Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Cydymffurfiaeth gyffredinol â Safon Ansawdd Tai Cymru yn ôl darparwr a mesur
None
[Lleihau]CydranMae pob cydran yn cynnwys nifer o elfennau. Mae\’n rhaid i\’r holl elfennau ar gyfer pob cydran fodloni\’r meini prawf er mwyn barnu bod y gydran yn cydymffurfio\’n llawn neu\’n cydymffurfio ond am fethiannau derbyniol. Ceir rhestr lawn o\’r elfennau unigol yn yr adran ‘mwy o wybodaeth\’. [Hidlwyd]
-
Cydran 1[Hidlo]
BlwyddynMae data Safon Ansawdd Tai Cymru yn dangos gwybodaeth gryno am stoc hunangynhwysol a ddelir gan awdurdodau lleol a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig ar 31 Mawrth bob blwyddyn, er enghraifft mae stoc ar gyfer 2011-12 yn dangos ar 31 Mawrth 2012. [Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]CydymffurfiaethDadansoddiad o\’r stoc fesul stoc sy\’n cydymffurfio, nad yw\’n cydymffurfio, methiannau derbyniol a\’r flwyddyn y disgwylir cydymffurfiaeth lawn.[Hidlwyd]
-
Cydymffurfiaeth 1
[Lleihau]DarparwrMae data oddi wrth Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig ar gael o 2008-09 ymlaen.<br /><br />Mae\’r wybodaeth a ddangosir ar gyfer Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (LCC) yn seiliedig  ar ymatebion gan 57 LCC yn 2011-12, 58 LCC yn 2012-13, 59 LCC yn 2013-14, 58 LCC yn 2014-15 a 60 yn 2015-16. <br /><br />Ni dderbyniwyd gwybodaeth gan 4 LCC yn 2012-13, 2 LCC yn 2013-14, 3 LCC yn 2014-15 a 2 yn 2015-16. <br /><br />Mae niferoedd stoc  wedi eu cymhwyso\’n briodol.<br />[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Darparwr 1
-
-
[Lleihau]Darparwr 2
-
-
[Lleihau]Darparwr 3
-
-
Darparwr 4
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliStoc ar 31 Mawrth (31 Rhagfyr ar gyfer 2019/20)Cyfrif yw hwn o’r holl eiddo hunangynhwysol.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliStoc sy’n cydymffurfio’n llawn ar 31 Mawrth (31 Rhagfyr ar gyfer 2019/20)Cyfrif yw hwn o’r holl stoc hunangynhwysol sy’n cydymffurfio’n llawn â Safon Ansawdd Tai Cymru. Mae eiddo sy’n cydymffurfio’n cynnwys unrhyw eiddo lle nad yw elfen benodol o’r Safon yn berthnasol ac felly mae heb ei hasesu.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliStoc sy’n cydymffurfio ond am fethiannau derbyniol ar 31 Mawrth (31 Rhagfyr ar gyfer 2019/20)Cyfrif yw hwn o’r holl stoc hunangynhwysol sy’n cydymffurfio’n llawn â Safon Ansawdd Tai Cymru gan gynnwys yr eiddo hynny y bernir ei fod yn cydymffurfio ar wahân i fethiannau derbyniol yn y categorïau canlynol: cost y gwaith unioni; amseriad y gwaith unioni; dewis preswylwyr; a chyfyngiadau ffisegol.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliStoc nad yw’n cydymffurfioCyfrif yw hwn o’r holl stoc hunangynhwysol y bernir nad yw’n cydymffurfio â Safon Ansawdd Tai Cymru, ac eithrio unrhyw eiddo y bernir ei fod yn cydymffurfio ar wahân i fethiannau derbyniol yn y categorïau canlynol: cost y gwaith unioni; amseriad y gwaith unioni; dewis preswylwyr; a chyfyngiadau ffisegol.
[Lleihau]Cymru1,151,598834,915276,60240,081
Cymru[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Lleol437,829295,200106,26836,361
Cyfanswm Awdurdodau Lleol[Lleihau]Ynys Môn[Ehangu]Ynys Môn19,34214,6024,7400
[Lleihau]Sir Ddinbych[Ehangu]Sir Ddinbych16,7509,0657,6850
[Lleihau]Sir y Flint[Ehangu]Sir y Flint36,34316,79410,0879,462
[Lleihau]Wrecsam[Ehangu]Wrecsam55,45133,8677,09414,490
