Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Nifer yr eiddo ar osod yn ystod y flwyddyn ariannol yn ôl ardal awdurdod lleol a'r math o eiddo ar osod
None
[Lleihau]Darparwr[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Darparwr 1[Hidlo]
-
[Lleihau]Darparwr 2[Hidlo]
-
Darparwr 3[Hidlo]
Côd Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Gosodiadau[Hidlo]
-
[Lleihau]Gosodiadau 1
-
Gosodiadau 2
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
Ardal 1
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
[Lleihau]Gosodiadau yn eithrio trosglwyddiadau a chyfnewidfeyddCliciwch yma i ddidoliGosodiadau yn eithrio trosglwyddiadau a chyfnewidfeydd[Lleihau]Trosglwyddiadau a chyfnewidfeyddCliciwch yma i ddidoliTrosglwyddiadau a chyfnewidfeydd
Cliciwch yma i ddidoliWedi'u cartrefu o'r rhestr arosCliciwch yma i ddidoliWedi'u hailgartrefu ar sail blaenoriaeth oherwydd digartrefeddCliciwch yma i ddidoliTrosglwyddiadauCliciwch yma i ddidoliCyfnewidfeydd
[Lleihau]Cymru14,3333,36217,6953,2761,8655,14122,836
CymruYnys Môn30817325603292417
Gwynedd34111946011463177637
Conwy2991374368930119555
Sir Ddinbych277253026343106408
Sir y Fflint58419878215355208990
Wrecsam790196986373784511,437
Powys627606879833131818
Ceredigion26058318622587405
Sir Benfro78366849159822411,090
Sir Gaerfyrddin8043211,125140712111,336
Abertawe1,4406122,0524091175262,578
Castell-nedd Port Talbot87173944214712851,229
Pen-y-bont ar Ogwr725105830102881901,020
Bro Morgannwg654113767144761828
Caerdydd9396001,5392554477022,241
Rhondda Cynon Taf1,4071681,575160842441,819
Merthyr Tudful39734431564298529
Caerffili6692379062031343371,243
Blaenau Gwent573858111832150731
Torfaen60849657175122297954
Sir Fynwy2914433512242164499
Casnewydd6861228081371272641,072

Metadata

Teitl
Gosodiadau tai cymdeithasol

Diweddariad diwethaf
1 Mawrth 2018 1 Mawrth 2018

Diweddariad nesaf
Mawrth 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am dai cymdeithasol ar osod, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cwmpasu nifer y gosodiadau yn y stoc dai a gedwir gan Awdurdodau Lleol a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig. Mae'r wybodaeth yn cael ei chasglu trwy ffurflenni blynyddol gan landlordiaid cymdeithasol Cymru er mwyn monitro tueddiadau dros amser yn y nifer a'r math o osodiadau. Mae gosodiadau'n cwmpasu'r holl osodiadau yn ystod y flwyddyn ariannol ac yn cynnwys gosodiadau newydd, ail-osodiadau, trosglwyddiadau a chyfnewidiadau.

2) Nid oedd data ar osodiadau ar gyfer Grwp Tai Gwalia ar gael ar gyfer 2010-11 a 2011-12. Ar gyfer 2010-11, defnyddiwyd data 2009-10. Ar gyfer 2011-12, derbyniwyd cyfanswm y gosodiadau ar wahân, a chafwyd dadansoddiad yn ôl lleoliad a'r math o osodiad trwy ddefnyddio'r cyfrannau o 2009-10;

3) Nodwyd diwygiad o ddata Bro Morgannwg i ddata gosodiadau'r flwyddyn flaenorol ar gyfer 2008-09, ond nid oedd modd darparu'r data diwygiedig cyn y dyddiad cyhoeddi.

4) Ar gyfer 2008-09 a 2009-10, nid oedd rhaid i gymdeithasau Abbeyfield, elusennau Almshouse a chymdeithasau cydberchnogaeth lenwi ffurflen gosodiadau.


Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cael ei chasglu trwy ffurflenni blynyddol gan Awdurdodau Lleol a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig ar gyfer pob blwyddyn ariannol.

Yn ystod y gwaith o gasglu a dilysu data yn 2009-10, 2010-11 a 2011-12, roedd rhai landlordiaid yn methu â chyflwyno data neu ddatrys gwallau dilysu. Os felly, mae'r amcangyfrif gorau o'r data coll neu wallus wedi'i ddefnyddio. Er mai effaith fach yn unig y dylai hyn ei chael ar ddata ar lefel Cymru, efallai y bydd angen bod yn ofalus wrth ddefnyddio data ar gyfer ardaloedd a darparwyr penodol. Mae'r rhestr isod yn nodi'r materion:

1) Nid oedd data ar osodiadau ar gyfer Blaenau Gwent ar gael ar gyfer 2009-10, felly defnyddiwyd data 2008-09 ar gyfer 2009-10;

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1996-97 ymlaen.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Dim

Ansawdd ystadegol
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Allweddeiriau
Tai, Gosodiadau, Trosglwyddiadau, Cyfnewidiadau