Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Nifer yr eiddo ar osod yn ystod y flwyddyn ariannol yn ôl ardal awdurdod lleol a'r math o eiddo ar osod
None
[Lleihau]Darparwr[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Darparwr 1[Hidlo]
-
[Lleihau]Darparwr 2[Hidlo]
-
Darparwr 3[Hidlo]
Côd Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Gosodiadau[Hidlo]
-
[Lleihau]Gosodiadau 1
-
Gosodiadau 2
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
Ardal 1
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
[Lleihau]Gosodiadau yn eithrio trosglwyddiadau a chyfnewidfeyddCliciwch yma i ddidoliGosodiadau yn eithrio trosglwyddiadau a chyfnewidfeydd[Lleihau]Trosglwyddiadau a chyfnewidfeyddCliciwch yma i ddidoliTrosglwyddiadau a chyfnewidfeydd
Cliciwch yma i ddidoliWedi'u cartrefu o'r rhestr arosCliciwch yma i ddidoliWedi'u hailgartrefu ar sail blaenoriaeth oherwydd digartrefeddCliciwch yma i ddidoliTrosglwyddiadauCliciwch yma i ddidoliCyfnewidfeydd
[Lleihau]Cymru27,2336,21133,4447,4593,40410,86344,307
CymruYnys Môn5487462218942231853
Gwynedd8992341,133333724051,538
Conwy723184907179502291,136
Sir Ddinbych6088969710479183880
Sir y Fflint1,2262431,469373784511,920
Wrecsam1,3562521,6086041167202,328
Powys1,2011701,371212662781,649
Ceredigion3991325319340133664
Sir Benfro1,4201501,5703182035212,091
Sir Gaerfyrddin1,5456582,2033631114742,677
Abertawe2,2011,1323,3339882211,2094,542
Castell-nedd Port Talbot1,7781181,896549846332,529
Pen-y-bont ar Ogwr8563101,1661632073701,536
Bro Morgannwg9482371,185231421651,350
Caerdydd1,6931,0542,7474968591,3554,102
Rhondda Cynon Taf2,8322503,0824371966333,715
Merthyr Tudful86167928199622611,189
Caerffili1,6582431,9014711806512,552
Blaenau Gwent1,157111,168279623411,509
Torfaen1,2411471,3883991355341,922
Sir Fynwy519132651240106346997
Casnewydd1,5643241,8884472937402,628

Metadata

Teitl
Gosodiadau tai cymdeithasol

Diweddariad diwethaf
1 Mawrth 2017 1 Mawrth 2017

Diweddariad nesaf
Mawrth 2018

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am dai cymdeithasol ar osod, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.tai@cymru.gsi.gov.uk

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cwmpasu nifer y gosodiadau yn y stoc dai a gedwir gan Awdurdodau Lleol a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig. Mae'r wybodaeth yn cael ei chasglu trwy ffurflenni blynyddol gan landlordiaid cymdeithasol Cymru er mwyn monitro tueddiadau dros amser yn y nifer a'r math o osodiadau. Mae gosodiadau'n cwmpasu'r holl osodiadau yn ystod y flwyddyn ariannol ac yn cynnwys gosodiadau newydd, ail-osodiadau, trosglwyddiadau a chyfnewidiadau.

2) Nid oedd data ar osodiadau ar gyfer Grwp Tai Gwalia ar gael ar gyfer 2010-11 a 2011-12. Ar gyfer 2010-11, defnyddiwyd data 2009-10. Ar gyfer 2011-12, derbyniwyd cyfanswm y gosodiadau ar wahân, a chafwyd dadansoddiad yn ôl lleoliad a'r math o osodiad trwy ddefnyddio'r cyfrannau o 2009-10;

3) Nodwyd diwygiad o ddata Bro Morgannwg i ddata gosodiadau'r flwyddyn flaenorol ar gyfer 2008-09, ond nid oedd modd darparu'r data diwygiedig cyn y dyddiad cyhoeddi.

4) Ar gyfer 2008-09 a 2009-10, nid oedd rhaid i gymdeithasau Abbeyfield, elusennau Almshouse a chymdeithasau cydberchnogaeth lenwi ffurflen gosodiadau.


Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cael ei chasglu trwy ffurflenni blynyddol gan Awdurdodau Lleol a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig ar gyfer pob blwyddyn ariannol.

Yn ystod y gwaith o gasglu a dilysu data yn 2009-10, 2010-11 a 2011-12, roedd rhai landlordiaid yn methu â chyflwyno data neu ddatrys gwallau dilysu. Os felly, mae'r amcangyfrif gorau o'r data coll neu wallus wedi'i ddefnyddio. Er mai effaith fach yn unig y dylai hyn ei chael ar ddata ar lefel Cymru, efallai y bydd angen bod yn ofalus wrth ddefnyddio data ar gyfer ardaloedd a darparwyr penodol. Mae'r rhestr isod yn nodi'r materion:

1) Nid oedd data ar osodiadau ar gyfer Blaenau Gwent ar gael ar gyfer 2009-10, felly defnyddiwyd data 2008-09 ar gyfer 2009-10;

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1996-97 ymlaen.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Dim

Ansawdd ystadegol
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Allweddeiriau
Tai, Gosodiadau, Trosglwyddiadau, Cyfnewidiadau