Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Anheddau newydd a gwblhawyd yn ôl cyfnod a deiliadaeth
None
CôdArdal[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
Ardal 1[Hidlo]
[Lleihau]Math o annedd[Hidlwyd]
-
Math o annedd 1[Hidlo]
[Lleihau]Ystafelloedd Gwely[Hidlwyd]
-
Ystafelloedd Gwely 1[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Deiliadaeth[Hidlo]
-
Deiliadaeth 1
[Lleihau]Cyfnod[Hidlo]
-
-
Cyfnod 1
[Lleihau]Cyfanswm anheddau newyddCliciwch yma i ddidoliCyfanswm anheddau newydd
Cliciwch yma i ddidoliMenter breifat anheddau newyddCliciwch yma i ddidoliLandlordiaid cymdeithasol cofrestredig anheddau newyddCliciwch yma i ddidoliAwdurdod lleol anheddau newydd
[Ehangu]1974-75 Blynyddol7,8542644,31612,434
[Ehangu]1975-76 Blynyddol8,3082648,07716,649
[Ehangu]1976-77 Blynyddol7,4121947,23814,844
[Ehangu]1977-78 Blynyddol7,3544286,84614,628
[Ehangu]1978-79 Blynyddol6,8891,1173,88211,888
[Ehangu]1979-80 Blynyddol6,9489873,44711,382
[Ehangu]1980-81 Blynyddol5,5009313,80710,238
[Ehangu]1981-82 Blynyddol5,1574203,1858,762
[Ehangu]1982-83 Blynyddol5,1829251,6767,783
[Ehangu]1983-84 Blynyddol5,7195121,7017,932
[Ehangu]1984-85 Blynyddol6,1495822,1428,873
[Ehangu]1985-86 Blynyddol6,7326567988,186
[Ehangu]1986-87 Blynyddol7,5164278578,800
[Ehangu]1987-88 Blynyddol8,5245478649,935
[Ehangu]1988-89 Blynyddol10,13398873311,854
[Ehangu]1989-90 Blynyddol8,5961,62882411,048
[Ehangu]1990-91 Blynyddol8,0871,71646710,270
[Ehangu]1991-92 Blynyddol7,1722,4703349,976
[Ehangu]1992-93 Blynyddol6,6902,5911199,400
[Ehangu]1993-94 Blynyddol6,6543,0052129,871
[Ehangu]1994-95 Blynyddol6,3032,5721989,073
[Ehangu]1995-96 Blynyddol6,8762,1261649,166
[Ehangu]1996-97 Blynyddol7,5172,5482310,088
[Ehangu]1997-98 Blynyddol6,4921,93828,432
[Ehangu]1998-99 Blynyddol6,4391,269297,737
[Ehangu]1999-00 Blynyddol7,86084608,706
[Ehangu]2000-01 Blynyddol7,386900478,333
[Ehangu]2001-02 Blynyddol7,494711688,273
[Ehangu]2002-03 Blynyddol7,52278268,310
[Ehangu]2003-04 Blynyddol7,863417168,296
[Ehangu]2004-05 Blynyddol7,986475318,492
[Ehangu]2005-06 Blynyddol7,883347198,249
[Ehangu]2006-07 Blynyddol8,98834609,334
[Ehangu]2007-08 Blynyddol8,31634358,664
[Ehangu]2008-09 Blynyddol6,42969207,121
[Ehangu]2009-10 Blynyddol5,29188036,174
[Ehangu]2010-11 Blynyddol4,51399205,505
[Ehangu]2011-12 Blynyddol4,74682905,575
[Ehangu]2012-13 Blynyddol4,70774405,451
[Ehangu]2013-14 Blynyddol5,160671125,843
[Ehangu]2014-15 Blynyddol5,33383706,170
[Ehangu]2015-16 Blynyddol5,6461,25406,900
[Ehangu]2016-17 Blynyddol5,5901,24306,833
[Ehangu]2017-18 Blynyddol5,4651,117816,663
[Ehangu]2018-19 Ebrill-Mehefin1,290240301,560
[Ehangu]2018-19 Gorffennaf-Medi1,016265181,299
[Ehangu]2018-19 Hydref-Rhagfyr1,23834691,593

