Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cyfanswm tai landlordiaid cymdeithasol a werthwyd yn ôl darparwr a'r math o werthiant
None
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
Ardal 1[Hidlo]
[Lleihau]Cyfnod[Hidlwyd]
-
Cyfnod 1[Hidlo]
Côd Ardal[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]gweithgaredd[Hidlo]
-
[Lleihau]gweithgaredd 1
-
[Lleihau]gweithgaredd 2
-
[Lleihau]gweithgaredd 3
-
gweithgaredd 4
[Lleihau]Darparwr[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Darparwr 1
-
-
Darparwr 2
[Lleihau]Cyfanswm gwerthiannauCliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwerthiannau
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwerthiant stoc tai cymdeithasol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwerthiant stoc nad sydd yn stoc gymdeithasol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwerthiannau statudol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGwerthiannau gwirfoddol ac arall
[Lleihau]Cymru409174274309583
Cymru[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Lleol142914110151
Cyfanswm Awdurdodau LleolYnys Môn80808
Gwynedd00000
Conwy00000
Sir Ddinbych12012012
Sir y Flint20020020
Wrecsam23023023
Powys11011011
Ceredigion00000
Sir Benfro13013013
Sir Gaerfyrddin00000
Abertawe30303
Castell-nedd Port Talbot00000
Pen-y-bont ar Ogwr11022
Bro Morgannwg30303
Caerdydd25825833
Rhondda Cynon Taf00000
Merthyr Tudful00000
Caerffili23023023
Blaenau Gwent00000
Torfaen00000
Sir Fynwy00000
Casnewydd00000
[Lleihau]Cyfanswm Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig267165133299432
Cyfanswm Landlordiaid Cymdeithasol CofrestredigAbbeyfield Bwrdeistref Conwy00000
Abbeyfield Aberhonddu00000
Abbeyfield Bae Colwyn00000
Abbeyfield Y Fflint00000
Abbeyfield Llandeilo00000
Abbeyfield Llanrwst00000
Abbeyfield Cymru00000
Abbeyfield Wrecsam00000
Cymdeithas Tai Aelwyd00000
Cymdeithas Tai Baneswell00000
Cymdeithas Tai Esgobaethol Bangor00000
Cymdeithas Tai Bro Myrddin00000
Tai Cymunedol Bron Afon13010313
Grwp Tai Cadarn00000
Cymdeithas Tai Cadwyn00000
Cymdeithas Tai Cymuned Caerdydd43077
Cymdeithas Tai YMCA Caerdydd00000
Gofal a Thrwsio Powys00000
Cartrefi Conwy70437
Cymdeithas Tai Castell (Cymru).....
Cymdeithas Tai Charter30123
Cymdeithas Tai Clwyd Alyn11111112
Grwp Tai Arfordirol11011011
Cymdeithas Tai Cantref.....
Cymdeithas Tai Clwyd151202727
Cymdeithas Tai Eryri.....
Hafan Cymru00000
Grwp Cartrefu Cymunedol Cynon-Tâf41145
Cymdeithas Tai Teulu (Cymru)00000
Cymdeithas Tai Dewis Cyntaf00000
Gofal a Chymorth Gwalia00000
Cymdeithas Tai Gwalia Rest Bay (Rhannu Ecwiti - Perchnogaeth ar y cyd)00000
Grwp Tai Gwalia06806868
Ymddiriedolaeth Tai Gwalia00000
Cartrefi Cymunedol Gwynedd200101020
Cymdeithas Tai Gydweithredol Gwynfyd00000
Cymdeithas Tai Cymorth Hafod00000
Cymdeithas Tai Hafod11111112
Cymdeithas Tai Hendre.....
Elusendai Henry Burtons00000
Elusendai Letitia Cornwallis00000
Linc Cymru22222224
Elusendai Llewellyn00000
Tai Melin01301313
Cymdeithas Tai Merthyr00000
Cartrefi Cwmoedd Merthyr14014014
Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru00000
Tai Sir Fynwy1205712
Cartrefi Dinas Casnewydd10310313
Derwen00000
Cymdeithas Tai Newydd81101919
Cymdeithas Tai Gogledd Cymru40134
Cartrefi NPT400162440
Gofal a Thrwsio Gorllewin Cymru00000
Tai Sir Benfro 200000000
Tai Sir Benfro10011
Pennaf00000
Cymdeithas Tai Pwylaidd00000
Elusendai Rachel Herbert00000
Trivallis23023023
Byw â Chymorth Reach.....
Cymdeithas Tai Rhondda18011718
Elusendai Goffa Roger Williams a Brenhines Fictoria00000
Ty Elusen Ruabon00000
Cymdeithas Tai Esgobaethol Dewi Sant00000
Grwp Seren.....
Bythynnod Slocombe ar gyfer yr Henoed a'r Methedig00000
Solas Cymru.....
Cymdeithas Tai Soroptimydd (Caerfyrddin)00000
Cymdeithas Tai Bryniau Abertawe00000
Cymdeithas Tai Taf10011
Tai Cymunedol Tai Calon18018018
Tai Cartrefi00000
Tai Ceredigion1002810
Tai Charles Jones00000
Tai Cymdogaeth.....
Elusen Goodman a Rhuthin00000
Cymdeithas Tai Ty Glas.....
Cymdeithas Tai Unedig Cymru25257
Tai Cymoedd i'r Arfordir1409514
Tai Wales and West11111112
Canllaw.....
Pobl Byw04044
Grwp Pobl.....