[Lleihau]PowysGwell rheoli data wedi cynyddu stoc anghydymffurfio am 2017-18.[Ehangu]PowysGwell rheoli data wedi cynyddu stoc anghydymffurfio am 2017-18.26,68013,38312,565732
[Lleihau]Sir Benfro[Ehangu]Sir Benfro28,37726,1262,2510
[Lleihau]Sir Gaerfyrddin[Ehangu]Sir Gaerfyrddin45,78841,0264,7620
[Lleihau]Abertawe[Ehangu]Abertawe67,95035,92131,836193
[Lleihau]Bro Morgannwg[Ehangu]Bro Morgannwg19,43215,3864,0460
[Lleihau]Caerdydd[Ehangu]Caerdydd68,23854,69213,5460
[Lleihau]Caerffili[Ehangu]Caerffili53,47834,3387,65611,484
[Lleihau]Cyfanswm Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig713,769539,715170,3343,720
Cyfanswm Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig[Lleihau]Trosglwyddiadau gwirfoddol ar raddfa fawrTrosglwyddiadau gwirfoddol helaeth stoc awdurdodau lleol i landlordiaid cymdeithasol cofrestredig343,255257,11683,5022,637
Trosglwyddiadau gwirfoddol ar raddfa fawrTrosglwyddiadau gwirfoddol helaeth stoc awdurdodau lleol i landlordiaid cymdeithasol cofrestredig[Ehangu]Tai Cymunedol Bron AfonRheoli data newydd wedi cynyddu methu am 2016-17 a 2017-18.39,98624,35114,6141,021
[Ehangu]Cartrefi ConwyLandlord Cymdeithasol Cofrestredig newydd a grëwyd gan y trosglwyddiad stoc o Gyngor Conwy ym mis Medl 2008.19,12317,8501,2730
[Ehangu]Tai AdraLandlord Cymdeithasol Cofrestredig newydd a grëwyd gan y trosglwyddiad stoc o Gyngor Gwynedd ym mis Ebrill 2010. Gynt Cartrefi Cymunedol Gwynedd32,25525,2616,9940
[Ehangu]Cartrefi Cwmoedd MerthyrYmarfer glanhau data wedi cynyddu stoc anghydymffurfio am 2017-18.20,40513,7246,481200
[Ehangu]Tai Sir FynwyLandlord Cymdeithasol Cofrestredig newydd a grëwyd gan y trosglwyddiad stoc o Gyngor Sir Fynwy ym mis Ionawr 2008.18,64814,6563,9920
[Ehangu]Cartrefi Dinas CasnewyddLandlord Cymdeithasol Cofrestredig newydd a grëwyd gan y trosglwyddiad stoc o Gyngor Casnewydd ym mis Mawrth 2009.44,42434,41010,0140
[Ehangu]Tai TarianLandlord Cymdeithasol Cofrestredig newydd a grëwyd gan y trosglwyddiad stoc o Gyngor Castell Nedd Port Talbot ym mis Mawrth 2011.44,66540,4864,1790
[Ehangu]TrivallisLandlord Cymdeithasol Cofrestredig newydd a grëwyd gan y trosglwyddiad stoc o Gyngor Rhondda Cynon Taf ym mis Rhagfyr 2007. Enwyd cartrefi RCT yn flaenorol.50,18542,7497,4360
[Ehangu]Tai Cymunedol Tai CalonLandlord Cymdeithasol Cofrestredig newydd a grëwyd gan y trosglwyddiad stoc o Gyngor Blaenau Gwent ym mis Gorffennaf 2010.29,38718,68610,7010
[Ehangu]Barcud CyfyngedigLandlord Cymdeithasol Cofrestredig newydd a grëwyd gan y trosglwyddiad stoc o Gyngor Ceredigion ym mis Rhagfyr 2009. Tai Ceredigion yn flaenorol14,7368,6566,0800
[Ehangu]Tai Cymoedd i'r ArfordirAdolygiad o data stoc wedi cynyddu mae nifer y yn dderbyniol yn methu.29,44116,28711,7381,416
[Lleihau]Trosglwyddiadau gwirfoddol nad sydd ar raddfa fawr370,514282,59986,8321,083
Trosglwyddiadau gwirfoddol nad sydd ar raddfa fawr[Lleihau]Cyfanswm Abbeyfield297213777
Cyfanswm AbbeyfieldAbbeyfield Aberhonddu606000
Abbeyfield Bae Colwyn13513500
Abbeyfield Y Fflint.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Abbeyfield Llandeilo4400
Abbeyfield Cymru1) Wedi newid enw o \'Cymdeithas Abbeyfield De Cymru\' i \'Cymdeithas Abbeyfield Cymru\' ar 01 Ebrill 2006. 2) Wedi uno â sawl cymdeithas Abbeyfield bach dros y blynyddoedd diwethaf.211407
Abbeyfield Wrecsam770770
[Ehangu]Cymdeithas Tai Aelwyd1,2268084180
[Lleihau]Cyfanswm Elusendai4978638130
Cyfanswm ElusendaiElusendai Henry Burtons1602911912
Elusendai Letitia CornwallisWedi dad-gofrestru.121200
Elusendai Llewellyn500500
