Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Cyfanswm arhosiadau mewn llety gwely a brecwast yn ystod y chwarter, yn ôl hyd arhosiad a ddarpariaeth
None
Cyfnod[Hidlwyd]
Côd Ardal[Hidlo]
Hyd arhosiad[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Darpariaeth[Hidlo]
-
[Lleihau]Darpariaeth 1
-
Darpariaeth 2
Ardal[Hidlo]
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
[Lleihau]Cyfanswm o’r rhain, sy’n aelwyd person sengl: 16 i 17 oedCliciwch yma i ddidoliCyfanswm o’r rhain, sy’n aelwyd person sengl: 16 i 17 oed[Lleihau]O’r rhain, sy’n gadael gofal yn unig 18 i 21 oed, Cael eu lletya gan y ddeddfwriaeth bresennol ar Ddigartrefedd
Cliciwch yma i ddidoliO’r rhain, sy’n aelwyd person sengl: 16 i 17 oed, Cael eu lletya gan y ddeddfwriaeth bresennol ar DdigartrefeddCliciwch yma i ddidoliO’r rhain, sy’n aelwyd person sengl: 16 i 17 oed, Cael eu lletya gan Wasanaethau Cymdeithasol PlantCliciwch yma i ddidoliO’r rhain, sy’n gadael gofal yn unig 18 i 21 oed, Cael eu lletya gan y ddeddfwriaeth bresennol ar Ddigartrefedd
Cymru39397839117
Ynys Môn*****
Gwynedd****6
Conwy*99*9
Sir Ddinbych*****
Sir y Fflint*****
Wrecsam*****
Powys9*,.9*12
Ceredigion*****
Sir Benfro*****
Sir Gaerfyrddin**,.***
Abertawe**,.***
Castell-nedd Port Talbot*****
Pen-y-bont ar Ogwr*****
Bro Morgannwg**,.***
Caerdydd*****
Rhondda Cynon Taf12*211536
Merthyr Tudful*****
Caerffili6*12*18
Blaenau Gwent*****
Torfaen*****
Sir Fynwy**,.***
Casnewydd*.**9

Metadata

Teitl
Cyfanswm arhosiadau mewn llety gwely a brecwast yn ystod y chwarter, yn ôl hyd arhosiad a ph’un ai yw’r ddarpariaeth drwy ddeddfwriaeth Digartrefedd neu Wasanaethau Cymdeithasol

Diweddariad diwethaf
26 Medi 2019 26 Medi 2019

Diweddariad nesaf
Rhagfyr 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am ddigartrefedd, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r wybodaeth yn seiliedig ar ffurflen ystadegol chwarterol a gwblhawyd gan awdurdodau lleol yng Nghymru.

Cesglir y wybodaeth er mwyn darganfod y nifer y lleoliadau a wnaed gan Awdurdodau Lleol mewn llety Gwely a Brecwast er mwyn diwallu anghenion cyfredol yr holl bobl ifanc 16/17 oed am dai, a hefyd anghenion pobl ifanc 18-20 oed (hyd at eu pen-blwydd yn 21 oed), sydd wedi bod mewn gofal yn flaenorol, am dai.

Defnyddir y data hwn gan Lywodraeth Cymru, asiantaethau digartrefedd a sefydliadau tai eraill, er mwyn helpu monitro’r tueddiadau yn y lefel gyffredinol o ddigartrefedd statudol ledled Cymru.


Amlder cyhoeddi
Chwarterol

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r wybodaeth yma yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig, gweler y ddolen.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae proses rheoli datgelu wedi ei gymhwyso i’r data. Mae pob ffigwr llai na 3 wedi ei atal, ac fe’I dangosir a ‘*’. Mae’r holl ffigyrau eraill wedi eu talgrynnu yn annibynnol i’r 3 agosaf. O ganlyniad, efallai bydd gwahaniaeth rhwng swm yr eitemau unigol a’r cyfanswm.

Ansawdd ystadegol
Lle nad yw awdurdod lleol wedi gallu casglu data am y rhai gafodd eu lletya mewn gwely a brecwast gan wasanaethau gofal cymdeithasol plant ar gyfer chwarter penodol, dangosir hyn fel “.”

Allweddeiriau
Tai, Digartrefedd, Gwely a Brecwast