Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Bodlonrwydd cyffredinol teithwyr â’r ddarpariaeth o wybodaeth yn ystod y daith ar Drenau Arriva Cymru ar adeg yr arolwg
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure1
Bodlonrwydd teithwyr[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliMaint Sampl (nifer)Cliciwch yma i ddidoliBodlon neu dda (%)Cliciwch yma i ddidoliHeb fod yn fodlon nac yn anfodlon (%)Cliciwch yma i ddidoliAnfodlon neu wael (%)Cliciwch yma i ddidoliPob gweithredwr rhanbarthol – bodlon neu dda (%)
Gwanwyn 200659651262365
Tymor yr Hydref 200666351291967
Gwanwyn 200765355301567
Tymor yr Hydref 200767961261366
Gwanwyn 200868363241367
Tymor yr Hydref 200863961241569
Gwanwyn 200969165251069
Tymor yr Hydref 200969563221571
Gwanwyn 201088669211070
Tymor yr Hydref 201066967231069
Gwanwyn 201178767201369
Tymor yr Hydref 20111,35065231269
Gwanwyn 20121,05566241070
Tymor yr Hydref 20121,19966231071
Gwanwyn 20131,06466231171
Tymor yr Hydref 20131,08664241270
Gwanwyn 201495866231171
Tymor yr Hydref 201494066211369
Gwanwyn 20151,20467241070
Tymor yr Hydref 201595063261174
Gwanwyn 201686464231472
Tymor yr Hydref 201692763231471
Gwanwyn 20171,10564241372
Tymor yr Hydref 201789566191573

Metadata

Teitl
Bodlonrwydd cyffredinol teithwyr â’r ddarpariaeth o wybodaeth yn ystod y daith ar Drenau Arriva Cymru ar adeg yr arolwg

Diweddariad diwethaf
28th Mawrth 2018 28th Mawrth 2018

Diweddariad nesaf
Mawrth 2019 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Arolwg o Foddhad Teithwyr Rheilffordd, Passenger Focus

Cyswllt ebost
ystadegau.trafnidiaeth@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r data hyn yn rhoi gwybodaeth am fodlonrwydd cyffredinol teithwyr â darpariaeth yr wybodaeth yn ystod teithiau ar drenau Arriva Cymru. Cafwyd yr wybodaeth am fodlonrwydd teithwyr â gwasanaethau trên a chyfleusterau mewn gorsafoedd o’r arolygon o ddefnyddwyr rheilffyrdd a gynhaliwyd gan Passanger Focus. Mae’r arolwg yn gofyn yr un gyfres o gwestiynau am brofiadau teithwyr o ddefnyddio cerbydau a chyfleusterau’r rheilffyrdd yn ystod gwanwyn a hydref pob blwyddyn. Caiff y data eu cyflwyno yn ôl maint sampl (nifer) neu ganlyniadau’r arolwg (canran).

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Mae'r ystadegau hyn yn ymwneud â chanlyniadau'r arolwg boddhad teithwyr yng Nghymru a Phrydain Fawr hyd at 2017

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Caiff data ar gyfer cyfnodau blaenorol eu diweddaru’n rheolaidd. Gellir diwygio’r data ar gyfer y flwyddyn ariannol neu’r flwyddyn galendr gyfredol ar adeg datgan data’r flwyddyn nesaf.

Ansawdd ystadegol
Defnyddir yr ystadegau hyn o fewn Llywodraeth Cymru ac oddi allan iddi, er mwyn monitro tueddiadau mewn trafnidiaeth rheilffyrdd ac fel llinell sylfaen ar gyfer dadansoddi pellach.

Dolenni'r we
Datganiad ystadegol, trafnidiaeth rheilffyrdd:
http://gov.wales/statistics-and-research/rail-transport/?skip=1&lang=cy

Allweddeiriau
Teithiau teithwyr rheilffyrdd Bodlonrwydd teithwyr