Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cyfanswm tai landlordiaid cymdeithasol a werthwyd yn ôl cyfnod a'r math o werthiant
None
Ardal[Hidlwyd]
[Lleihau]Darparwr[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Darparwr 1[Hidlo]
-
Darparwr 2[Hidlo]
Côd Ardal[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]gweithgaredd[Hidlo]
-
[Lleihau]gweithgaredd 1
-
[Lleihau]gweithgaredd 2
-
[Lleihau]gweithgaredd 3
-
gweithgaredd 4
[Lleihau]Cyfnod[Hidlo]
-
-
Cyfnod 1
[Lleihau]Cyfanswm gwerthiannauCliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwerthiannau
[Lleihau]Cyfanswm gwerthiant stoc tai cymdeithasol[Lleihau]Cyfanswm gwerthiant stoc nad sydd yn stoc gymdeithasol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwerthiannau statudol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGwerthiannau gwirfoddol ac arall
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwerthiant stoc tai cymdeithasol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwerthiant stoc nad sydd yn stoc gymdeithasol
[Ehangu]1980-81 Hydref-Rhagfyr..4267271
[Ehangu]1980-81 Ionawr-Mawrth..261419680
[Ehangu]1981-82 Blynyddol..11,6071,06412,671
[Ehangu]1982-83 Blynyddol..15,04871315,761
[Ehangu]1983-84 Blynyddol..7,7398098,548
[Ehangu]1984-85 Blynyddol..5,4499406,389
[Ehangu]1985-86 Blynyddol..5,1934285,621
[Ehangu]1986-87 Blynyddol..5,7643416,105
[Ehangu]1987-88 Blynyddol..6,1764916,667
[Ehangu]1988-89 Blynyddol..10,89944611,345
[Ehangu]1989-90 Blynyddol..11,69124311,934
[Ehangu]1990-91 Blynyddol..5,0553695,424
[Ehangu]1991-92 Blynyddol..3,3203433,663
[Ehangu]1992-93 Blynyddol..2,724802,804
[Ehangu]1993-94 Blynyddol..2,9461653,111
[Ehangu]1994-95 Blynyddol..3,0404133,453
[Ehangu]1995-96 Blynyddol..2,2766512,927
[Ehangu]1996-97 Blynyddol..2,1328162,948
[Ehangu]1997-98 Blynyddol..2,7518223,573
[Ehangu]1998-99 Blynyddol..2,6341422,776
[Ehangu]1999-00 Blynyddol..3,6411313,772
[Ehangu]2000-01 Blynyddol..3,5602043,764
[Ehangu]2001-02 Blynyddol..3,5162023,718
[Ehangu]2002-03 Blynyddol..4,9922805,272
[Ehangu]2003-04 Blynyddol..6,9072807,187
[Ehangu]2004-05 Blynyddol..4,1552594,414
[Ehangu]2005-06 Blynyddol..1,8651702,035
[Ehangu]2006-07 Blynyddol..1,3213791,700
[Ehangu]2007-08 Blynyddol..8733651,238
[Ehangu]2008-09 Blynyddol..209188397
[Ehangu]2009-10 Blynyddol..174175349
[Ehangu]2010-11 Blynyddol..172203375
[Ehangu]2011-12 Blynyddol..171241412
[Ehangu]2012-13 Blynyddol..170256426
[Ehangu]2013-14 Blynyddol336102253185438
[Ehangu]2014-15 Blynyddol404140286258544
[Ehangu]2015-16 Blynyddol450188359279638
[Ehangu]2016-17 Blynyddol409174274309583
[Ehangu]2017-18 Blynyddol342196236302538
[Ehangu]2018-19 Blynyddol559242442359801

Metadata

Teitl
Cyfanswm tai landlordiaid cymdeithasol a werthwyd

Diweddariad diwethaf
11 Gorffennaf 2019 11 Gorffennaf 2019

Diweddariad nesaf
Gorffennaf 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am werthiant tai cymdeithasol, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn dangos nifer yr anheddau awdurdod lleol a'r anheddau Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (RSL) a werthwyd. Mae’n cynnwys holl werthiant tai landlordiaid cymdeithasol – tai cymdeithasol a thai nad sy’n gymdeithasol. Defnyddir y data i helpu i fonitro tueddiadau yn lefel gyffredinol stoc tai Cymru a'r newidiadau yn nosbarthiad daliadaethau dros amser. Mae'r data hefyd yn cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol i asesu lefelau cyflenwad tai ledled Cymru ac fel syniad o a yw anghenion tai yn cael eu diwallu.

Mae RSLs yn sefydliadau sy'n darparu a rheoli eiddo ar gyfer pobl na fyddent fel arall yn gallu fforddio rhentu neu brynu'n breifat. Rhaid i landlordiaid cymdeithasol gofrestru gyda Llywodraeth Cymru ac maent yn cael eu harolygu'n rheolaidd er mwyn cynnal safon reoli dda.

Mae'r gwerthiannau Hawl i Gaffael a'r gwerthiannau Cymorth Prynu sydd wedi'u cynnwys ond yn briodol i anheddau Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig.


Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cael ei chasglu trwy ffurflenni blynyddol gan landlordiaid cymdeithasol Cymru (awdurdodau lleol a landlordiaid cymdeithasol cofrestredig) ar nifer y tai a werthwyd yn ystod y flwyddyn ariannol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer yr hawl i brynu rhwng 1980-81 a 2012-13. Roedd y data'n cael ei gasglu'n chwarterol hyd at 2010-11, ac yn flynyddol o 2011-12 ymlaen. Mae'r ffigurau ar gyfer pob blwyddyn ariannol yn cynrychioli nifer y tai a werthwyd yn ystod pob un o'r blynyddoedd ariannol rhwng mis Ebrill a mis Mawrth.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae data cyn y cyfnod diwethaf a gafodd sylw wedi'i ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf. Mae diwygiadau yn y data wedi'u nodi gydag (r).

Ansawdd ystadegol
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Allweddeiriau
Tai, Gwerthiannau, Gwerthiannau Awdurdod Lleol, Gwarediadau, anheddau'r Cyngor, Perchnogaeth, Pris gwerthu