Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Maint aelwydydd (unigolion) ar gyfartaledd yn ôl awdurdod lleol a blwyddyn
None
Mesur[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn[Hidlwyd]
Ardal[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoli1991Cliciwch yma i ddidoli1996Cliciwch yma i ddidoli2001Cliciwch yma i ddidoli2007Cliciwch yma i ddidoli2008Cliciwch yma i ddidoli2009Cliciwch yma i ddidoli2010Cliciwch yma i ddidoli2011Cliciwch yma i ddidoli2012Cliciwch yma i ddidoli2013Cliciwch yma i ddidoli2014Cliciwch yma i ddidoli2015Cliciwch yma i ddidoli2016Cliciwch yma i ddidoli2017
Cymru2.522.442.362.332.332.322.322.312.302.302.292.292.282.28
Ynys Môn2.522.422.332.292.282.272.262.252.252.252.242.232.232.22
Gwynedd2.432.392.312.272.262.252.252.242.242.232.232.232.222.22
Conwy2.342.302.232.222.212.212.202.202.192.192.192.182.182.17
Sir Ddinbych2.382.332.282.282.282.282.282.282.272.272.272.272.272.26
Sir y Fflint2.622.522.442.412.402.392.382.382.372.362.362.352.342.34
Wrecsam2.542.462.382.352.352.342.342.342.332.322.312.312.302.30
Powys2.482.402.322.282.272.262.252.242.232.232.222.212.202.19
Ceredigion2.412.372.322.282.262.262.252.252.252.252.242.232.222.20
Sir Benfro2.532.432.342.302.292.292.282.272.262.252.252.242.232.22
Sir Gaerfyrddin2.502.412.332.312.312.302.302.302.292.292.282.282.282.27
Abertawe2.492.402.332.292.282.282.272.262.262.252.242.232.232.23
Castell-nedd Port Talbot2.532.412.322.312.312.302.302.302.292.292.292.292.282.28
Pen-y-bont ar Ogwr2.582.472.382.372.362.352.352.342.332.332.322.322.312.31
Bro Morgannwg2.572.482.412.362.352.342.332.322.312.312.302.292.282.28
Rhondda Cynon Taf2.572.502.422.372.362.352.342.332.322.312.302.292.282.27
Merthyr Tudful2.552.482.402.412.412.412.412.402.402.402.402.402.402.40
Caerffili2.642.522.432.412.402.402.392.392.382.372.372.362.362.35
Blaenau Gwent2.542.442.342.302.302.292.282.282.272.262.252.252.242.23
Torfaen2.522.462.402.372.362.362.352.342.342.332.332.322.322.31
Sir Fynwy2.552.452.372.362.362.362.352.342.342.332.332.322.312.31
Casnewydd2.512.452.392.372.372.362.362.352.352.342.342.342.332.33
Caerdydd2.482.452.402.372.362.352.342.342.332.332.322.322.312.31

Metadata

Teitl
Amcangyfrifon ynghylch aelwydydd yn ol awdurdod lleol, Cymru, 1991-2017

Diweddariad diwethaf
27 Medi 2018 27 Medi 2018

Diweddariad nesaf
Medi 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Amcanestyniadau Aelwydydd Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Amcangyfrifon Aelwydydd ar gyfer Cymru a gynhyrchwyd gan Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi, Llywodraeth Cymru. Mae'r fethodoleg wedi'i datblygu mewn cydweithrediad â Gweithgor Rhagamcaniadau Is-genedlaethol Cymru (WASP). Mae aelodau WASP yn cynnwys cynrychiolwyr â phrofiad o ddata demograffig a thai o awdurdodau lleol Cymru, yr Uned Ddata a Llywodraeth Cymru.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r amcangyfrifon anheddau hyn yn seiliedig ar amcangyfrifon canol blwyddyn ar gyfer Cymru a gynhyrchwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol rhwng 1991 a 2017.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
1991 - 2017

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae ffigurau wedi'u talgrynnu i'r 1 agosaf (Aelwydydd, Poblogaeth Aelwydydd Preifat) neu i'r 0.01 agosaf (Maint Cyfartalog Aelwydydd)

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Cafodd ffigurau ar gyfer 2001 tan 2010 eu diwygio ar 29 Ebrill 2014 i ystyried canlyniadau Cyfrifiad 2011.

Cyhoeddodd yr ONS amcangyfrifon diwygiedig o’r boblogaeth ar gyfer canol-2012 i ganol-2016 ar 22 Mawrth 2018 oherwydd gwelliannau methodolegol. Mae’r amcangyfrifon aelwydydd yn seiliedig ar yr amcangyfrifon poblogaeth diweddaraf felly mae’r ffigurau ar gyfer canol-2012 i ganol-2016 wedi eu diwygio.

Ansawdd ystadegol
Diffiniadau

Amcangyfrifon nifer yr aelwydydd a maint cyfartalog aelwydydd ar 30 Mehefin bob blwyddyn.

Poblogaeth Sylfaenol
Mae'r amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn ar gyfer 1991 tan 2010 wedi'u defnyddio fel y boblogaeth sylfaenol ar gyfer yr amcangyfrifon aelwydydd hyn. Mae'r rhain yn cael eu cynhyrchu gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Annedd
Gall annedd gynnwys un aelwyd (annedd nad yw'n cael ei rhannu) neu ddwy aelwyd neu fwy (annedd a rennir). O ganlyniad, gall ty gynnwys mwy nag un aelwyd.

Aelwyd
Mae aelwyd yn cynnwys un person yn byw ar ei ben ei hun neu grwp o bobl (nad ydynt o reidrwydd yn perthyn) yn byw yn yr un cyfeiriad gyda chyfleusterau cadw ty cyffredin - hynny yw, rhannu ystafell fyw neu o leiaf un pryd o fwyd y dydd. Nid yw aelwyd yr un fath â thy neu annedd. Mae'r diffiniad o annedd i'w weld uchod.

Daearyddiaeth a Ffiniau

Mae'r amcangyfrifon aelwydydd ar gyfer Cymru gyfan ac ardaloedd awdurdod lleol yng Nghymru, sy'n seiliedig ar y ffiniau a ddefnyddir ar gyfer yr amcangyfrifon poblogaeth diweddaraf. Mae data hanesyddol a ddefnyddir i gynhyrchu'r cyfraddau aelodaeth a ragdybir yn seiliedig ar wahanol ffiniau, nad ydynt yn cynnwys y newidiadau diweddaraf. Roedd data Cyfrifiad 1991 yn cynnwys newidiadau i ffiniau hyd at 1997. Roedd data Cyfrifiad 2001 yn cynnwys newidiadau i ffiniau hyd at 2002.

Mynychder

Mae'r amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn y mae'r amcangyfrifon aelwydydd hyn yn seiliedig arnynt yn cael eu cynhyrchu'n flynyddol. Y bwriad yw cynhyrchu amcangyfrifon aelwydydd ar yr un sail gan ddefnyddio'r fethodoleg bresennol.

Allweddeiriau
aelwydydd; Amcangyfrif; poblogaeth; Maint Cyfartalog Aelwydydd