Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Troseddau hysbysadwy ar y rhwydwaith rheilffyrdd a gofnodwyd fesul blwyddyn
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure2
BlwyddnNifer(Disgynnol)[Hidlo]
[Lleihau]Pob trosedd hysbysadwy[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Pob trosedd hysbysadwy 1
-
-
Pob trosedd hysbysadwy 2
Cliciwch yma i ddidoli2022-23Cliciwch yma i ddidoli2021-22Cliciwch yma i ddidoli2020-21Cliciwch yma i ddidoli2019-20Cliciwch yma i ddidoli2018-19Cliciwch yma i ddidoli2017-18Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2015-16Cliciwch yma i ddidoli2014-15Cliciwch yma i ddidoli2013-14Cliciwch yma i ddidoli2012-13
[Lleihau]Pob trosedd hysbysadwy1,430(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.1,4391,0631,4551,5411,4571,3051,1881,1721,1901,277
Pob trosedd hysbysadwy[Lleihau]Difrod troseddol/ drygioni maleisus251(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.23816617915913410499787471
Difrod troseddol/ drygioni maleisusTanau bwriadol/ Cynnau tanau12113145715384
Difrod troseddol/ drygioni maleisus190(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.172126126107828585584859
Graffiti48553738464418817188
Difrod troseddol arall10011101000
[Lleihau]Trosedd yn ymwneud â chyffuriau79(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.95145998554677380116155
Trosedd yn ymwneud â chyffuriauTrosedd arall yn ymwneud â chyffuriau00000000000
Meddu ar gyffuriau a reolir7793137958450646675116151
Enillion troseddau (cyffuriau)00000000000
Masnachu cyffuriau a reolir2(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.2841437504
[Lleihau]Twyll21052186289
TwyllFfugio01040001030
Twyll arall20012185259
Twyll mewn cysylltiad â thocynnau00000000000
[Lleihau]Trosedd ar y rheilffordd59(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.56355240628777716972
Trosedd ar y rheilfforddDinistrio neu ddifrodi/ peryglu diogelwch8379713111310711
Rhwystro4639263627356657464844
Taflu taflegryn at gerbyd rheilffordd5(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.1427614107151417
[Lleihau]Trosedd yn ymwneud â cherbyd modur/beic pedalau100(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.645589147122133115129105100
Trosedd yn ymwneud â cherbyd modur/beic pedalauDifrod i gerbyd modur2721172347282722201519
Amharu ar gerbyd modur00021200310
Cymryd cerbyd heb ganiatâd10000100121
Dwyn o gerbyd7(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.54101113255232827
Dwyn cerbyd modur50131323215
Dwyn/difrodi beic pedalau6038335185757985805848
[Lleihau]Troseddau hysbysadwy eraill24(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.17182542333932282937
Troseddau hysbysadwy eraillTrin/ailosod02003023233
Troseddau eraill yn ymwneud â drylliau00000000004
Troseddau eraill11(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.671221152720181720
Mathau eraill o ddwyn139111318181097810
Enillion troseddau (ac eithrio cyffuriau)00000000110
[Lleihau]Trosedd trefn gyhoeddus277(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.298257322360307200223186185192
Trosedd trefn gyhoeddusTroseddau bom ffug00554212400
Troseddau trefn gyhoeddus eraill14582931261915000
Ofn, braw neu ofid cyhoeddus229(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.258217253289251169184170165177
Ofn, braw neu ofid cyhoeddus gwaethygedig ar sail hil neu grefydd34(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.35273536281122122015
[Lleihau]Lladrad178463282559
LladradYmosodiad â’r bwriad o ladrata00000000000
Lladrad178463282559
[Lleihau]Trosedd rywiol6253294352303026221818
Trosedd rywiolDinoethi68334626323
Troseddau rhywiol eraill8(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.139812957484
Trosedd rywiol yn erbyn menywod45(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.2913273315231014711
Trosedd rywiol yn erbyn dynion3(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.3453003110
[Lleihau]Dwyn eiddo teithwyr142(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.11666189173198206238221206215
Dwyn eiddo teithwyrDwyn oddi ar yr unigolyn31(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.2093735343831353432
Dwyn bagiau35(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.30143832484876575159
Dwyn eiddo personol76(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.6643114106116120131129121124
[Lleihau]Dwyn eiddo rheilffyrdd/masnachol a bwrgleriaeth7573471271201289198124159197
Dwyn eiddo rheilffyrdd/masnachol a bwrgleriaethBwrgleriaeth/torri i mewn579141218767619
Bwrgleriaeth/torri i mewn i swyddfa docynnau11002310020
Troseddau yn ymwneud â nwyddau a gaiff eu cludo10100010010
Dwyn ceblau byw161371922161215243540
Dwyn ceblau nad ydynt yn fyw229133222371624296584
Dwyn/bwrgleriaeth arall4431212168171079
Dwyn o siop/ciosg183124043192623232318
Dwyn o beiriannau gwerthu10000121503
Dwyn o siopau7812107181812262024
[Lleihau]Trais yn erbyn yr unigolyn342420241319358293214226226216202
Trais yn erbyn yr unigolynYmosod ar yr heddlu33(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.43203731161713171012
Ymgais i lofruddio00.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol01000000
Ymosodiad cyffredin19724212717521518012413910711883
Drylliau/ffrwydron0010200001117
Dynladdiad10.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol00000000
Trais arall27(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.29352734262014341511
Ymosodiad difrifol84106588075715360686279

