Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Teithiau rheilffyrdd gan deithwyr fesul Awdurdod Lleol a blwyddyn
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure2
Blwyddn(Esgynnol)[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Awdurdod lleol 1
-
-
Awdurdod lleol 2
Cliciwch yma i ddidoli2002-03Cliciwch yma i ddidoli2003-04Cliciwch yma i ddidoli2004-05Cliciwch yma i ddidoli2005-06Cliciwch yma i ddidoli2006-07Cliciwch yma i ddidoli2007-08Cliciwch yma i ddidoli2008-09Cliciwch yma i ddidoli2009-10Cliciwch yma i ddidoli2010-11Cliciwch yma i ddidoli2011-12Cliciwch yma i ddidoli2012-13Cliciwch yma i ddidoli2013-14Cliciwch yma i ddidoli2014-15Cliciwch yma i ddidoli2015-16Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18Cliciwch yma i ddidoli2018-19Cliciwch yma i ddidoli2019-20
[Lleihau]Cymru12,425,87812,858,36913,152,54813,487,20214,595,59016,236,39917,384,88517,999,86218,684,87019,037,66219,231,98319,791,67119,972,06420,706,00021,218,12921,491,852(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.21,632,65520,504,360
Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru1,223,5251,265,9631,191,9401,174,6181,227,8281,394,6961,400,3281,483,2351,542,8801,648,2381,612,4731,539,8891,490,9691,492,2731,429,4701,415,221(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.1,414,5501,323,618
Gogledd CymruYnys Môn64,40663,20660,78661,22368,47467,31855,12955,53358,80772,39171,16869,52367,82066,59264,56866,689(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.65,88360,833
Gwynedd495,434505,109474,340464,462458,505567,561505,055529,867547,620568,371536,432472,999502,141561,940538,758542,952(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.555,045515,605
Conwy263,945277,375248,210248,171260,726289,621303,407327,287355,910383,181378,387373,073353,376325,794313,033318,795(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.329,429296,268
Sir Ddinbych171,358175,311169,004169,683204,783211,475254,310259,822262,847284,120282,817282,980247,587237,023230,469222,616(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.217,189211,368
Sir y Fflint120,881129,588125,396119,476118,241128,142134,081143,581146,612158,823158,174157,661149,721145,009135,282126,812(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.118,945114,904
Wrecsam107,503115,375114,205111,604117,100130,581148,348167,147171,086181,352185,495183,653170,324155,915147,360137,357(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.128,059124,640
[Lleihau]Canolbarth a De-orllewin Cymru1,248,3391,266,1971,273,7891,295,5611,468,6621,698,9131,893,6821,958,1852,099,6642,110,6622,149,8332,157,2292,234,0372,259,0152,269,7162,256,916(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.2,251,7792,151,802
Canolbarth a De-orllewin CymruPowys66,54173,83075,95777,12282,85494,27796,663102,039107,612119,283116,977110,873113,339125,538130,457133,671126,303107,614
Ceredigion45,03148,33753,22663,18765,86171,67570,31280,90284,39685,14382,31575,95774,08988,28991,85895,32585,85976,765
Sir Benfro119,633126,247128,648129,405147,677163,597169,355175,996189,902205,584209,237210,198224,394218,832221,970217,706(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.213,332194,672
Sir Gaerfyrddin314,342318,446330,191341,404362,960394,866424,805428,923461,660478,819488,659480,928500,910498,411510,780493,386(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.473,958444,059
Abertawe483,213486,588482,638492,178559,709675,332772,144799,167852,797837,559848,498853,520884,614910,878914,448921,736(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.927,841884,433
Castell-nedd Port Talbot331,151334,917332,312332,575398,316465,120527,379554,101595,305588,700603,439612,583624,119630,894622,518624,088(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.636,648628,638
[Lleihau]De-ddwyrain Cymru9,842,44310,204,04210,557,63610,876,71511,750,38612,976,83913,923,90214,375,50114,850,31915,074,33615,270,38515,907,72316,059,63016,740,88517,296,62817,590,719(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.17,754,16416,844,561
De-ddwyrain CymruPen-y-bont ar Ogwr484,027543,400581,726655,981732,386823,323920,505941,870996,008999,193985,0091,160,131996,2391,015,2751,011,8501,022,102(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.1,032,579994,792
Bro Morgannwg1,022,7091,038,0791,027,1341,182,5451,296,4791,381,4851,406,2961,388,1941,412,8201,496,0711,541,8401,613,4601,591,8761,667,4831,710,5001,737,788(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.1,789,5291,693,198
Caerdydd4,730,8704,910,3725,133,4015,241,4365,670,6686,370,1866,827,5617,002,8157,266,3647,380,2047,500,6197,733,5507,995,8908,470,5968,758,0148,982,544(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.9,171,2498,796,311
Rhondda Cynon Taf1,759,7651,850,3931,883,6031,861,4092,002,6822,138,3562,230,7082,333,4622,334,7922,327,6542,337,5502,355,4992,335,0512,319,3462,462,2432,454,928(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.2,373,4102,177,550
Merthyr Tudful229,053195,179198,218189,263196,021196,743210,567259,217285,325295,287318,348372,443385,521392,297357,006336,635(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.329,274300,802
Caerffili907,687911,400936,903922,563961,8721,061,6721,177,4431,229,2001,285,8201,314,8431,324,0291,372,4381,414,9701,409,3921,463,0981,496,605(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.1,482,9161,349,478
Blaenau Gwent0000025,913144,156147,574158,046157,860160,294163,151160,275168,385182,746185,315(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.175,532168,311
Tor-faen90,42890,45396,04290,564104,824117,869123,677145,965148,379154,704161,968167,889168,757179,782185,832187,275(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.182,364179,680
Sir Fynwy140,525149,782163,523167,587181,328193,341199,665211,241216,383222,306222,577224,542228,752247,331255,295257,446(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.258,633242,537
Casnewydd477,381514,986537,090565,370604,128667,952683,327715,965746,381726,214718,151744,620782,299870,998910,044930,081(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.958,678941,902

