Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Marwolaethau ar y rheilffyrdd fesul blwyddyn
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure1
Farwolaeth[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliTeithwyrCliciwch yma i ddidoliStaffCliciwch yma i ddidoliUnigolion eraillCliciwch yma i ddidoliTresmaswyrCliciwch yma i ddidoliHunanladdiadCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
19961116413
19970008614
19981305110
199920110821
20000029314
2001000336
200200311115
2003100539
200400112114
200500011011
20062107111
2007101709
200800013114
200900112215
20100017412
2011000516
201220111216
201300101011
201400021113
201500011011
2016001189
201700201113

Metadata

Teitl
Marwolaethau ar y Rheilffyrdd fesul blwyddyn

Diweddariad diwethaf
17 Ebrill 2019
17 Ebrill 2019


Diweddariad nesaf
Ebrill 2020 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Tueddiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol, Proffiliau Defnyddwyr Rhanbarthol, Swyddfa Rheoleiddiwr y Rheilffyrdd

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r data hyn yn rhoi manylion am farwolaethau ar y rheilffordd yng Nghymru hyd at flwyddyn galendr 2017. Cafwyd yr wybodaeth am ddiogelwch y rhwydwaith prif reilffyrdd gan Fwrdd Diogelwch a Safonau’r Rheilffyrdd. Caiff y data ei gyflwyno yn ôl nifer y marwolaethau yr adroddwyd amdanynt yn y flwyddyn galendr honno.

Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir gwybodaeth am drafnidiaeth rheilffordd gan Swyddfa Rheoleiddio’r Rheilffyrdd (ORR). Mae data ORR ar gael drwy eu Porth Data National Rail Trends (NRT), rhyngwyneb ar-lein ar gyfer cronfa ddata o ystadegau rheilffyrdd yr ORR:
http://dataportal.orr.gov.uk/.

Cymerir y data am ddiogelwch rheilffyrdd gan Safety Management Information System (SMIS), y Rail Safety and Standards Board (RSSB). I gael rhagor o wybodaeth am SMIS, gweler gwefan RSSB: https://www.rssb.co.uk/

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Defnyddir yr ystadegau hyn o fewn Llywodraeth Cymru ac oddi allan iddi, er mwyn monitro tueddiadau mewn trafnidiaeth rheilffyrdd ac fel llinell sylfaen ar gyfer dadansoddi pellach.

Mae’r wybodaeth ar gyfer yr ystadegau hyn yn seiliedig ar amrywiaeth o arolygon o aelwydydd a gan unigolion, ac ar ddata gweinyddol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Caiff data ar gyfer cyfnodau blaenorol eu diweddaru’n rheolaidd. Gellir diwygio’r data ar gyfer y flwyddyn ariannol neu’r flwyddyn galendr gyfredol ar adeg datgan data’r flwyddyn nesaf.

Dolenni'r we
Datganiad ystadegol, trafnidiaeth rheilffyrdd:
http://gov.wales/statistics-and-research/rail-transport/?skip=1&lang=cy

Allweddeiriau
Troseddau yn ymwneud â rheilffyrdd