Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Bodlonrwydd cyffredinol teithwyr â’u taith ar Drenau Arriva Cymru ar adeg yr arolwg
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure1
Bodlonrwydd teithwyr[Hidlo]
Adeg yr arolwg[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliMaint Sampl (nifer)Cliciwch yma i ddidoliBodlon neu dda (%)Cliciwch yma i ddidoliHeb fod yn fodlon nac yn anfodlon (%)Cliciwch yma i ddidoliAnfodlon neu wael (%)Cliciwch yma i ddidoliPob gweithredwr rhanbarthol – bodlon neu dda (%)
Gwanwyn 200671379111085
Tymor yr Hydref 20067998011984
Gwanwyn 20077818410682
Tymor yr Hydref 2007775859683
Gwanwyn 20087828311684
Tymor yr Hydref 2008730867786
Gwanwyn 2009791879386
Tymor yr Hydref 2009775869589
Gwanwyn 2010999888488
Tymor yr Hydref 2010757878586
Gwanwyn 2011912878586
Tymor yr Hydref 20111,5098411587
Gwanwyn 20121,172887586
Tymor yr Hydref 20121,308888486
Gwanwyn 20131,201888484
Tymor yr Hydref 20131,2068610484
Gwanwyn 20141,0458311686
Tymor yr Hydref 20141,0338311684
Gwanwyn 20151,335899285
Tymor yr Hydref 20151,0558212688
Gwanwyn 20169708211785
Tymor yr Hydref 20161,0408211784
Gwanwyn 20171,2258311687
Tymor yr Hydref 20179777912983

Metadata

Teitl
Bodlonrwydd cyffredinol teithwyr â’u taith ar Drenau Arriva Cymru ar adeg yr arolwg

Diweddariad diwethaf
28th Mawrth 2018 28th Mawrth 2018

Diweddariad nesaf
Mawrth 2019 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Arolwg o Foddhad Teithwyr Rheilffordd, Passenger Focus

Cyswllt ebost
ystadegau.trafnidiaeth@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r data hyn yn rhoi gwybodaeth am fodlonrwydd cyffredinol teithwyr â’u taith ar Drenau Arriva Cymru. Cafwyd yr wybodaeth am fodlonrwydd teithwyr â gwasanaethau trên a chyfleusterau mewn gorsafoedd o’r arolygon o ddefnyddwyr rheilffyrdd a gynhaliwyd gan Passanger Focus. Mae’r arolwg yn gofyn yr un gyfres o gwestiynau am brofiadau teithwyr o ddefnyddio cerbydau a chyfleusterau’r rheilffyrdd yn ystod gwanwyn a hydref pob blwyddyn. Caiff y data eu cyflwyno yn ôl maint sampl (nifer) neu ganlyniadau’r arolwg (canran).

Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir ffigurau bodlonrwydd teithwyr drwy Arolwg Teithwyr Cenedlaethol (NPS) sy’n rhoi darlun o fodlonrwydd cwsmeriaid â theithio ar reilffyrdd. Cesglir barn teithwyr am wasanaethau trenau, ddwywaith y flwyddyn, gan ddefnyddio sampl cynrychioladol o deithiau teithwyr. Felly, gellir cymharu bodlonrwydd teithwyr â 30 o agweddau penodol ar y gwasanaeth a’u bodlonrwydd cyffredinol, dros gyfnod o amser. Dosberthir holiaduron mewn gorsafoedd i deithwyr sydd ar fin camu ar drên, a darperir amlen ragdaledig i ddychwelyd holiaduron. Ymgymerir â gwaith maes bob gwanwyn (yn bennaf ym mis Chwefror/Mawrth) ac yn yr hydref (yn bennaf ym mis Medi/Hydref) dros gyfnod o 11 wythnos. Pennir cwotâu ar gyfer holiaduron a ddychwelir, a phwysoliad ar gyfer canlyniadau’r arolwg ar sail gyffredinol ac yn ôl y diwrnod o’r wythnos/penwythnos, diben y daith a maint yr orsaf yn seiliedig ar wybodaeth gan bob Gwmni Trenau (TOC). Mae cynllun a phwysoliad y sampl hwn yn sicrhau bod data yn gynrychioladol o’r holl deithiau a wneir gan deithwyr gyda bob un TOC. Cesglir canlyniadau cenedlaethol drwy gyfuno data ar gyfer pob TOC gyda’i gilydd, gan bwysoli yn ôl nifer y teithiau.Caiff tua 33% o holiaduron a ddosberthir, eu dychwelyd ar gyfer pob arolwg. Caiff pob holiadur a ddychwelir ei wirio i gadarnhau bod y manylion a ddarperir ar gyfer taith wirioneddol, ac yna caiff ymateb i’r holiadur ei ddyrannu i’r Cwmni Trenau (TOC) priodol.

