Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Troseddau hysbysadwy ar y rhwydwaith rheilffyrdd a gofnodwyd fesul blwyddyn
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure1
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]Pob trosedd hysbysadwy[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Pob trosedd hysbysadwy 1
-
-
Pob trosedd hysbysadwy 2
Cliciwch yma i ddidoli2012-13Cliciwch yma i ddidoli2013-14Cliciwch yma i ddidoli2014-15Cliciwch yma i ddidoli2015-16Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18
[Lleihau]Pob trosedd hysbysadwy1,2771,1901,1721,3991,1871,369
Pob trosedd hysbysadwy[Lleihau]Difrod troseddol/ drygioni maleisus71747899104134
Difrod troseddol/ drygioni maleisusTanau bwriadol/ Cynnau tanau483517
Difrod troseddol/ drygioni maleisus594858858582
Graffiti8181781844
Difrod troseddol arall000101
[Lleihau]Trosedd yn ymwneud â chyffuriau15511680736754
Trosedd yn ymwneud â chyffuriauTrosedd arall yn ymwneud â chyffuriau000000
Meddu ar gyffuriau a reolir15111675666449
Enillion troseddau (cyffuriau)000000
Masnachu cyffuriau a reolir405735
[Lleihau]Twyll982683
TwyllFfugio030100
Twyll arall952583
Twyll mewn cysylltiad â thocynnau000000
[Lleihau]Trosedd ar y rheilffordd726971778762
Trosedd ar y rheilfforddDinistrio neu ddifrodi/ peryglu diogelwch11710131113
Rhwystro444846576635
Taflu taflegryn at gerbyd rheilffordd17141571014
[Lleihau]Trosedd yn ymwneud â cherbyd modur/beic pedalau100105129115133122
Trosedd yn ymwneud â cherbyd modur/beic pedalauDifrod i gerbyd modur191520222728
Amharu ar gerbyd modur013002
Cymryd cerbyd heb ganiatâd121001
Dwyn o gerbyd27282352513
Dwyn cerbyd modur512323
Dwyn/difrodi beic pedalau485880857975
[Lleihau]Troseddau hysbysadwy eraill372928323931
Troseddau hysbysadwy eraillTrin/ailosod332320
Troseddau eraill yn ymwneud â drylliau400000
Troseddau eraill201718202713
Mathau eraill o ddwyn108791018
Enillion troseddau (ac eithrio cyffuriau)011000
[Lleihau]Trosedd trefn gyhoeddus192185186362200308
Trosedd trefn gyhoeddusTroseddau bom ffug004212
Troseddau trefn gyhoeddus eraill1771651701541927
Ofn, braw neu ofid cyhoeddus000184169251
Ofn, braw neu ofid cyhoeddus gwaethygedig ar sail hil neu grefydd152012221128
[Lleihau]Lladrad955282
LladradYmosodiad â’r bwriad o ladrata000000
Lladrad955282
[Lleihau]Trosedd rywiol181822263032
Trosedd rywiolDinoethi323627
Troseddau rhywiol eraill4847510
Trosedd rywiol yn erbyn menywod11714102315
Trosedd rywiol yn erbyn dynion011300
[Lleihau]Dwyn eiddo teithwyr215206221238206199
Dwyn eiddo teithwyrDwyn oddi ar yr unigolyn323435313834
Dwyn bagiau595157764848
Dwyn eiddo personol124121129131120117
[Lleihau]Dwyn eiddo rheilffyrdd/masnachol a bwrgleriaeth1971591249891128
Dwyn eiddo rheilffyrdd/masnachol a bwrgleriaethBwrgleriaeth/torri i mewn19676718
Bwrgleriaeth/torri i mewn i swyddfa docynnau020013
Troseddau yn ymwneud â nwyddau a gaiff eu cludo010010
Dwyn ceblau byw403524151216
Dwyn ceblau nad ydynt yn fyw846529241637
Dwyn/bwrgleriaeth arall971017816
Dwyn o siop/ciosg182323232619
Dwyn o beiriannau gwerthu305121
Dwyn o siopau242026121818
[Lleihau]Trais yn erbyn yr unigolyn202216226271214294
Trais yn erbyn yr unigolynYmosod ar yr heddlu121017131716
Ymgais i lofruddio000000
Ymosodiad cyffredin83118107139124180
Drylliau/ffrwydron17110000
Dynladdiad000000
Trais arall111534592027
Ymosodiad difrifol796268605371

Metadata

Teitl
Troseddau hysbysadwy ar y rhwydwaith rheilffyrdd a gofnodwyd fesul blwyddyn

Diweddariad diwethaf
17 Ebrill 2019
17 Ebrill 2019


Diweddariad nesaf
Ebrill 2020 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
System adrodd troseddau cyfrifiadurol (CRIME), Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig

Cyswllt ebost
ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r data hyn yn rhoi manylion am y troseddau hysbysadwy ar y rhwydwaith rheilffyrdd a gofnodwyd yng Nghymru hyd at flwyddyn ariannol 2017-18. Cafwyd yr wybodaeth am droseddau rheilffordd o system gyfrifiadurol yr Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig ar gyfer adrodd am droseddau (CRIME). Caiff y data eu cyflwyno yn ôl cyfanswm nifer y troseddau hysbysadwy a gofnodwyd yn y flwyddyn ariannol honno.

Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir gwybodaeth am droseddau rheilffyrdd drwy system gyfrifiadurol Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig (BTP) ar gyfer adrodd am droseddau (CRIME). Cyflwynodd y Swyddfa Gartref, Safon Genedlaethol Cofnodi Troseddau (NCRS), yr oedd yn ofynnol i bob heddlu ar draws Cymru a Lloegr ei mabwysiadu. Mabwysiadodd y BTP y safon hon ar 1 Ebrill 2002. I gael rhagor o wybodaeth, gweler Bwletin Ystadegol y BTP:
http://www.btp.police.uk/about_us/your_right_to_information/publications.aspx

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Mae data yn cael ei ddangos o 2012-13 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Defnyddir yr ystadegau hyn o fewn Llywodraeth Cymru ac oddi allan iddi, er mwyn monitro tueddiadau mewn trafnidiaeth rheilffyrdd ac fel llinell sylfaen ar gyfer dadansoddi pellach.

Mae’r wybodaeth ar gyfer yr ystadegau hyn yn seiliedig ar amrywiaeth o arolygon o aelwydydd a gan unigolion, ac ar ddata gweinyddol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Caiff data ar gyfer cyfnodau blaenorol eu diweddaru’n rheolaidd. Gellir diwygio’r data ar gyfer y flwyddyn ariannol neu’r flwyddyn galendr gyfredol ar adeg datgan data’r flwyddyn nesaf.

Ansawdd ystadegol
Cesglir gwybodaeth am droseddau rheilffyrdd drwy system gyfrifiadurol Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig (BTP) ar gyfer adrodd am droseddau (CRIME). Cyflwynodd y Swyddfa Gartref, Safon Genedlaethol Cofnodi Troseddau (NCRS), yr oedd yn ofynnol i bob heddlu ar draws Cymru a Lloegr ei mabwysiadu. Mabwysiadodd y BTP y safon hon ar 1 Ebrill 2002. I gael rhagor o wybodaeth, gweler Bwletin Ystadegol y BTP:
http://www.btp.police.uk/about_us/your_right_to_information/publications.aspx

Dolenni'r we
Datganiad ystadegol, trafnidiaeth rheilffyrdd:
http://gov.wales/statistics-and-research/rail-transport/?skip=1&lang=cy

Allweddeiriau
Troseddau yn ymwneud â rheilffyrdd