Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cyfanswm tai landlordiaid cymdeithasol a werthwyd yn ôl darparwr a'r math o werthiant
None
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
Ardal 1[Hidlo]
[Lleihau]Cyfnod[Hidlwyd]
-
Cyfnod 1[Hidlo]
Côd Ardal[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]gweithgaredd[Hidlo]
-
[Lleihau]gweithgaredd 1
-
[Lleihau]gweithgaredd 2
-
[Lleihau]gweithgaredd 3
-
gweithgaredd 4
[Lleihau]Darparwr[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Darparwr 1
-
-
Darparwr 2
[Lleihau]Cyfanswm gwerthiannauCliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwerthiannau
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwerthiant stoc tai cymdeithasol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwerthiant stoc nad sydd yn stoc gymdeithasol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwerthiannau statudol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGwerthiannau gwirfoddol ac arall
[Lleihau]Cymru342196236302538
Cymru[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Lleol11271118119
Cyfanswm Awdurdodau LleolYnys Môn00000
Gwynedd.....
Conwy.....
Sir Ddinbych40404
Sir y Flint30303
Wrecsam29029029
Powys12012012
Ceredigion.....
Sir Benfro60606
Sir Gaerfyrddin10011
Abertawe00000
Castell-nedd Port Talbot.....
Pen-y-bont ar Ogwr00000
Bro Morgannwg60606
Caerdydd31731738
Rhondda Cynon Taf.....
Merthyr Tudful.....
Caerffili20020020
Blaenau Gwent.....
Torfaen.....
Sir Fynwy.....
Casnewydd.....
[Lleihau]Cyfanswm Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig230189125294419
Cyfanswm Landlordiaid Cymdeithasol CofrestredigAbbeyfield Bwrdeistref Conwy00000
Abbeyfield Aberhonddu00000
Abbeyfield Bae Colwyn00000
Abbeyfield Y Fflint00000
Abbeyfield Llandeilo00000
Abbeyfield Llanrwst00000
Abbeyfield Cymru00000
Abbeyfield Wrecsam00000
Cymdeithas Tai Aelwyd00000
Cymdeithas Tai Baneswell00000
Cymdeithas Tai Esgobaethol Bangor00000
Cymdeithas Tai Bro Myrddin01011
Tai Cymunedol Bron Afon20215722
Grwp Tai Cadarn00000
Cymdeithas Tai Cadwyn20112
Cymdeithas Tai Cymuned Caerdydd652911
Cymdeithas Tai YMCA Caerdydd00000
Gofal a Thrwsio Powys.....
Cartrefi Conwy20031720
Cymdeithas Tai Castell (Cymru).....
Cymdeithas Tai Charter70167
Cymdeithas Tai Clwyd Alyn16516566
Grwp Tai Arfordirol00000
Cymdeithas Tai Cantref.....
Cymdeithas Tai Clwyd42903333
Cymdeithas Tai Eryri.....
Hafan Cymru00000
Grwp Cartrefu Cymunedol Cynon-Tâf31044
Cymdeithas Tai Teulu (Cymru)00000
Cymdeithas Tai Dewis Cyntaf00000
Gofal a Chymorth Gwalia00000
Cymdeithas Tai Gwalia Rest Bay (Rhannu Ecwiti - Perchnogaeth ar y cyd)00000
Grwp Tai Gwalia6901515
Ymddiriedolaeth Tai Gwalia00000
Cartrefi Cymunedol Gwynedd90819
Cymdeithas Tai Gydweithredol Gwynfyd00000
Cymdeithas Tai Cymorth Hafod00000
Cymdeithas Tai Hafod21521517
Cymdeithas Tai Hendre.....
Elusendai Henry Burtons00000
Elusendai Letitia Cornwallis00000
Linc Cymru9721416
Elusendai Llewellyn00000
Tai Melin11511516
Cymdeithas Tai Merthyr00000
Cartrefi Cwmoedd Merthyr21021021
Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru00000
Tai Sir Fynwy14441418
Cartrefi Dinas Casnewydd00000
Derwen00000
Cymdeithas Tai Newydd10521315
Cymdeithas Tai Gogledd Cymru10011
Cartrefi NPT470291847
Gofal a Thrwsio Gorllewin Cymru.....
Tai Sir Benfro 2000.....
Tai Sir Benfro281910
Pennaf.....
Cymdeithas Tai Pwylaidd00000
Elusendai Rachel Herbert00000
Trivallis18018018
Byw â Chymorth Reach.....
Cymdeithas Tai Rhondda11101212
Elusendai Goffa Roger Williams a Brenhines Fictoria00000
Ty Elusen Ruabon00000
Cymdeithas Tai Esgobaethol Dewi Sant00000
Grwp Seren.....
Bythynnod Slocombe ar gyfer yr Henoed a'r Methedig00000
Solas Cymru.....
Cymdeithas Tai Soroptimydd (Caerfyrddin)00000
Cymdeithas Tai Bryniau Abertawe05055
Cymdeithas Tai Taf00000
Tai Cymunedol Tai Calon1009110
Tai Cartrefi00000
Tai Ceredigion20112
Tai Charles Jones00000
Tai Cymdogaeth.....
Elusen Goodman a Rhuthin00000
Cymdeithas Tai Ty Glas00000
Cymdeithas Tai Unedig Cymru05055
Tai Cymoedd i'r Arfordir40404
Tai Wales and West01201212
Canllaw.....
Pobl Byw00000
Grwp Pobl.....

