Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Troseddau hysbysadwy ar y rhwydwaith rheilffyrdd a gofnodwyd fesul blwyddyn
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure2
BlwyddnNifer[Hidlo]
[Lleihau]Pob trosedd hysbysadwy[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Pob trosedd hysbysadwy 1
-
-
Pob trosedd hysbysadwy 2
Cliciwch yma i ddidoli2012-13Cliciwch yma i ddidoli2013-14Cliciwch yma i ddidoli2014-15Cliciwch yma i ddidoli2015-16Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18Cliciwch yma i ddidoli2018-19Cliciwch yma i ddidoli2018-19
[Lleihau]Pob trosedd hysbysadwy1,2771,1901,1721,3991,187(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.1,364(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.1,5461,459
Pob trosedd hysbysadwy[Lleihau]Difrod troseddol/ drygioni maleisus71747899104134(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.160182
Difrod troseddol/ drygioni maleisusTanau bwriadol/ Cynnau tanau483517514
Difrod troseddol/ drygioni maleisus594858858582(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.108128
Graffiti81817818444639
Difrod troseddol arall00010111
[Lleihau]Trosedd yn ymwneud â chyffuriau155116807367548699
Trosedd yn ymwneud â chyffuriauTrosedd arall yn ymwneud â chyffuriau00000000
Meddu ar gyffuriau a reolir151116756664(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.508293
Enillion troseddau (cyffuriau)00000000
Masnachu cyffuriau a reolir40573(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.446
[Lleihau]Twyll98268(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.135
TwyllFfugio03010001
Twyll arall95258(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.130
Twyll mewn cysylltiad â thocynnau00000004
[Lleihau]Trosedd ar y rheilffordd7269717787623751
Trosedd ar y rheilfforddDinistrio neu ddifrodi/ peryglu diogelwch1171013111369
Rhwystro4448465766352536
Taflu taflegryn at gerbyd rheilffordd1714157101466
[Lleihau]Trosedd yn ymwneud â cherbyd modur/beic pedalau1001051291151331221460
Trosedd yn ymwneud â cherbyd modur/beic pedalauDifrod i gerbyd modur1915202227284723
Amharu ar gerbyd modur01300212
Cymryd cerbyd heb ganiatâd12100100
Dwyn o gerbyd272823525131110
Dwyn cerbyd modur51232313
Dwyn/difrodi beic pedalau4858808579758650
[Lleihau]Troseddau hysbysadwy eraill3729283239(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.334426
Troseddau hysbysadwy eraillTrin/ailosod33232030
Troseddau eraill yn ymwneud â drylliau40000000
Troseddau eraill2017182027(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.152313
Mathau eraill o ddwyn1087910181813
Enillion troseddau (ac eithrio cyffuriau)01100000
[Lleihau]Trosedd trefn gyhoeddus192185186362200(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.307364322
Trosedd trefn gyhoeddusTroseddau bom ffug00421245
Troseddau trefn gyhoeddus eraill17716517015419(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.263228
Ofn, braw neu ofid cyhoeddus000184169251292254
Ofn, braw neu ofid cyhoeddus gwaethygedig ar sail hil neu grefydd1520122211283635
[Lleihau]Lladrad955282(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.30
LladradYmosodiad â’r bwriad o ladrata00000000
Lladrad955282(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.30
[Lleihau]Trosedd rywiol1818222630(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.305244
Trosedd rywiolDinoethi32362(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.644
Troseddau rhywiol eraill48475(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.9128
Trosedd rywiol yn erbyn menywod117141023153327
Trosedd rywiol yn erbyn dynion01130035
[Lleihau]Dwyn eiddo teithwyr215206221238206(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.198173188
Dwyn eiddo teithwyrDwyn oddi ar yr unigolyn3234353138343537
Dwyn bagiau5951577648483238
Dwyn eiddo personol124121129131120(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.116106113
[Lleihau]Dwyn eiddo rheilffyrdd/masnachol a bwrgleriaeth1971591249891128119125
Dwyn eiddo rheilffyrdd/masnachol a bwrgleriaethBwrgleriaeth/torri i mewn196767181213
Bwrgleriaeth/torri i mewn i swyddfa docynnau02001320
Troseddau yn ymwneud â nwyddau a gaiff eu cludo01001000
Dwyn ceblau byw4035241512162218
Dwyn ceblau nad ydynt yn fyw8465292416372232
Dwyn/bwrgleriaeth arall9710178161212
Dwyn o siop/ciosg1823232326194340
Dwyn o beiriannau gwerthu30512100
Dwyn o siopau242026121818610
[Lleihau]Trais yn erbyn yr unigolyn202216226271214(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.293359322
Trais yn erbyn yr unigolynYmosod ar yr heddlu1210171317163137
Ymgais i lofruddio00000010
Ymosodiad cyffredin83118107139124180216177
Drylliau/ffrwydron1711000020
Dynladdiad00000000
Trais arall1115345920(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.263329
Ymosodiad difrifol7962686053717679

