Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Anheddau newydd a ddechreuwyd yn ôl cyfnod a deiliadaeth
None
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
Ardal 1[Hidlo]
[Lleihau]Math o annedd[Hidlwyd]
-
Math o annedd 1[Hidlo]
CôdArdal[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Deiliadaeth[Hidlo]
-
Deiliadaeth 1
[Lleihau]Cyfnod[Hidlo]
-
-
Cyfnod 1
[Lleihau]Cyfanswm anheddau newyddCliciwch yma i ddidoliCyfanswm anheddau newydd
Cliciwch yma i ddidoliMenter breifat anheddau newyddCliciwch yma i ddidoliLandlordiaid cymdeithasol cofrestredig anheddau newyddCliciwch yma i ddidoliAwdurdod lleol anheddau newydd
[Ehangu]1974-75 Blynyddol5,3023487,77713,427
[Ehangu]1975-76 Blynyddol7,7291268,87216,727
[Ehangu]1976-77 Blynyddol7,6314416,50114,573
[Ehangu]1977-78 Blynyddol6,7631,4923,88012,135
[Ehangu]1978-79 Blynyddol7,1331,1763,60011,909
[Ehangu]1979-80 Blynyddol7,4303773,32211,129
[Ehangu]1980-81 Blynyddol4,5663851,9066,857
[Ehangu]1981-82 Blynyddol4,6405691,5656,774
[Ehangu]1982-83 Blynyddol6,1786451,8408,663
[Ehangu]1983-84 Blynyddol5,7856131,8838,281
[Ehangu]1984-85 Blynyddol6,0374148037,254
[Ehangu]1985-86 Blynyddol6,9604938568,309
[Ehangu]1986-87 Blynyddol7,6424857058,832
[Ehangu]1987-88 Blynyddol9,3121,4441,02111,777
[Ehangu]1988-89 Blynyddol10,5121,18065812,350
[Ehangu]1989-90 Blynyddol9,7602,05739912,216
[Ehangu]1990-91 Blynyddol7,2702,3062849,860
[Ehangu]1991-92 Blynyddol6,7122,7001609,572
[Ehangu]1992-93 Blynyddol6,3153,1032419,659
[Ehangu]1993-94 Blynyddol7,2932,63318010,106
[Ehangu]1994-95 Blynyddol7,1442,586789,808
[Ehangu]1995-96 Blynyddol6,4462,375598,880
[Ehangu]1996-97 Blynyddol7,0562,20939,268
[Ehangu]1997-98 Blynyddol7,5591,496599,114
[Ehangu]1998-99 Blynyddol7,61978908,408
[Ehangu]1999-00 Blynyddol8,42383449,261
[Ehangu]2000-01 Blynyddol8,3119261169,353
[Ehangu]2001-02 Blynyddol8,37571569,096
[Ehangu]2002-03 Blynyddol9,014497119,522
[Ehangu]2003-04 Blynyddol9,4805661410,060
[Ehangu]2004-05 Blynyddol9,095381349,510
[Ehangu]2005-06 Blynyddol8,61335608,969
[Ehangu]2006-07 Blynyddol8,732391129,135
[Ehangu]2007-08 Blynyddol9,732467010,199
[Ehangu]2008-09 Blynyddol4,45944384,910
[Ehangu]2009-10 Blynyddol4,39391405,307
[Ehangu]2010-11 Blynyddol5,001776215,798
[Ehangu]2011-12 Blynyddol...4,971
[Ehangu]2012-13 Blynyddol...5,291
[Ehangu]2013-14 Blynyddol...5,786
[Ehangu]2014-15 Blynyddol...6,955
[Ehangu]2015-16 Blynyddol...6,708
[Ehangu]2016-17 Blynyddol...6,871
[Ehangu]2017-18 Blynyddol...6,037
[Ehangu]2018-19 Ebrill-Mehefin...1,818
[Ehangu]2018-19 Gorffennaf-Medi...1,431
[Ehangu]2018-19 Hydref-Rhagfyr...1,331

Metadata

Teitl
Anheddau parhaol newydd a ddechreuwyd

Diweddariad diwethaf
7 Mawrth 2019 7 Mawrth 2019

Diweddariad nesaf
Mehefin 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am adeiladu tai newydd, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Yng Nghymru, mae tai newydd yn cael eu hadeiladu gan y sector preifat, Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig ac awdurdodau lleol. Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn seiliedig ar adroddiadau arolygwyr adeiladau awdurdodau lleol a'r Cyngor Adeiladu Tai Cenedlaethol (NHBC). Nid yw'n cynnwys gwybodaeth gan arolygwyr preifat. Mae peidio â chynnwys yr wybodaeth hon yn golygu bod tangyfrif ar hyn o bryd yn nifer yr anheddau a ddechreuwyd er yr amcangyfrifir bod y nifer sydd heb ei chyfrif yn weddol fach.

Mae'r wybodaeth yn dangos nifer yr anheddau newydd a ddechreuwyd yng Nghymru ac mae'n cael ei chasglu er mwyn asesu’r lefel adeiladu tai newydd ledled Cymru yn ystod y cyfnod. Mae'r data yn cael eu defnyddio i helpu i fonitro tueddiadau yn lefel gyffredinol y stoc dai yng Nghymru a'r newidiadau o ran dosbarthiad ei deiliadaeth dros gyfnod o amser. Mae’r data yn cael eu defnyddio hefyd gan Lywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol i asesu lefelau'r cyflenwad o dai ledled Cymru ac fel ffordd o fesur a yw'r angen o ran tai yn cael ei ddiwallu.

Mae'r ffigurau ar yr anheddau a ddechreuwyd yn dod o gofnodion a gadwyd at ddibenion rheoli adeiladu. Yn aml mae'n anodd i ddarparwyr data nodi a yw annedd yn cael ei hadeiladu ar gyfer landlord cymdeithasol cofrestredig neu ar gyfer datblygwr preifat, a gall hyn arwain at dan-nodi nifer yr anheddau a ddechreuwyd ar gyfer landlordiaid cymdeithasol cofrestredig yn y tablau hyn, a gor-nodi ffigurau mentrau preifat. Mae hyn yn fwy tebygol o ddigwydd yn achos ffigurau dechrau anheddau na'r ffigurau cwblhau, ac felly nid yw'r data ar ddechrau anheddau wedi'u rhannu yn ôl deiliadaeth o 2011-12.


Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cael ei chasglu drwy ffurflenni chwarterol oddi wrth Awdurdodau Lleol a'r Cyngor Adeiladu Tai Cenedlaethol (NHBC).

Amlder cyhoeddi
Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw
O 1974-75 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Dim

Ansawdd ystadegol
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Allweddeiriau
Tai, Adeiladu Tai Newydd, Anheddau a Ddechreuwyd, Anheddau a Gwblhawyd, Y Cyngor Adeiladu Tai Cenedlaethol, (NHBC)