Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Anheddau newydd a gwblhawyd yn ôl ardal, y math o amnedd a nifer yr ystafelloedd gwely
None
DeiliadaethDylai\'r rhaniad hwn gael ei drin yn ofalus (gweler \'Gwybodaeth gryno\' isod).[Hidlwyd]
Ardal[Hidlo]
CyfnodData on starts and completions of new permanent dwellings is only available at Wales level prior to 1996-97. From 1996-97, the information is available at a local authority level. Figures on housing starts are from records kept for building control purposes. It is often difficult for data providers to identify whether a dwelling is being built for RSLs or for a private developer and this may lead to an understatement of RSL starts recorded in these tables, and a corresponding overstatement of private enterprise figures. This problem is more likely to occur with starts than completions, and as a result, the data on starts are no longer split by tenure from 2011-12. [Hidlwyd]
Measure2
math o anneddBreakdown by Houses and Flats [Hidlo]
ystafell welyBreakdown by number of bedrooms within property. [Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
[Lleihau]Cyfanswm[Lleihau]Tai[Lleihau]Fflatiau
Cliciwch yma i ddidoliCyfanswmCliciwch yma i ddidoli1 ystafell welyCliciwch yma i ddidoli2 ystafell welyCliciwch yma i ddidoli3 ystafell welyCliciwch yma i ddidoli4 neu ragor o ystafelloedd gwelyCliciwch yma i ddidoliCyfanswmCliciwch yma i ddidoli1 ystafell welyCliciwch yma i ddidoli2 ystafell welyCliciwch yma i ddidoli3 ystafell welyCliciwch yma i ddidoli4 neu ragor o ystafelloedd gwelyCliciwch yma i ddidoliCyfanswmCliciwch yma i ddidoli1 ystafell welyCliciwch yma i ddidoli2 ystafell welyCliciwch yma i ddidoli3 ystafell welyCliciwch yma i ddidoli4 neu ragor o ystafelloedd gwely
[Lleihau]Cymru32,4753,9107,72012,6878,15826,0645834,97912,3688,1346,4113,3272,74131924
Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru7,0433981,7343,3831,5285,946859883,3481,5251,097313746353
Gogledd CymruYnys Môn814672672981827372723629318177403151
Gwynedd997322336191139141916861611183136532
Conwy1,327403697281901,0199947261903083127520
Sir Ddinbych943342444132528601917741225283156710
Sir y Fflint2,2111444979096611,8134263885661398140234240
Wrecsam75181124416130603750416130148747400
[Lleihau]Canolbarth a De-orllewin Cymru7,1408251,8642,9381,5135,7451761,2222,8501,4971,3956496428816
Canolbarth a De-orllewin CymruPowys8008118042711268025116427112120566400
Ceredigion8371441813122006041110429219723313377203
Sir Benfro1,5571593767992231,3365832573721622110151627
Sir Gaerfyrddin1,6691044626025011,56741435596495102632766
Abertawe1,4322983704283369933119842833643926717200
Castell-nedd Port Talbot8453929537014156510443701412802925100
[Lleihau]De-ddwyrain Cymru18,2922,6874,1226,3665,11714,3733222,7696,1705,1123,9192,3651,3531965
De-ddwyrain CymruPen-y-bont ar Ogwr1,7291853148703601,32512157798358404173157722
Bro Morgannwg3,3934848381,0561,0152,724616051,0431,015669423233130
Caerdydd4,8778781,3321,5001,1673,495877491,4951,1641,38279158353
Rhondda Cynon Taf810111136317246657411229524615310724220
Merthyr Tudful448117821431063073561421061411142610
Caerffili1,200229275422274940292164212742602005910
Blaenau Gwent46598101173933761893172938980810
Torfaen1,5821782874546631,364142334546632181645400
Sir Fynwy1,9342044026746541,710403426746542241646000
Casnewydd1,8542033557575391,47554206676539379149149810

