Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Swyddi gwag yn ôl darparwr a'r math o swydd wag
None
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
Ardal 1[Hidlo]
Côd Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Argaeledd[Hidlwyd]
-
Argaeledd 1[Hidlo]
[Lleihau]Hyd[Hidlwyd]
-
Hyd 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Gwacter[Hidlo]
-
[Lleihau]Gwacter 1
-
Gwacter 2
[Lleihau]Darparwr[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Darparwr 1
-
-
[Lleihau]Darparwr 2
-
-
Darparwr 3
[Lleihau]Crynodeb stoc hunangynhwysolCliciwch yma i ddidoliCrynodeb stoc hunangynhwysol
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAnhunangynhwysol[Lleihau]Cyfanswm hunangynhwysolCliciwch yma i ddidoliCyfanswm hunangynhwysol
Cliciwch yma i ddidoliAnghenion cyffredinol hunangynhwysolCliciwch yma i ddidoliHunangynhwysol cysgodol (2011-12 ymlaen yn unig)Cliciwch yma i ddidoliHunangynhwysol cefnogi eraill (2011-12 ymlaen yn unig)Cliciwch yma i ddidoliCysgodol hunangynhwysolCliciwch yma i ddidoliHunangynhwysol cysgodol ac eraill a gefnogir (hyd at 2010-11 yn unig)
[Lleihau]Cymru2382,93478841829563,8194,057
Cymru[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Lleol171,110292729951,4141,431
Cyfanswm Awdurdodau Lleol[Ehangu]Ynys Môn09000099
[Ehangu]Gwynedd........
[Ehangu]Conwy........
[Ehangu]Sir Ddinbych0153103104646
[Ehangu]Sir y Flint044620620106106
[Ehangu]Wrecsam0234260260260260
[Ehangu]Powys079560560135135
[Ehangu]Ceredigion........
[Ehangu]Sir Benfro1725771403956
[Ehangu]Sir Gaerfyrddin0191150150206206
[Ehangu]Abertawe0212200200232232
[Ehangu]Castell-nedd Port Talbot........
[Ehangu]Pen-y-bont ar Ogwr........
[Ehangu]Bro Morgannwg03450503939
[Ehangu]Caerdydd01289090137137
[Ehangu]Rhondda Cynon Taf........
[Ehangu]Merthyr Tudful........
[Ehangu]Caerffili0139610615205205
[Ehangu]Blaenau Gwent........
[Ehangu]Torfaen........
[Ehangu]Sir Fynwy........
[Ehangu]Casnewydd........
[Lleihau]Cyfanswm Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig2211,82449634530512,4052,626
Cyfanswm Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig[Ehangu]Cyfanswm Abbeyfield59190901069
[Ehangu]Cymdeithas Tai Aelwyd00505055
[Ehangu]Cyfanswm Elusendai03101044
[Ehangu]Cymdeithas Tai Baneswell07000077
[Ehangu]Cymdeithas Tai Esgobaethol Bangor00000000
[Ehangu]Cymdeithas Tai Bro Myrddin06000066
[Ehangu]Tai Cymunedol Bron Afon04707705454
[Ehangu]Cymdeithas Tai Cadwyn01500001515
[Ehangu]Cymdeithas Tai Cymuned Caerdydd02002202222
[Ehangu]Cymdeithas Tai YMCA Caerdydd00000000
[Ehangu]Gofal a Thrwsio Powys........
[Ehangu]Cartrefi Conwy07590908484
[Ehangu]Cartrefi Cymunedol Gwynedd0331501504848
[Ehangu]Cymdeithas Tai Castell (Cymru)........
[Ehangu]Cymdeithas Tai Charter162900002945
[Ehangu]Cymdeithas Tai Clwyd Alyn11293303316374
[Ehangu]Grwp Tai Arfordirol0131150154150150
[Ehangu]Cymdeithas Tai Cantref........
[Ehangu]Grwp Cynefin02020202222
[Ehangu]Cymdeithas Tai Cymdogaeth Gwalia........
[Ehangu]Cymdeithas Tai Eryri........
[Ehangu]Hafan Cymru200990911
[Ehangu]Cymdeithas Tai Cynon Taf........
[Ehangu]Grwp Cartrefu Cymunedol Cynon-Tâf02380803131
[Ehangu]Cymdeithas Tai Dewi Sant........
[Ehangu]Cymdeithas Tai Dyffryn Dwyreiniol........
[Ehangu]Fairlake Living........
[Ehangu]Perchenogaerth Fairlake........
[Ehangu]Cymdeithas Tai Teulu (Cymru)02162893838
[Ehangu]Cymdeithas Tai Dewis Cyntaf4500110146
[Ehangu]Gofal a Chymorth Gwalia........
[Ehangu]Cymdeithas Tai Gwalia Rest Bay (Rhannu Ecwiti - Perchnogaeth ar y cyd)00000000
[Ehangu]Grwp Tai Gwalia195810111118099
[Ehangu]Cymdeithas Tai Gwerin (Cymru)........
[Ehangu]Cymdeithas Tai Gydweithredol Gwynfyd01000011
[Ehangu]Cymdeithas Tai Cymorth Hafod503362813
[Ehangu]Cymdeithas Tai Hafod01100001111
[Ehangu]Linc Cymru01501101616
[Ehangu]Tai Melin0261401404040
[Ehangu]Cymdeithas Tai Merthyr02960603535
[Ehangu]Cartrefi Cwmoedd Merthyr03400003434
[Ehangu]Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru02600002626
[Ehangu]Tai Sir Fynwy063510510114114
[Ehangu]Cartrefi Dinas Casnewydd195490490144145
[Ehangu]Derwen001001011111
[Ehangu]Cymdeithas Tai Trenewydd........
[Ehangu]Cymdeithas Tai Newydd0291501504444
[Ehangu]Cymdeithas Tai Gogledd Cymru18751202021
[Ehangu]Cartrefi NPT54271450450316370
[Ehangu]Gofal a Thrwsio Gorllewin Cymru........
[Ehangu]Cartrefi Mill Bay........
[Ehangu]Tai Sir Benfro06202088
[Ehangu]Cymdeithas Tai Pennant........
[Ehangu]Cymdeithas Tai Pwylaidd00000141414
[Ehangu]Cymdeithas Tai Pontypridd a'r Cylch........
[Ehangu]Trivallis0275410410316316
[Ehangu]Byw â Chymorth Reach........
[Ehangu]Cymdeithas Tai Rhondda03500003535
[Ehangu]Cymdeithas Tai Esgobaethol Dewi Sant00000000
[Ehangu]Grwp Seren........
[Ehangu]Solas Cymru........
[Ehangu]Cymdeithas Tai Soroptimydd (Caerfyrddin)09000099
[Ehangu]Cymdeithas Tai Soroptimydd (Dinbych a'r Clych)........
[Ehangu]Cymdeithas Tai Abertawe........
[Ehangu]Cymdeithas Tai Taf470000711
[Ehangu]Tai Cymunedol Tai Calon0217960960313313
[Ehangu]Tai Ceredigion15000056
[Ehangu]Cymdeithas Tai Ty Glas00000000
[Ehangu]Cymdeithas Tai Unedig Cymru349931206164
[Ehangu]Tai Cymoedd i'r Arfordir06670707373
[Ehangu]Tai Wales and West0292802896666
[Ehangu]Cymdeithas Tai Merched Ifanc (YWHA)........
[Ehangu]Pobl Living00000000
[Ehangu]Grwp pobl00000000