Metadata

Teitl

Troseddau hysbysadwy ar y rhwydwaith rheilffyrdd a gofnodwyd fesul blwyddyn

Diweddariad diwethaf

7 Ebrill 2021 7 Ebrill 2021

Diweddariad nesaf

Ebrill 2022 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

System adrodd troseddau cyfrifiadurol (CRIME), Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig

Cyswllt ebost

ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae’r data hyn yn rhoi manylion am y troseddau hysbysadwy ar y rhwydwaith rheilffyrdd a gofnodwyd yng Nghymru hyd at flwyddyn ariannol 2018-19. Cafwyd yr wybodaeth am droseddau rheilffordd o system gyfrifiadurol yr Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig ar gyfer adrodd am droseddau (CRIME). Caiff y data eu cyflwyno yn ôl cyfanswm nifer y troseddau hysbysadwy a gofnodwyd yn y flwyddyn ariannol honno.

Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir gwybodaeth am droseddau rheilffyrdd drwy system gyfrifiadurol Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig (BTP) ar gyfer adrodd am droseddau (CRIME). Cyflwynodd y Swyddfa Gartref, Safon Genedlaethol Cofnodi Troseddau (NCRS), yr oedd yn ofynnol i bob heddlu ar draws Cymru a Lloegr ei mabwysiadu. Mabwysiadodd y BTP y safon hon ar 1 Ebrill 2002. I gael rhagor o wybodaeth, gweler Bwletin Ystadegol y BTP:
http://www.btp.police.uk/about_us/your_right_to_information/publications.aspx

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Mae data yn cael ei ddangos o 2012-13 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Defnyddir yr ystadegau hyn o fewn Llywodraeth Cymru ac oddi allan iddi, er mwyn monitro tueddiadau mewn trafnidiaeth rheilffyrdd ac fel llinell sylfaen ar gyfer dadansoddi pellach.

Mae’r wybodaeth ar gyfer yr ystadegau hyn yn seiliedig ar amrywiaeth o arolygon o aelwydydd a gan unigolion, ac ar ddata gweinyddol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Caiff data ar gyfer cyfnodau blaenorol eu diweddaru’n rheolaidd. Gellir diwygio’r data ar gyfer y flwyddyn ariannol neu’r flwyddyn galendr gyfredol ar adeg datgan data’r flwyddyn nesaf.

Ansawdd ystadegol

Cesglir gwybodaeth am droseddau rheilffyrdd drwy system gyfrifiadurol Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig (BTP) ar gyfer adrodd am droseddau (CRIME). Cyflwynodd y Swyddfa Gartref, Safon Genedlaethol Cofnodi Troseddau (NCRS), yr oedd yn ofynnol i bob heddlu ar draws Cymru a Lloegr ei mabwysiadu. Mabwysiadodd y BTP y safon hon ar 1 Ebrill 2002. I gael rhagor o wybodaeth, gweler Bwletin Ystadegol y BTP:
http://www.btp.police.uk/about_us/your_right_to_information/publications.aspx

Dolenni'r we

Datganiad ystadegol, trafnidiaeth rheilffyrdd:
http://gov.wales/statistics-and-research/rail-transport/?skip=1&lang=cy

Allweddeiriau

Troseddau yn ymwneud â rheilffyrdd