Metadata

Teitl
Anheddau parhaol newydd a gwblhawyd

Diweddariad diwethaf
7 Mawrth 2019 7 Mawrth 2019

Diweddariad nesaf
Mehefin 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am adeiladu tai newydd, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Yng Nghymru, mae tai newydd yn cael eu hadeiladu gan y sector preifat, Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig ac awdurdodau lleol. Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn seiliedig ar adroddiadau arolygwyr adeiladau awdurdodau lleol a'r Cyngor Adeiladu Tai Cenedlaethol (NHBC). Nid yw'n cynnwys gwybodaeth gan arolygwyr preifat. Mae peidio â chynnwys yr wybodaeth hon yn golygu bod tangyfrif ar hyn o bryd yn nifer yr anheddau a ddechreuwyd er yr amcangyfrifir bod y nifer sydd heb ei chyfrif yn weddol fach.

Mae'r wybodaeth yn dangos nifer yr anheddau newydd a ddechreuwyd yng Nghymru ac mae'n cael ei chasglu er mwyn asesu’r lefel adeiladu tai newydd ledled Cymru yn ystod y cyfnod. Mae'r data yn cael eu defnyddio i helpu i fonitro tueddiadau yn lefel gyffredinol y stoc dai yng Nghymru a'r newidiadau o ran dosbarthiad ei deiliadaeth dros gyfnod o amser. Mae’r data yn cael eu defnyddio hefyd gan Lywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol i asesu lefelau'r cyflenwad o dai ledled Cymru ac fel ffordd o fesur a yw'r angen o ran tai yn cael ei ddiwallu.

Mae'r ffigurau ar yr anheddau a gwblhawyd yn dod o gofnodion a gadwyd at ddibenion rheoli adeiladu. Weithiau mae'n anodd i ddarparwyr data nodi a yw annedd yn cael ei hadeiladu ar gyfer landlord cymdeithasol cofrestredig neu ar gyfer datblygwr preifat. Gall hyn arwain at dan-nodi nifer yr anheddau a gwblhawyd yn y tablau hyn, a gor-nodi ffigurau mentrau preifat. Mae'r broblem hon yn fwy tebygol o ddigwydd yn achos ffigurau dechrau anheddau na'r ffigurau cwblhau.

Mae gwaith adeiladu tai newydd sy'n cael ei gyllido gan gyllid grant cyfalaf yn cynnwys cyllid Grant Tai Cymdeithasol, Grant Tai Cymdeithasol sydd wedi'i ailgylchu a'r Gronfa Buddsoddi Cyfalaf Strategol


Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cael ei chasglu drwy ffurflenni chwarterol oddi wrth Awdurdodau Lleol a'r Cyngor Adeiladu Tai Cenedlaethol (NHBC).

Amlder cyhoeddi
Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw
O 1974-75 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae data cyn y cyfnod diwethaf sydd wedi'i ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf wedi'i nodi gydag (r).

Gan fod y data hwn yn rhan o gasgliadau data eraill, er enghraifft, cyfrifiadau eiddo sy'n cydymffurfio â Safon Ansawdd Tai Cymru, mae'n bosibl y bydd y data yn amodol ar fân ddiwygiadau maes o law. Os bydd angen, er enghraifft, lle mae'r diwygiadau'n sylweddol, bydd y diwygiadau hyn yn cael eu cynnwys mewn cyhoeddiad data ffurfiol diwygiedig hefyd (gweler y dolenni gwe).

Ansawdd ystadegol
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Allweddeiriau
Tai, Adeiladu Tai Newydd, Anheddau a Ddechreuwyd, Anheddau a Gwblhawyd, Y Cyngor Adeiladu Tai Cenedlaethol, (NHBC)