Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Mae prydlondeb y trenau yn cyrraedd o fewn y rhagamcaniad o'r amser cyrraedd - hyd at 2019 yn unig
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure1
BlwyddynCanran a nifer[Hidlo]
Prydlondeb trenau[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoli2010-11Cliciwch yma i ddidoli2011-12Cliciwch yma i ddidoli2012-13Cliciwch yma i ddidoli2013-14Cliciwch yma i ddidoli2014-15Cliciwch yma i ddidoli2015-16Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18Cliciwch yma i ddidoli2018-19
5 munud (%)93.9094.2093.3093.1093.0092.2091.9092.2091.38
10 munud (%)95.9096.4095.8095.7095.8095.4095.1095.2094.81
Hwyr iawn (%)0.300.200.200.200.200.200.200.200.23
Wedi’i ganslo (%)2.201.902.402.402.402.502.702.802.82
Trenau a gynlluniwyd (nifer)315,959.00323,428.00321,222.00320,929.00321,971.00326,158.00328,168.00329,878.00329,968.00

Metadata

Teitl

Prydlondeb trenau sy’n cyrraedd o fewn yr amser cyrraedd a amcangyfrifir fesul blwyddyn - hyd at 2019 yn unig

Diweddariad diwethaf

Awst 2020
Awst 2020


Diweddariad nesaf

Ebrill 2021 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Tueddiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol, Proffiliau Defnyddwyr Rhanbarthol, Swyddfa Rheoleiddiwr y Rheilffyrdd

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae’r data hyn yn rhoi manylion am brydlondeb trenau a gyrhaeddodd o fewn yr amser cyrraedd a ragamcanwyd yng Nghymru hyd at flwyddyn ariannol 2018-19. Caiff y data eu cyflwyno yn ôl y ganran o drenau a gyrhaeddodd o fewn yr amseroedd penodedig neu gyfanswm nifer y trenau a gynlluniwyd ar gyfer y flwyddyn ariannol honno.

Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir gwybodaeth am drafnidiaeth rheilffordd gan Swyddfa Rheoleiddio’r Rheilffyrdd (ORR). Mae data ORR ar gael drwy eu Porth Data National Rail Trends (NRT), rhyngwyneb ar-lein ar gyfer cronfa ddata o ystadegau rheilffyrdd yr ORR:
http://dataportal.orr.gov.uk/.

Cymerir y data am ddiogelwch rheilffyrdd gan Safety Management Information System (SMIS), y Rail Safety and Standards Board (RSSB). I gael rhagor o wybodaeth am SMIS, gweler gwefan RSSB: https://www.rssb.co.uk/

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Mae data yn cael ei ddangos o 2010-11 ymlaen

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Caiff data ar gyfer cyfnodau blaenorol eu diweddaru’n rheolaidd. Gellir diwygio’r data ar gyfer y flwyddyn ariannol neu’r flwyddyn galendr gyfredol ar adeg datgan data’r flwyddyn nesaf.

Dolenni'r we

Datganiad ystadegol, trafnidiaeth rheilffyrdd:
http://gov.wales/statistics-and-research/rail-transport/?skip=1&lang=cy

Allweddeiriau

Prydlondeb trenau

Ansawdd ystadegol

Defnyddir yr ystadegau hyn o fewn Llywodraeth Cymru ac oddi allan iddi, er mwyn monitro tueddiadau mewn trafnidiaeth rheilffyrdd ac fel llinell sylfaen ar gyfer dadansoddi pellach.

Mae’r wybodaeth ar gyfer yr ystadegau hyn yn seiliedig ar amrywiaeth o arolygon o aelwydydd a gan unigolion, ac ar ddata gweinyddol.