Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cyfanswm tai landlordiaid cymdeithasol a werthwyd yn ôl cyfnod a'r math o ddarparwr
None
[Lleihau]gweithgareddDynodir ffigyrau gwerthiant Hawl I Brynu a Hawl I Gaffael fel gwethiannau statudol. <br /><br />O 2013-14, mae gwerthiant ar gael fesul stoc sy\’n gymdeithasol a stoc nad sy\’n gymdeithasol. Mae stoc nad sy\’n gymdeithasol yn cynnwys stoc ecwiti a rennir, stoc perchentyaeth cost isel ac eiddo canolradd arall. <br />[Hidlwyd]
-
[Lleihau]gweithgaredd 1[Hidlo]
-
[Lleihau]gweithgaredd 2[Hidlo]
-
[Lleihau]gweithgaredd 3[Hidlo]
-
gweithgaredd 4[Hidlo]
ArdalBydd nifer yr anheddau a werthwyd drwy Hawl i Brynu a nifer yr hawliadau Hawl i Brynu wedi\’u dylanwadu gan drosglwyddiadau gwirfoddol, ar raddfa fawr, o stoc awdurdodau lleol i Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig. Yr awdurdodau dan sylw yw: Pen-y-bont ar Ogwr (Medi 2003), Rhondda Cynon Taf (Rhagfyr 2007), Sir Fynwy (Ionawr 2007), Torfaen (Ebrill 2008), Conwy (Medi 2008), Casnewydd (Mawrth 2009), Merthyr Tudful (Mawrth 2009), Ceredigion (Tachwedd 2009) , Gwynedd (Ebrill 2010), Blaenau Gwent (Gorffennaf 2010) a Chastell-nedd Port Talbot (Mawrth 2011).<br /><br />O 2013-14, mae gwerthiant ar gael fesul ardal ar gyfer pob darparwr data, ac felly Awdurdodau Lleol a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig. Cyn 2013-14, dim ond o\’r gwerthiannau a gwblhawyd gan Awdurdodau Lleol yr oedd data ar gael.<br />[Hidlwyd]
Côd Ardal[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Darparwr[Hidlo]
-
[Lleihau]Darparwr 1
-
Darparwr 2
[Lleihau]CyfnodNi chasglwyd data ar gyfer 2019-20 oherwydd y pandemig Coronafeirws (COVID-19) yn 2020.[Hidlo]
-
-
Cyfnod 1
[Lleihau]CymruCliciwch yma i ddidoliCymru
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm Awdurdodau Lleol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig
[Ehangu]1980-81 Hydref-Rhagfyr2710271
[Ehangu]1980-81 Ionawr-Mawrth6800680
[Ehangu]1981-82 Blynyddol12,42824312,671
[Ehangu]1982-83 Blynyddol15,43432715,761
[Ehangu]1983-84 Blynyddol7,9725768,548
[Ehangu]1984-85 Blynyddol5,6956946,389
[Ehangu]1985-86 Blynyddol5,3332885,621
[Ehangu]1986-87 Blynyddol5,8532526,105
[Ehangu]1987-88 Blynyddol6,2534146,667
[Ehangu]1988-89 Blynyddol10,94639911,345
[Ehangu]1989-90 Blynyddol11,72920511,934
[Ehangu]1990-91 Blynyddol5,0054195,424
[Ehangu]1991-92 Blynyddol3,3083553,663
[Ehangu]1992-93 Blynyddol2,714902,804
[Ehangu]1993-94 Blynyddol2,9131983,111
[Ehangu]1994-95 Blynyddol3,0354183,453
[Ehangu]1995-96 Blynyddol2,3166112,927
[Ehangu]1996-97 Blynyddol2,1308182,948
[Ehangu]1997-98 Blynyddol2,8367373,573
[Ehangu]1998-99 Blynyddol2,5332432,776
[Ehangu]1999-00 Blynyddol3,5901823,772
[Ehangu]2000-01 Blynyddol3,5392253,764
[Ehangu]2001-02 Blynyddol3,4622563,718
[Ehangu]2002-03 Blynyddol4,9992735,272
[Ehangu]2003-04 Blynyddol6,8653227,187
[Ehangu]2004-05 Blynyddol3,9994154,414
[Ehangu]2005-06 Blynyddol1,7942412,035
[Ehangu]2006-07 Blynyddol1,2884121,700
[Ehangu]2007-08 Blynyddol8354031,238
[Ehangu]2008-09 Blynyddol158239397
[Ehangu]2009-10 Blynyddol140209349
[Ehangu]2010-11 Blynyddol115260375
[Ehangu]2011-12 Blynyddol84328412
[Ehangu]2012-13 Blynyddol104322426
[Ehangu]2013-14 Blynyddol179259438
[Ehangu]2014-15 Blynyddol195349544
[Ehangu]2015-16 Blynyddol191447638
[Ehangu]2016-17 Blynyddol151432583
[Ehangu]2017-18 Blynyddol119419538
[Ehangu]2018-19 Blynyddol161640801
[Ehangu]2019-20 Blynyddol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]2020-21 Blynyddol40357397
[Ehangu]2021-22 Blynyddol15507522
[Ehangu]2022-23 Blynyddol16341357