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Mae’r data hyn yn rhoi manylion am y troseddau hysbysadwy ar y rhwydwaith rheilffyrdd a gofnodwyd yng Nghymru hyd at flwyddyn ariannol 2022-23. Cafwyd yr wybodaeth am droseddau rheilffordd o system gyfrifiadurol yr Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig ar gyfer adrodd am droseddau (CRIME). Caiff y data eu cyflwyno yn ôl cyfanswm nifer y troseddau hysbysadwy a gofnodwyd yn y flwyddyn ariannol honno.

Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir gwybodaeth am droseddau rheilffyrdd drwy system gyfrifiadurol Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig (BTP) ar gyfer adrodd am droseddau (CRIME). Cyflwynodd y Swyddfa Gartref, Safon Genedlaethol Cofnodi Troseddau (NCRS), yr oedd yn ofynnol i bob heddlu ar draws Cymru a Lloegr ei mabwysiadu. Mabwysiadodd y BTP y safon hon ar 1 Ebrill 2002. I gael rhagor o wybodaeth, gweler Bwletin Ystadegol y BTP:
http://www.btp.police.uk/about_us/your_right_to_information/publications.aspx

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Mae data yn cael ei ddangos o 2012-13 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Defnyddir yr ystadegau hyn o fewn Llywodraeth Cymru ac oddi allan iddi, er mwyn monitro tueddiadau mewn trafnidiaeth rheilffyrdd ac fel llinell sylfaen ar gyfer dadansoddi pellach.

Mae’r wybodaeth ar gyfer yr ystadegau hyn yn seiliedig ar amrywiaeth o arolygon o aelwydydd a gan unigolion, ac ar ddata gweinyddol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Caiff data ar gyfer cyfnodau blaenorol eu diweddaru’n rheolaidd. Gellir diwygio’r data ar gyfer y flwyddyn ariannol neu’r flwyddyn galendr gyfredol ar adeg datgan data’r flwyddyn nesaf.

Teitl

Troseddau hysbysadwy ar y rhwydwaith rheilffyrdd a gofnodwyd fesul blwyddyn

Diweddariad diwethaf

3 Ebrill 2024 3 Ebrill 2024

Diweddariad nesaf

Mawrth 2025 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

System adrodd troseddau cyfrifiadurol (CRIME), Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig

Cyswllt ebost

ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Troseddau yn ymwneud â rheilffyrdd

Dolenni'r we

Datganiad ystadegol, trafnidiaeth rheilffyrdd:
http://gov.wales/statistics-and-research/rail-transport/?skip=1&lang=cy

Ansawdd ystadegol

Cesglir gwybodaeth am droseddau rheilffyrdd drwy system gyfrifiadurol Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig (BTP) ar gyfer adrodd am droseddau (CRIME). Cyflwynodd y Swyddfa Gartref, Safon Genedlaethol Cofnodi Troseddau (NCRS), yr oedd yn ofynnol i bob heddlu ar draws Cymru a Lloegr ei mabwysiadu. Mabwysiadodd y BTP y safon hon ar 1 Ebrill 2002. I gael rhagor o wybodaeth, gweler Bwletin Ystadegol y BTP:
http://www.btp.police.uk/about_us/your_right_to_information/publications.aspx