Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Anheddau newydd a gwblhawyd yn ôl ardal, y math o amnedd a nifer yr ystafelloedd gwely
None
DeiliadaethDylai\'r rhaniad hwn gael ei drin yn ofalus (gweler \'Gwybodaeth gryno\' isod).[Hidlwyd]
Ardal[Hidlo]
CyfnodData on starts and completions of new permanent dwellings is only available at Wales level prior to 1996-97. From 1996-97, the information is available at a local authority level. Figures on housing starts are from records kept for building control purposes. It is often difficult for data providers to identify whether a dwelling is being built for RSLs or for a private developer and this may lead to an understatement of RSL starts recorded in these tables, and a corresponding overstatement of private enterprise figures. This problem is more likely to occur with starts than completions, and as a result, the data on starts are no longer split by tenure from 2011-12. [Hidlwyd]
Measure2
math o anneddBreakdown by Houses and Flats [Hidlo]
ystafell welyBreakdown by number of bedrooms within property. [Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
[Lleihau]Cyfanswm[Lleihau]Tai[Lleihau]Fflatiau
Cliciwch yma i ddidoliCyfanswmCliciwch yma i ddidoli1 ystafell welyCliciwch yma i ddidoli2 ystafell welyCliciwch yma i ddidoli3 ystafell welyCliciwch yma i ddidoli4 neu ragor o ystafelloedd gwelyCliciwch yma i ddidoliCyfanswmCliciwch yma i ddidoli1 ystafell welyCliciwch yma i ddidoli2 ystafell welyCliciwch yma i ddidoli3 ystafell welyCliciwch yma i ddidoli4 neu ragor o ystafelloedd gwelyCliciwch yma i ddidoliCyfanswmCliciwch yma i ddidoli1 ystafell welyCliciwch yma i ddidoli2 ystafell welyCliciwch yma i ddidoli3 ystafell welyCliciwch yma i ddidoli4 neu ragor o ystafelloedd gwely
[Lleihau]Cymru(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.4,7027281,107(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.1,769(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.1,098(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.3,53455661(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.1,744(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.1,0741,1686734462524
Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru1,0399626846920689112212467200148845626
Gogledd CymruYnys Môn1731181621916218062191110100
Gwynedd792325229374422742192102
Conwy11403363189701663181701700
Sir Ddinbych1822578736174255853280224
Sir y Fflint2272240689720123468972620600
Wrecsam264383216727220323167274435900
[Lleihau]Canolbarth a De-orllewin Cymru(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.84066167(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.421(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.186(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.74624120(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.420(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.18294424714
Canolbarth a De-orllewin CymruPowys71181431854783181711600
Ceredigion127113834441125293444156900
Sir Benfro2041940132131797271321325121300
Sir Gaerfyrddin125112341501093194146168404
Abertawe(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.244242(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.141(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.59(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.234233(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.140(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.59100910
Castell-nedd Port Talbot69510421258044212115600
[Lleihau]De-ddwyrain Cymru(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.2,823566672(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.879(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.706(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.1,89719329(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.857(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.6929265473432214
De-ddwyrain CymruPen-y-bont ar Ogwr837538337715383366000
Bro Morgannwg36778771238923933911780128753869
Caerdydd1,007337290169211442280154206565335210155
Rhondda Cynon Taf22612349981195114998131112000
Merthyr Tudful2984116276411622000
Caerffili23759578239170445823967551200
Blaenau Gwent86101045217729452198100
Torfaen1141415483710001548371414000
Sir Fynwy225033103892250331038900000
Casnewydd(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.44941147(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.161(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.100(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.345085(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.160(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.100104416210

Metadata

Teitl

Anheddau parhaol newydd a gwblhawyd

Diweddariad diwethaf

28 Mawrth 2024 28 Mawrth 2024

Diweddariad nesaf

Mehefin 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data am adeiladu tai newydd, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.cyflwrtai@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Yng Nghymru, mae tai newydd yn cael eu hadeiladu gan y sector preifat, Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig ac awdurdodau lleol. Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn seiliedig ar adroddiadau arolygwyr adeiladau awdurdodau lleol a'r Cyngor Adeiladu Tai Cenedlaethol (NHBC). Nid yw'n cynnwys gwybodaeth gan arolygwyr preifat. Mae peidio â chynnwys yr wybodaeth hon yn golygu bod tangyfrif ar hyn o bryd yn nifer yr anheddau a ddechreuwyd er yr amcangyfrifir bod y nifer sydd heb ei chyfrif yn weddol fach.

Mae'r wybodaeth yn dangos nifer yr anheddau newydd a ddechreuwyd yng Nghymru ac mae'n cael ei chasglu er mwyn asesu’r lefel adeiladu tai newydd ledled Cymru yn ystod y cyfnod. Mae'r data yn cael eu defnyddio i helpu i fonitro tueddiadau yn lefel gyffredinol y stoc dai yng Nghymru a'r newidiadau o ran dosbarthiad ei deiliadaeth dros gyfnod o amser. Mae’r data yn cael eu defnyddio hefyd gan Lywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol i asesu lefelau'r cyflenwad o dai ledled Cymru ac fel ffordd o fesur a yw'r angen o ran tai yn cael ei ddiwallu.

Mae'r ffigurau ar yr anheddau a gwblhawyd yn dod o gofnodion a gadwyd at ddibenion rheoli adeiladu. Mae'n anodd weithiau i swyddogion rheoli adeiladu a’r NHBC sy'n cofnodi'r data i nodi daliadaeth derfynol arfaethedig yr eiddo (sy’n sail ar gyfer y wybodaeth am ddeiliadaeth). Gall hyn arwain at dan gyfrif tai newydd yn y sector cymdeithasol a gor-gyfrif ar gyfer y sector breifat. O fewn y sector gymdeithasol, gall hefyd arwain at dan gyfrif tai newydd gan awdurdodau lleol a gor-gyfrif tai landlordiaid cymdeithasol. Felly dylid trin y data daliadaeth yn ofalus.

Mae gwaith adeiladu tai newydd sy'n cael ei gyllido gan gyllid grant cyfalaf yn cynnwys cyllid Grant Tai Cymdeithasol, Grant Tai Cymdeithasol sydd wedi'i ailgylchu a'r Gronfa Buddsoddi Cyfalaf Strategol


Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cael ei chasglu drwy ffurflenni chwarterol oddi wrth Awdurdodau Lleol a'r Cyngor Adeiladu Tai Cenedlaethol (NHBC).

Amlder cyhoeddi

Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw

O 1974-75 ymlaen. Mae data chwarterol heb eu casglu ar gyfer 2020-21 oherwydd effaith y pandemig COVID-19.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae data cyn y cyfnod diwethaf sydd wedi'i ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf wedi'i nodi gydag (r).

Gan fod y data hwn yn rhan o gasgliadau data eraill, er enghraifft, cyfrifiadau eiddo sy'n cydymffurfio â Safon Ansawdd Tai Cymru, mae'n bosibl y bydd y data yn amodol ar fân ddiwygiadau maes o law. Os bydd angen, er enghraifft, lle mae'r diwygiadau'n sylweddol, bydd y diwygiadau hyn yn cael eu cynnwys mewn cyhoeddiad data ffurfiol diwygiedig hefyd (gweler y dolenni gwe).

Ansawdd ystadegol

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Allweddeiriau

Tai, Adeiladu Tai Newydd, Anheddau a Ddechreuwyd, Anheddau a Gwblhawyd, Y Cyngor Adeiladu Tai Cenedlaethol, (NHBC)