Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rheoli Gwybodaeth Achosion o bobl yn cael eu rhoi mewn llety dros dro yn ystod y cyfnod yn ôl rheswm dros y digartrefedd
None
ArdalData awdurdod lleol ar gael o fis Ionawr 2024[Hidlwyd]
Cynod[Hidlwyd]
Measure2
Mesur[Hidlo]
Rheswm[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliCyfanswmCliciwch yma i ddidoliO'r rhain: Y nifer sy’n dianc rhag cam-drin domestigCliciwch yma i ddidoliO'r rhain: O dan 16 oed (plant dibynnol)Cliciwch yma i ddidoliO'r rhain: 16 I 24 oedCliciwch yma i ddidoliO'r rhain: Eisoes wedi cael eu rhoi mewn llety dros dro yn y 12 mis diwethaf (cyfrifwch bob tro y mae wedi digwydd)Cliciwch yma i ddidoliO'r rhain: Rhoddwyd mewn llety dros dro am y tro cyntaf o fewn y 12 mis diwethaf
Cyfanswm1,5091233542163331,179
Wedi’u symud oddi ar y stryd93*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi3122766
Gynt yn cysgu ar soffas pobl eraill120618212493
Wedi’u symud o lety amhriodol arall546601808463483
Pobl sy'n gadael carchar150*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi66981
Arall6035415396147456

Metadata

Teitl

Achosion o bobl yn cael eu rhoi mewn llety dros dro yn ystod y cyfnod yn ôl rheswm dros y digartrefedd

Diweddariad diwethaf

27 Mehefin 2024 27 Mehefin 2024

Diweddariad nesaf

25 Gorffennaf 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data am ddigartrefedd, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad

Gwybodaeth reolaethol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r casgliadau data rheoli misol hyn yn ymwneud â nifer yr unigolion sy'n profi digartrefedd ac sy'n cael eu cefnogi gan awdurdodau lleol i gael llety dros dro.

Y diffiniad o lety dros dro yw llety addas sy'n debygol o bara am lai na chwe mis, gan gynnwys llety â chymorth tymor byr.

Nid yw achos o berson yn cael ei roi mewn llety dros dro yn cynnwys trosglwyddiadau rhwng gwahanol leoliadau llety dros dro.


Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae proses rheoli datgelu wedi ei gymhwyso i’r data. Mae pob ffigwr llai na 3 wedi ei atal, ac fe’I dangosir a ‘*’. Mae’r holl ffigyrau eraill wedi eu talgrynnu yn annibynnol i’r 3 agosaf. O ganlyniad, efallai bydd gwahaniaeth rhwng swm yr eitemau unigol a’r cyfanswm.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae data cyn y cyfnod diwethaf sydd wedi'i ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf wedi'i nodi gydag (r).

Ansawdd ystadegol

Os gwelwch yn dda ddod o hyd i wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig, yn unol â'r ddolen we a roddir.

Allweddeiriau

Tai, sy'n cysgu allan, i'r di-gartref