Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rhyddhad o ddigartrefedd yn ôl ardal a mesur (Adran 73)
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Côd Ardal[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Mesur[Hidlwyd]
-
Mesur 1
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
Ardal 1
[Lleihau]Cyfanswm y canlyniadauCliciwch yma i ddidoliCyfanswm y canlyniadau
Cliciwch yma i ddidoliCartrefi a aseswyd yn ddigartref a bod dyletswydd i sicrhau yn ddyledus - Nifer (Adran 73)Cliciwch yma i ddidoliCartrefi a aseswyd yn ddigartref a bod dyletswydd i sicrhau yn ddyledus - Cyfradd fesul 10,000 o gartrefi (Adran 73)Cliciwch yma i ddidoliCartrefi y llwyddwyd i'w rhyddhau o ddigartrefedd - Nifer (Adran 73)Cliciwch yma i ddidoliCartrefi y llwyddwyd i'w rhyddhau o ddigartrefedd - Canran (%) (Adran 73)Cliciwch yma i ddidoliCartrefi y llwyddwyd i'w rhyddhau o ddigartrefedd - Cyfradd fesul 10,000 o gartrefi (Adran 73)
[Lleihau]Cymru11,277844,653413528,881
CymruYnys Môn18359874828441
Gwynedd318591986237558
Conwy432831744033966
Sir Ddinbych5071231923847906
Sir y Fflint5858930652471,251
Wrecsam78313443856751,194
Powys23139813514480
Ceredigion19261904728453
Sir Benfro345631564629948
Sir Gaerfyrddin7869828837361,746
Abertawe3633416846162,643
Castell-nedd Port Talbot65110627642451,704
Pen-y-bont ar Ogwr5499024043391,230
Bro Morgannwg300541775932780
Caerdydd1,97713167234444,674
Rhondda Cynon Taf5735530654301,869
Merthyr Tudful24097783332555
Caerffili4115413533181,971
Blaenau Gwent264851264841669
Torfaen3961007820201,122
Sir Fynwy228581145029585
Casnewydd96915327328432,142

Metadata

Teitl
Digratrefedd Statudol: Prif ddangosyddion

Diweddariad diwethaf
26 Gorffennaf 2018 26 Gorffennaf 2018

Diweddariad nesaf
Gorffennaf 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am ddigartrefedd, Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 2
Amcanestyniadau Aelwydydd Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r wybodaeth yn seiliedig ar ffurflen ystadegol blynyddol a gwblhawyd gan awdurdodau lleol yng Nghymru. Cesglir yr wybodaeth i sefydlu nifer a math yr aelwydydd a gafodd gymorth gan awdurdodau lleol yn ystod y cyfnod. Defnyddir y data hwn gan Lywodraeth Cymru, asiantaethau digartrefedd a sefydliadau tai eraill, er mwyn helpu monitro’r tueddiadau yn y lefel gyffredinol o ddigartrefedd statudol ledled Cymru.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae amcangyfrifon aelwydydd canol-2014 wedi cael eu defnyddio i gyfrifo ‘cyfraddau fesul 10,000’ ar gyfer data 2015-16.

Mae amcangyfrifon aelwydydd canol-2015 wedi cael eu defnyddio i gyfrifo ‘cyfraddau fesul 10,000’ ar gyfer data 2016-17.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
2015-16 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae'r holl ffigurau'n cael eu talgrynnu'n annibynnol i'r 3 agosaf i warchod unigolion rhag cael eu hadnabod.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Dim

Ansawdd ystadegol
Mae yna nifer o ffactorau (gan gynnwys materion amseru, cofnodi deilliannau lluosog a systemau cofnodi awdurdodau lleol), wedi effeithio ar ansawdd a chywirdeb y data a gasglwyd ac a gyhoeddwyd ar ddigartref statudol ar gyfer 2015-16. Mae'r rhain yn bennaf oherwydd y newidiadau deddfwriaethol a gyflwynwyd ym mis Ebrill 2015 a’r amser oedd ei angen ar ddarparwyr data yn yr awdurdodau lleol i weithredu effaith y newidiadau hyn yn llawn ac i addasu eu systemau a phrosesau mewnol yn unol â hynny. Ceir rhagor o wybodaeth yn Adran 2.2 o'r datganiad ystadegol blynyddol cysylltiedig.

Er ein bod wedi gweithio'n agos gydag awdurdodau lleol i wella ansawdd y data mae terfyn ar y gwelliannau y gellir eu gwneud yn ôl-weithredol i'r data 2015-16 ac mae rhai pryderon ynghylch ansawdd a chywirdeb y data yn parhau. Er bod yr ystadegau digartrefedd statudol ar gyfer y cyfnod cyn-Ebrill 2015 wedi’u dynodi'n Ystadegau Gwladol, o ystyried y pryderon ynghylch ansawdd y data, cytunwyd gydag Awdurdod Ystadegau y Deyrnas Unedig I ddad-ddynodi’r data dros dro. Felly, nid yw'r data 2015-16 ar wefan Ystadegau Cymru nac o fewn y datganiad sy'n cyd-fynd â hyn wedi’u dynode yn Ystadegau Gwladol.

Allweddeiriau
Tai, Digartrefedd, Canlyniadau, Ceisiadau, Oed, Rhyw