Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Damweiniau trên allai fod â risg uwch yn ôl math a blwyddyn
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure1
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]Damweiniau trên Risg Uwch[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Damweiniau trên Risg Uwch 1
-
-
Damweiniau trên Risg Uwch 2
Cliciwch yma i ddidoli2007Cliciwch yma i ddidoli2008Cliciwch yma i ddidoli2009Cliciwch yma i ddidoli2010Cliciwch yma i ddidoli2011Cliciwch yma i ddidoli2012Cliciwch yma i ddidoli2013Cliciwch yma i ddidoli2014Cliciwch yma i ddidoli2015Cliciwch yma i ddidoli2016
[Lleihau]Cyfanswm7542184322
Cyfanswm[Lleihau]Gwrthdrawiadau0000000001
GwrthdrawiadauGwrthdrawiadau â rhwystrau byffer0000000001
Trenau cludo nwyddau0000000000
Trenau teithwyr a threnau cludo nwyddau0000000000
Trenau teithwyr0000000000
[Lleihau]Achosion o drên yn dod oddi ar y cledrau4301032120
Achosion o drên yn dod oddi ar y cledrauCerbydau cario teithwyr gwag1100000010
Trenau cludo nwyddau a cherbydau2000011110
Trên teithwyr1201021000
[Lleihau]Taro i mewn i gerbydau ffordd3241152201
Taro i mewn i gerbydau fforddAr groesfannau3241152201
Mewn mannau eraill ar y rheilffordd0000000000

Metadata

Teitl
Damweiniau trên a allai fod â risg uwch fesul blwyddyn

Diweddariad diwethaf
28th Mawrth 2018 28th Mawrth 2018

Diweddariad nesaf
Mawrth 2019 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Tueddiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol, Proffiliau Defnyddwyr Rhanbarthol, Swyddfa Rheoleiddiwr y Rheilffyrdd

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r data hyn yn rhoi manylion am y damweiniau trên a allai fod â risg uwch yng Nghymru hyd at flwyddyn galendr 2015. Cafwyd yr wybodaeth am ddiogelwch y rhwydwaith prif reilffyrdd gan Fwrdd Diogelwch a Safonau’r Rheilffyrdd. Caiff y data eu cyflwyno yn ôl nifer y damweiniau trên a allai fod â risg uwch yr adroddwyd amdanynt yn y flwyddyn galendr honno

Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir gwybodaeth am drafnidiaeth rheilffordd gan Swyddfa Rheoleiddio’r Rheilffyrdd (ORR). Mae data ORR ar gael drwy eu Porth Data National Rail Trends (NRT), rhyngwyneb ar-lein ar gyfer cronfa ddata o ystadegau rheilffyrdd yr ORR:
http://dataportal.orr.gov.uk/.

Cymerir y data am ddiogelwch rheilffyrdd gan Safety Management Information System (SMIS), y Rail Safety and Standards Board (RSSB). I gael rhagor o wybodaeth am SMIS, gweler gwefan RSSB: https://www.rssb.co.uk/

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Mae data yn cael ei ddangos o 2007 ymlaen

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Caiff data ar gyfer cyfnodau blaenorol eu diweddaru’n rheolaidd. Gellir diwygio’r data ar gyfer y flwyddyn ariannol neu’r flwyddyn galendr gyfredol ar adeg datgan data’r flwyddyn nesaf.

Ansawdd ystadegol
Defnyddir yr ystadegau hyn o fewn Llywodraeth Cymru ac oddi allan iddi, er mwyn monitro tueddiadau mewn trafnidiaeth rheilffyrdd ac fel llinell sylfaen ar gyfer dadansoddi pellach.

Mae’r wybodaeth ar gyfer yr ystadegau hyn yn seiliedig ar amrywiaeth o arolygon o aelwydydd a gan unigolion, ac ar ddata gweinyddol.

Dolenni'r we
Datganiad ystadegol, trafnidiaeth rheilffyrdd:
http://gov.wales/statistics-and-research/rail-transport/?skip=1&lang=cy

Allweddeiriau
Damweiniau trên a allai fod â risg uwch