Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Swyddi gwag yn ôl ardal awdurdod lleol, argaeledd a hyd
None
ProviderIn 2014-15 and 2020-21, ‘Flintshire\’ was unable to provide data on the number of Vacancies. Therefore, 2013-14 and 2018-19 have been used for 2014-15 and 2020-21, respectively, to provide more accurate ‘local authority\’ total and ‘Wales level\’ totals. Care should be taken when using data for Flintshire for 2014-15 and 2020-21, and the calculated local authority and Wales total in comparison to previous years. Data from Registered Social Landlords is available from 2008-09 onwards. [Hidlwyd]
[Lleihau]VacancyA non self-contained unit is accommodation occupied by a household that lacks exclusive use of a bath/shower or WC or some cooking facilities. These usually take the form of a bedsit, shared housing, hostel or hostel type accommodation. Each bed space is therefore normally considered a non self-contained dwelling. A self-contained dwelling is accommodation occupied by a household with exclusive use of a bath/shower and inside WC and some cooking facilities. General Needs includes self contained units that are not reserved for specific client groups. Properties that are adapted for use for people with disabilities should be included where no additional services or support are provided as part of the terms of occupancy. Supported or sheltered includes sheltered housing units that are either Warden call alarm system with a Warden call alarm only or Warden Call alarm system and resident scheme manager. ‘Extra care sheltered housing\’ or ‘assisted living housing\’ offer a higher level of car than ‘sheltered housing\’. The services offered vary between schemes but meals, help with domestic tasks and some personal care are often provided. ‘Close care housing\’ is usually located in the grounds of a care home, with staff from the home providing extra care and assistance. Information on self-contained general needs, self-contained sheltered and self-contained extra care is available from 2008-09. [Hidlwyd]
-
[Lleihau]Vacancy 1[Hidlo]
-
Vacancy 2[Hidlo]
BlwyddynData from Registered Social Landlords and Local Authorities is available from 1999-2000 only. [Hidlwyd]
Provider 1[Hidlo]
Provider 2[Hidlo]
Provider 3[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]DurationBreakdown by length of vacancy. [Hidlo]
-
Duration 1
[Lleihau]AvailabilityInformation on the availability of Registered Social Landlord vacancies is available from 2008-09. From 2008-09 separate totals for dwellings available for letting and dwellings not available for letting were collected, for both self-contained and non-self contained dwellings [Hidlo]
-
Availability 1
Ardal[Hidlo]
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
[Lleihau]Gwag am llai na 6 mis[Lleihau]Gwag am 6 mis neu'n fwy
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliAr gael i osodCliciwch yma i ddidoliDdim ar gael i osodCliciwch yma i ddidoliAr gael i osodCliciwch yma i ddidoliDdim ar gael i osod
Cymru3,2593,2326,4915652,5333,0989,589
Ynys Môn243155281065
Gwynedd84151235392261296
Conwy4790137122537174
Sir Ddinbych5182133184765198
Sir y Fflint6719926613172185451
Wrecsam68554622325225541,176
Powys9927637532101133508
Ceredigion662681482290
Sir Benfro4010714784351198
Sir Gaerfyrddin32617249873298371869
Abertawe32338771061101162872
Castell-nedd Port Talbot2846534949116165514
Pen-y-bont ar Ogwr8012920934548257
Bro Morgannwg49388752631118
Caerdydd522545765179130706
Rhondda Cynon Taf20228648850164214702
Merthyr Tudful1646422817172300
Caerffili12825137923122145524
Blaenau Gwent1301114142307349490
Torfaen2191022921820249
Sir Fynwy77179256135063319
Casnewydd2099430322188210513

Metadata

Teitl

Gwag Tai cymdeithasol

Diweddariad diwethaf

31 Mawrth 2022 31 Mawrth 2022

Diweddariad nesaf

Mawrth 2023

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data am leoedd gwag mewn tai cymdeithasol, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cwmpasu nifer y tai gwag yn stoc dai Awdurdodau Lleol a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig. Mae'r wybodaeth yn cael ei chasglu trwy ffurflenni blynyddol newydd gan landlordiaid cymdeithasol Cymru er mwyn monitro tueddiadau dros amser yng nghyfran y stoc dai sy'n dai gwag.

Mae anheddau gwag yn cynnwys:
1.)Anheddau sy'n destun neu sy'n disgwyl gwaith adfer, trosi neu wella mawr;
2.)Anheddau gwag sydd wedi derbyn cymeradwyaeth ffurfiol ar gyfer eu gwerthu neu eu dymchwel ar yr amod eu bod yn dal i fod yn rhan o anheddau HRA (Cyfrif Refeniw Tai);
3.)Yr holl anheddau gwag i'w gwerthu, waeth a ydynt yn disgwyl cael eu gwerthu neu'n cael eu hatgyweirio cyn cael eu gwerthu;
4.)Anheddau gwag sy'n destun gorchmynion dymchwel neu gau neu sydd wedi'u caffael i'w dymchwel o dan Ran VI neu IX o Ddeddf Tai 1985.

Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn hepgor anheddau gwag lle mae cynnig tenantiaeth wedi'i dderbyn, hyd yn oed os na fydd unrhyw rent yn cael ei dalu ar ddiwedd y flwyddyn ariannol.


Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cael ei chasglu trwy ffurflenni blynyddol gan Awdurdodau Lleol a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig ar 31 Mawrth bob blwyddyn.

Yn 2018-19 nid oedd Cymdeithas Tai Benisel yn gallu cyflwyno data. Felly defnyddiwyd gwybodaeth a ddarparwyd gan Gymdeithas Tai Baneswell ar gyfer 2017-18 ar gyfer 2018-19 er mwyn darparu cyfanswm awdurdod lleol a Chymru fwy cywir.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1996-97 ymlaen.

Nodwch, oherwydd y pandemig Coronafeirws (COVID-19) yn 2020, ni chasglwyd data ar tai cymdeithasol gwag ar gyfer 2019-20.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae data cyn y cyfnod diwethaf sydd wedi'i ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf wedi'i nodi gydag (r).

Ansawdd ystadegol

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Allweddeiriau

Tai, Swyddi Gwag, Hunangynhwysol, An hunangynhwysol, Gosodiadau