Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Gostyngiadau a ganiatawyd ar anheddau y cwblhawyd y broses o'u gwaredu yn ôl ardal awdurdod lleol, y math o werthiant a cyfnod
None
[Lleihau]ChyfnodNi chasglwyd data ar gyfer 2019-20 oherwydd y pandemig Coronafeirws (COVID-19) yn 2020.[Hidlwyd]
-
Chyfnod 1[Hidlwyd]
Côd Ardal[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Math o werthiant[Hidlwyd]
-
Math o werthiant 1
ArdalBydd gwerthiannau a gwarediadau anheddau awdurdodau lleol wedi cael eu dylanwadu gan y trosglwyddiadau gwirfoddol o stoc awdurdodau lleol i Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig. Yr awdurdodau lleol yr effeithir arnynt yw  Pen y bont ar Ogwr (Medi 2003), Rhondda Cynon Taf (Rhagfyr 2007), Sir Fynwy (Ionawr 2007), Torfaen (Ebrill 2008), Conwy (Medi 2008), Casnewydd (Mawrth 2009), Merthyr Tudful (Mawrth 2009), Ceredigion (Tachwedd 2009), Gwynedd (Ebrill 2010), Blaenau Gwent (Gorffennaf 2010) a Chastell-nedd Port Talbot (Mawrth 2011).[Hidlo]
[Lleihau]Cyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliHawl i Brynu (gan gynnwys gwerthiannau gwirfoddol i denantiaid cyfredol cyn 2013-14)Mae hyn yn cynnwys gwerthiannau anstatudol i denantiaid cyfredol, a fu’n ddibwys (negligible) ers 1996-97, ond oedd yn fwy arwyddocaol cyn hynny (yn gostwng o uchafbwynt o 733 yn 1981-82).
CymruGwall
Ynys MônGwall
GwyneddGwall
ConwyGwall
Sir DdinbychGwall
Sir y FflintGwall
WrecsamGwall
PowysGwall
CeredigionGwall
Sir BenfroGwall
Sir GaerfyrddinGwall
AbertaweGwall
Castell-nedd Port TalbotGwall
Pen-y-bont ar OgwrGwall
Bro MorgannwgGwall
CaerdyddGwall
Rhondda Cynon TafGwall
Merthyr TudfulGwall
CaerffiliGwall
Blaenau GwentGwall
TorfaenGwall
Sir FynwyGwall
CasnewyddGwall

Metadata

Teitl

Gostyngiadau a ganiateir ar anheddau cyngor a waredwyd

Diweddariad diwethaf

3 Awst 2023 3 Awst 2023

Diweddariad nesaf

Gorffennaf 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data am werthiant tai cymdeithasol, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn dangos nifer yr anheddau awdurdod lleol a werthwyd. Defnyddir y data i helpu i fonitro tueddiadau yn lefel gyffredinol stoc tai Cymru a'r newidiadau yn nosbarthiad daliadaethau dros amser. Mae'r data hefyd yn cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol i asesu lefelau cyflenwad tai ledled Cymru i roi syniad a yw anghenion tai yn cael eu diwallu.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cael ei chasglu trwy ffurflenni blynyddol gan landlordiaid cymdeithasol Cymru (awdurdodau lleol a landlordiaid cymdeithasol cofrestredig) ar nifer y tai a werthwyd yn ystod y flwyddyn ariannol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer yr hawl i brynu rhwng 1980-81 a 2012-13. Roedd y data'n cael ei gasglu'n chwarterol hyd at 2010-11, ac yn flynyddol o 2011-12 ymlaen. Mae'r ffigurau ar gyfer pob blwyddyn ariannol yn cynrychioli nifer y tai a werthwyd yn ystod pob un o'r blynyddoedd ariannol rhwng mis Ebrill a mis Mawrth.

Nodwch, oherwydd y pandemig Coronafeirws (COVID-19) yn 2020, ni chasglwyd data ar werthiannau tai landlordiaid cymdeithasol ar gyfer 2019-20.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae data cyn y cyfnod diwethaf sydd wedi'i ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf wedi'i nodi gydag (r).

Gan fod y data hwn yn rhan o gasgliadau data eraill, er enghraifft, cyfrifiadau eiddo sy'n cydymffurfio â Safon Ansawdd Tai Cymru, mae'n bosibl y bydd y data yn amodol ar fân ddiwygiadau maes o law. Os bydd angen, er enghraifft, lle mae'r diwygiadau'n sylweddol, bydd y diwygiadau hyn yn cael eu cynnwys mewn cyhoeddiad data ffurfiol diwygiedig hefyd (gweler y dolenni gwe).

Ansawdd ystadegol

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Allweddeiriau

Tai, Gwerthiannau, Gwerthiannau Awdurdod Lleol, Gwaredu, anheddau'r Cyngor, Perchnogaeth, Disgowntiau