Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Anheddau a waredwyd yn ôl landlord cymdeithasol cofrestredig a chyfnod
None
Ardal[Hidlwyd]
[Lleihau]gweithgaredd[Hidlwyd]
-
[Lleihau]gweithgaredd 1[Hidlo]
-
[Lleihau]gweithgaredd 2[Hidlo]
-
[Lleihau]gweithgaredd 3[Hidlo]
-
gweithgaredd 4[Hidlo]
Côd Ardal[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Cyfnod[Hidlwyd]
-
Cyfnod 1
[Lleihau]Darparwr[Hidlwyd]
-
-
[Lleihau]Darparwr 1
-
-
Darparwr 2
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2007-08 Blynyddol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2008-09 Blynyddol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2009-10 Blynyddol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2010-11 Blynyddol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2011-12 Blynyddol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2012-13 Blynyddol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2013-14 Blynyddol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2014-15 Blynyddol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2015-16 Blynyddol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2016-17 Blynyddol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2017-18 Blynyddol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2018-19 Blynyddol
Cymru[Lleihau]Cyfanswm Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig403239209260328322259349447432419640
Cyfanswm Landlordiaid Cymdeithasol CofrestredigAbbeyfield Bwrdeistref Conwy....000.0000
Abbeyfield Aberhonddu....00000000
Abbeyfield Bae Colwyn....00000000
Abbeyfield Y Fflint....0000000.
Abbeyfield Llandeilo....00000000
Abbeyfield Llanrwst....00000000
Abbeyfield Cymru....01000007
Abbeyfield Wrecsam....00000000
Cymdeithas Tai Aelwyd000000000000
Cymdeithas Tai Baneswell000000000000
Cymdeithas Tai Esgobaethol Bangor000000000000
Cymdeithas Tai Bro Myrddin200201010011
Tai Cymunedol Bron Afon.7635691315132248
Grwp Tai Cadarn....00000000
Cymdeithas Tai Cadwyn100000000025
Cymdeithas Tai Cymuned Caerdydd263101021215271160
Cymdeithas Tai YMCA Caerdydd000000000000
Gofal a Thrwsio Powys....000.00..
Cartrefi Conwy.1224233672014
Cymdeithas Tai Castell (Cymru)....00010...
Cymdeithas Tai Charter....006022375
Cymdeithas Tai Clwyd Alyn18201161310492011126620
Grwp Tai Arfordirol.152855332213111012
Cymdeithas Tai Cantref170251020311...
Cymdeithas Tai Clwyd3011810611422273320
Cymdeithas Tai Eryri2151712490.....
Hafan Cymru000000000000
Grwp Cartrefu Cymunedol Cynon-Tâf022151417231019540
Cymdeithas Tai Teulu (Cymru)302201000000
Cymdeithas Tai Dewis Cyntaf000210040000
Gofal a Chymorth Gwalia....0000.000
Cymdeithas Tai Gwalia Rest Bay (Rhannu Ecwiti - Perchnogaeth ar y cyd)....00.00000
Grwp Tai Gwalia183218911214681516
Ymddiriedolaeth Tai Gwalia....00.00000
Cartrefi Cymunedol Gwynedd...0557212120929
Cymdeithas Tai Gydweithredol Gwynfyd....00000000
Cymdeithas Tai Cymorth Hafod...000000000
Cymdeithas Tai Hafod83402819131161018121731
Cymdeithas Tai Hendre....00......
Elusendai Henry Burtons....00000000
Elusendai Letitia Cornwallis....00000000
Linc Cymru26111261363435241630
Elusendai Llewellyn....00000000
Tai Melin43010778810131621
Cymdeithas Tai Merthyr321000123000
Cartrefi Cwmoedd Merthyr.049117111424142135
Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru612100091001
Tai Sir Fynwy100321478121813
Cartrefi Dinas Casnewydd.012215137122813037
Derwen212200001003
Cymdeithas Tai Newydd106622121819158
Cymdeithas Tai Gogledd Cymru431101400412
Cartrefi NPT...01012151628404747
Gofal a Thrwsio Gorllewin Cymru....000000..
Tai Sir Benfro 2000....00912470..
Tai Sir Benfro170073220111104
Pennaf....00..10..
Cymdeithas Tai Pwylaidd....00000000
Elusendai Rachel Herbert....0000000.
Trivallis123411141514181525231852
Byw â Chymorth Reach....00......
Cymdeithas Tai Rhondda000010000181218
Elusendai Goffa Roger Williams a Brenhines Fictoria....00000000
Ty Elusen Ruabon....00000000
Cymdeithas Tai Esgobaethol Dewi Sant000000000000
Grwp Seren8968463100......
Bythynnod Slocombe ar gyfer yr Henoed a'r Methedig....0000000.
Solas Cymru....00......
Cymdeithas Tai Soroptimydd (Caerfyrddin)000000000000
Cymdeithas Tai Bryniau Abertawe....00000054
Cymdeithas Tai Taf000012111100
Tai Cymunedol Tai Calon...9178111619181033
Tai Cartrefi......000000
Tai Ceredigion...2125011022
Tai Charles Jones....00000000
Tai Cymdogaeth.....0......
Elusen Goodman a Rhuthin....00000000
Cymdeithas Tai Ty Glas....00....00
Cymdeithas Tai Unedig Cymru510646207754
Tai Cymoedd i'r Arfordir175531234261014412
Tai Wales and West22108584738121223
Canllaw.....0......
Pobl Byw.....42244394023
Grwp Pobl............