Metadata

Teitl

Teithiau rheilffyrdd gan deithwyr fesul Awdurdod Lleol a blwyddyn

Diweddariad diwethaf

7 Ebrill 2021 7 Ebrill 2021

Diweddariad nesaf

Ebrill 2022 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Tueddiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol, Proffiliau Defnyddwyr Rhanbarthol, Swyddfa Rheoleiddiwr y Rheilffyrdd

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae’r data hyn yn rhoi manylion am deithiau teithwyr rheilffyrdd yng Nghymru fesul Awdurdod Lleol hyd at flwyddyn ariannol 2018-19. Caiff y data eu cyflwyno yn ôl nifer y teithiau (miloedd).

Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir gwybodaeth am drafnidiaeth rheilffordd gan Swyddfa Rheoleiddio’r Rheilffyrdd (ORR). Mae data ORR ar gael drwy eu Porth Data National Rail Trends (NRT), rhyngwyneb ar-lein ar gyfer cronfa ddata o ystadegau rheilffyrdd yr ORR:
http://dataportal.orr.gov.uk/.

Cymerir y data am ddiogelwch rheilffyrdd gan Safety Management Information System (SMIS), y Rail Safety and Standards Board (RSSB). I gael rhagor o wybodaeth am SMIS, gweler gwefan RSSB: https://www.rssb.co.uk/

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Mae data yn cael ei ddangos o 2002-03 ymlaen

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Caiff data ar gyfer cyfnodau blaenorol eu diweddaru’n rheolaidd. Gellir diwygio’r data ar gyfer y flwyddyn ariannol neu’r flwyddyn galendr gyfredol ar adeg datgan data’r flwyddyn nesaf.

Ansawdd ystadegol

Defnyddir yr ystadegau hyn o fewn Llywodraeth Cymru ac oddi allan iddi, er mwyn monitro tueddiadau mewn trafnidiaeth rheilffyrdd ac fel llinell sylfaen ar gyfer dadansoddi pellach.

Mae’r wybodaeth ar gyfer yr ystadegau hyn yn seiliedig ar amrywiaeth o arolygon o aelwydydd a gan unigolion, ac ar ddata gweinyddol.

Dolenni'r we

Datganiad ystadegol, trafnidiaeth rheilffyrdd:
http://gov.wales/statistics-and-research/rail-transport/?skip=1&lang=cy

Allweddeiriau

Teithiau teithwyr rheilffyrdd