Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Cyfartaledd pris prynnu ceisiadau Cymorth I Brynu - Cymru sydd wedi ei chwblhau yn ôl awdurdod lleol ac phrynnwyr tro gyntaf
None
Dyddiad[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
Phrynwyr Tro Cyntaf(Esgynnol)[Hidlo]
Awdurdod lleol[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliCyfanCliciwch yma i ddidoliIeCliciwch yma i ddidoliNa
Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru(r) 841,435(r) 813,416(r) 925,719
Ynys Môn(r) 615,466619,614414,490
Gwynedd610,817(r) 599,022455,000
Conwy(r) 778,233(r) 566,437831,995
Sir Ddinbych804,813791,996488,967
Sir y Fflint(r) 901,491(r) 872,0411,028,221
Wrecsam(r) 897,950(r) 900,450250,000
Powys467,500190,000277,500
Ceredigion852,500792,500300,000
Sir Benfro852,268343,313913,110
Sir Gaerfyrddin676,480(r) 470,929(r) 745,497
Abertawe(r) 600,601(r) 605,424627,990
Castell-nedd Port Talbot820,219741,153702,985
Pen-y-bont ar Ogwr815,579774,833895,049
Bro Morgannwg(r) 861,467(r) 823,058(r) 980,906
Caerdydd(r) 828,891(r) 819,255(r) 894,686
Rhondda Cynon Taf(r) 722,036689,448670,860
Merthyr Tudful369,345369,345.
Caerffili(r) 839,481(r) 789,397(r) 958,982
Blaenau Gwent405,000405,000.
Tor-faen(r) 1,010,736(r) 990,7291,047,895
Sir Fynwy(r) 920,481911,395730,245
Casnewydd(r) 999,197(r) 979,786(r) 848,304

Metadata

Teitl
Pris prynu cyfartalog tai a brynwyd trwy Cymorth i Brynu - Cymru yn ôl awdurdod lleol a dyddiad

Diweddariad diwethaf
24 Hydref 2019 24 Hydref 2019

Diweddariad nesaf
Ionawr 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cofnod o drafodiadau y Cynllun Cymorth i Brynu, Cymorth i Brynu Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Cynllun benthyciad rhannu ecwiti gwerth £170 miliwn sy'n ceisio cefnogi perchentyaeth, ysgogi gweithgaredd adeiladu a rhoi hwb i'r sector tai a'r economi ehangach yw Cymorth i Brynu - Cymru. O dan y cynllun, mae benthyciadau ar gael i brynwyr sydd am brynu eiddo newydd ei adeiladu gwerth hyd at £300,000. Mae Cymorth i Brynu - Cymru ar gael i bawb (nid prynwyr am y tro cyntaf yn unig) sydd am brynu cartref newydd, ond sydd efallai wedi'u cyfyngu yn hynny o beth – er enghraifft, o ganlyniad i ofynion blaendal – ond y byddai disgwyl iddynt ad-dalu morgais fel arall. Mae benthyciad rhannu ecwiti o hyd at uchafswm o 20% o bris prynu'r eiddo ar gael. Yn ogystal, mae'n ofynnol i brynwyr ddarparu 5% a bydd angen iddynt gael morgais i dalu'r balans sy'n weddill. Mae pob adeiladwr (o bob maint) yn gallu cofrestru gyda'r cynllun a gwerthu eiddo trwy'r fenter.

Mae'r data a ddangosir yma wedi'i gyfuno o'r cofnodion trafodion unigol a gofnodwyd gan Help to Buy Wales Ltd, ac mae detholiad ohono yn cael ei gyflenwi i Lywodraeth Cymru bob mis.


Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r data'n deillio o ddetholiad o drafodion o dan gynllun Cymorth i Brynu yng Nghymru, ac fe'i darperir i Lywodraeth Cymru gan Help to Buy Wales Ltd bob mis.

Mae data'n cael ei echdynnu o Client Relationship Management System (CRM) Help to Buy (Wales) Ltd. Mae'r holl wybodaeth yn cael ei chadw'n ddiogel ar y system ac yn cael ei mewnbynnu gan staff prosesu Help to Buy (Wales) Ltd. Mae'r holl wybodaeth a gedwir ar y CRM, mewn perthynas ag eiddo Cymorth i Brynu - Cymru, yn cael ei darparu gan y prynwr neu ei gyfreithiwr/trawsgludwr fel rhan o'r Ffurflen Gwybodaeth Eiddo, Ffurflen Trawsgludwyr 1 neu Ffurflen Trawsgludwyr 2. I gael mwy o fanylion am y broses mae prynwyr yn mynd trwyddi, a'r dogfennau y mae'n ofynnol iddynt ei gwblhau er mwyn cael gafael ar fenthyciad rhannu ecwiti ewch i wefan y cynllun (gweler y dolenni gwe).

Amlder cyhoeddi
Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw
Mae'r data'n cyfeirio at nifer y ceisiadau ar ddiwedd pob mis, gan ddechrau gyda lansiad y cynllun ar 2 Ionawr 2014.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae'r holl ddata ar gyfer cyfnod penodol yn ddata dros dro i gychwyn, ac yn amodol ar fân ddiwygiadau ar gyfer ceisiadau a gyflwynir yn hwyr i'r gronfa ddata trafodion. Ar y cyfan, ni fydd angen diwygiadau ar ôl tua mis ar ôl diwedd y cyfnod penodol.

Mae data cyn y cyfnod diwethaf sydd wedi'i ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf wedi'i nodi gydag (r).

Mae data a gyhoeddwyd cyn mis Mehefin 2015 wedi'i ddiwygio i ystyried newid i'r diffiniad o brynwyr am y tro cyntaf.

Ansawdd ystadegol
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Dolenni'r we
www.gov.wales/statistics-and-research/help-to-buy-wales-shared-equity-loan-scheme/?lang=cy; http://helptobuywales.co.uk/?skip=1&lang=cym

Allweddeiriau
Tai; Tai ac adfywio; Cymorth I Brynnu - Cymru