Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Swyddi gwag yn ôl darparwr, argaeledd a hyd
None
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
Ardal 1[Hidlo]
Côd Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Gwacter[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Gwacter 1[Hidlo]
-
Gwacter 2[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Hyd[Hidlo]
-
Hyd 1
[Lleihau]Argaeledd(Esgynnol)[Hidlo]
-
Argaeledd 1
[Lleihau]Darparwr[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Darparwr 1
-
-
[Lleihau]Darparwr 2
-
-
Darparwr 3
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
[Lleihau]Gwag am llai na 6 mis[Lleihau]Gwag am 6 mis neu'n fwy
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliAr gael i osodCliciwch yma i ddidoliDdim ar gael i osodCliciwch yma i ddidoliAr gael i osodCliciwch yma i ddidoliDdim ar gael i osod
[Lleihau]Cymru(r) 5,1883,791(r) 8,9791,1082,8093,917(r) 12,896
Cymru[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Lleol1,4972,3493,8462925968884,734
Cyfanswm Awdurdodau Lleol[Ehangu]Ynys Môn253863281038101
[Ehangu]Gwynedd.......
[Ehangu]Conwy.......
[Ehangu]Sir Ddinbych2290112112114
[Ehangu]Sir y Flint37257294145468362
[Ehangu]Wrecsam1017308317087157988
[Ehangu]Powys624124717273320
[Ehangu]Ceredigion.......
[Ehangu]Sir Benfro7514321833538256
[Ehangu]Sir Gaerfyrddin3483538331227258641
[Ehangu]Abertawe154526680102535715
[Ehangu]Castell-nedd Port Talbot.......
[Ehangu]Pen-y-bont ar Ogwr0000000
[Ehangu]Bro Morgannwg1033313634245181
[Ehangu]Caerdydd49013503431356559
[Ehangu]Rhondda Cynon Taf.......
[Ehangu]Merthyr Tudful.......
[Ehangu]Caerffili1362433795860118497
[Ehangu]Blaenau Gwent.......
[Ehangu]Torfaen.......
[Ehangu]Sir Fynwy.......
[Ehangu]Casnewydd.......
[Lleihau]Cyfanswm Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig(r) 3,6911,442(r) 5,1338162,2133,029(r) 8,162
Cyfanswm Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig[Ehangu]Cyfanswm Abbeyfield59137211211123195
[Ehangu]Cymdeithas Tai Aelwyd1211320215
[Ehangu]Cyfanswm Elusendai40462812
[Ehangu]Cymdeithas Tai Baneswell731021313
[Ehangu]Cymdeithas Tai Esgobaethol Bangor0000000
[Ehangu]Cymdeithas Tai Bro Myrddin381106617
[Ehangu]Tai Cymunedol Bron Afon199620513013218
[Ehangu]Cymdeithas Tai Cadwyn4590313140
[Ehangu]Cymdeithas Tai Cymuned Caerdydd2714419182768
[Ehangu]Cymdeithas Tai YMCA Caerdydd0000000
[Ehangu]Gofal a Thrwsio Powys0000000
[Ehangu]Cartrefi Conwy1513114615051197
[Ehangu]Cartrefi Cymunedol Gwynedd371371743586121295
[Ehangu]Cymdeithas Tai Castell (Cymru)0000000
[Ehangu]Cymdeithas Tai Charter871810524547152
[Ehangu]Cymdeithas Tai Clwyd Alyn1061107147488195
[Ehangu]Grwp Tai Arfordirol1833321632121153369
[Ehangu]Cymdeithas Tai Cantref18294712243683
[Ehangu]Grwp Cynefin21325313457
[Ehangu]Cymdeithas Tai Cymdogaeth Gwalia.......
[Ehangu]Cymdeithas Tai Eryri.......
[Ehangu]Hafan Cymru2302312326
[Ehangu]Cymdeithas Tai Cynon Taf.......
[Ehangu]Grwp Cartrefu Cymunedol Cynon-Tâf39145326365118
[Ehangu]Cymdeithas Tai Dewi Sant.......
[Ehangu]Cymdeithas Tai Dyffryn Dwyreiniol.......
[Ehangu]Fairlake Living.......
[Ehangu]Perchenogaerth Fairlake.......
[Ehangu]Cymdeithas Tai Teulu (Cymru)4995144161329173
[Ehangu]Cymdeithas Tai Dewis Cyntaf202222272951
[Ehangu]Gofal a Chymorth Gwalia.......
[Ehangu]Cymdeithas Tai Gwalia Rest Bay (Rhannu Ecwiti - Perchnogaeth ar y cyd)0000111
[Ehangu]Grwp Tai Gwalia(r) 121131(r) 25242172214(r) 466
[Ehangu]Cymdeithas Tai Gwerin (Cymru).......
[Ehangu]Cymdeithas Tai Gydweithredol Gwynfyd1010001
[Ehangu]Cymdeithas Tai Cymorth Hafod3203200032
[Ehangu]Cymdeithas Tai Hafod1682410125
[Ehangu]Linc Cymru14203411213266
[Ehangu]Tai Melin8218329029112
[Ehangu]Cymdeithas Tai Merthyr2419432192164
[Ehangu]Cartrefi Cwmoedd Merthyr3811415241317169
[Ehangu]Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru5515601157
[Ehangu]Tai Sir Fynwy595611527103130245
[Ehangu]Cartrefi Dinas Casnewydd2851730211197208510
[Ehangu]Derwen2412502227
[Ehangu]Cymdeithas Tai Trenewydd.......
[Ehangu]Cymdeithas Tai Newydd56288444044128
[Ehangu]Cymdeithas Tai Gogledd Cymru461478293784
[Ehangu]Cartrefi NPT45711156819409428996
[Ehangu]Gofal a Thrwsio Gorllewin Cymru0000000
[Ehangu]Cartrefi Mill Bay0000000
[Ehangu]Tai Sir Benfro2502505530
[Ehangu]Cymdeithas Tai Pennant.......
[Ehangu]Cymdeithas Tai Pwylaidd190191321534
[Ehangu]Cymdeithas Tai Pontypridd a'r Cylch.......
[Ehangu]Trivallis36729666375236311974
[Ehangu]Byw â Chymorth Reach0000000
[Ehangu]Cymdeithas Tai Rhondda4385126062113
[Ehangu]Cymdeithas Tai Esgobaethol Dewi Sant0000000
[Ehangu]Grwp Seren0000000
[Ehangu]Solas Cymru0000000
[Ehangu]Cymdeithas Tai Soroptimydd (Caerfyrddin)1001002212
[Ehangu]Cymdeithas Tai Soroptimydd (Dinbych a'r Clych).......
[Ehangu]Cymdeithas Tai Abertawe.......
[Ehangu]Cymdeithas Tai Taf2362906635
[Ehangu]Tai Cymunedol Tai Calon34226368255282537905
[Ehangu]Tai Ceredigion1816341521751
[Ehangu]Cymdeithas Tai Ty Glas0000000
[Ehangu]Cymdeithas Tai Unedig Cymru126112731316143
[Ehangu]Tai Cymoedd i'r Arfordir3031531832023341
[Ehangu]Tai Wales and West19224216102131247
[Ehangu]Cymdeithas Tai Merched Ifanc (YWHA).......
[Ehangu]Pobl Living0000000
[Ehangu]Grwp pobl0000000

