Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Maint aelwydydd ar gyfartaledd yn ôl parc cenedlaethol a blwyddyn
None
Math o aelwyd[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Math o aelwyd 1[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn[Hidlo]
Ardal[Hidlwyd]
Cliciwch yma i ddidoli2014Cliciwch yma i ddidoli2015Cliciwch yma i ddidoli2016Cliciwch yma i ddidoli2017Cliciwch yma i ddidoli2018Cliciwch yma i ddidoli2019Cliciwch yma i ddidoli2020Cliciwch yma i ddidoli2021Cliciwch yma i ddidoli2022Cliciwch yma i ddidoli2023Cliciwch yma i ddidoli2024Cliciwch yma i ddidoli2025Cliciwch yma i ddidoli2026Cliciwch yma i ddidoli2027Cliciwch yma i ddidoli2028Cliciwch yma i ddidoli2029Cliciwch yma i ddidoli2030Cliciwch yma i ddidoli2031Cliciwch yma i ddidoli2032Cliciwch yma i ddidoli2033Cliciwch yma i ddidoli2034Cliciwch yma i ddidoli2035Cliciwch yma i ddidoli2036Cliciwch yma i ddidoli2037Cliciwch yma i ddidoli2038Cliciwch yma i ddidoli2039
Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog2.212.202.192.192.182.172.162.162.152.142.142.142.132.132.122.122.122.122.112.112.112.112.112.112.112.10
Parc Cenedlaethol Afordir Penfro2.132.122.112.112.102.092.092.082.072.072.062.062.052.042.042.032.032.022.022.012.012.002.001.991.991.98
Parc Cenedlaethol Eryri2.082.082.072.062.052.042.032.032.022.012.012.002.001.991.991.981.981.971.971.961.961.961.951.951.951.94

Metadata

Teitl

Rhagamcaniadau aelwydydd 2014 ar gyfer Parciau Cenedlaethol Cymru, 2014 tan 2039

Diweddariad diwethaf

26 Gorfennaf 2017 26 Gorfennaf 2017

Diweddariad nesaf

Nid yw’n cael ei ddiweddaru mwyach. Bydd hwn yn cael ei ddisodli gyda amcanestyniad yn y dyfodol.


Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Amcanestyniadau aelwydydd ar gyfer ardaloedd Parciau Cenedlaethol yng Nghymru ar sail 2014, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.poblogaeth@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Parciau Cenedlaethol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r set ddata hon yn darparu rhagamcaniadau aelwydydd ar gyfer awdurdodau Parciau Cenedlaethol yng Nghymru yn ôl y math o aelwyd o 2014 ymlaen, trwy'r cyfnod rhagamcaniadau hyd at 2039.

Noder bod y rhagamcaniadau'n dod yn fwyfwy ansicr wrth i ni edrych ymhellach i'r dyfodol.


Casgliad data a dull cyfrifo

Mae data'n cael ei gyfrifo gan ddefnyddio methodoleg sy'n defnyddio data ar ragamcaniadau poblogaeth 2014 tan 2039 a gyhoeddwyd gyda gwybodaeth am strwythur aelwydydd o Gyfrifiad 2011. I gael mwy o wybodaeth am y fethodoleg, gweler y cyhoeddiad ystadegol yn y dolenni gwe.

Datblygwyd y fethodoleg mewn cydweithrediad â Gweithgor Rhagamcaniadau Aelwydydd Is-genedlaethol Cymru (WASP). Mae aelodau WASP yn cynnwys cynrychiolwyr â phrofiad o ddata demograffig a thai o awdurdodau lleol Cymru, yr Uned Ddata Llywodraeth Leol a Llywodraeth Cymru.

Mae rhagamcaniadau ond yn dangos beth all ddigwydd os bydd y tueddiadau diweddar yn parhau. Nid yw rhagamcaniadau a wneir fel hyn yn ystyried effeithiau polisïau llywodraeth leol neu ganolog ar lefelau poblogaeth, dosbarthiad a newid yn y dyfodol. Maent ond yn rhoi syniad o beth fyddai'n digwydd pe bai rhagdybiaethau penodol yn cael eu gwireddu.

Amlder cyhoeddi

Bob tair blynedd

Cyfnodau data dan sylw

Mae data'n cael eu cyhoeddi ar gyfer y cyfnod 2014 i 2039.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gweld y cyhoeddiad ystadegol mewn dolenni gwe

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r data wedi'u talgrynnu'n annibynnol i'r rhif cyfan agosaf ac mae'n bosibl na fyddant yn adio'n union.

Ansawdd ystadegol

Gweld y cyhoeddiad ystadegol mewn dolenni gwe

Dolenni'r we

Local authority/National Park household projections statistical release: http://gov.wales/statistics-and-research/household-projections/?lang=en;

Allweddeiriau

Household projections; household growth; household formation; household size; population projections; population growth