Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Troseddau ar y rhwydwaith rheilffyrdd nad ydynt yn hysbysadwy, a gofnodwyd fesul blwyddyn - Archif - Diweddaru mwyach

O Ebrill 2016 ni chaiff y data hyn eu casglu bellach.

None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure1
BlwyddynNifer[Hidlo]
[Lleihau]Troseddau nad ydynt yn hysbysadwy[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Troseddau nad ydynt yn hysbysadwy 1
-
-
Troseddau nad ydynt yn hysbysadwy 2
Cliciwch yma i ddidoli2012-13Cliciwch yma i ddidoli2013-14Cliciwch yma i ddidoli2014-15Cliciwch yma i ddidoli2015-16Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18Cliciwch yma i ddidoli2018-19Cliciwch yma i ddidoli2018-19
[Lleihau]Pob trosedd nad ydynt yn hysbysadwy1,3951,3101,4991,339.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Pob trosedd nad ydynt yn hysbysadwy[Lleihau]Twyll llai difrifol155101124134.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Twyll llai difrifolMethu â rhoi manylion/dangos tocyn0111.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Twyll wrth deithio62465471.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Trosedd yn ymwneud â theithio/mwy o bellter93546962.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]Troseddau llai difrifol ar y rheilffordd636541580629.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Troseddau llai difrifol ar y rheilfforddTroseddau eraill llai difrifol ar y rheilffordd52613.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Tresmasu ar y rheilffordd579505541590.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Taflu cerrig52343326.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Troseddau yn ymwneud â chludiant a’r gwaith0000.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]Troseddau anhrefn gyhoeddus llai difrifol412384430335.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Troseddau anhrefn gyhoeddus llai difrifolTroseddau yn ymwneud ag alcohol817375109.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Tor heddwch0000.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Troseddau trefn gyhoeddus arall llai difrifol331311355226.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]Troseddau eraill llai difrifol192284365241.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Troseddau eraill llai difrifolCardota1635228.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Troseddau gyrru (Deddf Traffig Ffyrdd)129207280192.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Troseddau eraill llai difrifol25234623.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Offer amddiffyn1771114.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Yn ymwneud â Cherbydau (is-ddeddfau)51264.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol

Metadata

Teitl

Troseddau ar y rhwydwaith rheilffyrdd nad ydynt yn hysbysadwy, a gofnodwyd fesul blwyddyn - hyd at 2019 yn unig

Diweddariad diwethaf

9th Mawrth 2017 9th Mawrth 2017

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

System adrodd troseddau cyfrifiadurol (CRIME), Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Dolenni'r we

Datganiad ystadegol, trafnidiaeth rheilffyrdd:
http://gov.wales/statistics-and-research/rail-transport/?skip=1&lang=cy

Allweddeiriau

Troseddau yn ymwneud â rheilffyrdd

Disgrifiad cyffredinol

Mae’r data hyn yn rhoi gwybodaeth am y troseddau ar y rhwydwaith rheilffordd nad ydynt yn hysbysadwy, a gofnodwyd yng Nghymru hyd at flwyddyn ariannol 2015-16. Cafwyd yr wybodaeth am droseddau rheilffordd, o system gyfrifiadurol yr Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig ar gyfer adrodd am droseddau (CRIME). Caiff y data ei gyflwyno yn ôl cyfanswm nifer y troseddau nad ydynt yn hysbysadwy a gofnodwyd yn y flwyddyn ariannol honno.

O Ebrill 2016 ni chaiff y data hyn eu casglu bellach.


Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Caiff data ar gyfer cyfnodau blaenorol eu diweddaru’n rheolaidd. Gellir diwygio’r data ar gyfer y flwyddyn ariannol neu’r flwyddyn galendr gyfredol ar adeg datgan data’r flwyddyn nesaf.

Ansawdd ystadegol

Cesglir gwybodaeth am droseddau rheilffyrdd drwy system gyfrifiadurol Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig (BTP) ar gyfer adrodd am droseddau (CRIME). Cyflwynodd y Swyddfa Gartref, Safon Genedlaethol Cofnodi Troseddau (NCRS), yr oedd yn ofynnol i bob heddlu ar draws Cymru a Lloegr ei mabwysiadu. Mabwysiadodd y BTP y safon hon ar 1 Ebrill 2002. I gael rhagor o wybodaeth, gweler Bwletin Ystadegol y BTP:
http://www.btp.police.uk/about_us/your_right_to_information/publications.aspx