Elusendai Rachel Herbert4002416
Elusendai Goffa Roger Williams a Brenhines Fictoria452430
Ty Elusen Ruabon5520332
Bythynnod Slocombe ar gyfer yr Henoed a'r Methedig.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Tai Charles Jones240240
Elusen Goodman a Rhuthin11123880
[Ehangu]Cymdeithas Tai Baneswell14014000
[Ehangu]Cymdeithas Tai Esgobaethol Bangor6552013
[Ehangu]Cymdeithas Tai Bro Myrddin4,7332,8331,9000
[Ehangu]Cymdeithas Tai Cadwyn6,6345,8088260
[Ehangu]Cymdeithas Tai Cymuned Caerdydd14,4408,6505,7864
[Ehangu]Cymdeithas Tai YMCA Caerdydd7648280
[Ehangu]Cymdeithas Tai Castell (Cymru)Wedi cyfuno gyda Cymdeithas Tai Teulu (Cymru) yn 2016..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Cymdeithas Tai CharterRhan o Grwp Seren.13,75712,0161,71031
[Ehangu]Cymdeithas Tai Clwyd AlynRhan o Grwp Pennaf.21,16418,1023,0620
[Ehangu]Grwp Tai ArfordirolCrëwyd Grwp Tai Arfordirol drwy uno \'Cymdeithas Tai Dewi Sant\' a Cymdeithas Tai Abertawe\' ym mis Ebrill 2008.26,37922,8213,5580
[Ehangu]Cymdeithas Tai CantrefWedi cyfuno gyda Tai Wales and West ym mis Medi 2016..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Grwp CynefinFfurfiwyd o gyfuniad Cymdeithas Tai Clwyd a Chymdeithas Tai Eryri.17,71110,7716,9400
[Ehangu]Cymdeithas Tai EryriWedi uno â \'Cymdeithas Tai Clwyd\' i ffurfio \' Grwp Cynefin\' ym mis Ebrill 2014..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Hafan Cymru4524092716
[Ehangu]Grwp Cartrefu Cymunedol Cynon-TâfCrëwyd Grwp Cartrefu Cymunedol Cynon-Tâf drwy uno \'Cynon Taf\' a \'Pontypridd a\'r Cylch\' ym mis Ionawr 2008.9,1973,1516,03412
[Ehangu]Fairlake Living1) Wedi newid enw o \'Cartrefi Gwent\' i \'Fairlake Living\' ym mis Ionawr 2011. 2) Rhan o Grwp Seren..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Cymdeithas Tai Teulu (Cymru)12,91310,8822,0310
[Ehangu]Cymdeithas Tai Dewis Cyntaf39639330
[Ehangu]Cymdeithas Tai Gwalia Rest Bay (Rhannu Ecwiti - Perchnogaeth ar y cyd).Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Grwp Tai GwaliaRhan o Grwp Gwalia.15,17811,5373,55289
[Ehangu]Cymdeithas Tai Gydweithredol Gwynfyd12412310
[Ehangu]Cymdeithas Tai Cymorth HafodRhan o Grwp Hendre.60860800
[Ehangu]Cymdeithas Tai HafodRhan o Grwp Hendre.20,43811,2959,1430
[Ehangu]Linc CymruWedi newid enw o \'Morgannwg a Gwent\' i \'Linc Cymru\' ym mis Ebrilll 2006.19,62114,4915,1282
[Ehangu]Tai MelinCrëwyd Tai Melin drwy uno \'Dyffryn Dwyreiniol\' a \'Gwerin\' ar 01 Ebrill 2007.17,09611,1265,425545
[Ehangu]Cymdeithas Tai Merthyr5,1831,5743,6090
[Ehangu]Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru4,4772,7491,7280
[Ehangu]Derwen2,5242,3331910
[Ehangu]Cymdeithas Tai Newydd1) Wedi amsugno Cymdeithas Tai Drenewydd yn 2005. 2) Rhan o Grwp Cadarn.14,3569,2034,852301
[Ehangu]Cymdeithas Tai Gogledd Cymru11,30810,4428588
[Ehangu]Grwp AtebTai Sir Benfro yn flaenorol11,4815,9995,4820
[Ehangu]Cymdeithas Tai Pwylaidd183561270
[Ehangu]Cymdeithas Tai Rhondda9,0074,1744,8330
[Ehangu]Cymdeithas Tai Esgobaethol Dewi Sant600600
[Ehangu]Cymdeithas Tai Soroptimydd (Caerfyrddin)Wedi dad-gofrestru.186120
[Ehangu]Cymdeithas Tai Taf5,6155,50510010
[Ehangu]Cymdeithas Tai Ty Glas1) Ddim yn berchen ar stoc. 2) Rhan o Grwp Pennaf.730654760
[Ehangu]Cymdeithas Tai Unedig Cymru26,02024,4851,52015
[Ehangu]Tai Wales and West53,58550,6792,9060
[Ehangu]Pobl LivingWedi newid enw o \'Seren Living\' i \'Pobl Living\' ym mis Chwefror 2017.9900
[Ehangu]Grwp PoblCyfuno o Gwalia a Seren Byw.22,81618,3684,4480