Metadata

Teitl

Cyfanswm tai landlordiaid cymdeithasol a werthwyd

Diweddariad diwethaf

3 Awst 2023 3 Awst 2023

Diweddariad nesaf

Gorffennaf 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data am werthiant tai cymdeithasol, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg yn unig

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn dangos nifer yr anheddau awdurdod lleol a'r anheddau Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (RSL) a werthwyd. Mae’n cynnwys holl werthiant tai landlordiaid cymdeithasol – tai cymdeithasol a thai nad sy’n gymdeithasol. Defnyddir y data i helpu i fonitro tueddiadau yn lefel gyffredinol stoc tai Cymru a'r newidiadau yn nosbarthiad daliadaethau dros amser. Mae'r data hefyd yn cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol i asesu lefelau cyflenwad tai ledled Cymru ac fel syniad o a yw anghenion tai yn cael eu diwallu.

Mae RSLs yn sefydliadau sy'n darparu a rheoli eiddo ar gyfer pobl na fyddent fel arall yn gallu fforddio rhentu neu brynu'n breifat. Rhaid i landlordiaid cymdeithasol gofrestru gyda Llywodraeth Cymru ac maent yn cael eu harolygu'n rheolaidd er mwyn cynnal safon reoli dda.

Mae'r gwerthiannau Hawl i Gaffael a'r gwerthiannau Cymorth Prynu sydd wedi'u cynnwys ond yn briodol i anheddau Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig.


Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cael ei chasglu trwy ffurflenni blynyddol gan landlordiaid cymdeithasol Cymru (awdurdodau lleol a landlordiaid cymdeithasol cofrestredig) ar nifer y tai a werthwyd yn ystod y flwyddyn ariannol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer yr hawl i brynu rhwng 1980-81 a 2012-13. Roedd y data'n cael ei gasglu'n chwarterol hyd at 2010-11, ac yn flynyddol o 2011-12 ymlaen. Mae'r ffigurau ar gyfer pob blwyddyn ariannol yn cynrychioli nifer y tai a werthwyd yn ystod pob un o'r blynyddoedd ariannol rhwng mis Ebrill a mis Mawrth.

Nodwch, oherwydd y pandemig Coronafeirws (COVID-19) yn 2020, ni chasglwyd data ar werthiannau tai landlordiaid cymdeithasol ar gyfer 2019-20.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae data cyn y cyfnod diwethaf a gafodd sylw wedi'i ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf. Mae diwygiadau yn y data wedi'u nodi gydag (r).

Allweddeiriau

Tai, Gwerthiannau, Gwerthiannau Awdurdod Lleol, Gwarediadau, anheddau'r Cyngor, Perchnogaeth, Pris gwerthu

Ansawdd ystadegol

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.