Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Bodlonrwydd cyffredinol teithwyr â’r ddarpariaeth o wybodaeth yn ystod y daith ar Drenau Arriva Cymru ar adeg yr arolwg - hyd at 2019 yn unig
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure1
Bodlonrwydd teithwyrCanran[Hidlo]
Adeg yr arolwg[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliAnfodlon neu wael (%)Cliciwch yma i ddidoliHeb fod yn fodlon nac yn anfodlon (%)Cliciwch yma i ddidoliBodlon neu dda (%)Cliciwch yma i ddidoliPob gweithredwr rhanbarthol – bodlon neu dda (%)
Gwanwyn 200623265165
Tymor yr Hydref 200619295167
Gwanwyn 200715305567
Tymor yr Hydref 200713266166
Gwanwyn 200813246367
Tymor yr Hydref 200815246169
Gwanwyn 200910256569
Tymor yr Hydref 200915226371
Gwanwyn 201010216970
Tymor yr Hydref 201010236769
Gwanwyn 201113206769
Tymor yr Hydref 201112236569
Gwanwyn 201210246670
Tymor yr Hydref 201210236671
Gwanwyn 201311236671
Tymor yr Hydref 201312246470
Gwanwyn 201411236671
Tymor yr Hydref 201413216669
Gwanwyn 201510246770
Tymor yr Hydref 201511266374
Gwanwyn 201614236472
Tymor yr Hydref 201614236371
Gwanwyn 201713246472
Tymor yr Hydref 201715196673
Gwanwyn 201812276171
Tymor yr Hydref 201816246168
Gwanwyn 201918245870
Tymor yr Hydref 201917236072

Metadata

Teitl

Bodlonrwydd cyffredinol teithwyr â’r ddarpariaeth o wybodaeth yn ystod y daith ar Drenau Arriva Cymru ar adeg yr arolwg - hyd at 2019 yn unig

Diweddariad diwethaf

Awst 2020
Awst 2020


Diweddariad nesaf

Ebrill 2021 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Arolwg o Foddhad Teithwyr Rheilffordd, Passenger Focus

Cyswllt ebost

ystadegau.trafnidiaeth@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae’r data hyn yn rhoi gwybodaeth am fodlonrwydd cyffredinol teithwyr â darpariaeth yr wybodaeth yn ystod teithiau ar drenau Arriva Cymru. Cafwyd yr wybodaeth am fodlonrwydd teithwyr â gwasanaethau trên a chyfleusterau mewn gorsafoedd o’r arolygon o ddefnyddwyr rheilffyrdd a gynhaliwyd gan Passanger Focus. Mae’r arolwg yn gofyn yr un gyfres o gwestiynau am brofiadau teithwyr o ddefnyddio cerbydau a chyfleusterau’r rheilffyrdd yn ystod gwanwyn a hydref pob blwyddyn. Caiff y data eu cyflwyno yn ôl maint sampl (nifer) neu ganlyniadau’r arolwg (canran).

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Mae'r ystadegau hyn yn ymwneud â chanlyniadau'r arolwg boddhad teithwyr yng Nghymru a Phrydain Fawr hyd at 2019

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Caiff data ar gyfer cyfnodau blaenorol eu diweddaru’n rheolaidd. Gellir diwygio’r data ar gyfer y flwyddyn ariannol neu’r flwyddyn galendr gyfredol ar adeg datgan data’r flwyddyn nesaf.

Ansawdd ystadegol

Defnyddir yr ystadegau hyn o fewn Llywodraeth Cymru ac oddi allan iddi, er mwyn monitro tueddiadau mewn trafnidiaeth rheilffyrdd ac fel llinell sylfaen ar gyfer dadansoddi pellach.

Allweddeiriau

Teithiau teithwyr rheilffyrdd Bodlonrwydd teithwyr

Dolenni'r we

Datganiad ystadegol, trafnidiaeth rheilffyrdd:
http://gov.wales/statistics-and-research/rail-transport/?skip=1&lang=cy