Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Cartrefi cymwys ar gyfer cymorth digartrefedd ac mewn blaenoriaeth angen yn ôl ardal a mesur (Adran 75)
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Mesur[Hidlwyd]
-
Mesur 1
Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Cyfanswm y canlyniadauCliciwch yma i ddidoliCyfanswm y canlyniadau
Cliciwch yma i ddidoliCartrefi yn anfwriadol ddigartref ac mewn blaenoriaeth angen - Nifer (Adran 75)Cliciwch yma i ddidoliCartrefi yn anfwriadol ddigartref ac mewn blaenoriaeth angen - Cyfradd fesul 10,000 o gartrefi (Adran 75)Cliciwch yma i ddidoliCatrefi a ryddhawyd yn gadarnhaol o Ddigartrefedd - Nifer (Adran 75)Cliciwch yma i ddidoliCatrefi a ryddhawyd yn gadarnhaol o Ddigartrefedd - Canran (%) (Adran 75)Cliciwch yma i ddidoliCatrefi a ryddhawyd yn gadarnhaol o Ddigartrefedd - Cyfradd fesul 10,000 o gartrefi (Adran 75)
Cymru18,66613613,809374101151,200
Ynys Môn*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi229*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi3,210
Gwynedd267*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi192359*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi2,553
Conwy8221555733581085,382
Sir Ddinbych9362235463041304,701
Sir y Fflint174*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi117362*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi4,866
Wrecsam9121556723651145,226
Powys792132492291824,593
Ceredigion20466159386512,235
Sir Benfro714127558399995,409
Sir Gaerfyrddin2,3582871,75238021311,742
AbertaweDarparodd Abertawe 30 o welyau mynediad dan reolaeth ychwanegol sydd y tu allan i\'r diffiniad o\'r \' mannau gwely brys \'.  Roedd y rhain yn llawn ar noson y cyfri.891826483685913,596
Castell-nedd Port Talbot6451036455001038,547
Pen-y-bont ar Ogwr1,0801736933211117,920
Bro Morgannwg735127516365894,074
Caerdydd2,7001752,49046216127,165
Rhondda Cynon Taf1,065101804385767,629
Merthyr Tudful303121177312713,567
Caerffili1,2241588673641138,586
Blaenau Gwent1083684376272,472
Torfaen6151524443641104,608
Sir Fynwy33081216351*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi2,907
Casnewydd1,6922581,10733016910,215

Metadata

Teitl

Digratrefedd Statudol: Prif ddangosyddion

Diweddariad diwethaf

5 Medi 2023 5 Medi 2023

Diweddariad nesaf

Rhagfyr2023

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data am ddigartrefedd, Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 2

Amcanestyniadau Aelwydydd Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r wybodaeth yn seiliedig ar ffurflen ystadegol blynyddol a gwblhawyd gan awdurdodau lleol yng Nghymru. Cesglir yr wybodaeth i sefydlu nifer a math yr aelwydydd a gafodd gymorth gan awdurdodau lleol yn ystod y cyfnod. Defnyddir y data hwn gan Lywodraeth Cymru, asiantaethau digartrefedd a sefydliadau tai eraill, er mwyn helpu monitro’r tueddiadau yn y lefel gyffredinol o ddigartrefedd statudol ledled Cymru.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae amcangyfrifon aelwydydd canol-2018 wedi cael eu defnyddio i gyfrifo ‘cyfraddau fesul 10,000’ ar gyfer data 2019-20.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2015-16 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r holl ffigurau'n cael eu talgrynnu'n annibynnol i'r 3 agosaf i warchod unigolion rhag cael eu hadnabod.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Dim

Ansawdd ystadegol

Mae yna nifer o ffactorau (gan gynnwys materion amseru, cofnodi deilliannau lluosog a systemau cofnodi awdurdodau lleol), wedi effeithio ar ansawdd a chywirdeb y data a gasglwyd ac a gyhoeddwyd ar ddigartref statudol ar gyfer 2015-16. Mae'r rhain yn bennaf oherwydd y newidiadau deddfwriaethol a gyflwynwyd ym mis Ebrill 2015 a’r amser oedd ei angen ar ddarparwyr data yn yr awdurdodau lleol i weithredu effaith y newidiadau hyn yn llawn ac i addasu eu systemau a phrosesau mewnol yn unol â hynny. Ceir rhagor o wybodaeth yn Adran 2.2 o'r datganiad ystadegol blynyddol cysylltiedig.

Er ein bod wedi gweithio'n agos gydag awdurdodau lleol i wella ansawdd y data mae terfyn ar y gwelliannau y gellir eu gwneud yn ôl-weithredol i'r data 2015-16 ac mae rhai pryderon ynghylch ansawdd a chywirdeb y data yn parhau. Er bod yr ystadegau digartrefedd statudol ar gyfer y cyfnod cyn-Ebrill 2015 wedi’u dynodi'n Ystadegau Gwladol, o ystyried y pryderon ynghylch ansawdd y data, cytunwyd gydag Awdurdod Ystadegau y Deyrnas Unedig I ddad-ddynodi’r data dros dro. Felly, nid yw'r data 2015-16 ar wefan Ystadegau Cymru nac o fewn y datganiad sy'n cyd-fynd â hyn wedi’u dynode yn Ystadegau Gwladol.

Allweddeiriau

Tai, Digartrefedd, Canlyniadau, Ceisiadau, Oed, Rhyw