Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Cydymffurfiaeth gyffredinol â Safon Ansawdd Tai Cymru yn ôl darparwr a mesur
None
[Lleihau]Cydran[Hidlwyd]
-
Cydran 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Cydymffurfiaeth[Hidlwyd]
-
Cydymffurfiaeth 1
[Lleihau]Darparwr[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Darparwr 1
-
-
[Lleihau]Darparwr 2
-
-
[Lleihau]Darparwr 3
-
-
Darparwr 4
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliStoc ar 31 Mawrth[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliStoc sy’n cydymffurfio’n llawn ar 31 Mawrth[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliStoc sy’n cydymffurfio ond am fethiannau derbyniol ar 31 Mawrth[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliStoc nad yw’n cydymffurfio
[Lleihau]Cymru452,846298,586116,87637,384
Cymru[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Lleol174,49494,69546,10733,692
Cyfanswm Awdurdodau Lleol[Lleihau]Ynys Môn[Ehangu]Ynys Môn7,6255,5822,0430
[Lleihau]Sir Ddinbych[Ehangu]Sir Ddinbych6,7533,5183,2350
[Lleihau]Sir y Flint[Ehangu]Sir y Flint14,4603,8662,7227,872
[Lleihau]Wrecsam[Ehangu]Wrecsam22,2767,1121,37613,788
[Lleihau]Powys[Ehangu]Powys10,6854,9105,043732
[Lleihau]Sir Benfro[Ehangu]Sir Benfro11,30310,1771,1260
[Lleihau]Sir Gaerfyrddin[Ehangu]Sir Gaerfyrddin18,25116,3211,9300
[Lleihau]Abertawe[Ehangu]Abertawe27,0538,83018,030193
[Lleihau]Bro Morgannwg[Ehangu]Bro Morgannwg7,7316,2501,4810
[Lleihau]Caerdydd[Ehangu]Caerdydd26,83919,7037,1360
[Lleihau]Caerffili[Ehangu]Caerffili21,5188,4261,98511,107
[Lleihau]Cyfanswm Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig278,352203,89170,7693,692
Cyfanswm Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig[Lleihau]Trosglwyddiadau gwirfoddol ar raddfa fawr135,32699,85832,8362,632
Trosglwyddiadau gwirfoddol ar raddfa fawr[Ehangu]Tai Cymunedol Bron Afon15,8999,2615,6171,021
[Ehangu]Cartrefi Conwy7,5566,9296270
[Ehangu]Cartrefi Cymunedol Gwynedd12,5969,7832,8130
[Ehangu]Cartrefi Cwmoedd Merthyr8,2226,7991,223200
[Ehangu]Tai Sir Fynwy7,3125,2032,1090
[Ehangu]Cartrefi Dinas Casnewydd17,72614,2883,4380
[Ehangu]Tai Tarian17,92615,8002,1260
[Ehangu]Trivallis20,06216,5693,4930
[Ehangu]Tai Cymunedol Tai Calon11,8647,5584,3060
[Ehangu]Tai Ceredigion4,4821,9952,4870
[Ehangu]Tai Cymoedd i'r Arfordir11,6815,6734,5971,411
[Lleihau]Trosglwyddiadau gwirfoddol nad sydd ar raddfa fawr143,026104,03337,9331,060
Trosglwyddiadau gwirfoddol nad sydd ar raddfa fawr[Lleihau]Cyfanswm Abbeyfield13287387
Cyfanswm AbbeyfieldAbbeyfield Aberhonddu242400
Abbeyfield Bae Colwyn545400
Abbeyfield Y Fflint....
Abbeyfield Llandeilo2200
Abbeyfield Cymru14707
Abbeyfield Wrecsam380380
[Ehangu]Cymdeithas Tai Aelwyd4882852030
[Lleihau]Cyfanswm Elusendai2024014220
Cyfanswm ElusendaiElusendai Henry Burtons64203212
Elusendai Letitia Cornwallis121200
Elusendai Llewellyn200200
Elusendai Rachel Herbert16088
Elusendai Goffa Roger Williams a Brenhines Fictoria180180
Ty Elusen Ruabon228140
Bythynnod Slocombe ar gyfer yr Henoed a'r Methedig....
Tai Charles Jones6060
Elusen Goodman a Rhuthin440440
[Ehangu]Cymdeithas Tai Baneswell14014000
[Ehangu]Cymdeithas Tai Esgobaethol Bangor262600
[Ehangu]Cymdeithas Tai Bro Myrddin1,7509278230
[Ehangu]Cymdeithas Tai Cadwyn2,5692,2962730
[Ehangu]Cymdeithas Tai Cymuned Caerdydd5,6762,9212,7514
[Ehangu]Cymdeithas Tai YMCA Caerdydd160160
[Ehangu]Cymdeithas Tai Castell (Cymru)....
[Ehangu]Cymdeithas Tai Charter9,0497,7701,24831
[Ehangu]Cymdeithas Tai Clwyd Alyn7,6496,1491,5000
[Ehangu]Grwp Tai Arfordirol10,1127,9202,1920
[Ehangu]Cymdeithas Tai Cantref....
[Ehangu]Grwp Cynefin6,8804,3002,5800
[Ehangu]Cymdeithas Tai Eryri....
[Ehangu]Hafan Cymru1821561016
[Ehangu]Grwp Cartrefu Cymunedol Cynon-Tâf3,6559382,70512
[Ehangu]Fairlake Living....
[Ehangu]Cymdeithas Tai Teulu (Cymru)5,0983,3431,7550
[Ehangu]Cymdeithas Tai Dewis Cyntaf11411400
[Ehangu]Cymdeithas Tai Gwalia Rest Bay (Rhannu Ecwiti - Perchnogaeth ar y cyd)....
[Ehangu]Grwp Tai Gwalia9,9207,3132,51889
[Ehangu]Cymdeithas Tai Gydweithredol Gwynfyd626200
[Ehangu]Cymdeithas Tai Cymorth Hafod60860800
[Ehangu]Cymdeithas Tai Hafod7,3553,7693,5860
[Ehangu]Linc Cymru7,1484,4452,7012
[Ehangu]Tai Melin6,5374,9211,071545
[Ehangu]Cymdeithas Tai Merthyr2,0065731,4330
[Ehangu]Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru2,8921,5361,3560
[Ehangu]Derwen1,6531,559940
[Ehangu]Cymdeithas Tai Newydd5,4793,3051,873301
[Ehangu]Cymdeithas Tai Gogledd Cymru4,4824,2532218
[Ehangu]Grwp Ateb4,2242,2441,9800
[Ehangu]Cymdeithas Tai Pwylaidd183561270
[Ehangu]Cymdeithas Tai Rhondda3,3619612,4000
[Ehangu]Cymdeithas Tai Esgobaethol Dewi Sant240240
[Ehangu]Cymdeithas Tai Soroptimydd (Caerfyrddin)186120
[Ehangu]Cymdeithas Tai Taf2,1632,0965710
[Ehangu]Cymdeithas Tai Ty Glas730654760
[Ehangu]Cymdeithas Tai Unedig Cymru9,5648,93861115
[Ehangu]Tai Wales and West20,87319,3161,5570
[Ehangu]Pobl Living6600

