Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Swyddi gwag yn ôl darparwr, argaeledd a hyd
None
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
Ardal 1[Hidlo]
Côd Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Gwacter[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Gwacter 1[Hidlo]
-
Gwacter 2[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Hyd[Hidlo]
-
Hyd 1
[Lleihau]Argaeledd(Esgynnol)[Hidlo]
-
Argaeledd 1
[Lleihau]Darparwr[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Darparwr 1
-
-
[Lleihau]Darparwr 2
-
-
Darparwr 3
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
[Lleihau]Gwag am llai na 6 mis[Lleihau]Gwag am 6 mis neu'n fwy
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliAr gael i osodCliciwch yma i ddidoliDdim ar gael i osodCliciwch yma i ddidoliAr gael i osodCliciwch yma i ddidoliDdim ar gael i osod
[Lleihau]Cymru(r) 3,5712,663(r) 6,2348111,7942,605(r) 8,839
Cymru[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Lleol1,1031,6172,7202223615833,303
Cyfanswm Awdurdodau Lleol[Ehangu]Ynys Môn2235572693592
[Ehangu]Gwynedd.......
[Ehangu]Conwy.......
[Ehangu]Sir Ddinbych17496611268
[Ehangu]Sir y Flint30174204114152256
[Ehangu]Wrecsam625466086060120728
[Ehangu]Powys613714314142185
[Ehangu]Ceredigion.......
[Ehangu]Sir Benfro5411516926531200
[Ehangu]Sir Gaerfyrddin285829325117142435
[Ehangu]Abertawe10336446731316483
[Ehangu]Castell-nedd Port Talbot.......
[Ehangu]Pen-y-bont ar Ogwr0000000
[Ehangu]Bro Morgannwg902111132831142
[Ehangu]Caerdydd36013373371249422
[Ehangu]Rhondda Cynon Taf.......
[Ehangu]Merthyr Tudful.......
[Ehangu]Caerffili74155229293463292
[Ehangu]Blaenau Gwent.......
[Ehangu]Torfaen.......
[Ehangu]Sir Fynwy.......
[Ehangu]Casnewydd.......
[Lleihau]Cyfanswm Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig(r) 2,4681,046(r) 3,5145891,4332,022(r) 5,536
Cyfanswm Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig[Ehangu]Cyfanswm Abbeyfield4014184185126
[Ehangu]Cymdeithas Tai Aelwyd911000010
[Ehangu]Cyfanswm Elusendai3033258
[Ehangu]Cymdeithas Tai Baneswell2132136
[Ehangu]Cymdeithas Tai Esgobaethol Bangor0000000
[Ehangu]Cymdeithas Tai Bro Myrddin35803311
[Ehangu]Tai Cymunedol Bron Afon153115410010164
[Ehangu]Cymdeithas Tai Cadwyn0550202025
[Ehangu]Cymdeithas Tai Cymuned Caerdydd278350111146
[Ehangu]Cymdeithas Tai YMCA Caerdydd0000000
[Ehangu]Gofal a Thrwsio Powys0000000
[Ehangu]Cartrefi Conwy10819112122113
[Ehangu]Cartrefi Cymunedol Gwynedd221041263586121247
[Ehangu]Cymdeithas Tai Castell (Cymru)0000000
[Ehangu]Cymdeithas Tai Charter6987703030107
[Ehangu]Cymdeithas Tai Clwyd Alyn85186142135121
[Ehangu]Grwp Tai Arfordirol1023213487785219
[Ehangu]Cymdeithas Tai Cantref18294712243683
[Ehangu]Grwp Cynefin12193113435
[Ehangu]Cymdeithas Tai Cymdogaeth Gwalia.......
[Ehangu]Cymdeithas Tai Eryri.......
[Ehangu]Hafan Cymru1201212315
[Ehangu]Cymdeithas Tai Cynon Taf.......
[Ehangu]Grwp Cartrefu Cymunedol Cynon-Tâf2812402454787
[Ehangu]Cymdeithas Tai Dewi Sant.......
[Ehangu]Cymdeithas Tai Dyffryn Dwyreiniol.......
[Ehangu]Fairlake Living.......
[Ehangu]Perchenogaerth Fairlake.......
[Ehangu]Cymdeithas Tai Teulu (Cymru)2980109131326135
[Ehangu]Cymdeithas Tai Dewis Cyntaf0221235
[Ehangu]Gofal a Chymorth Gwalia.......
[Ehangu]Cymdeithas Tai Gwalia Rest Bay (Rhannu Ecwiti - Perchnogaeth ar y cyd)0000111
[Ehangu]Grwp Tai Gwalia(r) 10274(r) 17636155191(r) 367
[Ehangu]Cymdeithas Tai Gwerin (Cymru).......
[Ehangu]Cymdeithas Tai Gydweithredol Gwynfyd0000000
[Ehangu]Cymdeithas Tai Cymorth Hafod1901900019
[Ehangu]Cymdeithas Tai Hafod581310114
[Ehangu]Linc Cymru11142511142550
[Ehangu]Tai Melin481492302372
[Ehangu]Cymdeithas Tai Merthyr15112621329
[Ehangu]Cartrefi Cwmoedd Merthyr298911841317135
[Ehangu]Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru3013100031
[Ehangu]Tai Sir Fynwy383876272855131
[Ehangu]Cartrefi Dinas Casnewydd225142392124126365
[Ehangu]Derwen1311402216
[Ehangu]Cymdeithas Tai Trenewydd.......
[Ehangu]Cymdeithas Tai Newydd3214462363884
[Ehangu]Cymdeithas Tai Gogledd Cymru291308253363
[Ehangu]Cartrefi NPT2797034912265277626
[Ehangu]Gofal a Thrwsio Gorllewin Cymru0000000
[Ehangu]Cartrefi Mill Bay0000000
[Ehangu]Tai Sir Benfro1801804422
[Ehangu]Cymdeithas Tai Pennant.......
[Ehangu]Cymdeithas Tai Pwylaidd1301370720
[Ehangu]Cymdeithas Tai Pontypridd a'r Cylch.......
[Ehangu]Trivallis22722845550153203658
[Ehangu]Byw â Chymorth Reach0000000
[Ehangu]Cymdeithas Tai Rhondda294331444578
[Ehangu]Cymdeithas Tai Esgobaethol Dewi Sant0000000
[Ehangu]Grwp Seren0000000
[Ehangu]Solas Cymru0000000
[Ehangu]Cymdeithas Tai Soroptimydd (Caerfyrddin)1010223
[Ehangu]Cymdeithas Tai Soroptimydd (Dinbych a'r Clych).......
[Ehangu]Cymdeithas Tai Abertawe.......
[Ehangu]Cymdeithas Tai Taf1462004424
[Ehangu]Tai Cymunedol Tai Calon22126247188157345592
[Ehangu]Tai Ceredigion1216281521745
[Ehangu]Cymdeithas Tai Ty Glas0000000
[Ehangu]Cymdeithas Tai Unedig Cymru67168291179
[Ehangu]Tai Cymoedd i'r Arfordir2391525431114268
[Ehangu]Tai Wales and West1282415282129181
[Ehangu]Cymdeithas Tai Merched Ifanc (YWHA).......
[Ehangu]Seren Living0000000

