Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Anheddau y cwblhawyd y broses o'u gwaredu yn ôl gweithgaredd, y math o werthiant a ardal
None
[Lleihau]AnheddMae data ar gyfer yr annedd ond ar gael ar gyfer cyfanswm y gwerthiant.[Hidlwyd]
-
Anhedd 1[Hidlo]
Côd Ardal[Hidlo]
[Lleihau]CyfnodNi chasglwyd data ar gyfer 2019-20 oherwydd y pandemig Coronafeirws (COVID-19) yn 2020.[Hidlwyd]
-
Cyfnod 1[Hidlwyd]
Measure2
ArdalBydd gwerthiannau a gwarediadau anheddau awdurdodau lleol wedi cael eu dylanwadu gan y trosglwyddiadau gwirfoddol o stoc awdurdodau lleol i Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig. Yr awdurdodau lleol yr effeithir arnynt yw  Pen y bont ar Ogwr (Medi 2003), Rhondda Cynon Taf (Rhagfyr 2007), Sir Fynwy (Ionawr 2007), Torfaen (Ebrill 2008), Conwy (Medi 2008), Casnewydd (Mawrth 2009), Merthyr Tudful (Mawrth 2009), Ceredigion (Tachwedd 2009), Gwynedd (Ebrill 2010), Blaenau Gwent (Gorffennaf 2010) a Chastell-nedd Port Talbot (Mawrth 2011).[Hidlo]
GweithgarwchMae\'r cynllun rhan-berchnogaeth yn caniatáu i brynwyr cymwys i brynu cyfran o werth y cartref a talu rhent ar y gyfran sy\'n weddill i\'r Landlord Cymdeithasol Cofrestredig. Mae rhan fwyaf o\’r cynllun rhan-berchnogaeth wedi cael ei ddisodli gan y cynllun Cymorth i Brynu. Mae  gwerthiant pob cartref o dan rhan-berchnogaeth ond yn cael ei gyfrif unwaith ac ar adeg gwaredu\’r cyfran gychwynnol.[Hidlo]
[Lleihau]Math o werthiantErs 2013-14, mae data ar waredu anheddau a phris gwerthu ond ar gael ar gyfer gwerthiannau Hawl i Brynu.<br /><br />[Hidlo]
-
-
Math o werthiant 1
Cliciwch yma i ddidoliCymruCliciwch yma i ddidoliYnys MônCliciwch yma i ddidoliGwyneddCliciwch yma i ddidoliConwyCliciwch yma i ddidoliSir DdinbychCliciwch yma i ddidoliSir y FflintCliciwch yma i ddidoliWrecsamCliciwch yma i ddidoliPowysCliciwch yma i ddidoliCeredigionCliciwch yma i ddidoliSir BenfroCliciwch yma i ddidoliSir GaerfyrddinCliciwch yma i ddidoliAbertaweCliciwch yma i ddidoliCastell-nedd Port TalbotCliciwch yma i ddidoliPen-y-bont ar OgwrCliciwch yma i ddidoliBro MorgannwgCliciwch yma i ddidoliCaerdyddCliciwch yma i ddidoliRhondda Cynon TafCliciwch yma i ddidoliMerthyr TudfulCliciwch yma i ddidoliCaerffiliCliciwch yma i ddidoliBlaenau GwentCliciwch yma i ddidoliTorfaenCliciwch yma i ddidoliSir FynwyCliciwch yma i ddidoliCasnewydd
[Lleihau]Cyfanswm gwerthiannau[Lleihau]CyfanswmPrynwyd i'w gwerthu am ddisgownt i unigolion fel eu prif gartrefGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Adeiladwyd i'w gwerthuGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Gwellwyd i'w gwerthuGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Gwerthwyd heb eu gwella er mwyn eu gwella gan y prynwrGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Hawl i Brynu (gan gynnwys gwerthiannau gwirfoddol i denantiaid cyfredol cyn 2013-14)Mae hyn yn cynnwys gwerthiannau anstatudol i denantiaid cyfredol, a fu’n ddibwys (negligible) ers 1996-97, ond oedd yn fwy arwyddocaol cyn hynny (yn gostwng o uchafbwynt o 733 yn 1981-82).GwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Trosglwyddiadau gwirfoddolGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
ArallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Lleihau]Pris gwerthu ar ôl i ddisgownt gael ei weithredu (£)[Lleihau]CyfanswmPrynwyd i'w gwerthu am ddisgownt i unigolion fel eu prif gartrefGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Adeiladwyd i'w gwerthuGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Gwellwyd i'w gwerthuGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Gwerthwyd heb eu gwella er mwyn eu gwella gan y prynwrGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Hawl i Brynu (gan gynnwys gwerthiannau gwirfoddol i denantiaid cyfredol cyn 2013-14)Mae hyn yn cynnwys gwerthiannau anstatudol i denantiaid cyfredol, a fu’n ddibwys (negligible) ers 1996-97, ond oedd yn fwy arwyddocaol cyn hynny (yn gostwng o uchafbwynt o 733 yn 1981-82).GwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Trosglwyddiadau gwirfoddolGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
ArallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall

Metadata

Teitl

Y gwaith o waredu anheddau cyngor wedi'i gwblhau

Diweddariad diwethaf

3 Awst 2023 3 Awst 2023

Diweddariad nesaf

Gorffennaf 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data am werthiant tai cymdeithasol, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Tai, Gwerthiannau, Gwerthiannau Awdurdod Lleol, Gwarediadau, anheddau'r Cyngor, Perchnogaeth, Pris gwerthu

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn dangos nifer yr anheddau awdurdod lleol a werthwyd. Defnyddir y data i helpu i fonitro tueddiadau yn lefel gyffredinol stoc tai Cymru a'r newidiadau yn nosbarthiad daliadaethau dros amser. Mae'r data hefyd yn cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol i asesu lefelau cyflenwad tai ledled Cymru i roi syniad a yw anghenion tai yn cael eu diwallu.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cael ei chasglu trwy ffurflenni blynyddol gan landlordiaid cymdeithasol Cymru (awdurdodau lleol a landlordiaid cymdeithasol cofrestredig) ar nifer y tai a werthwyd yn ystod y flwyddyn ariannol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer yr hawl i brynu rhwng 1980-81 a 2012-13. Roedd y data'n cael ei gasglu'n chwarterol hyd at 2010-11, ac yn flynyddol o 2011-12 ymlaen. Mae'r ffigurau ar gyfer pob blwyddyn ariannol yn cynrychioli nifer y tai a werthwyd yn ystod pob un o'r blynyddoedd ariannol rhwng mis Ebrill a mis Mawrth.

Nodwch, oherwydd y pandemig Coronafeirws (COVID-19) yn 2020, ni chasglwyd data ar werthiannau tai landlordiaid cymdeithasol ar gyfer 2019-20.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae data cyn y cyfnod diwethaf sydd wedi'i ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf wedi'i nodi gydag (r).

Gan fod y data hwn yn rhan o gasgliadau data eraill, er enghraifft, cyfrifiadau eiddo sy'n cydymffurfio â Safon Ansawdd Tai Cymru, mae'n bosibl y bydd y data yn amodol ar fân ddiwygiadau maes o law. Os bydd angen, er enghraifft, lle mae'r diwygiadau'n sylweddol, bydd y diwygiadau hyn yn cael eu cynnwys mewn cyhoeddiad data ffurfiol diwygiedig hefyd (gweler y dolenni gwe).

Ansawdd ystadegol

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.