Metadata

Teitl
Cydymffurfiaeth â Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC)

Diweddariad diwethaf
3 Tachwedd 2019 3 Tachwedd 2019

Diweddariad nesaf
Hydref 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am ansawdd tai cymdeithasol, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Cafodd SATC ei gyhoeddi’n gyntaf yn 2002 a chyhoeddwyd canllawiau diwygiedig yn 2008. Mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl i bob landlord cymdeithasol yng Nghymru fabwysiadu'r safon a sicrhau bod eu holl gartrefi yn cwrdd â’r safon erbyn diwedd 2012 (fe’i ail-ddiffiniwyd fel erbyn diwedd 2012-13) neu erbyn terfynau amser a ail-drafodwyd, a chynnal hyn i’r dyfodol.

Mae SATC yn mesur 42 o elfennau unigol o fewn y saith categori canlynol:
• Mewn cyflwr da
• Yn ddiogel a sicr
• Wedi gwresogi'n ddigonol, yn effeithlon o ran tanwydd ac wedi inswleiddio'n dda
• yn cynnwys ceginau ac ystafelloedd ymolchi cyfredol
• rheoli'n dda (ar gyfer tai rhent)
• lleoli mewn amgylchedd deniadol a diogel
• yn cwrdd â gofynion penodol yr aelwyd (ee anableddau penodol) cymaint ag y bo modd

Nid yw'r wybodaeth a ddangosir yn y datganiad hwn yn cwmpasu pob un o'r 42 o elfennau unigol gan nad oedd yn ofynnol i landlordiaid cymdeithasol i adrodd ar Gategori 6 o SATC (lleoli mewn amgylchedd deniadol a diogel) a gafodd ei ystyried yn rhy anodd i'w fesur yn gyson.


Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn mesur y cynnydd a wnaed gan landlordiaid cymdeithasol (awdurdodau lleol a landlordiaid cymdeithasol cofrestredig) o ran cyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC) ar gyfer eu holl stoc. SATC yw safon ansawdd tai Llywodraeth Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dechreuwyd casglu'r data ym mis Gorffennaf 2012, ac mae'n cael ei ddefnyddio i asesu nifer yr anheddau tai cymdeithasol sy'n cydymffurfio'n llawn â SATC ar 31 Mawrth a'r rhai sy'n cydymffurfio yn amodol ar fethiannau derbyniol. Mae'r wybodaeth a gesglir yn cwmpasu cydymffurfiaeth gyffredinol â SATC, yn ogystal â chydymffurfiaeth â SATC yn ôl y math o gydran.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae data cyn y cyfnod diwethaf a gafodd sylw wedi'i ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf. Mae diwygiadau yn y data wedi'u nodi gydag (r).

Ansawdd ystadegol
Mae’r wybodaeth a ddangosir ar gyfer Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (LCC) yn seiliedig ar ymatebion gan 57 LCC yn 2011-12, 58 LCC yn 2012-13, 59 LCC yn 2013-14, 58 LCC yn 2014-15, 60 yn 2015-16, 59 yn 2016-17 a 58 yn 2017-18.

Ni dderbyniwyd gwybodaeth gan 4 LCC yn 2012-13, 2 LCC yn 2013-14, 3 LCC yn 2014-15, 2 LCC yn 2015-16, 1 LCC yn 2016-17 a yn 2017-18.

Mae niferoedd stoc wedi eu cymhwyso’n briodol.

Allweddeiriau
Tai, SATC, Anheddau, Cydran, Cydymffurfio