Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rhyddhad o ddigartrefedd yn ôl ardal a mesur (Adran 73)
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Mesur[Hidlwyd]
-
Mesur 1
Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Cyfanswm y canlyniadauCliciwch yma i ddidoliCyfanswm y canlyniadau
Cliciwch yma i ddidoliCartrefi a aseswyd yn ddigartref a bod dyletswydd i sicrhau yn ddyledus - Nifer (Adran 73)Cliciwch yma i ddidoliCartrefi a aseswyd yn ddigartref a bod dyletswydd i sicrhau yn ddyledus - Cyfradd fesul 10,000 o gartrefi (Adran 73)Cliciwch yma i ddidoliCartrefi y llwyddwyd i'w rhyddhau o ddigartrefedd - Nifer (Adran 73)Cliciwch yma i ddidoliCartrefi y llwyddwyd i'w rhyddhau o ddigartrefedd - Canran (%) (Adran 73)Cliciwch yma i ddidoliCartrefi y llwyddwyd i'w rhyddhau o ddigartrefedd - Cyfradd fesul 10,000 o gartrefi (Adran 73)
Cymru61,51545022,749185167151,200
Ynys Môn1,2784095642181803,210
Gwynedd1,5542846962351282,553
Conwy2,6074921,0712042025,382
Sir Ddinbych2,5746157291361754,701
Sir y Fflint1,8602797682161164,866
Wrecsam2,6314471,4522802475,226
Powys2,0103356181661034,593
Ceredigion8972873842131232,235
Sir Benfro1,9563496211651115,409
Sir Gaerfyrddin5,4306611,41613317311,742
AbertaweDarparodd Abertawe 30 o welyau mynediad dan reolaeth ychwanegol sydd y tu allan i\'r diffiniad o\'r \' mannau gwely brys \'.  Roedd y rhain yn llawn ar noson y cyfri.3,1442881,23920011313,596
Castell-nedd Port Talbot2,8204529181651488,547
Pen-y-bont ar Ogwr4,0026401,4551892337,920
Bro Morgannwg1,9623399542491654,074
Caerdydd10,2516644,65922830127,165
Rhondda Cynon Taf3,6873491,7882481707,629
Merthyr Tudful1,7316964831371943,567
Caerffili2,691349516100678,586
Blaenau Gwent1,0653406002831922,472
Torfaen1,67741525878644,608
Sir Fynwy1,4763656242371552,907
Casnewydd4,22464393311014210,215

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r wybodaeth yn seiliedig ar ffurflen ystadegol blynyddol a gwblhawyd gan awdurdodau lleol yng Nghymru. Cesglir yr wybodaeth i sefydlu nifer a math yr aelwydydd a gafodd gymorth gan awdurdodau lleol yn ystod y cyfnod. Defnyddir y data hwn gan Lywodraeth Cymru, asiantaethau digartrefedd a sefydliadau tai eraill, er mwyn helpu monitro’r tueddiadau yn y lefel gyffredinol o ddigartrefedd statudol ledled Cymru.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae amcangyfrifon aelwydydd canol-2018 wedi cael eu defnyddio i gyfrifo ‘cyfraddau fesul 10,000’ ar gyfer data 2019-20.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2015-16 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r holl ffigurau'n cael eu talgrynnu'n annibynnol i'r 3 agosaf i warchod unigolion rhag cael eu hadnabod.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Dim

Teitl

Digratrefedd Statudol: Prif ddangosyddion

Diweddariad diwethaf

5 Medi 2023 5 Medi 2023

Diweddariad nesaf

Rhagfyr2023

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data am ddigartrefedd, Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 2

Amcanestyniadau Aelwydydd Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Mae yna nifer o ffactorau (gan gynnwys materion amseru, cofnodi deilliannau lluosog a systemau cofnodi awdurdodau lleol), wedi effeithio ar ansawdd a chywirdeb y data a gasglwyd ac a gyhoeddwyd ar ddigartref statudol ar gyfer 2015-16. Mae'r rhain yn bennaf oherwydd y newidiadau deddfwriaethol a gyflwynwyd ym mis Ebrill 2015 a’r amser oedd ei angen ar ddarparwyr data yn yr awdurdodau lleol i weithredu effaith y newidiadau hyn yn llawn ac i addasu eu systemau a phrosesau mewnol yn unol â hynny. Ceir rhagor o wybodaeth yn Adran 2.2 o'r datganiad ystadegol blynyddol cysylltiedig.

Er ein bod wedi gweithio'n agos gydag awdurdodau lleol i wella ansawdd y data mae terfyn ar y gwelliannau y gellir eu gwneud yn ôl-weithredol i'r data 2015-16 ac mae rhai pryderon ynghylch ansawdd a chywirdeb y data yn parhau. Er bod yr ystadegau digartrefedd statudol ar gyfer y cyfnod cyn-Ebrill 2015 wedi’u dynodi'n Ystadegau Gwladol, o ystyried y pryderon ynghylch ansawdd y data, cytunwyd gydag Awdurdod Ystadegau y Deyrnas Unedig I ddad-ddynodi’r data dros dro. Felly, nid yw'r data 2015-16 ar wefan Ystadegau Cymru nac o fewn y datganiad sy'n cyd-fynd â hyn wedi’u dynode yn Ystadegau Gwladol.

Allweddeiriau

Tai, Digartrefedd, Canlyniadau, Ceisiadau, Oed, Rhyw