Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Teithiau rheilffyrdd gan deithwyr fesul Awdurdod Lleol a blwyddyn
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure2
Blwyddn(Esgynnol)[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Awdurdod lleol 1
-
-
Awdurdod lleol 2
Cliciwch yma i ddidoli2002-03Cliciwch yma i ddidoli2003-04Cliciwch yma i ddidoli2004-05Cliciwch yma i ddidoli2005-06Cliciwch yma i ddidoli2006-07Cliciwch yma i ddidoli2007-08Cliciwch yma i ddidoli2008-09Cliciwch yma i ddidoli2009-10Cliciwch yma i ddidoli2010-11Cliciwch yma i ddidoli2011-12Cliciwch yma i ddidoli2012-13Cliciwch yma i ddidoli2013-14Cliciwch yma i ddidoli2014-15Cliciwch yma i ddidoli2015-16Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18Cliciwch yma i ddidoli2018-19
[Lleihau]Cymru12,425,87812,858,36913,152,54813,487,20214,595,59016,236,39917,384,88517,999,86218,684,87019,037,66219,231,98319,791,67119,972,06420,706,00021,218,12921,491,852(r) 21,632,655
Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru1,223,5251,265,9631,191,9401,174,6181,227,8281,394,6961,400,3281,483,2351,542,8801,648,2381,612,4731,539,8891,490,9691,492,2731,429,4701,415,221(r) 1,414,550
Gogledd CymruYnys Môn64,40663,20660,78661,22368,47467,31855,12955,53358,80772,39171,16869,52367,82066,59264,56866,689(r) 65,883
Gwynedd495,434505,109474,340464,462458,505567,561505,055529,867547,620568,371536,432472,999502,141561,940538,758542,952(r) 555,045
Conwy263,945277,375248,210248,171260,726289,621303,407327,287355,910383,181378,387373,073353,376325,794313,033318,795(r) 329,429
Sir Ddinbych171,358175,311169,004169,683204,783211,475254,310259,822262,847284,120282,817282,980247,587237,023230,469222,616(r) 217,189
Sir y Fflint120,881129,588125,396119,476118,241128,142134,081143,581146,612158,823158,174157,661149,721145,009135,282126,812(r) 118,945
Wrecsam107,503115,375114,205111,604117,100130,581148,348167,147171,086181,352185,495183,653170,324155,915147,360137,357(r) 128,059
[Lleihau]Canolbarth a De-orllewin Cymru1,248,3391,266,1971,273,7891,295,5611,468,6621,698,9131,893,6821,958,1852,099,6642,110,6622,149,8332,157,2292,234,0372,259,0152,269,7162,256,916(r) 2,251,779
Canolbarth a De-orllewin CymruPowys66,54173,83075,95777,12282,85494,27796,663102,039107,612119,283116,977110,873113,339125,538130,457133,671126,303
Ceredigion45,03148,33753,22663,18765,86171,67570,31280,90284,39685,14382,31575,95774,08988,28991,85895,32585,859
Sir Benfro119,633126,247128,648129,405147,677163,597169,355175,996189,902205,584209,237210,198224,394218,832221,970217,706(r) 213,332
Sir Gaerfyrddin314,342318,446330,191341,404362,960394,866424,805428,923461,660478,819488,659480,928500,910498,411510,780493,386(r) 473,958
Abertawe483,213486,588482,638492,178559,709675,332772,144799,167852,797837,559848,498853,520884,614910,878914,448921,736(r) 927,841
Castell-nedd Port Talbot331,151334,917332,312332,575398,316465,120527,379554,101595,305588,700603,439612,583624,119630,894622,518624,088(r) 636,648
[Lleihau]De-ddwyrain Cymru9,842,44310,204,04210,557,63610,876,71511,750,38612,976,83913,923,90214,375,50114,850,31915,074,33615,270,38515,907,72316,059,63016,740,88517,296,62817,590,719(r) 17,754,164
De-ddwyrain CymruPen-y-bont ar Ogwr484,027543,400581,726655,981732,386823,323920,505941,870996,008999,193985,0091,160,131996,2391,015,2751,011,8501,022,102(r) 1,032,579
Bro Morgannwg1,022,7091,038,0791,027,1341,182,5451,296,4791,381,4851,406,2961,388,1941,412,8201,496,0711,541,8401,613,4601,591,8761,667,4831,710,5001,737,788(r) 1,789,529
Caerdydd4,730,8704,910,3725,133,4015,241,4365,670,6686,370,1866,827,5617,002,8157,266,3647,380,2047,500,6197,733,5507,995,8908,470,5968,758,0148,982,544(r) 9,171,249
Rhondda Cynon Taf1,759,7651,850,3931,883,6031,861,4092,002,6822,138,3562,230,7082,333,4622,334,7922,327,6542,337,5502,355,4992,335,0512,319,3462,462,2432,454,928(r) 2,373,410
Merthyr Tudful229,053195,179198,218189,263196,021196,743210,567259,217285,325295,287318,348372,443385,521392,297357,006336,635(r) 329,274
Caerffili907,687911,400936,903922,563961,8721,061,6721,177,4431,229,2001,285,8201,314,8431,324,0291,372,4381,414,9701,409,3921,463,0981,496,605(r) 1,482,916
Blaenau Gwent0000025,913144,156147,574158,046157,860160,294163,151160,275168,385182,746185,315(r) 175,532
Tor-faen90,42890,45396,04290,564104,824117,869123,677145,965148,379154,704161,968167,889168,757179,782185,832187,275(r) 182,364
Sir Fynwy140,525149,782163,523167,587181,328193,341199,665211,241216,383222,306222,577224,542228,752247,331255,295257,446(r) 258,633
Casnewydd477,381514,986537,090565,370604,128667,952683,327715,965746,381726,214718,151744,620782,299870,998910,044930,081(r) 958,678

Metadata

Teitl
Teithiau rheilffyrdd gan deithwyr fesul Awdurdod Lleol a blwyddyn

Diweddariad diwethaf
Awst 2020
Awst 2020


Diweddariad nesaf
Ebrill 2021 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Tueddiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol, Proffiliau Defnyddwyr Rhanbarthol, Swyddfa Rheoleiddiwr y Rheilffyrdd

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r data hyn yn rhoi manylion am deithiau teithwyr rheilffyrdd yng Nghymru fesul Awdurdod Lleol hyd at flwyddyn ariannol 2018-19. Caiff y data eu cyflwyno yn ôl nifer y teithiau (miloedd).

Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir gwybodaeth am drafnidiaeth rheilffordd gan Swyddfa Rheoleiddio’r Rheilffyrdd (ORR). Mae data ORR ar gael drwy eu Porth Data National Rail Trends (NRT), rhyngwyneb ar-lein ar gyfer cronfa ddata o ystadegau rheilffyrdd yr ORR:
http://dataportal.orr.gov.uk/.

Cymerir y data am ddiogelwch rheilffyrdd gan Safety Management Information System (SMIS), y Rail Safety and Standards Board (RSSB). I gael rhagor o wybodaeth am SMIS, gweler gwefan RSSB: https://www.rssb.co.uk/

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Mae data yn cael ei ddangos o 2002-03 ymlaen

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Caiff data ar gyfer cyfnodau blaenorol eu diweddaru’n rheolaidd. Gellir diwygio’r data ar gyfer y flwyddyn ariannol neu’r flwyddyn galendr gyfredol ar adeg datgan data’r flwyddyn nesaf.

Ansawdd ystadegol
Defnyddir yr ystadegau hyn o fewn Llywodraeth Cymru ac oddi allan iddi, er mwyn monitro tueddiadau mewn trafnidiaeth rheilffyrdd ac fel llinell sylfaen ar gyfer dadansoddi pellach.

Mae’r wybodaeth ar gyfer yr ystadegau hyn yn seiliedig ar amrywiaeth o arolygon o aelwydydd a gan unigolion, ac ar ddata gweinyddol.

Dolenni'r we
Datganiad ystadegol, trafnidiaeth rheilffyrdd:
http://gov.wales/statistics-and-research/rail-transport/?skip=1&lang=cy

Allweddeiriau
Teithiau teithwyr rheilffyrdd