Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Gostyngiadau a ganiatawyd ar anheddau y cwblhawyd y broses o'u gwaredu yn ôl ardal awdurdod lleol, y math o werthiant a cyfnod
None
[Lleihau]Chyfnod[Hidlwyd]
-
Chyfnod 1[Hidlo]
Côd Ardal[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Math o werthiant[Hidlwyd]
-
Math o werthiant 1
Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Cyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliHawl i Brynu (gan gynnwys gwerthiannau gwirfoddol i denantiaid cyfredol cyn 2013-14)
Cymru1,211,077
Ynys Môn0
Gwynedd0
Conwy0
Sir Ddinbych16,000
Sir y Fflint8,000
Wrecsam344,000
Powys48,000
Ceredigion0
Sir Benfro128,000
Sir Gaerfyrddin0
Abertawe0
Castell-nedd Port Talbot0
Pen-y-bont ar Ogwr0
Bro Morgannwg120,000
Caerdydd128,000
Rhondda Cynon Taf0
Merthyr Tudful0
Caerffili419,077
Blaenau Gwent0
Torfaen0
Sir Fynwy0
Casnewydd0

Metadata

Teitl
Gostyngiadau a ganiateir ar anheddau cyngor a waredwyd

Diweddariad diwethaf
11 Gorffennaf 2019 11 Gorffennaf 2019

Diweddariad nesaf
Gorffennaf 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am werthiant tai cymdeithasol, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn dangos nifer yr anheddau awdurdod lleol a werthwyd. Defnyddir y data i helpu i fonitro tueddiadau yn lefel gyffredinol stoc tai Cymru a'r newidiadau yn nosbarthiad daliadaethau dros amser. Mae'r data hefyd yn cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol i asesu lefelau cyflenwad tai ledled Cymru i roi syniad a yw anghenion tai yn cael eu diwallu.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cael ei chasglu trwy ffurflenni blynyddol gan landlordiaid cymdeithasol Cymru (awdurdodau lleol a landlordiaid cymdeithasol cofrestredig) ar nifer y tai a werthwyd yn ystod y flwyddyn ariannol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer yr hawl i brynu rhwng 1980-81 a 2012-13. Roedd y data'n cael ei gasglu'n chwarterol hyd at 2010-11, ac yn flynyddol o 2011-12 ymlaen. Mae'r ffigurau ar gyfer pob blwyddyn ariannol yn cynrychioli nifer y tai a werthwyd yn ystod pob un o'r blynyddoedd ariannol rhwng mis Ebrill a mis Mawrth.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae data cyn y cyfnod diwethaf sydd wedi'i ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf wedi'i nodi gydag (r).

Gan fod y data hwn yn rhan o gasgliadau data eraill, er enghraifft, cyfrifiadau eiddo sy'n cydymffurfio â Safon Ansawdd Tai Cymru, mae'n bosibl y bydd y data yn amodol ar fân ddiwygiadau maes o law. Os bydd angen, er enghraifft, lle mae'r diwygiadau'n sylweddol, bydd y diwygiadau hyn yn cael eu cynnwys mewn cyhoeddiad data ffurfiol diwygiedig hefyd (gweler y dolenni gwe).

Ansawdd ystadegol
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Allweddeiriau
Tai, Gwerthiannau, Gwerthiannau Awdurdod Lleol, Gwaredu, anheddau'r Cyngor, Perchnogaeth, Disgowntiau