Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Aelwydydd am gymorth wedi cael ei ddarparu yn ystod yn ol canlyniadau a'r math o aelwyd
None
Côd Ardal[Hidlo]
Cyfnod[Hidlwyd]
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
Ardal 1[Hidlo]
Measure2
Cartref(Disgynnol)[Hidlo]
[Lleihau]Canlyniadau[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Canlyniadau 1
-
-
Canlyniadau 2
Cliciwch yma i ddidoliCyfanswmCliciwch yma i ddidoliCartref un person
[Lleihau]Cyfanswm y canlyniadau6,3903,963
Cyfanswm y canlyniadau[Lleihau]Cartrefi anghymwysCartrefi anghymwys9981
[Lleihau]Cymwys, ond ddim yn ddigartref neu dan fygythiad o ddigartrefeddCymwys, ond ddim yn ddigartref neu dan fygythiad o ddigartrefedd858531
[Lleihau]Nifer y canlyniadau - Cymwys, dan fygythiad o fod yn ddigartref, cymorth atal a ddarperir (Adran 66)1,899900
Nifer y canlyniadau - Cymwys, dan fygythiad o fod yn ddigartref, cymorth atal a ddarperir (Adran 66)Atal llwyddiannus - Cymwys, dan fygythiad o fod yn ddigartref, cymorth atal a ddarperir (Adran 66)1,197528
Atal Aflwyddiannus - Cymwys, dan fygythiad o fod yn ddigartref, cymorth atal a ddarperir (Adran 66)285129
Cymorth Gwrthod - Cymwys, dan fygythiad o fod yn ddigartref, cymorth atal a ddarperir (Adran 66)5424
Diffyg cydweithrediad - Cymwys, dan fygythiad o fod yn ddigartref, cymorth atal a ddarperir (Adran 66)8748
Tynnu cais yn ôl- Cymwys, dan fygythiad o fod yn ddigartref, cymorth atal a ddarperir (Adran 66)6336
O’r rhain sydd oherwydd colli cyswllt - Cymwys, dan fygythiad o fod yn ddigartref, cymorth atal a ddarperir (Adran 66)198129
Rhesymau eraill - Cymwys, dan fygythiad o fod yn ddigartref, cymorth atal a ddarperir (Adran 66)156
[Lleihau]Llwyddo i ryddhad - Cymwys, digartref, yn ddarostwngedig i'r ddyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73)2,6521,839
Llwyddo i ryddhad - Cymwys, digartref, yn ddarostwngedig i'r ddyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73)Llwyddo i ryddhad - Cymwys, digartref, yn ddarostwngedig i'r ddyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73)1,038720
Aflwyddiannus i ryddhad - Cymwys, digartref, yn ddarostwngedig i'r ddyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73)990645
Cymorth Gwrthod - Cymwys, digartref, yn ddarostwngedig i'r ddyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73)6345
Diffyg cydweithrediad - Cymwys, digartref, yn ddarostwngedig i'r ddyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73)12990
Tynnu cais yn ôl - Cymwys, digartref, yn ddarostwngedig i'r ddyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73)14190
O’r rhain sydd oherwydd colli cyswllt -Cymwys, digartref, yn ddarostwngedig i'r ddyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73)240216
Rhesymau eraill - Cymwys, digartref, yn ddarostwngedig i'r ddyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73)5136
[Lleihau]Llwyddo i ryddhad - Cymwys, yn ddigartref ond nid yn flaenoriaethLlwyddo i ryddhad - Cymwys, yn ddigartref ond nid yn flaenoriaeth351330
[Lleihau]Llwyddo i ryddhad - Cymwys, yn ddigartref ac yn flaenoriaeth - ond yn anfwriadolLlwyddo i ryddhad - Cymwys, yn ddigartref ac yn flaenoriaeth - ond yn anfwriadol2712
[Lleihau]Llwyddo i ryddhad - Cymwys, yn ddigartref yn anfwriadol ac yn flaenoriaeth (Adran 75)507267
Llwyddo i ryddhad - Cymwys, yn ddigartref yn anfwriadol ac yn flaenoriaeth (Adran 75)Rhyddhawyd yn gadarnhaol - Cymwys, yn ddigartref yn anfwriadol ac yn flaenoriaeth (Adran 75)375171
Cymorth Gwrthod - Cymwys, yn ddigartref yn anfwriadol ac yn flaenoriaeth (Adran 75)3315
Diffyg cydweithrediad - Cymwys, yn ddigartref yn anfwriadol ac yn flaenoriaeth (Adran 75)1512
Tynnu cais yn ôl - Cymwys, yn ddigartref yn anfwriadol ac yn flaenoriaeth (Adran 75)2418
O’r rhain sydd oherwydd colli cyswllt - Cymwys, yn ddigartref yn anfwriadol ac yn flaenoriaeth (Adran 75)1212
Rhesymau eraill - Cymwys, yn ddigartref yn anfwriadol ac yn flaenoriaeth (Adran 75)4836
[Ehangu]Cyfanswm atal / rhyddhad2,6101,419

