Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Swyddi gwag yn ôl darparwr a'r math o swydd wag
None
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
Ardal 1[Hidlo]
Côd Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Argaeledd[Hidlwyd]
-
Argaeledd 1[Hidlo]
[Lleihau]Hyd[Hidlwyd]
-
Hyd 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Gwacter[Hidlo]
-
[Lleihau]Gwacter 1
-
Gwacter 2
[Lleihau]Darparwr[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Darparwr 1
-
-
[Lleihau]Darparwr 2
-
-
Darparwr 3
[Lleihau]Crynodeb stoc hunangynhwysolCliciwch yma i ddidoliCrynodeb stoc hunangynhwysol
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAnhunangynhwysol[Lleihau]Cyfanswm hunangynhwysolCliciwch yma i ddidoliCyfanswm hunangynhwysol
Cliciwch yma i ddidoliAnghenion cyffredinol hunangynhwysolCliciwch yma i ddidoliHunangynhwysol cysgodol (2011-12 ymlaen yn unig)Cliciwch yma i ddidoliHunangynhwysol cefnogi eraill (2011-12 ymlaen yn unig)Cliciwch yma i ddidoliCysgodol hunangynhwysolCliciwch yma i ddidoliHunangynhwysol cysgodol ac eraill a gefnogir
[Lleihau]Cymru5216,5111,554103(r) 1,657150(r) 8,318(r) 8,839
Cymru[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Lleol382,6326171062763,2653,303
Cyfanswm Awdurdodau Lleol[Ehangu]Ynys Môn0484404409292
[Ehangu]Gwynedd........
[Ehangu]Conwy........
[Ehangu]Sir Ddinbych0353303306868
[Ehangu]Sir y Flint012712901290256256
[Ehangu]Wrecsam0649790790728728
[Ehangu]Powys0109760760185185
[Ehangu]Ceredigion........
[Ehangu]Sir Benfro361342010300164200
[Ehangu]Sir Gaerfyrddin0380550550435435
[Ehangu]Abertawe0453300300483483
[Ehangu]Castell-nedd Port Talbot........
[Ehangu]Pen-y-bont ar Ogwr00000000
[Ehangu]Bro Morgannwg0123190190142142
[Ehangu]Caerdydd2383370370420422
[Ehangu]Rhondda Cynon Taf........
[Ehangu]Merthyr Tudful........
[Ehangu]Caerffili0191950956292292
[Ehangu]Blaenau Gwent........
[Ehangu]Torfaen........
[Ehangu]Sir Fynwy........
[Ehangu]Casnewydd........
[Lleihau]Cyfanswm Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig4833,87993793(r) 1,030144(r) 5,053(r) 5,536
Cyfanswm Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig[Ehangu]Cyfanswm Abbeyfield97029029029126
[Ehangu]Cymdeithas Tai Aelwyd001001001010
[Ehangu]Cyfanswm Elusendai06202088
[Ehangu]Cymdeithas Tai Baneswell06000066
[Ehangu]Cymdeithas Tai Esgobaethol Bangor00000000
[Ehangu]Cymdeithas Tai Bro Myrddin01010101111
[Ehangu]Tai Cymunedol Bron Afon0139025250164164
[Ehangu]Cymdeithas Tai Cadwyn02500002525
[Ehangu]Cymdeithas Tai Cymuned Caerdydd03853804646
[Ehangu]Cymdeithas Tai YMCA Caerdydd00000000
[Ehangu]Gofal a Thrwsio Powys00000000
[Ehangu]Cartrefi Conwy081320320113113
[Ehangu]Cartrefi Cymunedol Gwynedd0182650650247247
[Ehangu]Cymdeithas Tai Castell (Cymru)00000000
[Ehangu]Cymdeithas Tai Charter3764066070107
[Ehangu]Cymdeithas Tai Clwyd Alyn1061490491111121
[Ehangu]Grwp Tai Arfordirol0185266322219219
[Ehangu]Cymdeithas Tai Cantref10576101607383
[Ehangu]Grwp Cynefin03221303535
[Ehangu]Cymdeithas Tai Cymdogaeth Gwalia........
[Ehangu]Cymdeithas Tai Eryri........
[Ehangu]Hafan Cymru120121201415
[Ehangu]Cymdeithas Tai Cynon Taf........
[Ehangu]Grwp Cartrefu Cymunedol Cynon-Tâf3741001008487
[Ehangu]Cymdeithas Tai Dewi Sant........
[Ehangu]Cymdeithas Tai Dyffryn Dwyreiniol........
[Ehangu]Fairlake Living........
[Ehangu]Perchenogaerth Fairlake........
[Ehangu]Cymdeithas Tai Teulu (Cymru)2481221471133135
[Ehangu]Cymdeithas Tai Dewis Cyntaf40011015
[Ehangu]Gofal a Chymorth Gwalia........
[Ehangu]Cymdeithas Tai Gwalia Rest Bay (Rhannu Ecwiti - Perchnogaeth ar y cyd)01000011
[Ehangu]Grwp Tai Gwalia157154280(r) 2828(r) 210(r) 367
[Ehangu]Cymdeithas Tai Gwerin (Cymru)........
[Ehangu]Cymdeithas Tai Gydweithredol Gwynfyd00000000
[Ehangu]Cymdeithas Tai Cymorth Hafod1200334719
[Ehangu]Cymdeithas Tai Hafod01040401414
[Ehangu]Linc Cymru04540415050
[Ehangu]Tai Melin0492032307272
[Ehangu]Cymdeithas Tai Merthyr0181101102929
[Ehangu]Cartrefi Cwmoedd Merthyr01285270135135
[Ehangu]Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru03100003131
[Ehangu]Tai Sir Fynwy040910910131131
[Ehangu]Cartrefi Dinas Casnewydd2287760760363365
[Ehangu]Derwen011001051616
[Ehangu]Cymdeithas Tai Trenewydd........
[Ehangu]Cymdeithas Tai Newydd07950508484
[Ehangu]Cymdeithas Tai Gogledd Cymru22206121834163
[Ehangu]Cartrefi NPT120436700700506626
[Ehangu]Gofal a Thrwsio Gorllewin Cymru00000000
[Ehangu]Cartrefi Mill Bay00000000
[Ehangu]Tai Sir Benfro02010112222
[Ehangu]Cymdeithas Tai Pennant........
[Ehangu]Cymdeithas Tai Pwylaidd00000202020
[Ehangu]Cymdeithas Tai Pontypridd a'r Cylch........
[Ehangu]Trivallis0609490490658658
[Ehangu]Byw â Chymorth Reach00000000
[Ehangu]Cymdeithas Tai Rhondda07530307878
[Ehangu]Cymdeithas Tai Esgobaethol Dewi Sant00000000
[Ehangu]Grwp Seren00000000
[Ehangu]Solas Cymru00000000
[Ehangu]Cymdeithas Tai Soroptimydd (Caerfyrddin)03000033
[Ehangu]Cymdeithas Tai Soroptimydd (Dinbych a'r Clych)........
[Ehangu]Cymdeithas Tai Abertawe........
[Ehangu]Cymdeithas Tai Taf61800001824
[Ehangu]Tai Cymunedol Tai Calon042616601660592592
[Ehangu]Tai Ceredigion0242102104545
[Ehangu]Cymdeithas Tai Ty Glas00000000
[Ehangu]Cymdeithas Tai Unedig Cymru0581271927979
[Ehangu]Tai Cymoedd i'r Arfordir0256100102268268
[Ehangu]Tai Wales and West081960964181181
[Ehangu]Cymdeithas Tai Merched Ifanc (YWHA)........
[Ehangu]Seren Living00000000