Metadata

Teitl
Gwag Tai cymdeithasol

Diweddariad diwethaf
1 Mawrth 2018 1 Mawrth 2018

Diweddariad nesaf
Mawrth 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am leoedd gwag mewn tai cymdeithasol, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cwmpasu nifer y tai gwag yn stoc dai Awdurdodau Lleol a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig. Mae'r wybodaeth yn cael ei chasglu trwy ffurflenni blynyddol newydd gan landlordiaid cymdeithasol Cymru er mwyn monitro tueddiadau dros amser yng nghyfran y stoc dai sy'n dai gwag.

Mae anheddau gwag yn cynnwys:
1.)Anheddau sy'n destun neu sy'n disgwyl gwaith adfer, trosi neu wella mawr;
2.)Anheddau gwag sydd wedi derbyn cymeradwyaeth ffurfiol ar gyfer eu gwerthu neu eu dymchwel ar yr amod eu bod yn dal i fod yn rhan o anheddau HRA (Cyfrif Refeniw Tai);
3.)Yr holl anheddau gwag i'w gwerthu, waeth a ydynt yn disgwyl cael eu gwerthu neu'n cael eu hatgyweirio cyn cael eu gwerthu;
4.)Anheddau gwag sy'n destun gorchmynion dymchwel neu gau neu sydd wedi'u caffael i'w dymchwel o dan Ran VI neu IX o Ddeddf Tai 1985.

Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn hepgor anheddau gwag lle mae cynnig tenantiaeth wedi'i dderbyn, hyd yn oed os na fydd unrhyw rent yn cael ei dalu ar ddiwedd y flwyddyn ariannol.


Casgliad data a dull cyfrifo
The information presented here is collected via annual returns from Local Authorities and Registered Social Landlords as at 31 March each year.

In 2014-15, ‘Flintshire’ was unable to provide data on the number of Vacancies. Therefore, 2013-14 has been used for 2014-15 to provide a more accurate ‘local authority’ total and ‘Wales level’ total. Care should be taken when using data for Flintshire for 2014-15, and the calculated local authority and Wales total in comparison to previous years.

During the 2009-10 and 2010-11 data collection and validation, some landlords were unable to either submit data or to resolve validation errors. Where this is the case, the best available estimate of the missing or incorrect data has been used. Whilst this should have only a small effect on data at a Wales level, care may be needed when using data for specific areas and providers. The list below details the issues:
1.) Data on vacancies for Blaenau Gwent was unavailable, so 2008-09 data has been used for 2009-10;
2.) For 2008-09 2009-10 and 2010-11 Abbeyfield societies, Almshouse Charities and Co-ownership societies were not required to complete a vacancies return;
3.) Data for Gwalia Housing Group was unavailable for 2010-11 and 2011-12, so 2009-10 data has been used for both years.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1996-97 ymlaen.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae data cyn y cyfnod diwethaf sydd wedi'i ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf wedi'i nodi gydag (r).

Ansawdd ystadegol
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Allweddeiriau
Tai, Swyddi Gwag, Hunangynhwysol, An hunangynhwysol, Gosodiadau