Metadata

Teitl

Cydymffurfiaeth â Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC)

Diweddariad diwethaf

19 Hydref 2023 19 Hydref 2023

Diweddariad nesaf

Medi 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data am ansawdd tai cymdeithasol, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Cafodd SATC ei gyhoeddi’n gyntaf yn 2002 a chyhoeddwyd canllawiau diwygiedig yn 2008. Mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl i bob landlord cymdeithasol yng Nghymru fabwysiadu'r safon a sicrhau bod eu holl gartrefi yn cwrdd â’r safon erbyn diwedd 2012 (fe’i ail-ddiffiniwyd fel erbyn diwedd 2012-13) neu erbyn terfynau amser a ail-drafodwyd, a chynnal hyn i’r dyfodol.

Mae SATC yn mesur 42 o elfennau unigol o fewn y saith categori canlynol:
• Mewn cyflwr da
• Yn ddiogel a sicr
• Wedi gwresogi'n ddigonol, yn effeithlon o ran tanwydd ac wedi inswleiddio'n dda
• yn cynnwys ceginau ac ystafelloedd ymolchi cyfredol
• rheoli'n dda (ar gyfer tai rhent)
• lleoli mewn amgylchedd deniadol a diogel
• yn cwrdd â gofynion penodol yr aelwyd (ee anableddau penodol) cymaint ag y bo modd

Nid yw'r wybodaeth a ddangosir yn y datganiad hwn yn cwmpasu pob un o'r 42 o elfennau unigol gan nad oedd yn ofynnol i landlordiaid cymdeithasol i adrodd ar Gategori 6 o SATC (lleoli mewn amgylchedd deniadol a diogel) a gafodd ei ystyried yn rhy anodd i'w fesur yn gyson.


Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn mesur y cynnydd a wnaed gan landlordiaid cymdeithasol (awdurdodau lleol a landlordiaid cymdeithasol cofrestredig) o ran cyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC) ar gyfer eu holl stoc. SATC yw safon ansawdd tai Llywodraeth Cymru.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dechreuwyd casglu'r data ym mis Gorffennaf 2012, ac mae'n cael ei ddefnyddio i asesu nifer yr anheddau tai cymdeithasol sy'n cydymffurfio'n llawn â SATC ar 31 Mawrth a'r rhai sy'n cydymffurfio yn amodol ar fethiannau derbyniol. Mae'r wybodaeth a gesglir yn cwmpasu cydymffurfiaeth gyffredinol â SATC, yn ogystal â chydymffurfiaeth â SATC yn ôl y math o gydran. Ar gyfer 2019/20, casglwyd y data ar 31 Rhagfyr 2020. Ni chasglwyd data ar gyfer 2020-21.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae data cyn y cyfnod diwethaf a gafodd sylw wedi'i ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf. Mae diwygiadau yn y data wedi'u nodi gydag (r).

Ansawdd ystadegol

Mae’r wybodaeth a ddangosir ar gyfer Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (LCC) yn seiliedig ar ymatebion gan 57 LCC yn 2011-12, 58 LCC yn 2012-13, 59 LCC yn 2013-14, 58 LCC yn 2014-15, 60 yn 2015-16, 59 yn 2016-17 a 58 yn 2017-18.

Ni dderbyniwyd gwybodaeth gan 4 LCC yn 2012-13, 2 LCC yn 2013-14, 3 LCC yn 2014-15, 2 LCC yn 2015-16, 1 LCC yn 2016-17 a yn 2017-18.

Mae niferoedd stoc wedi eu cymhwyso’n briodol.

Allweddeiriau

Tai, SATC, Anheddau, Cydran, Cydymffurfio