Metadata

Teitl
Gwag Tai cymdeithasol

Diweddariad diwethaf
1 Mawrth 2017 1 Mawrth 2017

Diweddariad nesaf
Mawrth 2018

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am leoedd gwag mewn tai cymdeithasol, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.tai@cymru.gsi.gov.uk

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cwmpasu nifer y tai gwag yn stoc dai Awdurdodau Lleol a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig. Mae'r wybodaeth yn cael ei chasglu trwy ffurflenni blynyddol newydd gan landlordiaid cymdeithasol Cymru er mwyn monitro tueddiadau dros amser yng nghyfran y stoc dai sy'n dai gwag.

Mae anheddau gwag yn cynnwys:
1.)Anheddau sy'n destun neu sy'n disgwyl gwaith adfer, trosi neu wella mawr;
2.)Anheddau gwag sydd wedi derbyn cymeradwyaeth ffurfiol ar gyfer eu gwerthu neu eu dymchwel ar yr amod eu bod yn dal i fod yn rhan o anheddau HRA (Cyfrif Refeniw Tai);
3.)Yr holl anheddau gwag i'w gwerthu, waeth a ydynt yn disgwyl cael eu gwerthu neu'n cael eu hatgyweirio cyn cael eu gwerthu;
4.)Anheddau gwag sy'n destun gorchmynion dymchwel neu gau neu sydd wedi'u caffael i'w dymchwel o dan Ran VI neu IX o Ddeddf Tai 1985.

Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn hepgor anheddau gwag lle mae cynnig tenantiaeth wedi'i dderbyn, hyd yn oed os na fydd unrhyw rent yn cael ei dalu ar ddiwedd y flwyddyn ariannol.


Casgliad data a dull cyfrifo
The information presented here is collected via annual returns from Local Authorities and Registered Social Landlords as at 31 March each year.

In 2014-15, ‘Flintshire’ was unable to provide data on the number of Vacancies. Therefore, 2013-14 has been used for 2014-15 to provide a more accurate ‘local authority’ total and ‘Wales level’ total. Care should be taken when using data for Flintshire for 2014-15, and the calculated local authority and Wales total in comparison to previous years.

During the 2009-10 and 2010-11 data collection and validation, some landlords were unable to either submit data or to resolve validation errors. Where this is the case, the best available estimate of the missing or incorrect data has been used. Whilst this should have only a small effect on data at a Wales level, care may be needed when using data for specific areas and providers. The list below details the issues:
1.) Data on vacancies for Blaenau Gwent was unavailable, so 2008-09 data has been used for 2009-10;
2.) For 2008-09 2009-10 and 2010-11 Abbeyfield societies, Almshouse Charities and Co-ownership societies were not required to complete a vacancies return;
3.) Data for Gwalia Housing Group was unavailable for 2010-11 and 2011-12, so 2009-10 data has been used for both years.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1996-97 ymlaen.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae data cyn y cyfnod diwethaf sydd wedi'i ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf wedi'i nodi gydag (r).

Ansawdd ystadegol
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Allweddeiriau
Tai, Swyddi Gwag, Hunangynhwysol, An hunangynhwysol, Gosodiadau