Metadata

Teitl
Gwag Tai cymdeithasol

Diweddariad diwethaf
1 Mawrth 2018 1 Mawrth 2018

Diweddariad nesaf
Mawrth 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am leoedd gwag mewn tai cymdeithasol, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cwmpasu nifer y tai gwag yn stoc dai Awdurdodau Lleol a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig. Mae'r wybodaeth yn cael ei chasglu trwy ffurflenni blynyddol newydd gan landlordiaid cymdeithasol Cymru er mwyn monitro tueddiadau dros amser yng nghyfran y stoc dai sy'n dai gwag.

Mae anheddau gwag yn cynnwys:
1.)Anheddau sy'n destun neu sy'n disgwyl gwaith adfer, trosi neu wella mawr;
2.)Anheddau gwag sydd wedi derbyn cymeradwyaeth ffurfiol ar gyfer eu gwerthu neu eu dymchwel ar yr amod eu bod yn dal i fod yn rhan o anheddau HRA (Cyfrif Refeniw Tai);
3.)Yr holl anheddau gwag i'w gwerthu, waeth a ydynt yn disgwyl cael eu gwerthu neu'n cael eu hatgyweirio cyn cael eu gwerthu;
4.)Anheddau gwag sy'n destun gorchmynion dymchwel neu gau neu sydd wedi'u caffael i'w dymchwel o dan Ran VI neu IX o Ddeddf Tai 1985.

Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn hepgor anheddau gwag lle mae cynnig tenantiaeth wedi'i dderbyn, hyd yn oed os na fydd unrhyw rent yn cael ei dalu ar ddiwedd y flwyddyn ariannol.


Casgliad data a dull cyfrifo
The information presented here is collected via annual returns from Local Authorities and Registered Social Landlords as at 31 March each year.

In 2014-15, ‘Flintshire’ was unable to provide data on the number of Vacancies. Therefore, 2013-14 has been used for 2014-15 to provide a more accurate ‘local authority’ total and ‘Wales level’ total. Care should be taken when using data for Flintshire for 2014-15, and the calculated local authority and Wales total in comparison to previous years.

During the 2009-10 and 2010-11 data collection and validation, some landlords were unable to either submit data or to resolve validation errors. Where this is the case, the best available estimate of the missing or incorrect data has been used. Whilst this should have only a small effect on data at a Wales level, care may be needed when using data for specific areas and providers. The list below details the issues:
1.) Data on vacancies for Blaenau Gwent was unavailable, so 2008-09 data has been used for 2009-10;
2.) For 2008-09 2009-10 and 2010-11 Abbeyfield societies, Almshouse Charities and Co-ownership societies were not required to complete a vacancies return;
3.) Data for Gwalia Housing Group was unavailable for 2010-11 and 2011-12, so 2009-10 data has been used for both years.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1996-97 ymlaen.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae data cyn y cyfnod diwethaf sydd wedi'i ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf wedi'i nodi gydag (r).

Ansawdd ystadegol
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Allweddeiriau
Tai, Swyddi Gwag, Hunangynhwysol, An hunangynhwysol, Gosodiadau