Metadata

Teitl
Cyfanswm tai landlordiaid cymdeithasol a werthwyd

Diweddariad diwethaf
11 Gorffennaf 2019 11 Gorffennaf 2019

Diweddariad nesaf
Gorffennaf 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am werthiant tai cymdeithasol, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn dangos nifer yr anheddau awdurdod lleol a'r anheddau Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (RSL) a werthwyd. Mae’n cynnwys holl werthiant tai landlordiaid cymdeithasol – tai cymdeithasol a thai nad sy’n gymdeithasol. Defnyddir y data i helpu i fonitro tueddiadau yn lefel gyffredinol stoc tai Cymru a'r newidiadau yn nosbarthiad daliadaethau dros amser. Mae'r data hefyd yn cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol i asesu lefelau cyflenwad tai ledled Cymru ac fel syniad o a yw anghenion tai yn cael eu diwallu.

Mae RSLs yn sefydliadau sy'n darparu a rheoli eiddo ar gyfer pobl na fyddent fel arall yn gallu fforddio rhentu neu brynu'n breifat. Rhaid i landlordiaid cymdeithasol gofrestru gyda Llywodraeth Cymru ac maent yn cael eu harolygu'n rheolaidd er mwyn cynnal safon reoli dda.

Mae'r gwerthiannau Hawl i Gaffael a'r gwerthiannau Cymorth Prynu sydd wedi'u cynnwys ond yn briodol i anheddau Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig.


Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cael ei chasglu trwy ffurflenni blynyddol gan landlordiaid cymdeithasol Cymru (awdurdodau lleol a landlordiaid cymdeithasol cofrestredig) ar nifer y tai a werthwyd yn ystod y flwyddyn ariannol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer yr hawl i brynu rhwng 1980-81 a 2012-13. Roedd y data'n cael ei gasglu'n chwarterol hyd at 2010-11, ac yn flynyddol o 2011-12 ymlaen. Mae'r ffigurau ar gyfer pob blwyddyn ariannol yn cynrychioli nifer y tai a werthwyd yn ystod pob un o'r blynyddoedd ariannol rhwng mis Ebrill a mis Mawrth.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae data cyn y cyfnod diwethaf a gafodd sylw wedi'i ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf. Mae diwygiadau yn y data wedi'u nodi gydag (r).

Ansawdd ystadegol
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Allweddeiriau
Tai, Gwerthiannau, Gwerthiannau Awdurdod Lleol, Gwarediadau, anheddau'r Cyngor, Perchnogaeth, Pris gwerthu