Metadata

Teitl
Cyfanswm tai landlordiaid cymdeithasol a werthwyd

Diweddariad diwethaf
13 Gorffennaf 2017 13 Gorffennaf 2017

Diweddariad nesaf
Gorffennaf 2018

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am werthiant tai cymdeithasol, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn dangos nifer yr anheddau awdurdod lleol a'r anheddau Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (RSL) a werthwyd. Mae’n cynnwys holl werthiant tai landlordiaid cymdeithasol – tai cymdeithasol a thai nad sy’n gymdeithasol. Defnyddir y data i helpu i fonitro tueddiadau yn lefel gyffredinol stoc tai Cymru a'r newidiadau yn nosbarthiad daliadaethau dros amser. Mae'r data hefyd yn cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol i asesu lefelau cyflenwad tai ledled Cymru ac fel syniad o a yw anghenion tai yn cael eu diwallu.

Mae RSLs yn sefydliadau sy'n darparu a rheoli eiddo ar gyfer pobl na fyddent fel arall yn gallu fforddio rhentu neu brynu'n breifat. Rhaid i landlordiaid cymdeithasol gofrestru gyda Llywodraeth Cymru ac maent yn cael eu harolygu'n rheolaidd er mwyn cynnal safon reoli dda.

Mae'r gwerthiannau Hawl i Gaffael a'r gwerthiannau Cymorth Prynu sydd wedi'u cynnwys ond yn briodol i anheddau Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig.


Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cael ei chasglu trwy ffurflenni blynyddol gan landlordiaid cymdeithasol Cymru (awdurdodau lleol a landlordiaid cymdeithasol cofrestredig) ar nifer y tai a werthwyd yn ystod y flwyddyn ariannol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer yr hawl i brynu rhwng 1980-81 a 2012-13. Roedd y data'n cael ei gasglu'n chwarterol hyd at 2010-11, ac yn flynyddol o 2011-12 ymlaen. Mae'r ffigurau ar gyfer pob blwyddyn ariannol yn cynrychioli nifer y tai a werthwyd yn ystod pob un o'r blynyddoedd ariannol rhwng mis Ebrill a mis Mawrth.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae data cyn y cyfnod diwethaf a gafodd sylw wedi'i ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf. Mae diwygiadau yn y data wedi'u nodi gydag (r).

Ansawdd ystadegol
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Allweddeiriau
Tai, Gwerthiannau, Gwerthiannau Awdurdod Lleol, Gwarediadau, anheddau'r Cyngor, Perchnogaeth, Pris gwerthu