Metadata

Teitl

Anheddau parhaol newydd a gwblhawyd

Diweddariad diwethaf

9 Mawrth 2023 9 Mawrth 2023

Diweddariad nesaf

Mehefin 2023

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data am adeiladu tai newydd, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Yng Nghymru, mae tai newydd yn cael eu hadeiladu gan y sector preifat, Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig ac awdurdodau lleol. Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn seiliedig ar adroddiadau arolygwyr adeiladau awdurdodau lleol a'r Cyngor Adeiladu Tai Cenedlaethol (NHBC). Nid yw'n cynnwys gwybodaeth gan arolygwyr preifat. Mae peidio â chynnwys yr wybodaeth hon yn golygu bod tangyfrif ar hyn o bryd yn nifer yr anheddau a ddechreuwyd er yr amcangyfrifir bod y nifer sydd heb ei chyfrif yn weddol fach.

Mae'r wybodaeth yn dangos nifer yr anheddau newydd a ddechreuwyd yng Nghymru ac mae'n cael ei chasglu er mwyn asesu’r lefel adeiladu tai newydd ledled Cymru yn ystod y cyfnod. Mae'r data yn cael eu defnyddio i helpu i fonitro tueddiadau yn lefel gyffredinol y stoc dai yng Nghymru a'r newidiadau o ran dosbarthiad ei deiliadaeth dros gyfnod o amser. Mae’r data yn cael eu defnyddio hefyd gan Lywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol i asesu lefelau'r cyflenwad o dai ledled Cymru ac fel ffordd o fesur a yw'r angen o ran tai yn cael ei ddiwallu.

Mae'r ffigurau ar yr anheddau a gwblhawyd yn dod o gofnodion a gadwyd at ddibenion rheoli adeiladu. Mae'n anodd weithiau i swyddogion rheoli adeiladu a’r NHBC sy'n cofnodi'r data i nodi daliadaeth derfynol arfaethedig yr eiddo (sy’n sail ar gyfer y wybodaeth am ddeiliadaeth). Gall hyn arwain at dan gyfrif tai newydd yn y sector cymdeithasol a gor-gyfrif ar gyfer y sector breifat. O fewn y sector gymdeithasol, gall hefyd arwain at dan gyfrif tai newydd gan awdurdodau lleol a gor-gyfrif tai landlordiaid cymdeithasol. Felly dylid trin y data daliadaeth yn ofalus.

Mae gwaith adeiladu tai newydd sy'n cael ei gyllido gan gyllid grant cyfalaf yn cynnwys cyllid Grant Tai Cymdeithasol, Grant Tai Cymdeithasol sydd wedi'i ailgylchu a'r Gronfa Buddsoddi Cyfalaf Strategol


Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cael ei chasglu drwy ffurflenni chwarterol oddi wrth Awdurdodau Lleol a'r Cyngor Adeiladu Tai Cenedlaethol (NHBC).

Amlder cyhoeddi

Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw

O 1974-75 ymlaen. Mae data chwarterol heb eu casglu ar gyfer 2020-21 oherwydd effaith y pandemig COVID-19.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae data cyn y cyfnod diwethaf sydd wedi'i ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf wedi'i nodi gydag (r).

Gan fod y data hwn yn rhan o gasgliadau data eraill, er enghraifft, cyfrifiadau eiddo sy'n cydymffurfio â Safon Ansawdd Tai Cymru, mae'n bosibl y bydd y data yn amodol ar fân ddiwygiadau maes o law. Os bydd angen, er enghraifft, lle mae'r diwygiadau'n sylweddol, bydd y diwygiadau hyn yn cael eu cynnwys mewn cyhoeddiad data ffurfiol diwygiedig hefyd (gweler y dolenni gwe).

Ansawdd ystadegol

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Allweddeiriau

Tai, Adeiladu Tai Newydd, Anheddau a Ddechreuwyd, Anheddau a Gwblhawyd, Y Cyngor Adeiladu Tai Cenedlaethol, (NHBC)