Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Damweiniau trên allai fod â risg uwch yn ôl math a blwyddyn
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure1
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]Damweiniau trên Risg Uwch[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Damweiniau trên Risg Uwch 1
-
-
Damweiniau trên Risg Uwch 2
Cliciwch yma i ddidoli2007Cliciwch yma i ddidoli2008Cliciwch yma i ddidoli2009Cliciwch yma i ddidoli2010Cliciwch yma i ddidoli2011Cliciwch yma i ddidoli2012Cliciwch yma i ddidoli2013Cliciwch yma i ddidoli2014Cliciwch yma i ddidoli2015Cliciwch yma i ddidoli2016Cliciwch yma i ddidoli2017
[Lleihau]Cyfanswm75421843221
Cyfanswm[Lleihau]Gwrthdrawiadau00000000010
GwrthdrawiadauGwrthdrawiadau â rhwystrau byffer00000000010
Trenau cludo nwyddau00000000000
Trenau teithwyr a threnau cludo nwyddau00000000000
Trenau teithwyr00000000000
[Lleihau]Achosion o drên yn dod oddi ar y cledrau43010321200
Achosion o drên yn dod oddi ar y cledrauCerbydau cario teithwyr gwag11000000100
Trenau cludo nwyddau a cherbydau20000111100
Trên teithwyr12010210000
[Lleihau]Taro i mewn i gerbydau ffordd32411522011
Taro i mewn i gerbydau fforddAr groesfannau32411522011
Mewn mannau eraill ar y rheilffordd00000000000

Metadata

Teitl
Damweiniau trên a allai fod â risg uwch fesul blwyddyn

Diweddariad diwethaf
17 Ebrill 2019
17 Ebrill 2019


Diweddariad nesaf
Ebrill 2020 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Tueddiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol, Proffiliau Defnyddwyr Rhanbarthol, Swyddfa Rheoleiddiwr y Rheilffyrdd

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r data hyn yn rhoi manylion am y damweiniau trên a allai fod â risg uwch yng Nghymru hyd at flwyddyn galendr 2017. Cafwyd yr wybodaeth am ddiogelwch y rhwydwaith prif reilffyrdd gan Fwrdd Diogelwch a Safonau’r Rheilffyrdd. Caiff y data eu cyflwyno yn ôl nifer y damweiniau trên a allai fod â risg uwch yr adroddwyd amdanynt yn y flwyddyn galendr honno

Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir gwybodaeth am drafnidiaeth rheilffordd gan Swyddfa Rheoleiddio’r Rheilffyrdd (ORR). Mae data ORR ar gael drwy eu Porth Data National Rail Trends (NRT), rhyngwyneb ar-lein ar gyfer cronfa ddata o ystadegau rheilffyrdd yr ORR:
http://dataportal.orr.gov.uk/.

Cymerir y data am ddiogelwch rheilffyrdd gan Safety Management Information System (SMIS), y Rail Safety and Standards Board (RSSB). I gael rhagor o wybodaeth am SMIS, gweler gwefan RSSB: https://www.rssb.co.uk/

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Mae data yn cael ei ddangos o 2007 ymlaen

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Caiff data ar gyfer cyfnodau blaenorol eu diweddaru’n rheolaidd. Gellir diwygio’r data ar gyfer y flwyddyn ariannol neu’r flwyddyn galendr gyfredol ar adeg datgan data’r flwyddyn nesaf.

Ansawdd ystadegol
Defnyddir yr ystadegau hyn o fewn Llywodraeth Cymru ac oddi allan iddi, er mwyn monitro tueddiadau mewn trafnidiaeth rheilffyrdd ac fel llinell sylfaen ar gyfer dadansoddi pellach.

Mae’r wybodaeth ar gyfer yr ystadegau hyn yn seiliedig ar amrywiaeth o arolygon o aelwydydd a gan unigolion, ac ar ddata gweinyddol.

Dolenni'r we
Datganiad ystadegol, trafnidiaeth rheilffyrdd:
http://gov.wales/statistics-and-research/rail-transport/?skip=1&lang=cy

Allweddeiriau
Damweiniau trên a allai fod â risg uwch