Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Cydymffurfiaeth gyffredinol â Safon Ansawdd Tai Cymru yn ôl darparwr a mesur
None
[Lleihau]Cydran[Hidlwyd]
-
Cydran 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Cydymffurfiaeth[Hidlwyd]
-
Cydymffurfiaeth 1
[Lleihau]Darparwr[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Darparwr 1
-
-
[Lleihau]Darparwr 2
-
-
[Lleihau]Darparwr 3
-
-
Darparwr 4
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliStoc ar 31 Mawrth[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliStoc sy’n cydymffurfio’n llawn ar 31 Mawrth[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliStoc sy’n cydymffurfio ond am fethiannau derbyniol ar 31 Mawrth[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliStoc nad yw’n cydymffurfio
[Lleihau]Cymru225,763(r) 142,648(r) 61,321(r) 21,794
Cymru[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Lleol87,24843,83523,35020,063
Cyfanswm Awdurdodau Lleol[Lleihau]Ynys Môn[Ehangu]Ynys Môn3,8072,7751,0320
[Lleihau]Sir Ddinbych[Ehangu]Sir Ddinbych3,3771,6691,7080
[Lleihau]Sir y Flint[Ehangu]Sir y Flint7,2191,2887275,204
[Lleihau]Wrecsam[Ehangu]Wrecsam11,1563,0147147,428
[Lleihau]Powys[Ehangu]Powys5,3332,3802,221732
[Lleihau]Sir Benfro[Ehangu]Sir Benfro5,6555,0765790
[Lleihau]Sir Gaerfyrddin[Ehangu]Sir Gaerfyrddin9,0918,1209710
[Lleihau]Abertawe[Ehangu]Abertawe13,5283,4159,920193
[Lleihau]Bro Morgannwg[Ehangu]Bro Morgannwg3,8733,1007730
[Lleihau]Caerdydd[Ehangu]Caerdydd13,4089,4973,9110
[Lleihau]Caerffili[Ehangu]Caerffili10,8013,5017946,506
[Lleihau]Cyfanswm Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig138,515(r) 98,813(r) 37,971(r) 1,731
Cyfanswm Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig[Lleihau]Trosglwyddiadau gwirfoddol ar raddfa fawr67,69949,94017,044715
Trosglwyddiadau gwirfoddol ar raddfa fawr[Ehangu]Tai Cymunedol Bron Afon7,9644,3492,964651
[Ehangu]Cartrefi Conwy3,7893,4373520
[Ehangu]Cartrefi Cymunedol Gwynedd6,2924,8621,4300
[Ehangu]Cartrefi Cwmoedd Merthyr4,1263,27279064
[Ehangu]Tai Sir Fynwy3,6252,2001,4250
[Ehangu]Cartrefi Dinas Casnewydd8,8797,2341,6450
[Ehangu]Cartrefi NPT8,9787,7411,2370
[Ehangu]Trivallis9,9827,9871,9950
[Ehangu]Tai Cymunedol Tai Calon5,9734,7901,1830
[Ehangu]Tai Ceredigion2,2369061,3300
[Ehangu]Tai Cymoedd i'r Arfordir5,8553,1622,6930
[Lleihau]Trosglwyddiadau gwirfoddol nad sydd ar raddfa fawr70,816(r) 48,873(r) 20,927(r) 1,016
Trosglwyddiadau gwirfoddol nad sydd ar raddfa fawr[Lleihau]Cyfanswm Abbeyfield6640197
Cyfanswm AbbeyfieldAbbeyfield Aberhonddu121200
Abbeyfield Bae Colwyn272700
Abbeyfield Y Fflint....
Abbeyfield Llandeilo1100
Abbeyfield Cymru7007
Abbeyfield Wrecsam190190
[Ehangu]Cymdeithas Tai Aelwyd244174700
[Lleihau]Cyfanswm Elusendai98(r) 15(r) 63(r) 20
Cyfanswm ElusendaiElusendai Henry Burtons32(r) 5(r) 15(r) 12
Elusendai Letitia Cornwallis6600
Elusendai Llewellyn100100
Elusendai Rachel Herbert8008
Elusendai Goffa Roger Williams a Brenhines Fictoria9090
Ty Elusen Ruabon11470
Bythynnod Slocombe ar gyfer yr Henoed a'r Methedig....
Tai Charles Jones....
Elusen Goodman a Rhuthin220220
[Ehangu]Cymdeithas Tai Baneswell707000
[Ehangu]Cymdeithas Tai Esgobaethol Bangor131300
[Ehangu]Cymdeithas Tai Bro Myrddin8734434300
[Ehangu]Cymdeithas Tai Cadwyn1,2651,224410
[Ehangu]Cymdeithas Tai Cymuned Caerdydd2,8198391,9764
[Ehangu]Cymdeithas Tai YMCA Caerdydd8080
[Ehangu]Cymdeithas Tai Castell (Cymru)....
[Ehangu]Cymdeithas Tai Charter4,4733,64381020
[Ehangu]Cymdeithas Tai Clwyd Alyn3,7972,9758220
[Ehangu]Grwp Tai Arfordirol5,0083,4771,5310
[Ehangu]Cymdeithas Tai Cantref....
[Ehangu]Grwp Cynefin3,4012,3691,0320
[Ehangu]Cymdeithas Tai Eryri....
[Ehangu]Hafan Cymru9172514
[Ehangu]Grwp Cartrefu Cymunedol Cynon-Tâf1,8412991,53012
[Ehangu]Fairlake Living....
[Ehangu]Cymdeithas Tai Teulu (Cymru)2,5201,6009200
[Ehangu]Cymdeithas Tai Dewis Cyntaf404000
[Ehangu]Cymdeithas Tai Gwalia Rest Bay (Rhannu Ecwiti - Perchnogaeth ar y cyd)....
[Ehangu]Grwp Tai Gwalia4,9063,2541,59260
[Ehangu]Cymdeithas Tai Gydweithredol Gwynfyd313100
[Ehangu]Cymdeithas Tai Cymorth Hafod30430400
[Ehangu]Cymdeithas Tai Hafod3,6291,8091,8200
[Ehangu]Linc Cymru3,5471,8311,7160
[Ehangu]Tai Melin3,256(r) 2,292(r) 419(r) 545
[Ehangu]Cymdeithas Tai Merthyr9922777150
[Ehangu]Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru1,4016397620
[Ehangu]Derwen810750600
[Ehangu]Cymdeithas Tai Newydd2,7341,679754301
[Ehangu]Cymdeithas Tai Gogledd Cymru2,2412,1171168
[Ehangu]Tai Sir Benfro2,0779191,1580
[Ehangu]Cymdeithas Tai Pwylaidd930930
[Ehangu]Cymdeithas Tai Rhondda1,6704601,2100
[Ehangu]Cymdeithas Tai Esgobaethol Dewi Sant120120
[Ehangu]Cymdeithas Tai Soroptimydd (Caerfyrddin)9360
[Ehangu]Cymdeithas Tai Taf1,0791,0373210
[Ehangu]Cymdeithas Tai Ty Glas272235370
[Ehangu]Cymdeithas Tai Unedig Cymru4,7504,41432115
[Ehangu]Tai Wales and West10,3739,5268470
[Ehangu]Pobl Living3300