Metadata

Teitl
Aelwydydd am gymorth wedi cael ei ddarparu yn ystod yn ol canlyniadau a'r math o aelwyd

Diweddariad diwethaf
28 Medi 2017 28 Medi 2017

Diweddariad nesaf
Rhagfyr 2017

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am ddigartrefedd, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
The information is based on a quarterly statistical return completed by local authorities in Wales. From April 2015 onwards the return was revised and extended to collect information about prevention and relief
The information is collected in order to establish the number and type of households that were provided with assistance during the period. It is also used to establish the number of homeless households in temporary accommodation and the types of accommodation provided. This data is used by the Welsh Government, homelessness agencies and other housing organisations, in order to help monitor trends in the overall level of statutory homelessness across Wales.


Amlder cyhoeddi
Chwarterol

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae proses rheoli datgelu wedi ei gymhwyso i’r data. Mae pob ffigwr llai na 3 wedi ei atal, ac fe’I dangosir a ‘*’. Mae’r holl ffigyrau eraill wedi eu talgrynnu yn annibynnol i’r 3 agosaf. O ganlyniad, efallai bydd gwahaniaeth rhwng swm yr eitemau unigol a’r cyfanswm.

Allweddeiriau
Tai, Digartrefedd, Canlyniadau, Ceisiadau, Oed, Rhyw

Ansawdd ystadegol
Mae yna nifer o ffactorau (gan gynnwys materion amseru, cofnodi deilliannau lluosog a systemau cofnodi awdurdodau lleol), wedi effeithio ar ansawdd a chywirdeb y data a gasglwyd ac a gyhoeddwyd ar ddigartref statudol ar gyfer 2015-16. Mae'r rhain yn bennaf oherwydd y newidiadau deddfwriaethol a gyflwynwyd ym mis Ebrill 2015 a’r amser oedd ei angen ar ddarparwyr data yn yr awdurdodau lleol i weithredu effaith y newidiadau hyn yn llawn ac i addasu eu systemau a phrosesau mewnol yn unol â hynny. Ceir rhagor o wybodaeth yn Adran 2.2 o'r datganiad ystadegol blynyddol cysylltiedig.

Er ein bod wedi gweithio'n agos gydag awdurdodau lleol i wella ansawdd y data mae terfyn ar y gwelliannau y gellir eu gwneud yn ôl-weithredol i'r data 2015-16 ac mae rhai pryderon ynghylch ansawdd a chywirdeb y data yn parhau. Er bod yr ystadegau digartrefedd statudol ar gyfer y cyfnod cyn-Ebrill 2015 wedi’u dynodi'n Ystadegau Gwladol, o ystyried y pryderon ynghylch ansawdd y data, cytunwyd gydag Awdurdod Ystadegau y Deyrnas Unedig I ddad-ddynodi’r data dros dro. Felly, nid yw'r data 2015-16 ar wefan Ystadegau Cymru nac o fewn y datganiad sy'n cyd-fynd â hyn wedi’u dynode yn Ystadegau Gwladol.