Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Mae prydlondeb y trenau yn cyrraedd o fewn y rhagamcaniad o'r amser cyrraedd
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure1
Blwyddyn[Hidlo]
Prydlondeb trenau[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoli2010-11Cliciwch yma i ddidoli2011-12Cliciwch yma i ddidoli2012-13Cliciwch yma i ddidoli2013-14Cliciwch yma i ddidoli2014-15Cliciwch yma i ddidoli2015-16Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18
5 munud (%)93.9094.2093.3093.1093.0092.2091.9092.20
10 munud (%)95.9096.4095.8095.7095.8095.4095.1095.20
Hwyr iawn (%)0.300.200.200.200.200.200.200.20
Wedi’i ganslo (%)2.201.902.402.402.402.502.702.80
Trenau a gynlluniwyd (nifer)315,959.00323,428.00321,222.00320,929.00321,971.00326,158.00328,168.00329,878.00

Metadata

Teitl
Prydlondeb trenau sy’n cyrraedd o fewn yr amser cyrraedd a amcangyfrifir fesul blwyddyn

Diweddariad diwethaf
17 Ebrill 2019
17 Ebrill 2019


Diweddariad nesaf
Ebrill 2020 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Tueddiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol, Proffiliau Defnyddwyr Rhanbarthol, Swyddfa Rheoleiddiwr y Rheilffyrdd

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r data hyn yn rhoi manylion am brydlondeb trenau a gyrhaeddodd o fewn yr amser cyrraedd a ragamcanwyd yng Nghymru hyd at flwyddyn ariannol 2017-18. Caiff y data eu cyflwyno yn ôl y ganran o drenau a gyrhaeddodd o fewn yr amseroedd penodedig neu gyfanswm nifer y trenau a gynlluniwyd ar gyfer y flwyddyn ariannol honno.

Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir gwybodaeth am drafnidiaeth rheilffordd gan Swyddfa Rheoleiddio’r Rheilffyrdd (ORR). Mae data ORR ar gael drwy eu Porth Data National Rail Trends (NRT), rhyngwyneb ar-lein ar gyfer cronfa ddata o ystadegau rheilffyrdd yr ORR:
http://dataportal.orr.gov.uk/.

Cymerir y data am ddiogelwch rheilffyrdd gan Safety Management Information System (SMIS), y Rail Safety and Standards Board (RSSB). I gael rhagor o wybodaeth am SMIS, gweler gwefan RSSB: https://www.rssb.co.uk/

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Mae data yn cael ei ddangos o 2010-11 ymlaen

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Caiff data ar gyfer cyfnodau blaenorol eu diweddaru’n rheolaidd. Gellir diwygio’r data ar gyfer y flwyddyn ariannol neu’r flwyddyn galendr gyfredol ar adeg datgan data’r flwyddyn nesaf.

Ansawdd ystadegol
Defnyddir yr ystadegau hyn o fewn Llywodraeth Cymru ac oddi allan iddi, er mwyn monitro tueddiadau mewn trafnidiaeth rheilffyrdd ac fel llinell sylfaen ar gyfer dadansoddi pellach.

Mae’r wybodaeth ar gyfer yr ystadegau hyn yn seiliedig ar amrywiaeth o arolygon o aelwydydd a gan unigolion, ac ar ddata gweinyddol.

Dolenni'r we
Datganiad ystadegol, trafnidiaeth rheilffyrdd:
http://gov.wales/statistics-and-research/rail-transport/?skip=1&lang=cy

Allweddeiriau
Prydlondeb trenau