Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Atal digartrefedd yn ôl ardal a mesur (Adran 66)
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Mesur[Hidlwyd]
-
Mesur 1
Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Cyfanswm y canlyniadauCliciwch yma i ddidoliCyfanswm y canlyniadau
Cliciwch yma i ddidoliCartrefi o dan fygythiad o Ddigartrefedd o fewn 56 dydd - Nifer (Adran 66)Cliciwch yma i ddidoliCartrefi o dan fygythiad o Ddigartrefedd o fewn 56 dydd - Cyfradd fesul 10,000 o gartrefi (Adran 66)Cliciwch yma i ddidoliCartrefi lle llwyddwyd i atal Digartrefedd - Nifer (Adran 66)Cliciwch yma i ddidoliCartrefi lle llwyddwyd i atal Digartrefedd - Canran (%) (Adran 66)Cliciwch yma i ddidoliCartrefi lle llwyddwyd i atal Digartrefedd - Cyfradd fesul 10,000 o gartrefi (Adran 66)
Cymru55,56640836,390392267180,081
Ynys Môn7292344503781443,651
Gwynedd666123477425873,111
Conwy1,6743171,0803832046,348
Sir Ddinbych1,1762836453131555,607
Sir y Fflint2,0553101,2783741926,117
Wrecsam957163531354906,420
Powys1,4762477263251215,073
Ceredigion9393006394112052,688
Sir Benfro1,9593511,2423692236,357
Sir Gaerfyrddin2,7183321,56633919113,488
AbertaweDarparodd Abertawe 30 o welyau mynediad dan reolaeth ychwanegol sydd y tu allan i\'r diffiniad o\'r \' mannau gwely brys \'.  Roedd y rhain yn llawn ar noson y cyfri.6,6456104,48840641216,239
Castell-nedd Port Talbot2,9284711,62933926210,251
Pen-y-bont ar Ogwr2,4663961,4913672409,150
Bro Morgannwg1,7042981,1824082074,854
Caerdydd13,13485110,49147268031,839
Rhondda Cynon Taf2,7092591,9084121839,498
Merthyr Tudful8943604502991814,122
Caerffili3,0754012,12740927810,557
Blaenau Gwent1,3324308103682613,141
Torfaen1,9474861,0473202625,730
Sir Fynwy1,1732947113531773,492
Casnewydd3,2044901,43127021912,357

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r wybodaeth yn seiliedig ar ffurflen ystadegol blynyddol a gwblhawyd gan awdurdodau lleol yng Nghymru. Cesglir yr wybodaeth i sefydlu nifer a math yr aelwydydd a gafodd gymorth gan awdurdodau lleol yn ystod y cyfnod. Defnyddir y data hwn gan Lywodraeth Cymru, asiantaethau digartrefedd a sefydliadau tai eraill, er mwyn helpu monitro’r tueddiadau yn y lefel gyffredinol o ddigartrefedd statudol ledled Cymru.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae amcangyfrifon aelwydydd canol-2018 wedi cael eu defnyddio i gyfrifo ‘cyfraddau fesul 10,000’ ar gyfer data 2019-20.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2015-16 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r holl ffigurau'n cael eu talgrynnu'n annibynnol i'r 3 agosaf i warchod unigolion rhag cael eu hadnabod.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Dim

Teitl

Digratrefedd Statudol: Prif ddangosyddion

Diweddariad diwethaf

5 Medi 2023 5 Medi 2023

Diweddariad nesaf

Rhagfyr2023

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data am ddigartrefedd, Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 2

Amcanestyniadau Aelwydydd Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Mae yna nifer o ffactorau (gan gynnwys materion amseru, cofnodi deilliannau lluosog a systemau cofnodi awdurdodau lleol), wedi effeithio ar ansawdd a chywirdeb y data a gasglwyd ac a gyhoeddwyd ar ddigartref statudol ar gyfer 2015-16. Mae'r rhain yn bennaf oherwydd y newidiadau deddfwriaethol a gyflwynwyd ym mis Ebrill 2015 a’r amser oedd ei angen ar ddarparwyr data yn yr awdurdodau lleol i weithredu effaith y newidiadau hyn yn llawn ac i addasu eu systemau a phrosesau mewnol yn unol â hynny. Ceir rhagor o wybodaeth yn Adran 2.2 o'r datganiad ystadegol blynyddol cysylltiedig.

Er ein bod wedi gweithio'n agos gydag awdurdodau lleol i wella ansawdd y data mae terfyn ar y gwelliannau y gellir eu gwneud yn ôl-weithredol i'r data 2015-16 ac mae rhai pryderon ynghylch ansawdd a chywirdeb y data yn parhau. Er bod yr ystadegau digartrefedd statudol ar gyfer y cyfnod cyn-Ebrill 2015 wedi’u dynodi'n Ystadegau Gwladol, o ystyried y pryderon ynghylch ansawdd y data, cytunwyd gydag Awdurdod Ystadegau y Deyrnas Unedig I ddad-ddynodi’r data dros dro. Felly, nid yw'r data 2015-16 ar wefan Ystadegau Cymru nac o fewn y datganiad sy'n cyd-fynd â hyn wedi’u dynode yn Ystadegau Gwladol.

Allweddeiriau

Tai, Digartrefedd, Canlyniadau, Ceisiadau, Oed, Rhyw