, mae'n ofynnol i brynwyr ddarparu 5% a bydd angen iddynt gael morgais i dalu'r balans sy'n weddill. Mae pob adeiladwr (o bob maint) yn gallu cofrestru gyda'r cynllun a gwerthu eiddo trwy'r fenter.

Mae'r data a ddangosir yma wedi'i gyfuno o'r cofnodion trafodion unigol a gofnodwyd gan Help to Buy Wales Ltd, ac mae detholiad ohono yn cael ei gyflenwi i Lywodraeth Cymru bob mis.


Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r data'n deillio o ddetholiad o drafodion o dan gynllun Cymorth i Brynu yng Nghymru, ac fe'i darperir i Lywodraeth Cymru gan Help to Buy Wales Ltd bob mis.

Mae data'n cael ei echdynnu o Client Relationship Management System (CRM) Help to Buy (Wales) Ltd. Mae'r holl wybodaeth yn cael ei chadw'n ddiogel ar y system ac yn cael ei mewnbynnu gan staff prosesu Help to Buy (Wales) Ltd. Mae'r holl wybodaeth a gedwir ar y CRM, mewn perthynas ag eiddo Cymorth i Brynu - Cymru, yn cael ei darparu gan y prynwr neu ei gyfreithiwr/trawsgludwr fel rhan o'r Ffurflen Gwybodaeth Eiddo, Ffurflen Trawsgludwyr 1 neu Ffurflen Trawsgludwyr 2. I gael mwy o fanylion am y broses mae prynwyr yn mynd trwyddi, a'r dogfennau y mae'n ofynnol iddynt ei gwblhau er mwyn cael gafael ar fenthyciad rhannu ecwiti ewch i wefan y cynllun (gweler y dolenni gwe).

Amlder cyhoeddi
Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw
Mae'r data'n cyfeirio at nifer y ceisiadau ar ddiwedd pob mis, gan ddechrau gyda lansiad y cynllun ar 2 Ionawr 2014.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae'r holl ddata ar gyfer cyfnod penodol yn ddata dros dro i gychwyn, ac yn amodol ar fân ddiwygiadau ar gyfer ceisiadau a gyflwynir yn hwyr i'r gronfa ddata trafodion. Ar y cyfan, ni fydd angen diwygiadau ar ôl tua mis ar ôl diwedd y cyfnod penodol.

Mae data cyn y cyfnod diwethaf sydd wedi'i ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf wedi'i nodi gydag (r).

Mae data a gyhoeddwyd cyn mis Mehefin 2015 wedi'i ddiwygio i ystyried newid i'r diffiniad o brynwyr am y tro cyntaf.

Ansawdd ystadegol
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Dolenni'r we
www.gov.wales/statistics-and-research/help-to-buy-wales-shared-equity-loan-scheme/?lang=cy; http://helptobuywales.co.uk/?skip=1&lang=cym

Allweddeiriau
Tai; Tai ac adfywio; Cymorth I Brynnu - Cymru