Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rhyddhad o ddigartrefedd yn ôl ardal a mesur (Adran 73)
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Côd Ardal[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Mesur[Hidlwyd]
-
Mesur 1
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
Ardal 1
[Lleihau]Cyfanswm y canlyniadauCliciwch yma i ddidoliCyfanswm y canlyniadau
Cliciwch yma i ddidoliCartrefi a aseswyd yn ddigartref a bod dyletswydd i sicrhau yn ddyledus - Nifer (Adran 73)Cliciwch yma i ddidoliCartrefi a aseswyd yn ddigartref a bod dyletswydd i sicrhau yn ddyledus - Cyfradd fesul 10,000 o gartrefi (Adran 73)Cliciwch yma i ddidoliCartrefi y llwyddwyd i'w rhyddhau o ddigartrefedd - Nifer (Adran 73)Cliciwch yma i ddidoliCartrefi y llwyddwyd i'w rhyddhau o ddigartrefedd - Canran (%) (Adran 73)Cliciwch yma i ddidoliCartrefi y llwyddwyd i'w rhyddhau o ddigartrefedd - Cyfradd fesul 10,000 o gartrefi (Adran 73)
[Lleihau]Cymru10,884824,5004134(r) 28,731
CymruYnys Môn11136696323429
Gwynedd207391356625474
Conwy54910623142451,212
Sir Ddinbych369901143128771
Sir y Fflint306471504923789
Wrecsam66911541462711,635
Powys288491264421600
Ceredigion20766994831549
Sir Benfro3426318052331,071
Sir Gaerfyrddin83110435443442,442
Abertawe3963721354202,661
Castell-nedd Port Talbot426691804229909
Pen-y-bont ar Ogwr5679426747441,176
Bro Morgannwg3726817447321,068
Caerdydd2,16314558227394,422
Rhondda Cynon Taf5044924950241,497
Merthyr Tudful21086753631459
Caerffili5256924346321,581
Blaenau Gwent198641145837651
Torfaen315808728221,053
Sir Fynwy216551085028744
Casnewydd1,10717732730522,532

Metadata

Teitl
Digratrefedd Statudol: Prif ddangosyddion

Diweddariad diwethaf
27 Gorffennaf 2017 27 Gorffennaf 2017

Diweddariad nesaf
Mehefin 2018

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am ddigartrefedd, Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 2
Amcanestyniadau Aelwydydd Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r wybodaeth yn seiliedig ar ffurflen ystadegol blynyddol a gwblhawyd gan awdurdodau lleol yng Nghymru. Cesglir yr wybodaeth i sefydlu nifer a math yr aelwydydd a gafodd gymorth gan awdurdodau lleol yn ystod y cyfnod. Defnyddir y data hwn gan Lywodraeth Cymru, asiantaethau digartrefedd a sefydliadau tai eraill, er mwyn helpu monitro’r tueddiadau yn y lefel gyffredinol o ddigartrefedd statudol ledled Cymru.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae amcangyfrifon aelwydydd canol-2014 wedi cael eu defnyddio i gyfrifo ‘cyfraddau fesul 10,000’ ar gyfer data 2015-16.

Mae amcangyfrifon aelwydydd canol-2015 wedi cael eu defnyddio i gyfrifo ‘cyfraddau fesul 10,000’ ar gyfer data 2016-17.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
2015-16 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae'r holl ffigurau'n cael eu talgrynnu'n annibynnol i'r 3 agosaf i warchod unigolion rhag cael eu hadnabod.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Dim

Ansawdd ystadegol
Mae yna nifer o ffactorau (gan gynnwys materion amseru, cofnodi deilliannau lluosog a systemau cofnodi awdurdodau lleol), wedi effeithio ar ansawdd a chywirdeb y data a gasglwyd ac a gyhoeddwyd ar ddigartref statudol ar gyfer 2015-16. Mae'r rhain yn bennaf oherwydd y newidiadau deddfwriaethol a gyflwynwyd ym mis Ebrill 2015 a’r amser oedd ei angen ar ddarparwyr data yn yr awdurdodau lleol i weithredu effaith y newidiadau hyn yn llawn ac i addasu eu systemau a phrosesau mewnol yn unol â hynny. Ceir rhagor o wybodaeth yn Adran 2.2 o'r datganiad ystadegol blynyddol cysylltiedig.

Er ein bod wedi gweithio'n agos gydag awdurdodau lleol i wella ansawdd y data mae terfyn ar y gwelliannau y gellir eu gwneud yn ôl-weithredol i'r data 2015-16 ac mae rhai pryderon ynghylch ansawdd a chywirdeb y data yn parhau. Er bod yr ystadegau digartrefedd statudol ar gyfer y cyfnod cyn-Ebrill 2015 wedi’u dynodi'n Ystadegau Gwladol, o ystyried y pryderon ynghylch ansawdd y data, cytunwyd gydag Awdurdod Ystadegau y Deyrnas Unedig I ddad-ddynodi’r data dros dro. Felly, nid yw'r data 2015-16 ar wefan Ystadegau Cymru nac o fewn y datganiad sy'n cyd-fynd â hyn wedi’u dynode yn Ystadegau Gwladol.

Allweddeiriau
Tai, Digartrefedd, Canlyniadau, Ceisiadau, Oed, Rhyw