Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rheoli Gwybodaeth Pobl sy'n cysgu ar y stryd yn ôl ardal awdurdod lleol
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure1
Cynod[Hidlo]
Ardal[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoli2023 EbrCliciwch yma i ddidoli2023 MaiCliciwch yma i ddidoli2023 MehCliciwch yma i ddidoli2023 GorffCliciwch yma i ddidoli2023 AwstCliciwch yma i ddidoli2023 MediCliciwch yma i ddidoli2023 HydCliciwch yma i ddidoli2023 TachCliciwch yma i ddidoli2023 RhagCliciwch yma i ddidoli2024 Ion
Cymru126154173174167144169174136126
Ynys Môn1214123332
Gwynedd891314108712127
Conwy0000001111
Sir Ddinbych4276553422
Sir y Fflint2224331011
Wrecsam3223332124
Powys2112111112
Ceredigion9101312131181076
Sir Benfro162427241814101688
Sir Gaerfyrddin4646635424
Abertawe10101615108103610
Castell-nedd Port Talbot1000000110
Pen-y-bont ar Ogwr101096558666
Bro Morgannwg0020010000
Caerdydd20283433433043472225
Rhondda Cynon Taf0000000000
Merthyr Tudful0033213333
Caerffili6454645665
Blaenau Gwent0200000010
Torfaen1203111313168
Sir Fynwy69510999897
Casnewydd23312925313537352725

Metadata

Teitl

Pobl sy'n cysgu ar y stryd yn ôl ardal awdurdod lleol

Diweddariad diwethaf

28 Mawrth 2024 28 Mawrth 2024

Diweddariad nesaf

Ebrill 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data am ddigartrefedd, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad

Gwybodaeth reolaethol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Dyma gipolwg ar yr unigolion sy'n cysgu allan ar ddiwrnod olaf y mis.

Y diffiniad o bobl sy'n cysgu allan yw pobl sy'n cysgu dros nos yn yr awyr agored (fel mewn drysau siopau, cysgodfeydd bysiau neu barciau) neu mewn adeiladau, cerbydau neu fannau eraill nad ydynt wedi'u cynllunio ar gyfer byw ynddynt (megis grisiau, ysguboriau, siediau, meysydd parcio, pebyll, ceir/faniau).


Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cael ei gasglu trwy ffurflenni misol gan Awdurdodau Lleol.

Amlder cyhoeddi

Misol

Cyfnodau data dan sylw

Ebrill 2023 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Os gwelwch yn dda ddod o hyd i wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig, yn unol â'r ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae data cyn y cyfnod diwethaf sydd wedi'i ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf wedi'i nodi gydag (r).

Ansawdd ystadegol

Os gwelwch yn dda ddod o hyd i wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig, yn unol â'r ddolen we a roddir.

Allweddeiriau

Tai, sy'n cysgu allan, i'r di-gartref