Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Marwolaethau ar y rheilffyrdd fesul blwyddyn
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure1
FarwolaethNifer[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliTeithwyrCliciwch yma i ddidoliStaffCliciwch yma i ddidoliUnigolion eraillCliciwch yma i ddidoliTresmaswyrCliciwch yma i ddidoliHunanladdiadCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
19961116413
19970008614
19981305110
199920110821
20000029314
2001000336
200200311115
2003100539
200400112114
200500011011
20062107111
2007101709
200800013114
20090016714
20100011810
2011000437
2012000178
201300011112
201400031013
20150001910
2016000099
2017001089
201800021012
2019022048
202000001111
2021000088
2022000279
202300001212

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Mae’r data hyn yn rhoi manylion am farwolaethau ar y rheilffordd yng Nghymru hyd at flwyddyn galendr 2023. Cafwyd yr wybodaeth am ddiogelwch y rhwydwaith prif reilffyrdd gan Fwrdd Diogelwch a Safonau’r Rheilffyrdd. Caiff y data ei gyflwyno yn ôl nifer y marwolaethau yr adroddwyd amdanynt yn y flwyddyn galendr honno.

Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir gwybodaeth am drafnidiaeth rheilffordd gan Swyddfa Rheoleiddio’r Rheilffyrdd (ORR). Mae data ORR ar gael drwy eu Porth Data National Rail Trends (NRT), rhyngwyneb ar-lein ar gyfer cronfa ddata o ystadegau rheilffyrdd yr ORR:
http://dataportal.orr.gov.uk/.

Cymerir y data am ddiogelwch rheilffyrdd gan Safety Management Information System (SMIS), y Rail Safety and Standards Board (RSSB). I gael rhagor o wybodaeth am SMIS, gweler gwefan RSSB: https://www.rssb.co.uk/

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Defnyddir yr ystadegau hyn o fewn Llywodraeth Cymru ac oddi allan iddi, er mwyn monitro tueddiadau mewn trafnidiaeth rheilffyrdd ac fel llinell sylfaen ar gyfer dadansoddi pellach.

Mae’r wybodaeth ar gyfer yr ystadegau hyn yn seiliedig ar amrywiaeth o arolygon o aelwydydd a gan unigolion, ac ar ddata gweinyddol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Caiff data ar gyfer cyfnodau blaenorol eu diweddaru’n rheolaidd. Gellir diwygio’r data ar gyfer y flwyddyn ariannol neu’r flwyddyn galendr gyfredol ar adeg datgan data’r flwyddyn nesaf.

Dolenni'r we

Datganiad ystadegol, trafnidiaeth rheilffyrdd:
http://gov.wales/statistics-and-research/rail-transport/?skip=1&lang=cy

Allweddeiriau

Troseddau yn ymwneud â rheilffyrdd

Teitl

Marwolaethau ar y Rheilffyrdd fesul blwyddyn

Diweddariad diwethaf

3 April 2024 3 April 2024

Diweddariad nesaf

Mawrth 2025 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Tueddiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol, Proffiliau Defnyddwyr Rhanbarthol, Swyddfa Rheoleiddiwr y Rheilffyrdd

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg