Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Troseddau ar y rhwydwaith rheilffyrdd nad ydynt yn hysbysadwy, a gofnodwyd fesul blwyddyn - Archif - Diweddaru mwyach

O Ebrill 2016 ni chaiff y data hyn eu casglu bellach.

None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure1
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]Troseddau nad ydynt yn hysbysadwy[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Troseddau nad ydynt yn hysbysadwy 1
-
-
Troseddau nad ydynt yn hysbysadwy 2
Cliciwch yma i ddidoli2012-13Cliciwch yma i ddidoli2013-14Cliciwch yma i ddidoli2014-15Cliciwch yma i ddidoli2015-16
[Lleihau]Pob trosedd nad ydynt yn hysbysadwy1,3951,3101,4991,339
Pob trosedd nad ydynt yn hysbysadwy[Lleihau]Twyll llai difrifol155101124134
Twyll llai difrifolMethu â rhoi manylion/dangos tocyn0111
Twyll wrth deithio62465471
Trosedd yn ymwneud â theithio/mwy o bellter93546962
[Lleihau]Troseddau llai difrifol ar y rheilffordd636541580629
Troseddau llai difrifol ar y rheilfforddTroseddau eraill llai difrifol ar y rheilffordd52613
Tresmasu ar y rheilffordd579505541590
Taflu cerrig52343326
Troseddau yn ymwneud â chludiant a’r gwaith0000
[Lleihau]Troseddau anhrefn gyhoeddus llai difrifol412384430335
Troseddau anhrefn gyhoeddus llai difrifolTroseddau yn ymwneud ag alcohol817375109
Tor heddwch0000
Troseddau trefn gyhoeddus arall llai difrifol331311355226
[Lleihau]Troseddau eraill llai difrifol192284365241
Troseddau eraill llai difrifolCardota1635228
Troseddau gyrru (Deddf Traffig Ffyrdd)129207280192
Troseddau eraill llai difrifol25234623
Offer amddiffyn1771114
Yn ymwneud â Cherbydau (is-ddeddfau)51264

Metadata

Teitl
Troseddau ar y rhwydwaith rheilffyrdd nad ydynt yn hysbysadwy, a gofnodwyd fesul blwyddyn

Diweddariad diwethaf
9th Mawrth 2017 9th Mawrth 2017

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
System adrodd troseddau cyfrifiadurol (CRIME), Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r data hyn yn rhoi gwybodaeth am y troseddau ar y rhwydwaith rheilffordd nad ydynt yn hysbysadwy, a gofnodwyd yng Nghymru hyd at flwyddyn ariannol 2015-16. Cafwyd yr wybodaeth am droseddau rheilffordd, o system gyfrifiadurol yr Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig ar gyfer adrodd am droseddau (CRIME). Caiff y data ei gyflwyno yn ôl cyfanswm nifer y troseddau nad ydynt yn hysbysadwy a gofnodwyd yn y flwyddyn ariannol honno.

O Ebrill 2016 ni chaiff y data hyn eu casglu bellach.


Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Caiff data ar gyfer cyfnodau blaenorol eu diweddaru’n rheolaidd. Gellir diwygio’r data ar gyfer y flwyddyn ariannol neu’r flwyddyn galendr gyfredol ar adeg datgan data’r flwyddyn nesaf.

Ansawdd ystadegol
Cesglir gwybodaeth am droseddau rheilffyrdd drwy system gyfrifiadurol Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig (BTP) ar gyfer adrodd am droseddau (CRIME). Cyflwynodd y Swyddfa Gartref, Safon Genedlaethol Cofnodi Troseddau (NCRS), yr oedd yn ofynnol i bob heddlu ar draws Cymru a Lloegr ei mabwysiadu. Mabwysiadodd y BTP y safon hon ar 1 Ebrill 2002. I gael rhagor o wybodaeth, gweler Bwletin Ystadegol y BTP:
http://www.btp.police.uk/about_us/your_right_to_information/publications.aspx

Dolenni'r we
Datganiad ystadegol, trafnidiaeth rheilffyrdd:
http://gov.wales/statistics-and-research/rail-transport/?skip=1&lang=cy

Allweddeiriau
Troseddau yn ymwneud â rheilffyrdd

Enw
TRAN0158