Metadata

Teitl
Gwag Tai cymdeithasol

Diweddariad diwethaf
1 Mawrth 2017 1 Mawrth 2017

Diweddariad nesaf
Mawrth 2018

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am leoedd gwag mewn tai cymdeithasol, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.tai@cymru.gsi.gov.uk

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cwmpasu nifer y tai gwag yn stoc dai Awdurdodau Lleol a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig. Mae'r wybodaeth yn cael ei chasglu trwy ffurflenni blynyddol newydd gan landlordiaid cymdeithasol Cymru er mwyn monitro tueddiadau dros amser yng nghyfran y stoc dai sy'n dai gwag.

Mae anheddau gwag yn cynnwys:
1.)Anheddau sy'n destun neu sy'n disgwyl gwaith adfer, trosi neu wella mawr;
2.)Anheddau gwag sydd wedi derbyn cymeradwyaeth ffurfiol ar gyfer eu gwerthu neu eu dymchwel ar yr amod eu bod yn dal i fod yn rhan o anheddau HRA (Cyfrif Refeniw Tai);
3.)Yr holl anheddau gwag i'w gwerthu, waeth a ydynt yn disgwyl cael eu gwerthu neu'n cael eu hatgyweirio cyn cael eu gwerthu;
4.)Anheddau gwag sy'n destun gorchmynion dymchwel neu gau neu sydd wedi'u caffael i'w dymchwel o dan Ran VI neu IX o Ddeddf Tai 1985.

Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn hepgor anheddau gwag lle mae cynnig tenantiaeth wedi'i dderbyn, hyd yn oed os na fydd unrhyw rent yn cael ei dalu ar ddiwedd y flwyddyn ariannol.


Casgliad data a dull cyfrifo
The information presented here is collected via annual returns from Local Authorities and Registered Social Landlords as at 31 March each year.

In 2014-15, ‘Flintshire’ was unable to provide data on the number of Vacancies. Therefore, 2013-14 has been used for 2014-15 to provide a more accurate ‘local authority’ total and ‘Wales level’ total. Care should be taken when using data for Flintshire for 2014-15, and the calculated local authority and Wales total in comparison to previous years.

During the 2009-10 and 2010-11 data collection and validation, some landlords were unable to either submit data or to resolve validation errors. Where this is the case, the best available estimate of the missing or incorrect data has been used. Whilst this should have only a small effect on data at a Wales level, care may be needed when using data for specific areas and providers. The list below details the issues:
1.) Data on vacancies for Blaenau Gwent was unavailable, so 2008-09 data has been used for 2009-10;
2.) For 2008-09 2009-10 and 2010-11 Abbeyfield societies, Almshouse Charities and Co-ownership societies were not required to complete a vacancies return;
3.) Data for Gwalia Housing Group was unavailable for 2010-11 and 2011-12, so 2009-10 data has been used for both years.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1996-97 ymlaen.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae data cyn y cyfnod diwethaf sydd wedi'i ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf wedi'i nodi gydag (r).

Ansawdd ystadegol
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Allweddeiriau
Tai, Swyddi Gwag, Hunangynhwysol, An hunangynhwysol, Gosodiadau