Metadata

Teitl
Cyfanswm tai landlordiaid cymdeithasol a werthwyd

Diweddariad diwethaf
12 Gorffennaf 2018 12 Gorffennaf 2018

Diweddariad nesaf
Gorffennaf 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am werthiant tai cymdeithasol, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn dangos nifer yr anheddau awdurdod lleol a'r anheddau Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (RSL) a werthwyd. Mae’n cynnwys holl werthiant tai landlordiaid cymdeithasol – tai cymdeithasol a thai nad sy’n gymdeithasol. Defnyddir y data i helpu i fonitro tueddiadau yn lefel gyffredinol stoc tai Cymru a'r newidiadau yn nosbarthiad daliadaethau dros amser. Mae'r data hefyd yn cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol i asesu lefelau cyflenwad tai ledled Cymru ac fel syniad o a yw anghenion tai yn cael eu diwallu.

Mae RSLs yn sefydliadau sy'n darparu a rheoli eiddo ar gyfer pobl na fyddent fel arall yn gallu fforddio rhentu neu brynu'n breifat. Rhaid i landlordiaid cymdeithasol gofrestru gyda Llywodraeth Cymru ac maent yn cael eu harolygu'n rheolaidd er mwyn cynnal safon reoli dda.

Mae'r gwerthiannau Hawl i Gaffael a'r gwerthiannau Cymorth Prynu sydd wedi'u cynnwys ond yn briodol i anheddau Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig.


Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cael ei chasglu trwy ffurflenni blynyddol gan landlordiaid cymdeithasol Cymru (awdurdodau lleol a landlordiaid cymdeithasol cofrestredig) ar nifer y tai a werthwyd yn ystod y flwyddyn ariannol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer yr hawl i brynu rhwng 1980-81 a 2012-13. Roedd y data'n cael ei gasglu'n chwarterol hyd at 2010-11, ac yn flynyddol o 2011-12 ymlaen. Mae'r ffigurau ar gyfer pob blwyddyn ariannol yn cynrychioli nifer y tai a werthwyd yn ystod pob un o'r blynyddoedd ariannol rhwng mis Ebrill a mis Mawrth.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae data cyn y cyfnod diwethaf a gafodd sylw wedi'i ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf. Mae diwygiadau yn y data wedi'u nodi gydag (r).

Ansawdd ystadegol
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Allweddeiriau
Tai, Gwerthiannau, Gwerthiannau Awdurdod Lleol, Gwarediadau, anheddau'r Cyngor, Perchnogaeth, Pris gwerthu