Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Marwolaethau ar y rheilffyrdd fesul blwyddyn
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure2
[Lleihau]farwolaeth[Hidlo]
-
farwolaeth 1
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliUnigolion eraillCliciwch yma i ddidoliTeithwyrCliciwch yma i ddidoliStaffCliciwch yma i ddidoliHunanladdiadCliciwch yma i ddidoliTresmaswyr
19961114613
19970006814
19980131510
199912081021
20002003914
2001000336
200230011115
2003010359
200410011214
200500001111
20060211711
2007110079
200800011314
200910021215
20101004712
2011000156
201212012116
201310010011
201400011213
2015000(') 011
2016100(') 001

Metadata

Teitl
Marwolaethau ar y Rheilffyrdd fesul blwyddyn

Diweddariad diwethaf
28th Mawrth 2018 28th Mawrth 2018

Diweddariad nesaf
Mawrth 2019 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Tueddiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol, Proffiliau Defnyddwyr Rhanbarthol, Swyddfa Rheoleiddiwr y Rheilffyrdd

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r data hyn yn rhoi manylion am farwolaethau ar y rheilffordd yng Nghymru hyd at flwyddyn galendr 2016. Cafwyd yr wybodaeth am ddiogelwch y rhwydwaith prif reilffyrdd gan Fwrdd Diogelwch a Safonau’r Rheilffyrdd. Caiff y data ei gyflwyno yn ôl nifer y marwolaethau yr adroddwyd amdanynt yn y flwyddyn galendr honno.

Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir gwybodaeth am drafnidiaeth rheilffordd gan Swyddfa Rheoleiddio’r Rheilffyrdd (ORR). Mae data ORR ar gael drwy eu Porth Data National Rail Trends (NRT), rhyngwyneb ar-lein ar gyfer cronfa ddata o ystadegau rheilffyrdd yr ORR:
http://dataportal.orr.gov.uk/.

Cymerir y data am ddiogelwch rheilffyrdd gan Safety Management Information System (SMIS), y Rail Safety and Standards Board (RSSB). I gael rhagor o wybodaeth am SMIS, gweler gwefan RSSB: https://www.rssb.co.uk/

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Defnyddir yr ystadegau hyn o fewn Llywodraeth Cymru ac oddi allan iddi, er mwyn monitro tueddiadau mewn trafnidiaeth rheilffyrdd ac fel llinell sylfaen ar gyfer dadansoddi pellach.

Mae’r wybodaeth ar gyfer yr ystadegau hyn yn seiliedig ar amrywiaeth o arolygon o aelwydydd a gan unigolion, ac ar ddata gweinyddol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Caiff data ar gyfer cyfnodau blaenorol eu diweddaru’n rheolaidd. Gellir diwygio’r data ar gyfer y flwyddyn ariannol neu’r flwyddyn galendr gyfredol ar adeg datgan data’r flwyddyn nesaf.

Dolenni'r we
Datganiad ystadegol, trafnidiaeth rheilffyrdd:
http://gov.wales/statistics-and-research/rail-transport/?skip=1&lang=cy

Allweddeiriau
Troseddau yn ymwneud â rheilffyrdd