Gellir dod o hyd i gydymffurfiad yr arolwg hwn â safonau Ystadegau Gwladol, yn:
http://www.passengerfocus.org.uk/official-statistics Gellir dod o hyd i’r arolwg ei hun ar wefan Passenger Focus:

http://www.passengerfocus.org.uk/research/national-passenger-survey-introduction

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Mae'r ystadegau hyn yn ymwneud â chanlyniadau'r arolwg boddhad teithwyr yng Nghymru a Phrydain Fawr hyd at 2017.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Defnyddir yr ystadegau hyn o fewn Llywodraeth Cymru ac oddi allan iddi, er mwyn monitro tueddiadau mewn trafnidiaeth rheilffyrdd ac fel llinell sylfaen ar gyfer dadansoddi pellach.

Mae’r wybodaeth ar gyfer yr ystadegau hyn yn seiliedig ar amrywiaeth o arolygon o aelwydydd a gan unigolion, ac ar ddata gweinyddol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Caiff data ar gyfer cyfnodau blaenorol eu diweddaru’n rheolaidd. Gellir diwygio’r data ar gyfer y flwyddyn ariannol neu’r flwyddyn galendr gyfredol ar adeg datgan data’r flwyddyn nesaf.

Ansawdd ystadegol
Cesglir ffigurau bodlonrwydd teithwyr drwy Arolwg Teithwyr Cenedlaethol (NPS) sy’n rhoi darlun o fodlonrwydd cwsmeriaid â theithio ar reilffyrdd. Cesglir barn teithwyr am wasanaethau trenau, ddwywaith y flwyddyn, gan ddefnyddio sampl cynrychioladol o deithiau teithwyr. Felly, gellir cymharu bodlonrwydd teithwyr â 30 o agweddau penodol ar y gwasanaeth a’u bodlonrwydd cyffredinol, dros gyfnod o amser. Dosberthir holiaduron mewn gorsafoedd i deithwyr sydd ar fin camu ar drên, a darperir amlen ragdaledig i ddychwelyd holiaduron. Ymgymerir â gwaith maes bob gwanwyn (yn bennaf ym mis Chwefror/Mawrth) ac yn yr hydref (yn bennaf ym mis Medi/Hydref) dros gyfnod o 11 wythnos. Pennir cwotâu ar gyfer holiaduron a ddychwelir, a phwysoliad ar gyfer canlyniadau’r arolwg ar sail gyffredinol ac yn ôl y diwrnod o’r wythnos/penwythnos, diben y daith a maint yr orsaf yn seiliedig ar wybodaeth gan bob Gwmni Trenau (TOC). Mae cynllun a phwysoliad y sampl hwn yn sicrhau bod data yn gynrychioladol o’r holl deithiau a wneir gan deithwyr gyda bob un TOC. Cesglir canlyniadau cenedlaethol drwy gyfuno data ar gyfer pob TOC gyda’i gilydd, gan bwysoli yn ôl nifer y teithiau.Caiff tua 33% o holiaduron a ddosberthir, eu dychwelyd ar gyfer pob arolwg. Caiff pob holiadur a ddychwelir ei wirio i gadarnhau bod y manylion a ddarperir ar gyfer taith wirioneddol, ac yna caiff ymateb i’r holiadur ei ddyrannu i’r Cwmni Trenau (TOC) priodol.

Gellir dod o hyd i gydymffurfiad yr arolwg hwn â safonau Ystadegau Gwladol, yn:
http://www.passengerfocus.org.uk/official-statistics Gellir dod o hyd i’r arolwg ei hun ar wefan Passenger Focus:

http://www.passengerfocus.org.uk/research/national-passenger-survey-introduction

Dolenni'r we
Datganiad ystadegol, trafnidiaeth rheilffyrdd:
http://gov.wales/statistics-and-research/rail-transport/?skip=1&lang=cy

Allweddeiriau
Teithiau teithwyr rheilffyrdd Bodlonrwydd teithwyr