Metadata

Teitl
Cydymffurfiaeth â Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC)

Diweddariad diwethaf
27 Mehefin 2019 27 Mehefin 2019

Diweddariad nesaf
Hydref 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am ansawdd tai cymdeithasol, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Cafodd SATC ei gyhoeddi’n gyntaf yn 2002 a chyhoeddwyd canllawiau diwygiedig yn 2008. Mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl i bob landlord cymdeithasol yng Nghymru fabwysiadu'r safon a sicrhau bod eu holl gartrefi yn cwrdd â’r safon erbyn diwedd 2012 (fe’i ail-ddiffiniwyd fel erbyn diwedd 2012-13) neu erbyn terfynau amser a ail-drafodwyd, a chynnal hyn i’r dyfodol.

Mae SATC yn mesur 42 o elfennau unigol o fewn y saith categori canlynol:
• Mewn cyflwr da
• Yn ddiogel a sicr
• Wedi gwresogi'n ddigonol, yn effeithlon o ran tanwydd ac wedi inswleiddio'n dda
• yn cynnwys ceginau ac ystafelloedd ymolchi cyfredol
• rheoli'n dda (ar gyfer tai rhent)
• lleoli mewn amgylchedd deniadol a diogel
• yn cwrdd â gofynion penodol yr aelwyd (ee anableddau penodol) cymaint ag y bo modd

Nid yw'r wybodaeth a ddangosir yn y datganiad hwn yn cwmpasu pob un o'r 42 o elfennau unigol gan nad oedd yn ofynnol i landlordiaid cymdeithasol i adrodd ar Gategori 6 o SATC (lleoli mewn amgylchedd deniadol a diogel) a gafodd ei ystyried yn rhy anodd i'w fesur yn gyson.


Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn mesur y cynnydd a wnaed gan landlordiaid cymdeithasol (awdurdodau lleol a landlordiaid cymdeithasol cofrestredig) o ran cyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC) ar gyfer eu holl stoc. SATC yw safon ansawdd tai Llywodraeth Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dechreuwyd casglu'r data ym mis Gorffennaf 2012, ac mae'n cael ei ddefnyddio i asesu nifer yr anheddau tai cymdeithasol sy'n cydymffurfio'n llawn â SATC ar 31 Mawrth a'r rhai sy'n cydymffurfio yn amodol ar fethiannau derbyniol. Mae'r wybodaeth a gesglir yn cwmpasu cydymffurfiaeth gyffredinol â SATC, yn ogystal â chydymffurfiaeth â SATC yn ôl y math o gydran.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae data cyn y cyfnod diwethaf a gafodd sylw wedi'i ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf. Mae diwygiadau yn y data wedi'u nodi gydag (r).

Ansawdd ystadegol
Mae’r wybodaeth a ddangosir ar gyfer Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (LCC) yn seiliedig ar ymatebion gan 57 LCC yn 2011-12, 58 LCC yn 2012-13, 59 LCC yn 2013-14, 58 LCC yn 2014-15, 60 yn 2015-16, 59 yn 2016-17 a 58 yn 2017-18.

Ni dderbyniwyd gwybodaeth gan 4 LCC yn 2012-13, 2 LCC yn 2013-14, 3 LCC yn 2014-15, 2 LCC yn 2015-16, 1 LCC yn 2016-17 a yn 2017-18.

Mae niferoedd stoc wedi eu cymhwyso’n briodol.

Allweddeiriau
Tai, SATC, Anheddau, Cydran, Cydymffurfio