Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rheoli Gwybodaeth Unigolion ddigartref a roddwyd mewn llety dros dro ar ddiwedd y cyfnod yn ôl ardal awdurdod lleol a’r math o lety
None
Cynod[Hidlwyd]
Measure2
Math o lety[Hidlo]
Unigolion[Hidlo]
Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Cyfanswm[Lleihau]Gwely a brecwast a Gwestai[Lleihau]Meysydd Carafanau neu lety gwyliau tebyg[Lleihau]Hostelau (gan gynnwys canolfannau derbyn ac unedau argyfyngau)[Lleihau]Lloches i ferched[Lleihau]Llety sector preifat[Lleihau]O fewn eich stoc eich hun[Lleihau]Stoc RSL[Lleihau]Arall
Cliciwch yma i ddidoliCyfanswmCliciwch yma i ddidoliO'r rhain: O dan 16 oed (plant dibynnol)Cliciwch yma i ddidoliCyfanswmCliciwch yma i ddidoliO'r rhain: O dan 16 oed (plant dibynnol)Cliciwch yma i ddidoliCyfanswmCliciwch yma i ddidoliO'r rhain: O dan 16 oed (plant dibynnol)Cliciwch yma i ddidoliCyfanswmCliciwch yma i ddidoliO'r rhain: O dan 16 oed (plant dibynnol)Cliciwch yma i ddidoliCyfanswmCliciwch yma i ddidoliO'r rhain: O dan 16 oed (plant dibynnol)Cliciwch yma i ddidoliCyfanswmCliciwch yma i ddidoliO'r rhain: O dan 16 oed (plant dibynnol)Cliciwch yma i ddidoliCyfanswmCliciwch yma i ddidoliO'r rhain: O dan 16 oed (plant dibynnol)Cliciwch yma i ddidoliCyfanswmCliciwch yma i ddidoliO'r rhain: O dan 16 oed (plant dibynnol)Cliciwch yma i ddidoliCyfanswmCliciwch yma i ddidoliO'r rhain: O dan 16 oed (plant dibynnol)
Cymru11,6733,1073,903744170862,014211161502,0406902,018868810338557120
Ynys Môn1171967500000015200351200
Gwynedd430106270537217200122440000145
Conwy625174262181266910018420983000000
Sir Ddinbych5721732445600000022581103360000
Sir y Fflint37952235263415340003923790000
Wrecsam5041701241400000045123351440000
Powys442105295000000191323895910120
Ceredigion134340000370410010853370
Sir Benfro50612412326304213940034200029561
Sir Gaerfyrddin359681300095014016349641710200
Abertawe441522871000000001374617500
Castell-nedd Port Talbot4427915712002612480011858001170
Pen-y-bont ar Ogwr4821511090004401023012100983000
Bro Morgannwg394119967003216008109054828740
Caerdydd3,5321,132623242001,4591392412176987293834962442514
Rhondda Cynon Taf18311143110024000160000000
Merthyr Tudful9235720020000110212000
Caerffili554124355640010532291053141240000
Blaenau Gwent6312317002750050000000
Torfaen1492900000000129222070000
Sir Fynwy33077661400009425559000000
Casnewydd943293612181004232972471021300000

Metadata

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae data cyn y cyfnod diwethaf sydd wedi'i ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf wedi'i nodi gydag (r).

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r casgliadau data rheoli misol hyn yn ymwneud â nifer yr unigolion sy'n profi digartrefedd ac sy'n cael eu cefnogi gan awdurdodau lleol i gael llety dros dro.

Y diffiniad o lety dros dro yw llety addas sy'n debygol o bara am lai na chwe mis, gan gynnwys llety â chymorth tymor byr.


Teitl

Unigolion ddigartref a roddwyd mewn llety dros dro ar ddiwedd y cyfnod yn ôl ardal awdurdod lleol a’r math o lety

Diweddariad diwethaf

27 Mehefin 2024 27 Mehefin 2024

Diweddariad nesaf

25 Gorffennaf 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data am ddigartrefedd, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad

Gwybodaeth reolaethol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Os gwelwch yn dda ddod o hyd i wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig, yn unol â'r ddolen we a roddir.

Allweddeiriau

Tai, sy'n cysgu allan, i'r di-gartref