Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Aelwydydd y daethpwyd o hyd i lety dros dro iddynt yn ôl y math o lety a'r math o aelwyd (ar ol 2015-16)
None
Cyfnod[Hidlwyd]
Amser[Hidlwyd]
Côd Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
Ardal 1[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Cartref[Hidlo]
-
[Lleihau]Cartref 1
-
[Lleihau]Cartref 2
-
Cartref 3
[Lleihau]Llety[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Llety 1
-
-
Llety 2
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliY nifer ohonynt sy'n deuluoedd â phlant
[Lleihau]Cyfanswm a gafodd le i fyw ar ddiwedd y tri mis(r) 2,052(r) 720
Cyfanswm a gafodd le i fyw ar ddiwedd y tri mis[Lleihau]Llety sector preifat780345
Llety sector preifatYn uniongyrchol â landlord sector preifat3312
Llety sector preifat wedi’i brydlesu gan yr awdurdod lleol450180
Llety sector preifat wedi’i brydlesu gan RSLau297153
[Lleihau]Llety sector cyhoeddus(r) 411(r) 222
Llety sector cyhoeddusO fewn eich stoc eich hun(r) 183(r) 84
Stoc RSL231138
[Lleihau]Hosteli a Lloches i ferched(r) 543(r) 105
Hosteli a Lloches i ferchedHosteli (gan gynnwys canolfannau derbyniad ac unedau argyfwng)(r) 495(r) 81
Lloches i ferched(r) 48(r) 24
[Ehangu]Gwely a brecwast(r) 24324
[Ehangu]Arall(r) 6*
[Ehangu]Digartref yn y cartref6924

Metadata

Teitl
Aelwydydd y daethpwyd o hyd i lety dros dro iddynt yn ôl y math o lety a'r math o aelwyd

Diweddariad diwethaf
01 Awst 2018 01 Awst 2018

Diweddariad nesaf
Medi 2018

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am ddigartrefedd, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r wybodaeth yn seiliedig ar ffurflen ystadegol chwarterol a gwblhawyd gan awdurdodau lleol yng Nghymru. Cesglir y wybodaeth er mwyn darganfod y nifer a'r math o gartrefi a ddarparwyd gyda chymorth gan awdurdodau lleol yn ystod y cyfnod. Defnyddir y ffurflen hefyd i ddarganfod y nifer o deuluoedd digartref mewn llety dros dro a'r mathau o lety a ddarperir. Defnyddir y data hwn gan Lywodraeth Cymru, asiantaethau digartrefedd a sefydliadau tai eraill, er mwyn helpu monitro’r tueddiadau yn y lefel gyffredinol o ddigartrefedd statudol ledled Cymru.

Mae’r cyfanswm yn y tabl hwn yn cynnwys pob aelwyd lle mae cymorth wedi’u ddarparu. Felly fe fydd y cyfanswm yn wahanol i’r cyfansymiau a ddangosir yn HOUS0414.


Amlder cyhoeddi
Chwarterol

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae proses rheoli datgelu wedi ei gymhwyso i’r data. Mae pob ffigwr llai na 3 wedi ei atal, ac fe’I dangosir a ‘*’. Mae’r holl ffigyrau eraill wedi eu talgrynnu yn annibynnol i’r 3 agosaf. O ganlyniad, efallai bydd gwahaniaeth rhwng swm yr eitemau unigol a’r cyfanswm.

Ansawdd ystadegol
Mae yna nifer o ffactorau (gan gynnwys materion amseru, cofnodi deilliannau lluosog a systemau cofnodi awdurdodau lleol), wedi effeithio ar ansawdd a chywirdeb y data a gasglwyd ac a gyhoeddwyd ar ddigartref statudol ar gyfer 2015-16. Mae'r rhain yn bennaf oherwydd y newidiadau deddfwriaethol a gyflwynwyd ym mis Ebrill 2015 a’r amser oedd ei angen ar ddarparwyr data yn yr awdurdodau lleol i weithredu effaith y newidiadau hyn yn llawn ac i addasu eu systemau a phrosesau mewnol yn unol â hynny. Ceir rhagor o wybodaeth yn Adran 2.2 o'r datganiad ystadegol blynyddol cysylltiedig.

Er ein bod wedi gweithio'n agos gydag awdurdodau lleol i wella ansawdd y data mae terfyn ar y gwelliannau y gellir eu gwneud yn ôl-weithredol i'r data 2015-16 ac mae rhai pryderon ynghylch ansawdd a chywirdeb y data yn parhau. Er bod yr ystadegau digartrefedd statudol ar gyfer y cyfnod cyn-Ebrill 2015 wedi’u dynodi'n Ystadegau Gwladol, o ystyried y pryderon ynghylch ansawdd y data, cytunwyd gydag Awdurdod Ystadegau y Deyrnas Unedig I ddad-ddynodi’r data dros dro. Felly, nid yw'r data 2015-16 ar wefan Ystadegau Cymru nac o fewn y datganiad sy'n cyd-fynd â hyn wedi’u dynode yn Ystadegau Gwladol.

Allweddeiriau
Tai, Digartrefedd, Llety dros dro, Gwely a Brecwast, Hostel, Lloches